Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000"
Национален представител на Р. България в EOQ
СЕРТИФИКА T
№IA-16-15/25.02.2016
на
Георги Иванов Колее...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Certificae G Kolev 9001 and 19011_02 2016

64 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Certificae G Kolev 9001 and 19011_02 2016

  1. 1. СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000" Национален представител на Р. България в EOQ СЕРТИФИКА T №IA-16-15/25.02.2016 на Георги Иванов Колее за завършен курс - НОВИЯТ СТАНДАРТ ISO 9001:2015- Разработване,документи ране и поддържанена системи за управлениена качеството - Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011 проведен на 24 и 25 февруари 2016 г. и успешно положен изпит за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАМА: 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Разбиране на организацията и нейния контекст. Условия и обстоятелства, в конто функционираорганизацията.Заинтересованистрани. Определяне на риска. Документиране на системата за управление на документиранатаинформация. Лидерство. Управление на ресурсите. Човешки ресурси. среда. Основни оперативнидейности в организацията. Оценяване на резултататността. Несъответствиеи коригиращодействие. Постоянно подобряване. ******* Разработване,документиране, управление и мониторинг на Програма за одит. Дейности по подготовка и документиранена одита. Цели, обхват и критерии на одита. Одит на документите на СУ. Извършване на дейностите за одит. Събиране на доказателстваот одита, констатации и заключения от одита. Подготовка, одобрение и разпространениена доклада от одита. Обучение, компетентности оценяване на вътрешните одитори. Практически указания за планиране, подготовка и провеждане на вътрешни одити. Практически указания за документиранена резултатите от вътрешни одити. 9 EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY качеството. Управление на Инфраструктура и заобикаляща Лектой ПРЕДСЕДАТЕЛНА КЛУБ 9000 /доц. д н Катеринов

×