Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лірика Р.М.Рільке

Аналіз вірша Р.М.Рільке "Орфей, Еврідіка і Гермес" та сонету "Ось дерево звелось. О виростання!"

 • Login to see the comments

Лірика Р.М.Рільке

 1. 1. `-ч і- Ї-дй і' , і ”АХЬ І так; і 'Гдд і іі 'і '- __ ` ' т /4 ї; і Ю т д "(2 ; -із ь _-Х*: ;- д дь- Д- ці 3 *га 66 'й д; й 2-4. й “їх І ` ац _ у . 75 09991220, ь рщіка і і ' у 'і “Оеь ЭЄРЗБО ЗБЄПОЄЬФ 0 #93 Презентацію гіідготуваааХшапщдьАА. , вшсвітплігп. ЗОШЛ! 2ом. Муісачева ' п,
 2. 2. І 1 І ПршаппшдюпідгоґпуеалаХшашщъАмшсвйплйшЮШШюмЦуш-юва '_ І
 3. 3. ЙХ огр-світло Ьеиз-. тііхсувати і 1 релігія чистоти, *Ї ПРЗШЄННЯ д0-. „ с "О. світла, високої ВсесВ1тнЬ01 . . . Ф і і і етшси та моралі ГЗРМОНЇЇд . .х " Послідовншщ: Гомер, Гесіод, .„ * І Геракліт, Піфагор ' П 10 . | . , і . . . й І І _і дгч ї' о" орфвііюкиівш) . Фрфвїзт (ОРФЇШ) . . зі- Прагентацію підготувалаХшалщрААщчлвітлйшЮШШюжМуіщ-сева ' І
 4. 4. і . ' '. .д „_ 'і К . Орфєя у міфології » . . . .. . у ґ „Орфей - образ давньогрецъко1 шфологп. з міфами - син Аполлона) та ' - і де орф и якого зачаровували не тільки 1подей, а й звірів, «Кавйша навч я : щщійулаирщ дерева, скеш. > Орфей - учасник походу аргонавтів за золотим руном. Від його гри та співу заспокоювалося навіть розбурхане море. „ > Після смерті дружини Еврідіки опустився за' нею у Аїд. Володар світу померлих, зачарований грою та співом Орфея, пообіцяв повернути » д. : д; кохану на зешпо. Проте висунув умову: Орфей* ` не повинен дивитись на дружину, эпса йтиме за ' ним. На жаль, уже біля самою виходу Орфей не витримав й озирнувся, а Еврідіка відразу ж і вже назавжди зникла у царстві мертвих. ` . '70рфей, річкового бога, фракійського царя ц І1 музи Калліопи, - музикант і співець, звуки ліри . і й
 5. 5. РЩРЇ/ хъкє Орфей, Еврїфіка Ї Гєртєе «душ копальня» «тьма» «дОРОГа простелена мов с і довге полотно» . зпошж коршням д ' / ґ струшла кров» І _„: , “ «сліпий, вешипшй, і «урвисті скелі» СІРИЙ дав? ! «ліси безшодні» «зведені над пусткою мости» Презентацію підготувалаХщалщдьАА. , вшсвітцъіт. ЗОШЛ! гоммуюачева ' . І
 6. 6. /, "`ї"ё й ЇАХ: т%/ дХ, $їг К! ц, К! -/ хд/ `61Ь ч Геніальний митець закоханий чоловік і - " «чуття у ньому [її «стрункий буцімто двоїлись» ' д мужчина» «крок його жадібно і «нЄтеРп-дяче і жер дорогу великшии . „„„. .„„ “джаз/ диво 3 шматками» а , далечінь вдивлявся» а «А він таки оглян всь» "її і Ї ` а”“ " із' і: у У а * « *К ї в ы "' *Фк д” Ніч' х ч 2» "' и, ' І ` -ахч д », ` >. *ь , х и и »и и з / зз ' Ч' ` і` ' в . г- ж в' ' А с ' . и? " / ` с Їх д д , и д ад як: 7 , _ х і М І _ б; - > Гъд, и з її: ' 1 з « . _'* ч . .д `: [:Ц( ґсхгьдґ` / и . цъ кврфейдтвврідіка, гіърмес». Калліиах ї ' Бреъїер «Орфей». Аіёііюва Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітцъіт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева
 7. 7. г и „и «Ваш назад «Довгий саван верталась, у заважає ити» _ я р _ в Ч А «невпевнена, ініжна, : ' 3<А він таки огдлянувсь», у . т * ітерпддча, безтямно и тихо * _, запитала: «Хто? » 1 - ы “не думала а "ра„„. і І , ' ииях, що приведе и «Вона _ шт корінь» . І т А назад в життя» єгвонауэке-нета «єднає ”са” “вінка, «Орфей таддішмшалакшщдддд а , оспіванаколисьвпіснях "осшерпиъа. “ *і по , р наповнена по вінця»: «в дівочоті новітній, «як плід вбирає солодощі й нттрканній ддт вже тьму, вона ввібрала в себе. існувала» смерть велику» ` з _ Презентацію підготувала Хшъашщь АА, вшсвігпліт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева
 8. 8. Віутхїі-і-іїевтхь вірша Біу шіфу Міф Вірш РМ Рільке пха Еірі9іка» «Орфей, Евріэіка і Гертевёд" ' . . я. ` 'и ї' 1-9 д 1' ; сорфейтавврідікампангісеішосл. Сила кохання Сила мистецтва ' «ліра оплакала за тшкальниць усЬс, аж світ на плач суцільний обернувся. ..» Презентацію підготувалаХщалщрАА. , вшсвігпцъіт. ЗОШЛ! гоммуюачева ' . І
 9. 9. ГДРЭБЇ<: Е;: що А , й и вшстецтво „ кохання скорбота зневіра ё / , О Ц Г вщчаи плач душевні муки трагізм “МЄРТЬ ' спроба врятувати світ красою «Смерть - це інший, невидшиий і не освітлений нами бік життя, немає ані цього, ані того світу, а є одна лише велика єдність, де перебувають вищі за нас істоти - „янголи "». РМРільке ` Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітліт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева
 10. 10. а" . і) „ч п ` і 43 с: Г. .ї 72. 1.Опишіть внутрішній стан Орфея під час його подорожі потойбіччям. Чому Орфей озирнувся? Чи був його переступ випадковий? „ „адзнайттітьуобразііЕврідіки деталі, що вказують на й єдність зі світом мертвих. _ у 3. Чи прагне Еврідіка повернутися до світу живих? Артументуйте свою відповідь цитатами. . 4._Як вплинула смерть Еврідіки на мистецтво Орфея? Знайдіть рядки, що характе-ризують світ, створений у Орфеєвій тужливій пісні після втрати коханої. 5. Чому возз'єднання Орфея та Еврідіки виявляється неможлив? 6. Яку роль відіграє у вірші Гермес? 7. Поясніть символічне значення подорожі митця до потойбіччя. _ 8. Як ви гадаєте, чому в потойбіччі Еврідіка забула про Орфея? Чи означає це, щойкоханняслабшезаОрфеєвіпочуття? 9.ЧимавсенсспускОрфеядо підземного Царства? Обґрунтуйтесвою відповідь. 10. Знайдіть у пт «Орфей. Еврідіка. Гермес» ознаки жанру «вірша-речі». Співтворче читання 11. Уявіть, що героєві вдалося повернути Еврідіку на землю. Що в такому разі - . сталося б із його поетичним світом? Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітліт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева
 11. 11. . х У (А 2 , д" І д "' 426* ц ц, / ' „ д щ „ *га гэпїпичі ґнцдп» Ріпак; нїчсїз. ; чіїїїлигін: талант Ф: 'ї *(1 Ї ' . ` І: В `. . . и , У > »Іду/ гг г, ` 'ґдьёъш 4111,] мишу. “Оеь чєрєїъо зёзпоеьс О Бщэоеіпаыгіяї? Презентацію підготувалаХшапщдьАА. , вшсвітплігп. ЗОШЛ! 2ом. Мутсачева ' п,
 12. 12. . . .. . , „ 4 Ї _ . „. .„. .«. . . , г . .. д: Рёв . ї та, да. .Ді її. . „і . . - „і ц, .. .„, І ы . . . ї . . . ЦаІЇЇІ. : . . . ... іс Ко. ґ . -.„та . .. . А! » . . _. ъґ„„. Ьд0.Нп.1ц). ыып4и. _.. „ .3Їь. ... ... „„т, д:„щт -м
 13. 13. Р/ ЦРіАьКе "Оеь хуєрєво зБвпоеь. О Бироепхання! " г “ Ось дерево звелось. О виростання! 0 спів Орфея! співу повен слух. . І змовкло все, та плине крізь мовчання Виходять звірі з лісової тиші, покинувши кубельця чи барліг; не з остраш, не з хитрощів своїх, а з прислухання. Рев, скавчання, гам' змаліли в їх серцях. Ім за пристанок недавно ще була маленька 'є " о и ` а а; 2 1 у ґ в де кршшся эісадливъсть іхняхиэка ї) р! а іде при вході ажхитався ґанок, .- х ' т я » там ти воздвиг в іх прислуханн: храм, Новий початок, знак новий і рух. -` ' вони, либонь, зробилися тихіші Перекладач: Микола д- Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітліт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева
 14. 14. ` ї І ' > дає «новий с; к і' / ФГ-"Цуїгж 'д' Ш . ц щ ад ЇХ и `? ' Спів Орфея: Побував уАїді _ _ г х . Змужнілий початок, знак ї; новий і рух»: ' > зменшує рев і крик, долає лють і А _; темряву; Х «а , 0.* „ „ д і добра < „ І > запалює серця і 5 . . . 'і ї Н *Їй ' _ долає темні п „ . „ „х Пізнав значення. сторони життя ' кореня для дерфа > створює в душах людей Зачаравує всіх претфасний храм своїм співом Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітліт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева 935 Спраглий життя*
 15. 15. 'ЬЧЧ-Ч2-&*» а за ги г у-т є. й! і . ч а ь с с , не ' А; А ' з І ' >- У ' 'й дддА " А ' 'х ґд: * -' . а ыгпёолъь и о фрази 921 до; пт. ї? * Й и “ Й . где я ъ і ящ _ `, __ ц, ... і - синтез земного і небесного, життя і смерті; зміст Дерево 5 життя людини; духовна еволюція світу, зростання 3 вгору, до Бога. Гілки і - паростки душі, міць і силу яким повинен дати дерева а поет. Темний д - бездуховність; світ, де немає гармонії і краси, ліс ё немає злагоди і порозуміння між людьми. звірі і - людство, у якого відсутні духовні цінності. З - мистецтво, що одухотворює кожну річ, людину і я Храм навіть звіра; піднесеність душі; духовний ідеал, до _ . _.. _`. ._, .. якого 110811118?! прагнути КОЭІСЄН. Презентацію підготувала Химинець АА, вшсвітліт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева І
 16. 16. ц, Оїсраз -щей „сигпва у ЄОііЄП „і тАнтичний Орфей у модерністській інтерпретацй' поета' (пів Орфея 'І' > і: 'д ц' *#51 , і зводить високийі одухотвдрює -_ ` " ц міцний храм світ ч и ' . "д добра и ісраси 4,! /'- , г, 1 и «Орфей». марцегялоіїрбнеъщачеі Презентацію тіідготувалаХиміінецьАА. , вшсвітліт. ЗОШЛ! гоммуюачева ' . І
 17. 17. (Боєрщыіегпь п іриікц |2[Ц„Ріпькє у “д 7 м5: І ' а у Ї: ` „Ї К; ` , д: , * „ти 3?- „а 'н' "` 4 І / 1 «д, 9? дґ/ І І _ . д 4 *- і* Антична я н " МЩЄРНЇЇШ традицшшип: сюжетів Естетика поеггів-«неокласщсів» Презентацію підготувалаХшъалнецъАА. , вшсвігпцъіт. ЗОШЛ! гоммукачева ' . І
 18. 18. і 7 -ііяким настроєм пройнято цей твір? 2.Якуроль відіграють у ньому окличні речення? `3. Притадайте, що таке сонет. Форму якого сонета (італійського чи ашщійського) обрав Рільке? 4.Якреагуєнаспів0рфеянавколитпній світ? 5. Чим пояснюється раптове мовчання звірів? 6. Розфруйте сиъшолічне значення образів дерева, маленької і хРамУ- ъякуеонетіосьшстпоеіъсясутніеіъперетвореннясвітуетецтвот-д; . 8. На гранях стецтва наголошує у цьому сонеті поет? 9.Чи згодні ви з представленим у сонеті погтрактуванняіи етецтва? Аргументуйте свою , думку 10. Чому, на ваш погляд, саме цим віршем Рільке відкриває цикл «Сонетів до Орфеязэ? Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітцъіт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева
 19. 19. у ` І -. „Сьжерєпа ч. Ісаєва 0.0. Світова . література 11 кл. Рівень стандарту. Підручник. Вид-во: "Опции", 2011. - С.1о2-114 -2 ВдцщСвй. ш.Підрупш(апдыйший, щофішпйрЬещ). -Витвпцт: Генеза, 2011. - 099-133 а4.ВасильєвЄ. М., НазарецьВ. М., ПшаЮ. В.Зарубіжналітера1ура. иклас: Підручник. -Тернопіль: _ Навчагтьнакнша-Ботшцаооф -с.94-1о3 ё6їарубіжнашере1ураХХп. ./аред. М1Борещюю: Шдрушщшшцщ-Льйв: Світ,2ооо. - -74 -6. Володи: Єзарубіжналітературацкластк. : Юрцдичнакнша, 2002. *їъволоіцук езарубіжнаэйтературшхресюмаяія-посібникдгтяцщ -К. : Юридичнакнита, 2002. - сша-шо -8. Давиденко Ей. , Сірельчук Г. Н., Іречаник І-І. І. Історія зарубтшературн ХХ ет. - К. : Центр _ учбовоїзлі-тершурп, 2009. - с.97-1о1 ' 09. 118., Щавурський Б. Б. Зарубіжналітеритура: посібник-хрестоматія. -Іерношлы , _ Навчальвакнита-Боттцаооъдіаб-іщ ь . _ 01о. Чирыов0.С. Зарубіжналіюршура. цшшс. -К. :Вежа,1996.-С.88-1оо і 4 Презентацію підготувала Химинець АА. , вшсвітцъіт. ЗОШ Л! 20 мМуюачева -здсовбасєтівоющсвітовалітєраяура пклааРівеньетандар1уПідручнив. -К. :Ірамша, '2о11.-С.81-?

×