Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року

11 views

Published on

.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року

 1. 1. відмпм при іщержаннн (штамп контролюючого органу, до ЗАТВЕРДЖЕНО якого подається Звіт Рішення Національного агентства з питань політичної партії (місцевої організації запобігання корупції політичної партії)) 09 червня 2016 року № 3 ЗВІТ політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Звітний X Уточнюючий І квартал X II квартал III квартал IV квартал Наростаючим підсумком на кінець року ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" (повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами) 1 Ідентифікаційний 3 7 2 код юридичної особи за ЄДРПОУ 7 9 7 0 3 2 м. Київ, Кловський узвіз, 7А, офіс 37-38 Поштовий індекс 0 1 0 2 1 Телефон Моб. телефон (068)193-79-56 Факс E-mail rpll937956@gmail.com м. Київ, Кловський узвіз, 7А, офіс 37-38 Поштовий індекс 0 1 0 2 1 Телефон Моб. телефон (068)193-79-56 Факс E-mail rpll937956@gmail.com 3 Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери рахунків (рахунку): АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805: 26006580179: 26009580176, 2604876705 4 Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.10.2010 № 1 522 102 0000020462 (дата) OOOOOOf
 2. 2. Загальна інформація про політичну партію Кількість Політична партія Обласні організації Міські організації Районні організації Сільські, селищні, первинні організації Працівники складу апарату, осіб 195 - - - - Підприємства, установи, організації, засновані та створені для виконання статутних завдань - - - - Висунуто кандидатів на останніх виборах (чергових, позачергових, повторних тощо),усього осіб, у тому числі: 357 - - - - у Президенти України - - - - - у народні депутати України - - - - - до органів місцевого самоврядування, у тому числі: - - - - - обласних - - - - - районних - - - - міських 140 - - - - районних у містах, де утворено районні у місті ради - - - - - сільських та селищних 217 - - - - Обрано на останніх виборах, усього осіб, у тому числі: 62 - - - - народних депутатів України - - - - - депутатів місцевих рад 62 - - - - міських, селищних, сільських голів, старост - - - - - СООСО<1/
 3. 3. Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи Найменування місцевої організації Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження Реквізити банків, в яких відкриті рахунки, та номери оахунків - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 000003
 4. 4. Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн) Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: глава 1розділу І 8882,00 нерухоме майно, що перебуває у власності, усього пункт 1.1 - рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 - транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у власності, усього пункт 1.3 8882,00 цінні папери, що перебувають у власності, усього пункт 1.4 - Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3560767,00 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього пункт 2.1 3386767,00 рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 174000,00 транспортні засоби пункт 2.2.1 174000,00 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього пункт 2.3 - Грошові кошти, усього у тому числі: глава 1розділу II 5404028,74 на рахунках політичної партії пункт 1.1 3486984,78 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 - на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 1917043,96 Отримано грошових коштів з державного бюджету, усього, у тому числі: глава 2 розділу II 12231425,00 на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 12231425,00 на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2 - Внески грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 розділу III 59105655,06 членські внески - 000004
 5. 5. на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 59105655,06 повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 4015164,00 грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 4015164,00 грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 - на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 - Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 - грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 - грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6 - Кошти від господарської діяльності, у тому числі: 25106,46 доходи від здачі майна в оренду - дивіденди, проценти, роялті 25106,46 надходження за договорами - надходження від заходів, що проводяться політичною партією - дохід від відчужень«! нерухомого майна - дохід від відчуження рухомого майна - дохід від відчуження нематеріальних прав - дохід від відчуження цінних паперів - інші види доходів, що не заборонені законом (у тому числі переваги, пільги, послуги) - Внески нерухомим майном, усього глава 2 розділу III - Повернено внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункти 2.2, 2.3 - власнику, усього пункти 2.2, 2.3 - до державного бюджету пункти 2.2, 2.3 - Внески рухомим майном, усього, у тому числі: глава 3 розділу III - транспортними засобами пункт 3.1 - Повернено внесків транспортними засобами, усього, у тому числі: пункти 3.2, 3.3 - власнику пункти 3.2, 3.3 - до державного бюджету пункти 3.2, 3.3 - рухомим майном, усього пункт 3.4 - Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункти 3.5, 3.6 - власнику пункти 3.5, 3.6 - 000005
 6. 6. до державного бюджету пункти 3.5,3.6 - Внески нематеріальними активами, усього глава 4 розділу III - Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункти 4.2, 4.3 - власнику пункти 4.2, 4.3 - до державного бюджету пункти 4.2,4.3 - Внески цінними паперами, усього глава 5 розділу III - Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункти 5.2, 5.3 - власнику пункти 5.2, 5.3 _ до державного бюджету пункти 5.2, 5.3 - Спонсорські внески, усього глава 6 розділу III 233070,00 Повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункти 6.2, 6.3 - власнику пункти 6.2, 6.3 _ до державного бюджету пункти 6.2, 6.3 _ Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі: розділ IV 65593637,47 заробітна плата 4055075,42 оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 623805,10 оренда транспортних засобів 24150,00 оренда обладнання та технічних засобів послуги зв’язку 64848,11 витрати на соціальну допомогу проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних зборів - матеріальні витрати та оплата послуг 2227317,45 капітальний ремонт - капітальні вкладення - сплачені податки та збори 2065140,31 повернення запозичених коштів - придбання нерухомого майна - придбання рухомого майна 385526,21 придбання цінних паперів придбання нематеріальних активів утримання місцевих організацій партії, інших зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з них - регіональні відділення - інші зареєстровані структурні підрозділи - витрачено з виборчих фондів повернуто з виборчих фондів, 3 них - юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - нзичним особам - перераховано до державного бюджету з виборчих фондів - заснування і утримання видавництв, інформаційних агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх закладів публічні заходи - 000006
