Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Дистанційна та змішана
форми навчання
І.П. ВОРОТНИКОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ ІППО К...
Модулі матриці по нормам компетентності
вчителів у використанні ІКТ (ЮНЕСКО))
Політика
і концепція
Технічна
грамотність
По...
Форми навчання
ОчнаЗмішана
(блендерна,
гібридна)
Дистанційна
Під дистанційним навчанням
розуміється
індивідуалізований процес набуття знань, умінь,
навичок і способів пізнавальної дія...
Дистанці́йне навча́ння — сукупність сучасних
технологій, що забезпечують доставку
інформації в інтерактивному режимі за
до...
Дистанційне навчання
ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ
• гнучкість
• паралельність
• асинхронність навчання у часі
• навчання кожного конкр...
Навчатися дистанційно спроможні не всі –
тільки 30 % студентів доходять до кінця
дистанційного навчання
Зовсім іншою є сит...
Змішане навчання - формальна освітня
програма, в якій студент навчається:
1. Частково через онлайн-
навчання, з деяким еле...
Змішане (комбіноване) навчання
це цілеспрямований процес здобування
знань, умінь та навичок в умовах
інтеграції аудиторної...
Змішане навчання
ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ
• Викладач доступний не тільки
під час аудиторного заняття
• Навчатися можна в будь-яком...
Очне Лекція Практичне заняття Самостійна робота
літературою,
конспектом
Дистанційне Тест, самостійна робота з матеріалами ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

дистанційна та змішана форми навчання на тренінг

дистанційна та змішана форми навчання на тренінг

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

дистанційна та змішана форми навчання на тренінг

 1. 1. Дистанційна та змішана форми навчання І.П. ВОРОТНИКОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ ІППО КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, КАНД. ПЕД.НАУК
 2. 2. Модулі матриці по нормам компетентності вчителів у використанні ІКТ (ЮНЕСКО)) Політика і концепція Технічна грамотність Поглиблення знань Створення знань Програма оцінка Базисні знання Застосування знань Навички 21 століття Педагогіка Впровадження технологій Вирішення складних завдань Самокерування ІКТ Основні інструменти Складні інструменти Широко розповсюджені технології Організація і адміністрація Звичайний клас Групи співробітництва Організації знань Професійна підготовка учителів Цифрова грамотність Керувати і спрямовувати Учитель як модель того, хто навчається
 3. 3. Форми навчання ОчнаЗмішана (блендерна, гібридна) Дистанційна
 4. 4. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466)
 5. 5. Дистанці́йне навча́ння — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів) ВІкіпедія
 6. 6. Дистанційне навчання ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ • гнучкість • паралельність • асинхронність навчання у часі • навчання кожного конкретного студента • масовість • інформаційна доступність • каталогів та інших інформаційних ресурсів в рамках дистанційного курсу • інтерактивність • завдання, а також тестування в режимі реального часу) НЕГАТИВНІ ЯКОСТІ • відсутність безпосереднього контакту студента і викладача, а також взаємодії • студентів між собою • зникає можливість використання вербального спілкування • нерівномірний розподіл начального навантаження, який виникає при недостатній сформованості здібностей студентів до самостійного навчання М. Мохова
 7. 7. Навчатися дистанційно спроможні не всі – тільки 30 % студентів доходять до кінця дистанційного навчання Зовсім іншою є ситуація, коли працювати зі студентами в системі змішаного навчання, що представляє собою поєднання традиційного та електронного навчання Ш. Стрікленд
 8. 8. Змішане навчання - формальна освітня програма, в якій студент навчається: 1. Частково через онлайн- навчання, з деяким елементом власного контролю над часом, місцем, шляхом і / або темпом навчання 2. Частково в аудиторії підчас заняття, контрольованого викладачем. 3. Етапи навчання кожного студента забезпечують досвід комбінованого навчання Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation
 9. 9. Змішане (комбіноване) навчання це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при наявності самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання А. Стрюк, Ю. Триус, В. Кухаренко
 10. 10. Змішане навчання ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ • Викладач доступний не тільки під час аудиторного заняття • Навчатися можна в будь-якому місці та в будь-який час • Індивідуальний контроль за навчанням • Розмаїття дидактичних підходів • Використання синхронних та асинхронних обговорень ЗАГРОЗИ • Необхідність достатнього рівня ІК компетентність тих, хто навчається і викладачів • Консервативність дидактичних підходів у закладах освіти • Унормованість законодавства К. Кузьмін
 11. 11. Очне Лекція Практичне заняття Самостійна робота літературою, конспектом Дистанційне Тест, самостійна робота з матеріалами лекції Практичні завдання, тести, форум, анкета Змішане Самостійна робота Матеріали лекції Аналіз лекції Практичне заняття Індивідуальне завдання Тест Практична робота Приклад Тема1 (4 години)

×