Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ПРОФІЛЮВАТИ ЧИ РОЗШИРЮВАТИ? ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЇВ

175 views

Published on

Алєксандер Лавіньскі (Aleksander Ławiński)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ПРОФІЛЮВАТИ ЧИ РОЗШИРЮВАТИ? ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЇВ

 1. 1. ПРОФІЛЮВАТИ ЧИ РОЗШИРЮВАТИ? ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЇВ Алєксандер Лавіньскі (Aleksander Ławiński)
 2. 2. „А НІ! ДОБРЕ! ЦЕ ОЗЕРО ПЕРЕНЕСЕМО СЮДИ, А ЦЕЙ ХАЙ СТОЇТЬ СОБІ СЕРЕД ЗЕЛЕНІ!” Фільм «Розшукуються» („Poszukiwany, poszukiwana”) 1972 • https://www.youtube.com/watch?v=UHw-F7LWrEM ПЛАНУВАННЯ Й ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА
 3. 3. з 2019 з 2012 Стара системаСтара система Нова система базова школа базова школа гімназія загальноосвітній ліцей загальноосвітній ліцей технікум технікум професійна школа галузева школа І ступеня ІІ ступеня
 4. 4. НАВІЩО ПРОФІЛЮВАТИ ЛІЦЕЙ? ДЕ? ЩО? ХТО?ЯК? КОЛИ?
 5. 5. ДЕКЛАРАЦІЯ МІСІЯ / ВІЗІЯ ЛІЦЕЙ У 2030 РОЦІ - ЦЕ
 6. 6. ОСВІТА / ВИХОВАННЯ ЗНАННЯ ТРАДИЦІЇ / ВІРА ДОБРОСОВІСНІСТЬ / ПРАЦЬОВИТІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ / БЕЗПЕКА КРЕАТИВНІСТЬ / ІННОВАЦІЙНІСТЬ / ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ВИКЛИКИ / ЗАГРОЗИ МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНІСТЬ ВИСОКА ЯКІСТЬ ЦІЛЬОВІСТЬ / КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕСУРСИ / ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОТРЕБИ / ОЧІКУВАННЯ ТВОРЧІСТЬ / ТАЛАНТИ / МОЖЛИВОСТІ / ВИРІВНЮВАННЯ / ВКЛЮЧЕННЯ РОЗВИТОК / ВИБІР / АВТОНОМІЯ ВІДКРИТІСТЬ / ТОЛЕРАНТНІСТЬ НАВЧАННЯ УПРОДРОДОВЖ ЖИТТЯ ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ СПІВПРАЦЯ / ПАРТНЕРСТВО УСПІХ / ДОБРОБУТ / ЩАСТЯ ГРОМАДЯН / НАРОДУ / МЕШКАНЦІВ СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЕКОНОМІКА, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ ВИБІР ЦІННОСТЕЙ – МІСІЙНИЙ СЛОВНИК МОВА КОРИСТІ – ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, А НЕ БАР’ЄРІВ І ПЕРЕШКОД ПОЛЬСЬКИЙ ВИБІР 2002
 7. 7. ОСВІТА / ВИХОВАННЯ ЗНАННЯ ТРАДИЦІЇ / ВІРА ДОБРОСОВІСНІСТЬ / ПРАЦЬОВИТІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ / БЕЗПЕКА КРЕАТИВНІСТЬ / ІННОВАЦІЙНІСТЬ / ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ВИКЛИКИ / ЗАГРОЗИ МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНІСТЬ ВИСОКА ЯКІСТЬ ЦІЛЬОВІСТЬ / КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕСУРСИ / ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОТРЕБИ / ОЧІКУВАННЯ ТВОРЧІСТЬ / ТАЛАНТИ / МОЖЛИВОСТІ / ВИРІВНЮВАННЯ / ВКЛЮЧЕННЯ РОЗВИТОК / ВИБІР / АВТОНОМІЯ ВІДКРИТІСТЬ / ТОЛЕРАНТНІСТЬ НАВЧАННЯ УПРОДРОДОВЖ ЖИТТЯ ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ СПІВПРАЦІЯ / ПАРТНЕРСТВО УСПІХ / ДОБРОБУТ / ЩАСТЯ ГРОМАДЯН / НАРОДУ / МЕШКАНЦІВ СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЕКОНОМІКА, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ ВИБІР ЦІННОСТЕЙ – МІСІЙНИЙ СЛОВНИК МОВА КОРИСТІ – ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, А НЕ БАР’ЄРІВ І ПЕРЕШКОД ПОЛЬСЬКИЙ ВИБІР 2012
 8. 8. Система освіти • Обов’язкове дошкільне навчання 6-літок • 8-річна початкова школа • 4 або 5 - річні школи рівня вище початкової • Загальноосвітні ліцеї (4) • Професійні школи (3) • Технікум (5) • Спеціальна школа, яка готується до роботи. (2 – 3) пост-середня школа • 2 – 2,5 - річна пост-середня школа призначена для випускників середніх шкіл. або • 3-річна вища освіта – бакалаврат і • 2-3 – річна магістратура – звання магістра
 9. 9. ОСВІТА / ВИХОВАННЯ ЗНАННЯ ТРАДИЦІЇ / ВІРА ДОБРОСОВІСНІСТЬ / ПРАЦЬОВИТІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ / БЕЗПЕКА КРЕАТИВНІСТЬ / ІННОВАЦІЙНІСТЬ / ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ВИКЛИКИ / ЗАГРОЗИ МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНІСТЬ ВИСОКА ЯКІСТЬ ЦІЛЬОВІСТЬ / КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕСУРСИ / ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОТРЕБИ / ОЧІКУВАННЯ ТВОРЧІСТЬ / ТАЛАНТИ / МОЖЛИВОСТІ / ВИРІВНЮВАННЯ / ВКЛЮЧЕННЯ РОЗВИТОК / ВИБІР / АВТОНОМІЯ ВІДКРИТІСТЬ / ТОЛЕРАНТНІСТЬ НАВЧАННЯ УПРОДРОДОВЖ ЖИТТЯ ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ СПІВПРАЦЯ / ПАРТНЕРСТВО УСПІХ / ДОБРОБУТ / ЩАСТЯ ГРОМАДЯН/ НАРОДУ / МЕШКАНЦІВ СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЕКОНОМІКА, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ ВИБІР ЦІННОСТЕЙ – МІСІЙНИЙ СЛОВНИК МОВА КОРИСТІ – ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, А НЕ БАР’ЄРІВ І ПЕРЕШКОД ПОЛЬСЬКИЙ ВИБІР 2019
 10. 10. ПРОФІЛЮВАТИ ЧИ РОЗШИРЮВАТИ? ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 1979-2019 ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ ЗАГАЛЬНИЙ КАНОН АКАДЕМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ ПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ 2002-2012 ЗАГАЛЬНИЙ КАНОН ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ
 11. 11. ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ (ЗЛ) ЗАГАЛЬНИЙ КАНОН АКАДЕМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ ПРОФІЛІ / РОЗШИРЕННЯ ЗЛ ПРИКЛАДИ: • МАТЕМАТИЧНО-ФІЗИЧНИЙ • МАТЕМАТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ • ІНФОРМАЦІЙНИЙ • БІОЛОГІЧНО-ХІМІЧНИЙ • ГУМАНІТАРНИЙ • МОВНИЙ • ГЕОГРАФІЧНО-ІСТОРИЧНИЙ • МИСТЕЦЬКИЙ • СПОРТИВНИЙ • МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ
 12. 12. ПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ (ПЛ) ПРОФІЛІ ПЛ 2002-2012 • ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ • ЕКОНОМІЧНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ • ЕЛЕКТРОНІКА • ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ • ДИЗАЙН ОДЯГУ • ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА • ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ • МЕХАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА • МЕХАТРОНІКА • АГРАРНО-ПРОДУКТОВИЙ • СОЦІАЛЬНИЙ • ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ • СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ГОСПОДАРСТВА • УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗАГАЛЬНИЙ КАНОН ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ
 13. 13. ЦІЛІ СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЛІЦЕЇВ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЛІЦЕЮ НАКАЗ МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ І СПОРТУ від 26 лютого 2002 р. з питань затвердження стандарту освіти у профілях загальнопрофесійного навчання. (Урядовий вісник. № 50, поз. 451) Учні можуть навчатися у профілях загальнопрофесійного навчання у профільному ліцеї в рамках окремих тематичних блоків та їх складових елементів (модулів). Навчальний процес спрямовано на досягнення тих цілей навчання, які дають змогу отримати професійну кваліфікацію в рамках коротких навчальних циклів – від пів до півтора року – у навчальному закладі після закінчення ліцею або в позашкільних формах, а також перекваліфікації на робочому місці (багаторазово упродовж професійного життя). З цілей загальнопрофесійного навчання у профільному ліцеї випливають такі завдання школи: • забезпечити випускникові загальноосвітню підготовку, яка дає змогу продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, • підготувати випускника до іспиту на атестат зрілості (матура) на рівні, розширеному тими загальноосвітніми предметами, які доповнюватимуться предметами загальнопрофесійного навчання, залежно від вимог і специфіки профілю, • створити умови для організації і проведення загальнопрофесійного навчання з використанням інформаційних технологій, • підготувати до підприємницької діяльності і можливості започаткування власної господарської діяльності або роботи на підприємствах. У процесі загальнопрофесійного навчання у профільному ліцеї особливо важливо підготувати учня до самостійного навчання, зокрема до самостійного пошуку інформації про технології виробництва у даній технічній дисципліні, організаційні рішення, пристрої і матеріали, а також до самостійного формування вмінь, необхідних у нових професійних ситуаціях. Ці вміння дуже важливі для випускника профільного ліцею під час здобуття професійної кваліфікації і в процесі перекваліфікації.
 14. 14. Профільний ліцей створює учням умови для формування таких умінь: • активного пошуку роботи, свідомого вибору роботи або професії і напряму подальшого навчання згідно зі своїми зацікавленнями і самостійно оціненими власними можливостями та потребами ринку, • підготовка до використання інформаційних технологій для розв’язання проблем під час навчання на даному профілі, • аналіз явищ, які відбуваються у довкіллі людини, зокрема у робочому середовищі, • оцінка впливу цивілізації на зміни, які відбуваються у середовищі, • запобігання негативному екологічному впливу на довкілля, • організація робочого місця, • аналіз та інтерпретація фізичних явищ, які відбуваються у системах та їх елементах, • передбачення результатів дослідів та експериментів, • дослідження та аналізування дії окремих систем, обладнання, машин або інших об’єктів, • визначення необхідних якісних і кількісних показників обладнання або інших об’єктів, • обслуговування побутового обладнання, • пошук і застосування юридичних норм, які регулюють дану господарську, сервісну чи організаційну діяльність, • порівняння наявних технічних та організаційних рішень з тенденціями розвитку даної дисципліни. Вважається, що сформовані загальнопрофесійні уміння у подальшому процесі здобуття освіти перенесуться на професійні вміння, які дозволять виконувати дії згідно з вимогами до конкретних посад.
 15. 15. НЕДОЛІКИ І ПЕРЕВАГИ ПРОФІЛЬНИХ ЛІЦЕЇВ НЕДОЛІКИ (-) ПЕРЕВАГИ (+) ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ РОЗШИРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШКІЛ НИЗЬКА ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ДО МАТУРИ ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ УЧНІВ У ШКОЛАХ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ МАТУРОЮ НИЗЬКА ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПІДВИЩЕННІ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ МАЮТЬ СЛАБШИЙ ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕЗНАЧНА ЧАСТКА ВИПУСКНИКІВ ПРОФІЛЬНИХ ЛІЦЕЇВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ МАЮТЬ НИЖЧІ ОСВІТНІ ЗАПИТИ НИЗЬКА ЦІННІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ, НАБУТИХ У ПРОФІЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ, З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАЦЕДАВЦІВ ВИРІВНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ШАНСІВ ДЛЯ УЧНІВ З СІМЕЙ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКРУТНОМУ МАТЕРІАЛЬНОМУ СТАНОВИЩІ
 16. 16. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЛІЦЕЇВ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ – ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ЦІЛЕЙ ОЦІНКА • забезпечити випускникові загальноосвітню підготовку, яка дає змогу продовжувати навчання у вищих навчальних закладах • підготувати випускника до іспиту на атестат зрілості (матура) на рівні, розширеному тими загальноосвітніми предметами, • які доповнюватимуться предметами загальнопрофесійного навчання, залежно від вимог і специфіки профілю • створити умови для організації і проведення загальнопрофесійного навчання з використанням інформаційних технологій • підготувати до підприємницької діяльності і можливості започаткування власної господарської діяльності або роботи на підприємствах.
 17. 17. ПРОФІЛЮВАТИ ЧИ РОЗШИРЮВАТИ? РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. З польського досвіду випливає, що ефективні з точки зору навчання 3-4 річні загальноосвітні ліцеї з академічним профілем, розширеним на ключові для даного напряму шкільні сфери/предмети. 2. Виявилось корисним доповнення пропозиції ліцеїв додатковими факультативними заняттями (позаурочні, позашкільні), пов’язаними з тематикою профілю. 3. В умовах зростаючої мобільності кандидатів доречно використати профілювання/розширення для реклами школи і формування її іміджу. 4. В умовах демографічної кризи і низькою наповнюваності класів треба розглянути можливість спеціалізації ліцеїв за допомогою профілювання і скоординувати місцеву та регіональну освітню політику у частині мережі ліцеїв. 5. Польський досвід з професійним профільним ліцеєм свідчить про низьку придатність цієї моделі навчання. 6. В умовах різноманітної пропозиції закладів професійної освіти (технікум, базова професійна школа/ галузева школа І і ІІ ступеня) профільні ліцеї мали труднощі з пошуком кандидатів, зацікавлених таким шляхом здобуття освіти.
 18. 18. Дякую за увагу. Алєксандр Лавіньскі (Aleksander Ławiński)

×