 7. 7. пропагандистська діяльність (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна), у тому числі: 4714557,68 видавнича діяльність - розміщення зовнішньої політичної реклами 213648,48 розміщення реклами на телебаченні 4378319,80 розміщення реклами на радіо 85000,00 розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації 37589,40 міжнародна діяльність - інші не заборонені законом витрати 51433217,19 перерахування штрафних санкцій за укладеними договорами - Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 4041496,47 000007
 8. 8. І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн) Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: глава 1розділу І 8882,00 нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.1 - за кордоном - рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 - за кордоном - транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у власності, всього, у тому числі: пункт 1.3 8882,00 за кордоном - цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі пункт 1.4 - за кордоном - Відомості про майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3560767,00 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.1 3386767,00 за кордоном - рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 174000,00 за кордоном - транспортні засоби пункт 2.2.1 174000,00 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.3 - за кордоном - 000008
 9. 9. 1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії 1.1. Відомості про нерухоме майно______________________________________________________________________________________________ Перелік майна Місцезнаходження майна (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - С 0
 10. 10. 000010 1.2. Відомості про рухоме майно: 1) транспортні засоби__________ Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 2) рухоме майно* Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартасть придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчуження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда, тощо) ишшнш ва вартість на кінець - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 11. 11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує пятдесят розмірів мінімальної заробітної плати,
 12. 12. 2Т0000 встановленої на 01 січня звітного року. 1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії Перелік активів Назва нематеріального активу Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартість придбання Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження суми доходу за звітний період (оренда фл»пл Балансова вартість на кінець звітного кварталу природні активи (право - - - - - - - - користування надрами, іншими природними песлтсямиї - - - - - - - - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ІЛ) ІАШ промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау ____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 08.12.2016 9360 - - - - 4680,00 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 01.03.2017 2340 - - - - 1287,00 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 07.11.2018 3300 - - - - 2915,00 Інші нематері­ альні права(пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума 15000 - - - - 8882,00
 13. 13. 1.4. Відомості про цінні папери Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Дата придбання Вартість придбання Підстави придбання Дата відчу­ ження Вартість відчуження доходу 3 цінних паперів за Балансова вартість на кінець звітного періоду - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - - - - - -
 14. 14. 000014 2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії 2.1. Відомості про нерухоме майно: 1) власник —фізична особа Перелік майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата отримання Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожива ння власник а ^ума дохо ду за звіти ий періо д (оре нда Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки Україеа, м.Київ, Кловський узвіз 7А, офіс 37-38 182,8 Реєстраційний номер об"єкта 149708680000, Свідоцтво на право власності:інде ксний номер 8977598 від 05.09.2013 01.03.2017 1280100 2,10 роки Ляшко Олег Валерійович і м. Київ, 1120100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 15. 15. 000015 Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 1120100 2.1. Відомості про нерухоме майно: 2) власник - юридична особа Перелік майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування Повне наймену­ вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце - знаходж ення власник а суш дохо ду за звіти ий періо д (оре нда тощо Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7 325,3 індексний номер об"єкта нерухомого майна 91123480000 01.08.2018 2000000 1 рік ТОВ "ОМАРА" 41463132 м. Дніпро, вул.Под олинськ ого Сергія, 31-Г 1804167 Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Перемоги, 18, прим. 1 14,10 кв.м. Договір оренди від 01.02.2017р. 11.12.2017 500000 1 рік ПП "Фармацевт ична компанія "Здорова родина 34078368 м. Івано- Франків ськ, вул. Гатицьк а, 130/8 462500 Чернівецька обл., смт Глубока, вул. Першотравнева, 2А 20,8 кв.м. Свідоцтво про право власності сер. САА № 151849 від 11.08.2004р. 11.08.2004р. - 8міс. Центральна районна комунальна аптека №22 1980688 Черніве цька обл., Глибоць кий р., с. Молодія , вул. Головна ,72 - -
 16. 16. 000016 м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 40А 98 кв.м - 10.05.2019 - 7,5міс. ФОН Кінаш- Койляк Галина Зеновіївна 3000400903 м. Івано- Франків ськ, вул. Гетьман а Мазепи, 177, кор.1, кв. 179 - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інш е нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 2266667 2.2. Відомості про рухоме майно 2.2.1. Транспортні засоби: 1) власник - фізична особа Сума Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожива ння власник а дохо ду за звіти ий періо д (осе Балансова вартість на кінець звітного кварталу
 17. 17. ООО017 Автомобілі легкові RENAUL MASTER. 2002 05.02.2019 180000 відсутні 12міс Бардаш Олег Миколайови ч і С. Шибене ? Київськ аобл. вул. ] і 174000 - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - 174000 2) власник - юридична особа Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне наймену­ вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце- знаходж еиня власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 18. 18. Автомобілі - - - - - вантажні - - - - - (спеціальні) - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - Інші - - - - - транспортні - - - - - засоби - - - - - Загальна сума оо
 19. 19. 000019 2.2.2. Рухоме майно*: 1) власник - фізична особа Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання власника Сума дохо ду за звіти ий періо д (оце Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - 2) власник - юридична особа Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне наймену-вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження власника Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року. 2.3. Відомості про нематеріальні активи: 1) власник - фізична особа Сума Місцезна- Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або Місце дохо Балансова Перелік майна Назва нематеріального активу ходження об'єкта (країна, Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування серія та номер паспорта з прожива ння власник ду за звіти ий вартість на кінець звітного адреса) відміткою а періо д кварталу
 20. 20. иСІНИН) Природні активи (право - - - - - - - - - - - користування надрами, іншими - - - - - - - - - • - природними ресурсами) - - - - - - - - - - - Комерційні - - - - - - - - - - - позначення (товарні знаки, - - - - - - - - - - - торгові марки) - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші нематері­ альні права (пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - 2) власник - юридична особа Перелік майна Назва нематеріального активу Місцезна­ ходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне найменуван ня власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце- знаходж ення власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) - - - - - - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 21. 21. Об'єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - - - - - - - - - - - - - ШШі нематері­ альні права(пра­ во на провад­ ження діяльності, використання р г л и п и іі и и и у т я - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума
 22. 22. Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу II. Відомості про грошові кошти політичної партії Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка Грошові кошти, усього, у тому числі: глава 1 5404028,74 на рахунках політичної партії пункт 1.1 3486984,78 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 1917043,96 Отримано грошових коштів на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 глави 2 12231425 Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2. глави 2 000022
 23. 23. 1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії 1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів АТ "Райффайзен банк Аваль" р/р 26006580179 3486984,78 АТ "Райффайзен банк Аваль" р/р 2604876705 т т Загальна сума 3486984,78 1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів Загальна сума - 1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації * Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів _ . _ - - Загальна сума - 1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності * Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів АТ "Райффайзен банк Аваль" 26009580176 1917043,96 Загальна сума 1917043,96 *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 000023
 24. 24. 2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності * 2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 24.04.2019 224 12231425 - Усього надійшло коштів 12231425 2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) . _ _ _ . Усього надійшло коштів _ 2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації* Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) . т _ - _ _ . . - Усього надійшло коштів - *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 000024
 25. 25. III. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік внесків Код рядка Сума (вартість), гріі Примітка Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 59105655,06 на рахунках політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.1 59105655,06 від фізичних осіб підпункт 1 55072655,06 від юридичних осіб підпункт 2 4033000,00 ішьсрнсно кОШ'І'Ш, щи надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: підпункти 1,2 4015164,00 фізичним особам підпункт 1 4015164,00 юридичним особам підпункт 2 грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2 Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.3 власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 . грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.4 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.5 грошових коштів власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 • юридичним особам підпункт 2 . грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 . Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.6 000025
 26. 26. грошових коштів власнику, усього, у тому числі: пункт 1.6 фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункт 2.1. глави 2 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 2.2. внесків нерухомим майном власнику, усього, у підпункти 1, 2 - - фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.2. Повернено внесків нерухомим майном, що пункт 2.3. - - внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.3 Надійшло внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.1 глави 3 транспортними засобами, усього, у тому числі: пункт 3.1 від фізичних осіб підпункт 1 . від юридичних осіб підпункт 2 _ Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства усього, у тому числі: пункт 3.2. внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 . фізичним особам підпункт 1 _ юридичним особам підпункт 2 внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.2. 000026
 27. 27. Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли помилково, усього, у тому числі пункт 3.3. внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.3. рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4. від фізичних осіб підпункт 1 - - від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 3.5. внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.5. Повернено внесків рухомим майном, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.5. внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 . т юридичним особам підпункт 2 внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.6. Надійшло внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункт 4.1 глави 4 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 _ _ Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 4.2. внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 . внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.2. . - 000027
 28. 28. Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 4.3. внесків нематеріальними активами власнику, - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків нематеріальними активами до пункт 4.3. - Надійшло внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункт 5.1 глави 5 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 5.2. внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 Повернено внесків цінними паперами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 5.3. внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3. Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункт 6.1 глави 6 233070,00 Повернено спонсорських внесків,, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 6.2. власнику підпункт 1 до державного бюджету підпункт 2 Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 6.3. власнику підпункт 1 . до державного бюджету підпункт 2 - . 000028
 29. 29. 000029 Дата надход­ ження внеску Видрахунку Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, побатькові платника РІІОКІІІІ або серія та номер паспортаз відміткою Місце проживання платника Сума (ірн) 01.04.2019 р/р 11НМ34973 Цивільський Андрій Миколайович м. Херсон, 45000 01.04.2019 Р/р ІII1983 Афанасьгва Олена Олексіївна м. Харків, і 300000 02.04.2019 Р/р ІІН473 Мазікін Олексій Андрійович м. Харків,1 200000 02.04.2019 Р/р ІІН503 Тумарінсон Станіслав Ігорович м. Харків, і. 200000 04.04.2019 Р/р 548990 Цивільський Андрій Миколайович м. Херсон, 45000 04.04.2019 Р/р ІІ11673 Тумарінсон НлінаС'таніславівна м. Харків, 200000 08.04.2019 Р/р .02РІ.О57761 Чернявський Ігор Павлович м. Бердичів, і 99000 08.04.2019 Р/р .Г32РШ73218 Голумбівський Сергій Юліанович м. Бердичів, і 49000 08.04.2019 Р/р 50703758В Міглій Сергій Вікторович Херсонська обл., с. Заводівка, 40000 08.04.2019 Р/р 10037447 Безпалько Тарас Ігорович м. Броди, 139000 12.04.2019 Р/р ІІШЗЗЗ Хоменко Дмитро Альбертович м. Харків, 31000 18.04.2019 Р/р 3744768В Галушко Сергій Олексійович Чернівецька обл., Сокирянський р н, с. Михалкове, і. 1600 15.05.2019 Р/р 4201558В Галушко Сергій Олексійович Чернівецька обл.. Сокирянський р н. с. Михалкове, і 1600 05.06.2019 Р/р 2164853219 Сухін Юрій Михайлович м. Київ, - • -- 1500000 06.06.2019 Р/р 710530770 Олійник Дмитро Миколайович м. Київ, і 1500000 07.06.2019 Р/р .@2РІ_207469 Іванок Ірина Миколаївна Чернігівська обл., емт Ріпки, вул. 10000 07.06.2019 Р/р ,15>2РІ_230877 ІІІере.мет Дмитро Анатолійович Чернігівська обл., м. Прилуки, 50000 07.06.2019 Р/р ,@2РІ_438313 Яцко Ярослав Васильович Чернівецька обл., с. Великий Кучурів, 275000
 30. 30. 000030 07.06.2019 Р/р .(Э2Р1.450141 Палій ЮрійЛеонідович с. Коровія, 1 275000 07.06.2019 Р/р .<®2РІ_506113 Уложенко О. м. Київ, і 100000 07.06.2019 Р/р 5217421ЯВ Яцко Ярослав Васильович Чернівецька обл„ с. Великий Кучурів, 500000 07.06.2019 Р/р 5217422ЯВ Палій ЮрійЛеонідович Чернівецька обл., с. Коровія, вул. 500000 07.06.2019 Р/р 3631946К Мамалат Галина Миколаївна м. Олександрія, 49600 07.06.2019 Р/р 3632124К Купріянов Валерій Васильович м. Олександрія. 99300 07.06.2019 Р/р 3632352К ІІавлун Наталія Володимирівна м. Олександрія, ” 49600 07.06.2019 Р/р 3633819К Курило Оксана Сергіївна м. Олександрія, і 99300 07.06.2019 Р/р 3633956К Жарун Тамара Семенівна м. Олександрія, пр. 99300 07.06.2019 Р/р 3634875К Хомич Віктор Олегович м. Олександрія, — , ™ 99304,87 07.06.2019 Р/р 617475501 ЛяшкоОлег Валерійович м. Київ, 1500000 07.06.2019 Р/р 23093 Яремчук Марина Вікторівна м. Київ, 39603,96 07.06.2019 Р/р 3636139К Должікова Наталія Олександрівна м.Олександрія, 89374,38 07.06.2019 Р/р 3636265К Должіков Юлій Сергійович м. Олександрія. 99304,87 07.06.2019 Р/р 3636362К Кислиця І*усланМихайлович м. Олександрія, і 99304,87 07.06.2019 Р/р 28491 Малахова ЕЗалентинаВіталіївна м. Дніпро, 149900 07.06.2019 Р/р 3637557К Жовтяк Юрій Володимирович м. Київ, 795228,63 07.06.2019 Р/р 3637736К Орлов Ігор Юхимович м. Київ, і 795228,63 07.06.2019 Р/р 5406033ЯВ ІІрокопенко Микола Іванович Чернігівська обл.. м. Бахмач, вул. 99009,9 07.06.2019 Р/р 1ІН5033 Колесник Валерій Дмитрович м. Кронивницький, вул. 99200
 31. 31. 000031 07.06.2019 Р/р ПН5213 Санасарян Рафаел Рафаслович м. Кронивницький, вул. 1 99200 07.06.2019 Р/р 1II15333 11міль Людмила Василівна м. Кронивницький, вул. 99200 07.06.2019 Р/р ІІН5573 ІІо;ііщук Руслан Васильович м. Кіровоград, і 99200 07.06.2019 Р/р ІІН6263 Ратенко Сергій Леонідович Кіровоградська обл., м. Олександрія, і 99200 07.06.2019 Р/р ПН6403 Осіпова Марина Валеріївна Кіровоградська обл., м. Івангород, і 99200 07.06.2019 Р/р ІІН6563 Глуїико Світлана Михайлівна м. Кіровоград, в 99200 07.06.2019 Р/р 1ІН6613 Краснобаова Валеніина Миколаївна м. Кіровоград, і 99200 07.06.2019 Р/р І1Н6683 ІІустовойт Марина Ндуардіївна м. Кіровоград. 99200 07.06.2019 Р/р Іїї16773 Тарасенко Алла Григорівна Кіровоградський р-н, с. Обозггівка, 99200 07.06.2019 Р/р 745366 Малахова Валентина Віталіївна м. Дніпро, ~ 150000 07.06.2019 Р/р 745376 Андреев Артем Анатолійович м. Дніггроггетровськ, 150000 07.06.2019 Р/р 745382 Соколова Г.В. м. Дніпропетровськ, вул. 150000 09.06.2019 Р/р 4884085411 Яцко Ярослав Васильович Чернівецька обл., Старожиноцький р-н. с. В. Великий Кучурів, 182400 10.06.2019 Р'р 4884068011 Яцко Ярослав Васильович Черновицька обл., Старожиноцький р-н, с. В. Великий Кучурів, 340000 10.06.2019 Р'р 4884089411 Маринсць Андрій Володимирович Чернівецька обл., с. Годилів, вул. 440000 10.06.2019 Р'р 2985/519 Вовк Віктор Іванович м. Київ, і 198800 10.06.2019 Р.р 700720020 Добровольська Олена Ростиславівна м. Київ, і 252180 10.06.2019 Р'Р 700720022 Саратовський СергійІванович м. Київ, г 520500
