SlideShare a Scribd company logo

Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл. (НУШ)

https://svitliteraturu.com/board/programi/programi_fakultativnikh_kursiv_iz_zarubizhnoji_lit_dlja_5_7_kl_nush/3-1-0-352

1 of 65
ЗАРУБІЖНА
ЛІТЕРАТУРА
5-7 КЛАСИ
ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ГНАТКОВИЧ Т. Д.
ХИМИНЕЦЬ А. А.
ТОНКОШКУРОВА Л. І.
2 0 2 2
Гнаткович Т. Д.,
Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І.
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
5-7 класи
Програма факультативних курсів
для закладів загальної середньої освіти
Ужгород
Видавництво «Ґражда»
2022
2
Гнаткович Т. Д., Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І.
Зарубіжна література. Програма факультативних курсів для
закладів загальної середньої освіти. 5-7 класи. – Ужгород: Ґражда,
2022. – 64 с.
Посібник містить програми факультативних курсів «Дивосвіт
літератури» для 5 класу, «Казковими стежками» для 5 класу, «У
колі літературних героїв» для 5-7 класів, «Міфи народів світу»
для 6 класу, «Сторінками героїчних епосів народів світу» для 7 (8)
класу, «Сучасна світова дитяча література» для 6 (7) класу відпо-
відно до оновлених модельних програм НУШ.
Видання призначене для вчителів зарубіжної літератури.
Рецензенти:
Рошко М. М., завідувач кафедри французької мови та зару-
біжної літератури, к.філ.н., доцент факульте-
ту іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет».
Ходанич П. М., доцент кафедри суспільно-гуманітарної та
етико-естетичної освіти Закарпатського ІППО,
к. пед. н.
Опачко О. І., методист кабінету методики викладання сус-
пільно-гуманітарних та художньо-естетичних
дисциплін Закарпатського ІППО.
© Гнаткович Т. Д., Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І., 2022
© Видавництво «Ґражда», 2022
3
ЗМІСТ
Дивосвіт літератури ................................................................................................4
Казковими стежками...........................................................................................11
У колі літературних героїв..............................................................................19
Міфи народів світу.................................................................................................39
Сторінками героїчних епосів народів світу........................................45
Сучасна світова дитяча література...........................................................55
4
ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРИ
Програма факультативного курсу для 5 класу
Пояснювальна записка
Успішна реалізація освітніх завдань шкільного курсу «Зарубіжна літе-
ратура» у НУШ залежить від прилучення учнів/учениць до читання вер-
шинних творів світової літератури. Тому важливими є факультативні за-
няття, на яких поглиблено вивчаються художні твори.
Основна мета вивчення факультативного курсу «Дивосвіт літера-
тури» – формувати в учнів/учениць читацькі інтереси, розширювати та
поглиблювати діапазон знань у галузі літератури, виховувати кращі люд-
ські якості на прикладі художніх творів.
Для досягнення цієї мети передбачено розв'язати такі основні за-
вдання:
 сформувати в учнів/учениць стійкий інтерес до літератури, прилу-
чити їх до читання;
 ознайомити учнів/учениць з найкращими зразками оригінальної й
перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної літератури);
 розширити уявлення учнів/учениць про специфіку художньої лі-
тератури як мистецтва слова;
 виробляти вміння вести дискусію та навички критичного мис-
лення;
 збагачувати інтелектуально-естетичний досвід учнів/учениць;
 розвивати творчі здібності учнів/учениць, вміння і навички
зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів
робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, характеристика об-
разу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо);
 сприяти формуванню моральних якостей учнів/учениць засобами
літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення україн-
ської мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури.
Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст модельної нав-
чальної програми «Зарубіжна література. 5–9 класи для закладів загальної
середньої освіти». (Авторський колектив: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Кли-
менко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туря-
ниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А., програма затвер-
джена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2021 № 795).
Програма факультативного курсу містить варіативний компонент, що
дає можливість учителю вибрати твори, ураховуючи зацікавлення уч-
нів/учениць.
5
Програма факультативного курсу структурована з урахуванням спе-
цифіки вікової психології, інтелектуальних запитів та світоглядно-есте-
тичних потреб сучасних учнів/учениць.
Навчальний матеріал програми розподілено за такими рубриками:
• кількість годин, відведених на вивчення теми;
• зміст навчального матеріалу;
• очікувані результати;
• види навчальної діяльності (за вибором учителя)
Структурно програма факультативу охоплює такі розділи:
І. Фольклор
ІІ. Казки народів світу
ІІІ. Природа і людина у поетичних творах
IV. Література і світ природи
V. Гумор і фантастика
VI. Сучасна література
Курс розрахований на вивчення протягом одного року, його часовий
формат – 1 година на тиждень.
У програмі визначено години:
- вступ – 1 година;
- текстуальне вивчення творів – 30 година;
- захист творчих робіт – 2 години;
- підсумки вивченого – 2 години

Recommended

6 клас. Міфологія Давньої Греції
6 клас. Міфологія Давньої Греції6 клас. Міфологія Давньої Греції
6 клас. Міфологія Давньої ГреціїDorokhGala
 
8 клас. Вступ. Культура і література. Урок 1
8 клас. Вступ. Культура і література. Урок 18 клас. Вступ. Культура і література. Урок 1
8 клас. Вступ. Культура і література. Урок 1DorokhGala
 
"Фарбований шакал". Індійська народна казка
"Фарбований шакал". Індійська народна казка "Фарбований шакал". Індійська народна казка
"Фарбований шакал". Індійська народна казка DorokhGala
 
Діана Вінн Джонс. "Мандрівний замок Хаула".
Діана Вінн Джонс. "Мандрівний замок Хаула".Діана Вінн Джонс. "Мандрівний замок Хаула".
Діана Вінн Джонс. "Мандрівний замок Хаула".DorokhGala
 
А.Ліндгрен "Міо, мій Міо". Урок 2
А.Ліндгрен "Міо, мій Міо". Урок 2А.Ліндгрен "Міо, мій Міо". Урок 2
А.Ліндгрен "Міо, мій Міо". Урок 2DorokhGala
 
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"ninakysman
 
Конан Дойль "Пістрява стрічка"
Конан Дойль "Пістрява стрічка"Конан Дойль "Пістрява стрічка"
Конан Дойль "Пістрява стрічка"DorokhGala
 

More Related Content

What's hot

презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітанпрезентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітанnelysha
 
Біографія Г.Гейне. Презентація
Біографія Г.Гейне. ПрезентаціяБіографія Г.Гейне. Презентація
Біографія Г.Гейне. ПрезентаціяAdriana Himinets
 
Давньогрецька міфологія та пантеон богів
Давньогрецька міфологія та пантеон богівДавньогрецька міфологія та пантеон богів
Давньогрецька міфологія та пантеон богівAdriana Himinets
 
Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязь
Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязьУтвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязь
Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязьDorokhGala
 
Публій Вергілій Марон для 8 класу за новою Програмою
Публій Вергілій Марон для 8 класу за новою ПрограмоюПублій Вергілій Марон для 8 класу за новою Програмою
Публій Вергілій Марон для 8 класу за новою Програмоюssuser327330
 
Подвиги Геракла
Подвиги ГераклаПодвиги Геракла
Подвиги ГераклаAdriana Himinets
 
М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.
М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.
М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.DorokhGala
 
урок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структураурок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структураSnezhana Pshenichnaya
 
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.КовбасенкаКалендарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.КовбасенкаAdriana Himinets
 
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменницяПрезентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменницяninabondarchuk
 
Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.
Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.
Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.DorokhGala
 
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"dtamara123
 
М.Сервантес. "Дон Кіхот"
М.Сервантес. "Дон Кіхот"М.Сервантес. "Дон Кіхот"
М.Сервантес. "Дон Кіхот"DorokhGala
 
Мігель де Сервантес
Мігель де СервантесМігель де Сервантес
Мігель де СервантесDorokhGala
 
Мольєр "Міщанин-шляхтич"
Мольєр "Міщанин-шляхтич"Мольєр "Міщанин-шляхтич"
Мольєр "Міщанин-шляхтич"DorokhGala
 
Мацо Басьо. Хайку
Мацо Басьо. ХайкуМацо Басьо. Хайку
Мацо Басьо. ХайкуDorokhGala
 
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".Олена Хомко
 
Міф і міфологія
Міф і міфологіяМіф і міфологія
Міф і міфологіяDorokhGala
 
Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"
Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"
Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"Adriana Himinets
 

What's hot (20)

презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітанпрезентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
 
Біографія Г.Гейне. Презентація
Біографія Г.Гейне. ПрезентаціяБіографія Г.Гейне. Презентація
Біографія Г.Гейне. Презентація
 
Давньогрецька міфологія та пантеон богів
Давньогрецька міфологія та пантеон богівДавньогрецька міфологія та пантеон богів
Давньогрецька міфологія та пантеон богів
 
Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязь
Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязьУтвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязь
Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А.Міцкевича світязь
 
Публій Вергілій Марон для 8 класу за новою Програмою
Публій Вергілій Марон для 8 класу за новою ПрограмоюПублій Вергілій Марон для 8 класу за новою Програмою
Публій Вергілій Марон для 8 класу за новою Програмою
 
Подвиги Геракла
Подвиги ГераклаПодвиги Геракла
Подвиги Геракла
 
М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.
М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.
М.В.Гоголь "Ревізор". Образи чиновників.
 
урок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структураурок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структура
 
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.КовбасенкаКалендарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1,5 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
 
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменницяПрезентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця
 
Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.
Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.
Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності.
 
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
 
М.Сервантес. "Дон Кіхот"
М.Сервантес. "Дон Кіхот"М.Сервантес. "Дон Кіхот"
М.Сервантес. "Дон Кіхот"
 
Мігель де Сервантес
Мігель де СервантесМігель де Сервантес
Мігель де Сервантес
 
Мольєр "Міщанин-шляхтич"
Мольєр "Міщанин-шляхтич"Мольєр "Міщанин-шляхтич"
Мольєр "Міщанин-шляхтич"
 
Мацо Басьо. Хайку
Мацо Басьо. ХайкуМацо Басьо. Хайку
Мацо Басьо. Хайку
 
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
Притча про блудного сина», «Притча про сіяча".
 
Міф і міфологія
Міф і міфологіяМіф і міфологія
Міф і міфологія
 
Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"
Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"
Дж.Р.Кіплінг "Брати Мауглі"
 
урок 12
урок 12урок 12
урок 12
 

Similar to Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл. (НУШ)

МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)Adriana Himinets
 
МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)
МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)
МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)Adriana Himinets
 
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівеньПрограма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівеньdtamara123
 
Programma dla 11 klasu (4)
Programma dla 11 klasu (4)Programma dla 11 klasu (4)
Programma dla 11 klasu (4)Tamara Emec
 
9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр
9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр
9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укрAira_Roo
 
9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr
9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr
9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukrUA7009
 
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)Adriana Himinets
 
нова програма. світова літ. 5 9 кл.
нова програма. світова літ. 5  9 кл.нова програма. світова літ. 5  9 кл.
нова програма. світова літ. 5 9 кл.sansanych86
 
Портфолио Великород Жанны Николаевны
Портфолио Великород Жанны НиколаевныПортфолио Великород Жанны Николаевны
Портфолио Великород Жанны НиколаевныСвітлана Шептицька
 
туркула л. в. 2
туркула л. в. 2туркула л. в. 2
туркула л. в. 2semyurihor
 
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)Adriana Himinets
 
Формування читацьких компетентностей учнів
Формування читацьких компетентностей учнівФормування читацьких компетентностей учнів
Формування читацьких компетентностей учнівЗШ №10 м.Світловодська
 
презентация ліди туркули
презентация ліди туркулипрезентация ліди туркули
презентация ліди туркулиsemyurihor
 
педрада предметні компетенції
педрада предметні компетенціїпедрада предметні компетенції
педрада предметні компетенціїMaxim Hart
 
формування й розвиток літератуно-художніх компетенцій
формування й розвиток літератуно-художніх компетенційформування й розвиток літератуно-художніх компетенцій
формування й розвиток літератуно-художніх компетенційТетяна Шинкаренко
 
Наукова робота за творчістю о.гончара
Наукова робота за творчістю о.гончараНаукова робота за творчістю о.гончара
Наукова робота за творчістю о.гончараvinohodov
 
Програма для 10-11 класів, профільний рівень
Програма для 10-11 класів, профільний рівеньПрограма для 10-11 класів, профільний рівень
Програма для 10-11 класів, профільний рівеньAdriana Himinets
 
майстер
майстермайстер
майстерaf1311
 

Similar to Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл. (НУШ) (20)

МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
 
МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)
МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)
МНП із зарубіжної літератури (авт. Волощук Є.)
 
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівеньПрограма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
 
Programma dla 11 klasu (4)
Programma dla 11 klasu (4)Programma dla 11 klasu (4)
Programma dla 11 klasu (4)
 
9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр
9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр
9 литер ткачук_сулима_укр_2009_укр
 
9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr
9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr
9 klas ukrainskaja_literatura_tkachuk_2009_ukr
 
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)
 
нова програма. світова літ. 5 9 кл.
нова програма. світова літ. 5  9 кл.нова програма. світова літ. 5  9 кл.
нова програма. світова літ. 5 9 кл.
 
Acad
AcadAcad
Acad
 
Ul
UlUl
Ul
 
Портфолио Великород Жанны Николаевны
Портфолио Великород Жанны НиколаевныПортфолио Великород Жанны Николаевны
Портфолио Великород Жанны Николаевны
 
туркула л. в. 2
туркула л. в. 2туркула л. в. 2
туркула л. в. 2
 
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Архипова В.П.та ін.)
 
Формування читацьких компетентностей учнів
Формування читацьких компетентностей учнівФормування читацьких компетентностей учнів
Формування читацьких компетентностей учнів
 
презентация ліди туркули
презентация ліди туркулипрезентация ліди туркули
презентация ліди туркули
 
педрада предметні компетенції
педрада предметні компетенціїпедрада предметні компетенції
педрада предметні компетенції
 
формування й розвиток літератуно-художніх компетенцій
формування й розвиток літератуно-художніх компетенційформування й розвиток літератуно-художніх компетенцій
формування й розвиток літератуно-художніх компетенцій
 
Наукова робота за творчістю о.гончара
Наукова робота за творчістю о.гончараНаукова робота за творчістю о.гончара
Наукова робота за творчістю о.гончара
 
Програма для 10-11 класів, профільний рівень
Програма для 10-11 класів, профільний рівеньПрограма для 10-11 класів, профільний рівень
Програма для 10-11 класів, профільний рівень
 
майстер
майстермайстер
майстер
 

More from Adriana Himinets

Крістіне Нестлінґер. Біографія
Крістіне Нестлінґер. БіографіяКрістіне Нестлінґер. Біографія
Крістіне Нестлінґер. БіографіяAdriana Himinets
 
Біографія Крістіне Нестлінґер
Біографія Крістіне НестлінґерБіографія Крістіне Нестлінґер
Біографія Крістіне НестлінґерAdriana Himinets
 
Дж.Лондон."Жага до життя"
Дж.Лондон."Жага до життя"Дж.Лондон."Жага до життя"
Дж.Лондон."Жага до життя"Adriana Himinets
 
А.Ґавальда "35 кіло надії"
А.Ґавальда "35 кіло надії"А.Ґавальда "35 кіло надії"
А.Ґавальда "35 кіло надії"Adriana Himinets
 
Біографія А. Ґавальди
Біографія А. ҐавальдиБіографія А. Ґавальди
Біографія А. ҐавальдиAdriana Himinets
 
Презентація біографії А.Ґавальди
Презентація біографії А.ҐавальдиПрезентація біографії А.Ґавальди
Презентація біографії А.ҐавальдиAdriana Himinets
 
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"Adriana Himinets
 
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"Adriana Himinets
 
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз творуА.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз творуAdriana Himinets
 
Пригоди Робінзона Крузо
Пригоди Робінзона КрузоПригоди Робінзона Крузо
Пригоди Робінзона КрузоAdriana Himinets
 
Біографія Д.Дефо
Біографія Д.ДефоБіографія Д.Дефо
Біографія Д.ДефоAdriana Himinets
 
12 подвигів Геракла
12 подвигів Геракла12 подвигів Геракла
12 подвигів ГераклаAdriana Himinets
 
Подвиги Геракла
Подвиги ГераклаПодвиги Геракла
Подвиги ГераклаAdriana Himinets
 
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)Adriana Himinets
 
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Adriana Himinets
 
А.Ліндґрен. Життєвий шлях
А.Ліндґрен. Життєвий шляхА.Ліндґрен. Життєвий шлях
А.Ліндґрен. Життєвий шляхAdriana Himinets
 

More from Adriana Himinets (20)

Образ Гобсека
Образ ГобсекаОбраз Гобсека
Образ Гобсека
 
Крістіне Нестлінґер. Біографія
Крістіне Нестлінґер. БіографіяКрістіне Нестлінґер. Біографія
Крістіне Нестлінґер. Біографія
 
Біографія Крістіне Нестлінґер
Біографія Крістіне НестлінґерБіографія Крістіне Нестлінґер
Біографія Крістіне Нестлінґер
 
Дж.Лондон."Жага до життя"
Дж.Лондон."Жага до життя"Дж.Лондон."Жага до життя"
Дж.Лондон."Жага до життя"
 
А.Ґавальда "35 кіло надії"
А.Ґавальда "35 кіло надії"А.Ґавальда "35 кіло надії"
А.Ґавальда "35 кіло надії"
 
Біографія А. Ґавальди
Біографія А. ҐавальдиБіографія А. Ґавальди
Біографія А. Ґавальди
 
Презентація біографії А.Ґавальди
Презентація біографії А.ҐавальдиПрезентація біографії А.Ґавальди
Презентація біографії А.Ґавальди
 
Джек Лондон
Джек ЛондонДжек Лондон
Джек Лондон
 
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
 
Чарльз Дікенс
Чарльз ДікенсЧарльз Дікенс
Чарльз Дікенс
 
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
 
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз творуА.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
 
Пригоди Робінзона Крузо
Пригоди Робінзона КрузоПригоди Робінзона Крузо
Пригоди Робінзона Крузо
 
Біографія Д.Дефо
Біографія Д.ДефоБіографія Д.Дефо
Біографія Д.Дефо
 
12 подвигів Геракла
12 подвигів Геракла12 подвигів Геракла
12 подвигів Геракла
 
Подвиги Геракла
Подвиги ГераклаПодвиги Геракла
Подвиги Геракла
 
Міфологія
МіфологіяМіфологія
Міфологія
 
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
 
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
 
А.Ліндґрен. Життєвий шлях
А.Ліндґрен. Життєвий шляхА.Ліндґрен. Життєвий шлях
А.Ліндґрен. Життєвий шлях
 

Recently uploaded

Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 

Recently uploaded (16)

Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 

Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл. (НУШ)

 • 1. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 5-7 КЛАСИ ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГНАТКОВИЧ Т. Д. ХИМИНЕЦЬ А. А. ТОНКОШКУРОВА Л. І. 2 0 2 2
 • 2. Гнаткович Т. Д., Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 5-7 класи Програма факультативних курсів для закладів загальної середньої освіти Ужгород Видавництво «Ґражда» 2022
 • 3. 2 Гнаткович Т. Д., Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І. Зарубіжна література. Програма факультативних курсів для закладів загальної середньої освіти. 5-7 класи. – Ужгород: Ґражда, 2022. – 64 с. Посібник містить програми факультативних курсів «Дивосвіт літератури» для 5 класу, «Казковими стежками» для 5 класу, «У колі літературних героїв» для 5-7 класів, «Міфи народів світу» для 6 класу, «Сторінками героїчних епосів народів світу» для 7 (8) класу, «Сучасна світова дитяча література» для 6 (7) класу відпо- відно до оновлених модельних програм НУШ. Видання призначене для вчителів зарубіжної літератури. Рецензенти: Рошко М. М., завідувач кафедри французької мови та зару- біжної літератури, к.філ.н., доцент факульте- ту іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський на- ціональний університет». Ходанич П. М., доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського ІППО, к. пед. н. Опачко О. І., методист кабінету методики викладання сус- пільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського ІППО. © Гнаткович Т. Д., Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І., 2022 © Видавництво «Ґражда», 2022
 • 4. 3 ЗМІСТ Дивосвіт літератури ................................................................................................4 Казковими стежками...........................................................................................11 У колі літературних героїв..............................................................................19 Міфи народів світу.................................................................................................39 Сторінками героїчних епосів народів світу........................................45 Сучасна світова дитяча література...........................................................55
 • 5. 4 ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРИ Програма факультативного курсу для 5 класу Пояснювальна записка Успішна реалізація освітніх завдань шкільного курсу «Зарубіжна літе- ратура» у НУШ залежить від прилучення учнів/учениць до читання вер- шинних творів світової літератури. Тому важливими є факультативні за- няття, на яких поглиблено вивчаються художні твори. Основна мета вивчення факультативного курсу «Дивосвіт літера- тури» – формувати в учнів/учениць читацькі інтереси, розширювати та поглиблювати діапазон знань у галузі літератури, виховувати кращі люд- ські якості на прикладі художніх творів. Для досягнення цієї мети передбачено розв'язати такі основні за- вдання:  сформувати в учнів/учениць стійкий інтерес до літератури, прилу- чити їх до читання;  ознайомити учнів/учениць з найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної літератури);  розширити уявлення учнів/учениць про специфіку художньої лі- тератури як мистецтва слова;  виробляти вміння вести дискусію та навички критичного мис- лення;  збагачувати інтелектуально-естетичний досвід учнів/учениць;  розвивати творчі здібності учнів/учениць, вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, характеристика об- разу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо);  сприяти формуванню моральних якостей учнів/учениць засобами літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення україн- ської мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури. Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст модельної нав- чальної програми «Зарубіжна література. 5–9 класи для закладів загальної середньої освіти». (Авторський колектив: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Кли- менко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туря- ниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А., програма затвер- джена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2021 № 795). Програма факультативного курсу містить варіативний компонент, що дає можливість учителю вибрати твори, ураховуючи зацікавлення уч- нів/учениць.
 • 6. 5 Програма факультативного курсу структурована з урахуванням спе- цифіки вікової психології, інтелектуальних запитів та світоглядно-есте- тичних потреб сучасних учнів/учениць. Навчальний матеріал програми розподілено за такими рубриками: • кількість годин, відведених на вивчення теми; • зміст навчального матеріалу; • очікувані результати; • види навчальної діяльності (за вибором учителя) Структурно програма факультативу охоплює такі розділи: І. Фольклор ІІ. Казки народів світу ІІІ. Природа і людина у поетичних творах IV. