Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Погоджено
Заступник директора з НВР
_________________________
Затверджено
Директор школи
_________________________
«
___»_...
Календарне планування складене відповідно до
програми із зарубіжної літератури:
«Світова література 5-9 кл». Авторський ко...
літератури
2. Загальнокультурне значення священних книг
народів світу, найвідоміші з них. Священні
книги як вихідна основа...
Відображення історичних подій у міфах троянського
циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний
зміст. Міфологічні симв...
21. Образ Енея та його значення в композиції
твору. Ідея громадського служіння,
утвердження величі держави.
22. Квінт Гора...
27. Золота доба персько-таджицької лірики, її
характерні особливості, видатні представники.
Омар Хайям (бл. 1048–після 112...
40. Виразне читання сонетів Петрарки
напам’ять.
41. Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616).
Життєвий шлях і творча доля ...
Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську
особистість (зміни в характерах головних
героїв, їхня еволюція). Проблема житт...
«Міщанин-шляхтич». Виховний потенціал
твору. Засоби комічного (гумор, іронія,
сатира, сарказм).
59. КР 5. Література барок...
Календарне планування із зарубіжної літ. 8 клас
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Шекспір. Життєвий і творчий шлях
Next

0

Share

Календарне планування із зарубіжної літ. 8 клас

Завантажити http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuvannja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Календарне планування із зарубіжної літ. 8 клас

  1. 1. Погоджено Заступник директора з НВР _________________________ Затверджено Директор школи _________________________ « ___»____________ 20___р. Календарно-тематичне плануванняКалендарно-тематичне планування із зарубіжної літературиіз зарубіжної літератури 8 клас 20___ – 20___ навчальний рік _________________________ Розглянуто на засіданні МО Протокол № _______ «__»__________20___ р. 2 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  2. 2. Календарне планування складене відповідно до програми із зарубіжної літератури: «Світова література 5-9 кл». Авторський колектив: О.М.Ніколенко (керівник колективу), К.В.Таранік-Ткачук, С.П.Фоміна, О.В.Ревнивцева, Т.П.Сегеда, Н.В.Онищенко (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 р. № 664 зі змінами, затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 585). Обов’язкова кількість видів контролю 5–9 класи Класи 5 6 7 8 9 Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 •контрольного класного твору; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Уроки розвитку мовлення* (РМ) у+п 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 •Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 У 8–9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт). 8 клас (2 год на тиждень, 70 год на рік) № Тема Дата 1. Вступ. Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело 3 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  3. 3. літератури 2. Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів. 3. Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед. Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя. 4. Біблія як історико-літературна пам'ятка світової культури. Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. 5. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту 6. Новий Заповіт. Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів 7. РМ (п) 1. Мудрість та повчальність євангельських притч. 8. КР 1. Веди, Біблія, Коран (тести, відповіді на питання) Античність 9. Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.). 10. Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. 4 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  4. 4. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.). 11. Гомер — легендарний засновник європейської літератури. Його значення в історії розвитку європейських літератур. «Іліада» та «Одіссея» Гомера - енциклопедія життя стародавніх греків. Героїчний епос. 12. Гомер «Іліада»: структура, сюжет, міфологічна основа. Віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр) 13. РМ (у) Чи може плакати «залізне серце» Ахілла? (Гомер. «Іліада» «Двобій Ахілла з Гектором» (пісня 22, вірші 139—411), “Пріам у Ахілла” (пісня 24, вірші 469 —670)). Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис. 14. Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. 15. Сапфо (VII–VI ст. до н. е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань. 16. Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія. 17. Есхіл (бл. 525–бл. 456 рр. до н. е.). Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. «Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії 18. Есхіл «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи. 19. Давньоримська література. «Золота доба» давньоримської літератури. Публій Вергілій Марон (70–19 рр. до н. е.). 20. Поема Вергілія «Енеїда» як літературна обробка легенди про троянця Енея — засновника Рима. Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. 5 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  5. 5. 21. Образ Енея та його значення в композиції твору. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. 22. Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку. Елегія, ода 23. Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). Життя та творчість поета. Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях» («Життя поета» (IV, 10)). Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»). Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Вплив античності на розвиток світової літератури й культури. 24. КР 2. Контрольна робота з теми «Античність» у формі твору-роздуму Середньовіччя 25. Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 26. Лі Бо (701–762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя. Ду Фу (712–770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину. 6 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  6. 6. 27. Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048–після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма. 28. Виразне читання напам’ять рубаї 29. Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. 30. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору. 31. КР 3. Література Середньовіччя (тести, відповіді на питання) 32. Підсумковий урок 33. Аліг’єрі Данте (1265–1321). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. 34. Загальна характеристика збірки сонетів Данте "Нове життя", присвячених Беатріче. Утілення в сонеті «В своїх очах вона несе кохання…» (Сонет 11) краси високого почуття кохання. Поняття про сонет 35. ПЧ 1. Поема «Божественна комедія» — філософсько- художній синтез середньовічної культури. 36. ПЧ 2. «Божественна комедія»: подорож до Пекла. Відродження 37. Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури. 38. Франческо Петрарка (1304–1374) — видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в «Книзі пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. 39. Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки. 7 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  7. 7. 40. Виразне читання сонетів Петрарки напам’ять. 41. Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616). Життєвий шлях і творча доля письменника. «Дон Кіхот». Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. 42. 2 Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство» 43. 4 Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно- пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів. 44. РМ (у) 3. Диспут на тему: «Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти?». 45. 0 Вільям Шекспір (1564–1616) — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. 46. Сонети № 66, 116, 130. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). 47. РМ (п) 4. Художні особливості сонетів В. Шекспіра. 48. Виразне читання сонетів Шекспіра напам’ять. 49. В. Шекспір «Ромео і Джульєтта». Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. 50. В. Шекспір «Ромео і Джульєтта». Оспівування чистого пристрасного кохання 8 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  8. 8. Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція). Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь. 51. ПЧ 3. В.Шекспір «Гамлет». Історія написання. Сюжет 52. ПЧ 4. Духовні пошуки головного героя в трагедії В. Шекспіра «Гамлет» (Переможець – чи переможений?). Проблема морального вибору і вчинку у творі 53. КР 4. Контрольна робота з теми у формі твору- роздуму Бароко і класицизм 54. Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд). Джонн Донн (1572–1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова. 55. Класицизм. Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму. Мольєр (1622–1673) – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. 56. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Історія створення комедії. Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. 57. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). 58. Моральна проблематика комедії Мольєра 9 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270
  9. 9. «Міщанин-шляхтич». Виховний потенціал твору. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). 59. КР 5. Література бароко, класицизму (тести, відповіді на питання) Література XX–XXI ст. У пошуках себе і високого польоту 60. Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). Життєпис письменника. «Садівник у пустелі життя». «Маленький принц». Історія написання твору. Аналіз присвяти 61. «Ці дорослі – такі дивні люди» (Зображення людства у філософській казці А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц») 62. Людські взаємини, моральні цінності в казці- притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. 63. Гуманістичний зміст твору. Образ головного героя – Маленького принца. Алегоричні образи твору 64. Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. 65. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. 66. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі. 67. КР 6. Література ХХ-ХХІ ст. (тести, відповіді на питання) 68. Урок-повторення «Гортаючи сторінки улюблених книг» 69. Обговорення списку літератури на 9 клас 70. Підсумковий урок 10 http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuv annja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270

Завантажити http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuvannja_iz_zarubizhnoji_lit_8_klas/7-1-0-270

Views

Total views

10,441

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,582

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×