 32. 32. 000032 10.06.2019 Р/р 700720024 СкуратовськаЛюдмила Володимирівна м. Київ, 1650900 10.06.2019 Р/р .02РІ_285О95 Пономаренко Лідія Олексіївна м. Чернігів, 128000 10.06.2019 Р/р .(®2РІ_327176 Стах Сергій Петрович Чернігівська обл., емт Варва, вул. 128000 10.06.2019 Р/р .(32Р1.290830 Губська Тетяна Олександрівна м. Чернігів, 128000 10.06.2019 Р/р .(32РІ.346288 Блауш Юлія Валеріївна м. Чернігів, 128000 10.06.2019 Р/р .@2Р1.229819 Ларченко Олександр Миколайович Чернігівська обл., Халявинська с/р, 163-й км., 50000 10.06.2019 Р/р .02РІ.23О532 ЛарченкоЛариса Борисівна м. Чернігів, 50000 10.06.2019 Р/р 3642950К Жовтяк Юрій Володимирович м. Київ, 596421,47 11.06.2019 Р/р .@2РІ_301457 Мазур Ірина Михайлівна м. Київ. 150000 11.06.2019 Р/р 811110085 Ластік Борис Олегович м. Харків, 139000 11.06.2019 Р/р 811110087 Герасименко Денис Сергійович м. Харків, і ; 139000 11.06.2019 Р/р 811110089 Кобець Ігор Валерійович Харківська обл., емт ІІісочин. 139000 11.06.2019 Р/р 551120038 Кіхасв Микита Васильович м. Харків, 139000 11.06.2019 Р/р ЯВС600291 Савінова Альбіна Володимирівна м. Запоріжжя, Кі 140000 11.06.2019 Р/р 12А67ІІ1АР4 Кобильнік Дмитро Анатолійович м. Харків, 140000 12.06.2019 Р/р .(й>2РІ_346989 Богдан Олег Вікторович м. Черкаси, 41730 12.06.2019 Р/р .1116816077 ІІівень Юрій Васильович м. Київ, просп. 513314,07 12.06.2019 Р/р 11697263 Луніна Наталія Юріївна м. Дніпро, Соборний р-н, вул. 139250 12.06.2019 Р/р 811210046 Туровська Надія Валеріївна Харківська обл.,м. Богодухів, вул. 140000 12.06.2019 Р/р 811210048 Туровський Роман Володимирович Луганська обл., м. Антрацит, вул. 140000
 33. 33. 000033 12.06.2019 Р/р 54176968В Максимцов Михайло Олександрович м. Запоріжжя, і 49504,95 12.06.2019 Р/р 19132326 ЗаборськаЛюдмила Василівна м. Київ, 149100 12.06.2019 Р/р 811210052 Курцев Олександр Володимирович Харківська обл., с. Рогань, вул. 140000 12.06.2019 Р/р 11703473 Чумакова Вікторія Володимирівна м. Дніпро, 139250 12.06.2019 Р/р 11703503 Чумаков Роман Михайлович м. Дніпро, 139250 12.06.2019 Р/р 1Ш5Е31526 Гусакова Анна Ігорівна Харківська обл., м. Вовчанськ 140000 12.06.2019 Р/р 124435185Р 1Іівцагв Володимир Олегович м. Харків 140000 12.06.2019 Р/р ЯВС792740 Поліщук Богдан Анатолійович м. Сміла. 1 49500 12.06.2019 Р/р ЯВС792787 Кредзинський Юрій Якович м. Черкаси, 49500 12.06.2019 Р/р ЯВС792785 Гончаренко ІванСергійович м. Сміла, і 49500 12.06.2019 Р/р 21166286 Сидорук Василь Миколайович м. Маріуполь, 148500 12.06.2019 Р/р 21166721 Смельянов Олександр Михайлович м. Маріуполь, 148500 12.06.2019 Р/р 21167506 Иорфіленко Іван Вікторович м. Маріуполь, вул. 148500 12.06.2019 Р/р 21168055 Михайліченко Віталій Володимирович м. Маріуполь, і. 123750 13.06.2019 Р/р .@2РІ_810983 Толстунов Анатолій Григорович с. Нечаївка. 49500 13.06.2019 Р/р ,<5>2Р1.820479 Леус РоманАнатолійович м. Черкаси, 49500 13.06.2019 Р/р .Э2Р1.824208 Ніколагв Олексій Вячеславович м. Черкаси, і 49500 13.06.2019 Р/р .(5>2Р1.826140 Ніколаєва Анна Ігорівна м. Черкаси. 49500 13.06.2019 Р/р .@2РІ_828176 Матвійчук Людмила Володимирівна м. Черкаси, 49500 13.06.2019 Р/р .@2РІ_831231 Нудненка Марія Анатоліївна м. Черкаси, 49500
 34. 34. 000034 13.06.2019 Р/р .О2Р1.833037 Нудненко Лнастасія Анатоліївна м. Черкаси, 49500 13.06.2019 Р/р ,@2РІ_863465 Мороз Олександр Віталійович м. Канів, 50000 13.06.2019 Р/р .®2Р1.889088 Бондаренко Марина Вікторівна смт Кагеринопіль, 50000 13.06.2019 Р/р .@2РІ_893599 Кріначенко'Гаміла Андріївна с. ІПостакове. 50000 13.06.2019 Р/р .(5)2РІ_980387 Мірошниченко ІІ.Л. Чернігівська обл., м. Сновськ, 50000 13.06.2019 Р/р 551220057 Остальський Андрій Вікторович Луганська обл.. Сватова, пров. 140000 13.06.2019 Р/р 10029093 Руднев Віктор Ігорович Львівська обл., м. Борислав, вул. 41730 13.06.2019 Р/р 10029474 ІІредко Ігор Петрович м. Червоноградд 41730 13.06.2019 Р/р 10029925 Ішук Микола Васильович м. Львів, 41730 13.06.2019 Р/р 551310001 Гаркуша Владислав Віталійович м. Харків, • 140000 13.06.2019 Р/р 811320001 Зеленський Костянтин Олександрович м. Харків, 140000 13.06.2019 Р/р ІІ709413 Маковський Вадим Станіславович м. Дніпро, 139250 13.06.2019 Р/р 11709423 ДончицОлег Мирославович м. Дніпро, і 139250 13.06.2019 Р/р 11709433 Карненко Григорій Валерійович м. Дніпропетровськ, і 139250 13.06.2019 Р/р 11709443 І'олоцван Сергій Володимирович м. Дніпро, і 19800 13.06.2019 Р/р ІСЛ040209 Нагорняк Катерина Ільківна с. Черемошне, 1 10102 13.06.2019 Р/р 551310016 Ластік Катерина Анатоліївна м. Харків, 139000 13.06.2019 Р/р 551310018 Даценко Михайло Олександрович м. Харків, 139000 13.06.2019 Р'р 811320009 Кошова Надія Василівна м. Харків, 140000 13.06.2019 Р/р 811320011 Фетісова Наталія Володимирівна м. Харків, 60000
 35. 35. 000035 13.06.2019 Р/р 551310027 ІІершин Юрій Ігорович м. Харків, і 139000 13.06.2019 Р/р 551310029 ЗражевськаЄвгенія Василівна м. Харків, 139000 13.06.2019 Р/р 551310031 Ковальова Євгенія Юріївна м. Харків, і 139000 13.06.2019 Р/р 551310033 ЛандарОлеся Миколаївна м. Харків, 139000 13.06.2019 Р/р 551310035 Кіхагв Василь Іванович м. Харків, 139000 13.06.2019 Р/р 121320014 Миронець Микола Олексійович Рівненська обл., с. Н. Москвин, 149000 13.06.2019 Р/р 121320014 МиронецьОльга Михайлівна Рівненська обл., с. Н. Москвин. 149000 13.06.2019 Р/р 121320018 Магакян Руслан Миколайович м. Рівне, І 149000 13.06.2019 Р/р 9736 Белоусов Дмитро Миколайович м. Борщів, 139300 13.06.2019 Р/р 1САО56260 Крупенко Сергій Анатолійович с. Степанки, 1 і 14142 13.06.2019 Р/р 11712683 Верпаховський Сергій Вікторович м. Дніпро, 139250 13.06.2019 Р/р 20 Сенсвич Ю.М. Закарпатська обл., с. Монастирець, 1048000 13.06.2019 Р/р 811320044 АкулінічсвОлег Олександрович м. Бердянськ, 139000 13.06.2019 Р/р 5044304813 ІІогуть Костянтин Євгенович с. Сулківка. 50495 13.06.2019 Р/р 3666423К Немеш Василь Федорович Закарпатська обл., с. Теребля 127000 13.06.2019 Р/р 3666901К ГурошевСергій Вікторович Полтавська обл., с. Дейнеківка. 145000 13.06.2019 Р/р 10612 Белоусова Ольга Олександрівна с. Борщагівка, пров. 139300 13.06.2019 Р/р 11464918В Халява Юрій Михайлович Донецька обл.,м. Маріуполь, вул. 148514,85 13.06.2019 Р/р 3666563К Мотник Юрій Анатолійович ІІолтавськаобл.,смтДиканька, 49000 13.06.2019 Р/р 3666641К ОстапенкоАндрій Павлович м. Полтава, 99000
 36. 36. 000036 13.06.2019 Р/р 3666702К Вороненко Анастасія Василівна Полтавська обл., с. Копили, вул. 29000 13.06.2019 Р/р 3666809К Ступар Анастасія Василівна Полтавська обл., с. Кошти, вул. 29000 13.06.2019 Р/р 3666842К Любий Андрій Сергійович Хоролський р-н, с. Ялосовецьке, 99000 13.06.2019 Р/р 3666964К Шутило Юлія Вікторівна м. Вінниця, 1 45000 13.06.2019 Р/р 41979810 Куліш Віктор Миколайович м. Нова Каховка, 148514,85 13.06.2019 Р/р 19136303 Заборська Людмила Василівна м. Київ, і 112100 13.06.2019 Р/р 41980258 Войлок Сергій Сергійович м. Нова Каховка, 49504,95 13.06.2019 Р/р ЯВС984589 Овчаренко Михайло Григорович м. Сміла, 49500 13.06.2019 Р/р ЯВС984712 Бондаренко Сергій Володимирович Черкаська обл., с. Будки, вул. 49500 13.06.2019 Р/р 19136400 ЗаборськаЛюдмила Василівна м. Київ, 1000 14.06.2019 Р/р .02РІ_ОО6684 Цивільський Федір Миколайович м. Херсон, 49999 14.06.2019 Р/р .@2РЮ336Б1 ПІалссв Владислав Володимирович м. Бердянськ, 1 41730 14.06.2019 Р/р .1Э2РШ46457 ОстапчукТетяна Михайлівна м. Рівне, 148000 14.06.2019 Р/р .(Э2Р1.622766 Тарасюк Валентина Михайлівна м. Хмельницький, вул. 100000 14.06.2019 Р/р .®2РІ_625730 1Іараска Ольга Анатоліївна м. Хмельницький, 90500 14.06.2019 Р/р ,®2РІ_673095 ІІолюхович Оксана Михайлівна Рівненська обл., с. Городище, 149000 14.06.2019 Р/р .®2РІ_697927 Найдьонова Анастасія Юріївна м. Херсон, " ' . 49999 14.06.2019 Р/р .(5>2Р1.796387 Мазур Таїсія Іванівна смт Тростянець, ] 100000 14.06.2019 Р/р .(Э2Р1.894715 МартишокЛариса Михайлівна Вінницька обл., м. Іллінці, вул. 35000 14.06.2019 Р/р .<®2РІ_901847 Мартишок Олександр Олександрович Вінницька обл., м. Іллінці, вул. 35000
 37. 37. 14.06.2019 Р/р .©2РІ.048903 Косінська Наталія Миколаївна м. Рівне, 148248 14.06.2019 Р/р .®2Р1_660775 МагакянЛсйла Ісааківна м. Рівне, 149000 14.06.2019 Р/р .<а>2Р1_695012 Каліш Роман Віталійович м. Запоріжжя, 52000 14.06.2019 Р/р .®2Р1_799005 Довгань Іван Григорович емт Тростянець, 50000 14.06.2019 Р/р .@2Р1_802017 Сокур Олена Іванівна емт Тростянець, 100000 14.06.2019 Р/р .@2Р1_831373 Зеленко Вадим Леонідович м. Хмельницький, 99000 14.06.2019 Р/р .@2Р1_848699 Савіна Олена Вікторівна м. Херсон, емт Комишами, вул. 41750 14.06.2019 Р/р .(Э2Р1.881091 Вітковська Жанна Григорівна Вінницькаобл., м. Іллінці, вул. 30000 14.06.2019 Р/р 1СА037749 Журавльов Віталій Володимирович Вінницькаобл., м. Погребище, 14142 14.06.2019 Р/р 551410014 Асадуллагв Рамп Керімович м. Харків. 99255,58 14.06.2019 Р/р а4с8е9а91е ІаврилківДмитро Романович Івано-Франківська обл.. с. Чукаїівка, 47170 14.06.2019 Р/р 1111893 ІвановО.В. м. Харків. 261011,9 14.06.2019 Р/р Р324216 Забелін Андрій Олександрович м. Харків. 140000 14.06.2019 Р/р Г324216 Бурейко Юрій Валентинович м. Харків, 140000 14.06.2019 Р/р 42003740 Куліш Віктор Миколайович Херсонська обл., м. Нова Каховка, 99009,9 14.06.2019 Р/р 3672716К Кулаков Георгій Георгійович м. І'орлівка, с. ІІотеряйки 156800 14.06.2019 Р/р 811420021 КіхаеваАліна Юріївна м. Харків, 138312 14.06.2019 Р/р 5246529 Капустинська ІІаталія Володимирівна Ііовоушицький р-н. с. С'тавчинці, 49504,95 14.06.2019 Р/р 5246530 Брелденюк Аліна Олегівна м. Жмеринка, 99009,9 14.06.2019 Р/р 5346531 ІІІургай Петро Петрович 99009,9 СО • о
 38. 38. 000038 14.06.2019 Р/р 42016774 Іванюта Валентин Ігорович 22100,Вінницька обл.м.Козятин,і 50000 14.06.2019 Р/р 5047889БВ Хмеляр Світлана І’риіорівна Вінницька обл., смт Крижоиіль, 50000 14.06.2019 Р/р 50479248В Матлак Ганна Володимирівна Вінницькаобл., м. Жмеринка, 49000 14.06.2019 Р/р 5047935ЯВ Березюк Віктор Васильович Вінницька обл., м. Лнповець вул. 12375 14.06.2019 Р/р 50479368В Ханас І'еннадій Васильович Вінницька обл., м. Липовець, вул. 12375 14.06.2019 Р/р 50479378В Ханас Андрій І еннадійович Вінншц>каобл.,м. Липовець, вул. 12375 14.06.2019 Р/р 50479388В Березюк Альона Миколаївна Вінницькаобл.,м. Липовець, вул. 12375 14.06.2019 Р/р 811420032 Гсрасименко Марія Михайлівна м. Харків, 139000 14.06.2019 Р/р 9422468В ІІавлюченко Вадим Миколайович смт. Катеринопіль, 49504,95 14.06.2019 Р/р 42002967 Ігошев Олександр Георгійович м. Нова Каховка, і 49504,95 14.06.2019 Р/р 11НМ35673 Кусяк Ігор Іванович м. С'торожинець, 120000 14.06.2019 Р/р III1М35683 Маниліч Віталій Васильович м. С'торожинець, і. 30000 14.06.2019 Р/р III1М35663 Карлійчук Ілля Васильович м. С'торожинець, 45000 14.06.2019 Р/р 52380488В ІІінський Денис Миколайович м. Каховка, 41750 14.06.2019 Р/р III1М35823 ІІІемендюк Борис Олексійович м. Чернігів 149000 1406.2019 Р/р ІІНМ35813 Омеляненко Тетяна Іванівна м. Чернігів, і 149000 14.06.2019 Р/р ІІН10237343 Захарчук Георгій Миколайович с. Волока, Глибоцький р.н 140000 14.06.2019 Р/р 52379948В 1Іивільська Віра Іллівна м. Херсон, 49505 14.06.2019 Р/р ІІН10237613 Гул Іван Іірокопович І либоцький р-н. с. І’рушевка 140000 14.06.2019 Р/р 54240538В Макуха Валерій Васильович Чернігівська обл., смтСосниця, 99009,9
 39. 39. 000039 14.06.2019 Р/р 111110237873 Кіндрачук Анатолій Іванович Глибоцький р-н, с. Валя Кузьмина 140000 14.06.2019 Р/р ІШС194387 Овчаренко В. Михайлович м. Сміла, 49500 18.06.2019 Р/р .Г32РІ.491548 Мощенко Євген Вікторович С'умська обл., м. І'лухів, вул. 200000 18.06.2019 Р/р .Ф2РІ_781858 Копійченко Алла Іванівна м. Тальне, 50000 18.06.2019 Р/р .(Э2Р1.789859 Данілкова Анастасія Юріївна м. Хмельницький, вул. 1 100000 18.06.2019 Р/р .(Э2Р1.912971 Яциковський Ігор Ярославой с. Біла, 290000 18.06.2019 Р/р 50510088В Кидані Тетяна Іванівна с. Комаргород, і 100000 18.06.2019 Р/р 505130681) Ворощук Тамара Миколаївна Вінницька обл., емт Оратів, вул. 10000 18.06.2019 Р/р 5051389ЯВ Бабич Ганна Павлівна Вінницька обл. Оратівський р-н. с. Чернявка, 15000 18.06.2019 Р/р 50514248В Клепач Михайло Володямиров Вінницька обл, емт Оратів, вул. 9554,46 18.06.2019 Р/р .@2РІ_497125 Іванчу ОлегОлександрович м. Хмельницький, 99000 18.06.2019 Р/р .@2РІ_526011 Новиков Володимир Олександрович м. І'лхів, 200000 18.06.2019 Р/р .@2РІ_619787 АхтуловаАльона Олександрівна Херсонська обл., Пюрюпинський р-н.с. ІІривільнс, 1 49999 18.06.2019 Р/р .(32Р1.643770 Яциковська Оксана Богданівна Тернопільський р-н. с. Біла, вул. 42000 18.06.2019 Р/р .@2РІ_654436 Качур Володимир Миколайович м. Поіребище, 12000 18.06.2019 Р/р .<®2РІ_681629 РепкоЄвгенія Олексіївна с. Довжанка, 20000 18.06.2019 Р/р .О2Р1.789220 Копійченко Володимир Петрович м. Тальне, 50000 18.06.2019 Р/р .©2РІ.839286 БілоковиленкоСергій Павлович м. Херсон, 41730 18.06.2019 Р/р .(®2РІ_863722 Санашвілі ОлегОгарович Голопристанськийр-н, с. Нова Збур'ївка, 41730 18.06.2019 Р/р .(®2РІ_905394 ІІивільська Олена Валеріївна м. Херсон, 49999
 40. 40. 000040 18.06.2019 Р/р .132PL501030 Іванов Сергій Володимирович смт Шалигине. 120000 18.06.2019 Р/р .02PL793287 Данілкова Марина Юріївна м. Хмельницький, вул. 50000 18.06.2019 Р/р .<®2РІ_416207 ІІолюхович Оксана Михайлівна Рівненський р-н. с. Городище, 1000 18.06.2019 Р/р .02PL639248 Данильчук Олександр Іванович м. Коростень, 1 І 50000 18.06.2019 Р/р .02PL795946 Проток Наталія Юріївна м. Красилів, 100000 18.06.2019 Р/р 3679143К Орлов hop Юхимович м. Київ, 286779,32 18.06.2019 Р/р 945523SB Павлюченко Наталія Миколасвна м. Дніпропетровськ, Катериногііль 49504,95 18.06.2019 Р/р 1ІН7933 ІІавленко Ігор ІІавлович м.ІІолтава, 41730 18.06.2019 Р/р 32341 Науменко Микола Павлович м. Тернопіль, і 41730 18.06.2019 Р/р 1I1I4083 Кондратенко Сергій Юрійович Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Мурафа, 261111,11 18.06.2019 Р/р 5430739SB Омеляненко Тетяна Іванівна м. Чернігів, 149000 18.06.2019 Р/р 1II1227513 Гілюк Володимир Васильович Чернівецька обл., Вижницький р- н„ с. Замостя 41730 18.06.2019 Р/р ІІН227785 Галушко Сергій Олексійович Чернівецька обл., Сокирянський р н, с. Михалкове, 41730 18.06.2019 Р/р 3688855К Кулакова Людмила ІІавлівна Полтавська обл., решетилівський р-н, с. ІІотеряйки 99000 18.06.2019 Р/р 3688894К Пальчик Валерій Миколайович м. ІІолтава. 1 49000 18.06.2019 Р/р 3688726К Мірошниченко Віталій Григорович Полтавська обл.,с. Новооріхівка, 45000 18.06.2019 Р/р 3688955К Гурська Ольга Василівна м. Полтава, 27500 18.06.2019 Р/р 3689033К Мироненко ЛеонідЛеонідович м. ІІолтава, 30000 19.06.2019 Р/р 2991/526 Омеляненко Тетяна Іванівна м. Чернігів, 149000
 41. 41. 000041 19.06.2019 Р/р 2991/527 ІПемендюк БорисОлексійович м. Чернігів, і 149000 19.06.2019 Р/р 52075318В Сеник Василь Васильович Тернопільськаобл., Бучацький р- н, с. Грибухівці, вул. 41730 19.06.2019 Р/р 4924858В Галушко Сергій Олексійович Чернівецька обл., Сокирянський р н, с. Михалкове, 1600 19.06.2019 Р/р 57769958В Ковальський Валим Олексійович м. Одеса, і 81180 19.06.2019 Р/р 54331158В ІІІе.мендюк Борис Олексійович м. Чернігів, 149000 19.06.2019 Р/р ІА№'Н39209 Ревуцький Сергій Степанович м. Мукачево, і 41730 19.06.2019 Р/р .О2РИ80453 Базюк Олександра Маркіянівна м. Коломия, 262000 19.06.2019 Р/р 27 Синевич Ю.М. Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Монастирець, і. 41730 19.06.2019 Р/р .<5>2Р1.345969 Кошляк Вікторія Михайлівна Тернопільська обл., с. ІІлотнча, 20000 19.06.2019 Р/р .(3)2РІ_474069 Мацюк Роман Влалимирович м. Тернопіль, вул. 20000 19.06.2019 Р/р .(Э2Р1.516695 Баляк Тетяна Іванівна Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 5400 19.06.2019 Р/р ,<й>2РІ.527207 Баляк Тетяна Іванівна Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 45600 19.06.2019 Р/р .(Э2Р1.636934 Стасюк Роман Павлович Рівненська обл., с. Грушвиця Перша, 41730 19.06.2019 Р/р .<®2РІ_806587 Чудик Арсен Ігорович Тернопільськаобл., с. Дичків. 41730 19.06.2019 Р'р 11С44В656 Кожушко Юрій Іванович Кіровоградська обл., ІІовоархангельськийр-н. с. Надлал 41730 19.06.2019 Р'р 50595058В Мельник ІринаОлександрівна Вінницька обл., Барськийр-н, с. Іванівці, 49000 19.06.2019 Р.'р 9958348В Шахматов Анатолій Валентинович Житомирська обл., м. Лупиш, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958358В Шахматова Олена Василівна Житомирська обл., м. Лупиш, 14752,48
 42. 42. 000042 19.06.2019 Р/р 9958368В Бовсуновський Віктор Михайлович Житомирськаобл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 995837БВ Вознюк Тамара Василівна Житомирськаобл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 995838БВ Барановська Ольга Вікторівна Житомирська обл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958398В ІІевмержицька Ганна Вікторівна Житомирськаобл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958408В Бовсуновська Ольга Петрівна Житомирська обл., Лугинський р- н, с.Станційне, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958418В Вознюк Ніна Василівна Житомирська обл., Лугинський р- н, с. Глухова, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958428В Вітольник Михайло Михайлович Житомирськаобл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958228В Вишневський Олександр Олексіііович Житомирська обл., м. Олевськ, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958448В Бовсуновський Анатолій Миколайович Житомирська обл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958458В Голеня Ірина Михайлівна Житомирська обл., м. Лугини, 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958468В Вознюк Марія Вікторівна Житомирська обл., Лугинський р- н, с. Глухова. 1 14752,48 19.06.2019 Р/р 9958478В ІІевмержицький Василь Вікторович Житомирська обл., Лугинський р- н, с. Радогоща, 5247,52 19.06.2019 Р/р ,@2РІ_586425 КузнгцовОлександр Олександрович м. Херсон, 100000 19.06.2019 Р/р 52498258В Гордігва 1Ііна Олександрівна м. Херсон, 99000 19.06.2019 Р/р СВО1717933 Ніколаєва Анна Ігорівна м. Кіровоград, вул. 41730 19.06.2019 Р/р .@2РІ_335094 Женевський Сергій Юрійович с. Плоска, 41730 20.06.2019 Р/р .(®2РІ-366493 Осінова Марина Валеріївна м. Кропивницький. вул. 41730 20.06.2019 Р/р ,@2РІ_412336 БазкжОлександра Маркіянівна м. Коломия, 261500 20.06.2019 Р/р .02РІ.523764 Зеленко Вадим Леонідович м. Хмельницький, 1 99000
 43. 43. 000043 20.06.2019 Р/р .@2РІ.544038 Волкотруб ІІачарій Васильович Сумськаобл., смт Теофіноль, вул. 42000 20.06.2019 Р/р .<32Р1.576144 Ковальчук Віталія Валеріївна м. Тернопіль, І 10000 20.06.2019 Р/р ,<й>2РІ.584272 Стець Сергій Романович м. Тернопіль, п кв. 20000 20.06.2019 Р/р .(Э2Р1-635018 Ратенко Сергій Леонідович Кіровоградська обл., м. Олександрія, і 41730 20.06.2019 Р/р .(Э2Р1.655543 Войтовська Людмила Василівна Сумська обл., с. Тартак, вул. 50000 20.06.2019 Р/р .(Э2Р1.776003 КавунникДмитро Вікторович м. Кременчук, 41730 20.06.209 Р/р .@2РІ.807473 Герасимов Дмитро Васильович м. Чернівці, І 270000 20.06.2019 Р/р .(Э2Р1.837578 Кирик Ярослав Павлович Тернопільська обл.,., м. ІІідволочнськ, 100000 20.06.2019 Р/р .@2Р1.859564 Боржемський Олег Феліксович м. Ромни. 78450 20.06.2019 Р/р ,(5>2РІ_875054 Ваглай Вікторія Миколаївна Сумська обл,.смт Липова Долина, 26150 20.06.2019 Р/р ,@2РІ_879809 Мнішенко Анатолій Григорович Сумська обл., смтЛипова Долина, і 78450 20.06.2019 Р/р .02РІ_959787 КужельОлександр Володимирович Сумська обл, смт Чупахівка, і 41730 20.06.2019 Р/р .02Р1.969245 Мощенко Свген Вікторович Сумська обл., м. Глухів, вул. 41730 20.06.2019 Р/р 16X052988 Ліневич Тарас Валентинович Житомирська обл., Пулинський р- н, с. Юльянівка. вул. 49405,94 20.06.2019 Р/р І1Н2473 Хоменко Дмитро Альбертович м. Харків, 125250 20.06.2019 Р/р ПН2483 Хоменко Дмитро Альбертович м. Харків, : 135166,67 20.06.2019 Р/р 3705941К ІІустинський ВалерійНаумович Київська обл.,смт Котин, вул. 1640159,05 20.06.2019 Р/р 3706030К Вронська Олександра Валеріївна м. Київ, і 1640159,05 20.06.2019 Р/р 52546138В Цивільська Віра Іллівна м. Херсон, 39600
 44. 44. 000044 20.06.2019 Р/р 5254742БВ Дсмидов ВолодимирЛеонідович м. Херсон, 149000 20.06.2019 Р/р 21300506 ОмеляненкоТетяна Іванівна м. Чернігів,: ! 149000 20.06.2019 Р/р 42177313 Омеляненко Тетяна Іванівна м. Чернігів, 149000 20.06.2019 Р/р ІШ238551 Ковальський ВадимОлексійович м. Одеса, 49600 20.06.2019 Р/р 1Ш238622 Розмазнін Олександр ІІетрович м. Одеса, і > 99200 20.06.2019 Р/р 42178482 ІІІсмендюк Борис Олексійович м. Чернігів, 149000 20.06.2019 Р/р 21288636 ІІІемендюк Борис Олексійович м. Чернігів, 149000 21.06.2019 Р/р ,@2РІ_507341 Чернета Роман Іванович м. Збараж, 30000 21.06.2019 Р/р .<5)2РІ-534940 Переход Любов Борисівна Сумська обл., с. Московське, вул. 26150 21.06.2019 Р/р .@2РІ.567547 Захарченко Андрій Васильович Сумська обл.,смт Брусилів. вул. 30000 21.06.2019 Р/р .(а>2РЮ59800 Дранчук Дмитро Васильович Чернівецька обл., м. Хотин, вул. 50000 21.06.2019 Р/р .<5>2РИ29817 Бглова Наталія Свгеніївна м. Житомир, 49504,95 21.06.2019 Р/р ,<5>2РІ_526181 Савіна Олена Вікторівна м. Херсон, смт Комишани, вул. 49999 21.06.2019 Р/р .<а>2Р1.637117 ІІалко Олесандр Михайлович Житомирська обл., смт Брусилів, 40000 21.06.2019 Р/р .®2РІ_712534 Нецевич ІгорАнатолійович Житомирська обл., смт Брусилів, 30000 21.06.2019 Р/р .@2РІ_855937 Колісник Лідія Олексіївна м. Ромни, І- 14800 21.06.2019 Р/р 5020498В Скірський Павло Сергійович Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Яблунівка, вул. 99000 21.06.2019 Р/р 1265І)АІВ23 ІІІемендюк Борис Олексійович м. Чернігів, і : 149000 21.06.2019 Р/р 1269И51АРВ ОмеляненкоТетяна Іванівна м. Чернігів, І 149000 21.06.2019 Р/р І1Н241783 Юр'гв Сергій Іванович с. Комар, і 99200
 45. 45. 000045 21.06.2019 Р/р ІІН241895 1Іазарснко 1еннадій Сергійович с. Веселое, 99200 21.06.2019 Р/р ПН242268 Хараман Микола Юрійович с. Времевка, 99200 21.06.2019 Р/р 1111242303 Можасв Володимир Миколайович м. Котовськ, 99200 21.06.2019 Р/р ІІН242358 Ліпенков Олександр Миколайович с. Бурлацкое, 99200 21.06.2019 Р/р 57967238В Ковальский О.А. м. Одеса, 99000 21.06.2019 Р/р 52578768В Найдьонова Анасгасія Юріївна м. Херсон, 9300 21.06.2019 Р/р 140 Березюк Олексій Володимирович м. Чернівці/24ПР, 81250 24.06.2019 Р/р ,(®2Р1.446940 Лукомський Михайло Юрійович м. Коростишів. 20865 24.0.2019 Р/р .02Р1.953447 Плескач Тетяна Миколаївна м. Чернігів, 6800 24.06.2019 Р/р 10006254 Кустова Світлана Богданівна м. Червонограл, 143000 24.06.2019 Р/р 10006255 Глинянський Володимир Іванович м. Червоноірад, вул. 142000 24.06.2019 Р/р 10006256 Глинянська Ольга Петрівна м. Червоноірад. вул. 143000 24.06.2019 Р/р 10006265 ІІокиньброда Ольга Володимирівна м. Червоноград. 142000 24.06.2019 Р/р 10006266 Кашуба Ольга Володимирівна м. Червонофат, 139000 24.06.2019 Р/р 10006267 ІІрсдко Наталія Станіславівна м. Червоноград. і а. 142000 24.06.2019 Р/р 10006268 Василишин Світлана Михайлівна м. Червонофат, 142000 24.06.2019 Р/р .(Э2РЮ71849 Маковецька ІнгаСтепанівна м. Чернівці,! 150000 24.06.2019 Р/р .Ї®2РЮ55922 Домбровська Христина Сергіївна м. Хотин, 50000 24.06.2019 Р/р 812410061 Сербенюк Денис Олександрович м. Харків, і 140000 24.06.2019 Р/р 812410063 Саенко Владислав І-'дуардович м. Харків, 140000
 46. 46. 000046 24.06.2019 Р/р 812410077 Сергушкіна Марина Вікторівна — м. Харків, і 140000 25.06.2019 Р/р ,®2РІ.387417 Герасимов Дмитро Васильович м. Чернівці, 1 100000 25.06.2019 Р/р .(Э2Р1.513630 Чернявський Павло Петрович м. Бердичів, 20000 25.06.2019 Р/р ,®2РІ.529524 Бугель Віра Іванівна Тернопільська обл„ Терабовлянський р-н, с. Буданів. 20000 25.06.2019 Р/р .@2РІ_532959 Козак Ярослав Михайлович Тернопільська обл., с. Застіночне, 20000 25.06.2019 Р/р .(5>2РІ-638973 Зеленко Вадим Леонідович м. Хмельницький, 48536 25.06.2019 Р/р 34 Мельниченко Людмила Володимирівна м. Кам'янка, 245000 25.06.2019 Р/р 17526223.1 Дмитрісв Владислав Володимирович м. Запоріжжя. ЮОООО 25.06.2019 Р/р 17526265.1 Дмитрісв Владислав Володимирович м. Запоріжжя, і 49000 25.06.2019 Р/р І1Н1363 Ястребов Олег Олександрович с. 1Іодвірки. 1 247023,81 25.06.2019 Р/р 812510052 Селіщев Іван Вадимович Донецька обл., м. Артемівськ, 140000 25.062019 Р/р 812510054 Шевцов Олександр Олегови смт Шарівка, і 140000 25.06.2019 Р/р 812510057 Харченко Сергій Миколайович м. Богодухів, 140000 25.06.2019 Р/р 812510060 Харченко Олена Валеріївна Луганська обл., м. Антрацит, вул. 140000 25.06.2019 Р/р 812510062 Бурлакова Владислава Сергіївна м. Харків, 140000 25.06.2019 Р/р ІІН1402023 Скляров Олександр Павлович м. Суми, 99200 25.06.2019 Р/р ПН1402013 Сидоренко Дар'я Олександрівна м. Суми, "" 99200 25.06.2019 Р/р 11-8738529 Журавльова А.В. м. Ссвсродонецьк, прож. 40000 25.06.2019 Р/р 812510066 Кір'янов Євгеній Олександрович м. Харків, 140000 25.06.2019 Р/р 812510068 Мещеряков Сергій Миколайович м. Харків, 140000 3_____________________
 47. 47. 000047 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р Р/р 1Н8232377 812510081 812510083 812510085 812510087 І1Н7433 11117443 11117453 11118053 11118103 ІII18133 ІII18223 ІІН8293 ІІН8373 1II18443 ІІІ18493 11118593 Сердюк В.Ю. Ходирсва ВеронікаОлександрівна ІІодзолкова Катерина Володимирівна Махортов Олександр Сергійович Денис'сва Вероніка Олексіївна Данасігнко Нєля Михайлівна Колесник Валерій Дмитрович Ляш Віталій Вікторович Оріходжаев Микола Борисович Тарковський Сергій Васильович Шумейко Валентина Вікторівна Савскж Галина Василівна Возний Володимир Михайлович Павленко Ольга Віталіївна Вьюн Оксана Василівна Нечетилюк Сергій Васильович Соколенко Алла Василівна м. Севсродоненьк, вул. 100000 м. Харків, 140000 м. Харків, 140000 м. Харків, 140000 м. Харків, 140000 Кіровоградська обл., м. Знамянка, 99200 м. Кропивницький. Вул. 99200 Кіровоградськаобл., Долинський р-н, с. Більшовик, вул. 49500 Кіровоградська обл., емт Вільшанка, і 49500 Кіровоградська обл., м. Ульяновка, і 99200 Кіровоградська обл., емт Компаніївка, 49500 Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 99200 Кіровоградська обл., емт Олександрівка, О 99200 Кіровоградська обл., емт Добровеличківка, і. 99200 Кіровоградська обл., емт Компаніївка, ! 49500 Кіровоградська обл., емт Головаиівськ, 99200 м. Кіровоград, вул. 49500
 48. 48. 000048 25.06.2019 Р/р ІІІ18793 Янішевська Ірина Миколаївна Кіровоградська обл.. смт Вільшанка, 49500 25.06.2019 Р/р 3728043К Явтушенко Валентин Анатолійович м. Миргород, 49000 25.06.2019 Р/р 3067512028 Білецька Олеся Володимирівна м. Горішні Плавні, 149000 25.06.2019 Р/р 3727969К Шкурат Тетяна Сергіївна м. Горішні Плавні,] 149000 25.06.2019 Р/р 3727999К Манжалій Катерина Олегівна м. Комсомольськ, 149000 25.06.2019 Р/р 3728131К Макуха РоманГригорович м. Комсомольськ, 149000 26.06.2019 Р/р 812610019 Ластік Віталій Олегович м. Харків, і 140000 26.06.2019 Р/р 812610022 Кіхасв Кирило Васильович м. Харків, 138958 26.06.2019 Р/р 122610021 ІІолюхович Людмила Григорівна м. Рівне, 149000 26.06.2019 Р/р 122610023 Тіроль-Магакян Руслан Миколайович м. Рівне, І 145000 26.06.2019 Р/р 812610030 Я с к о в с ц ь Володимир Сергійович м. Зіньків. і 140000 26.06.2019 Р/р 812610045 Солоха Владислав Костянтинович м. Харків, 140000 26.06.2019 Р/р 812610047 Скорик Анастасія Іванівна с. Хотімля. 140000 26.06.2019 Р/р 812610064 Івашковський Дмитро Валерійович м. Харків, і : 140000 26.06.2019 Р/р 812610066 Оргшкін Василь 1Іавлович м. Харків, ....... в, 140000 26.06.2019 Р/р ПНІ863 Яковлсв Михайло Вікторович м. ІІокровськ, 1 1 247023,81 26.06.2019 Р/р 812610068 Черненко Олена ІІавлівна АР Крим, і 140000 26.06.2019 Р/р 812610070 КатеринчукДмитро Володямирович м. Харків, 140000 26.06.2019 Р/р 42331677 Кравценюк В.М. с. Копачівка, вул. 1 149000 26.06.2019 Р/р 42332442 Прокопчук В.М. Волинська обл., с. Дубище, вул. 148000

×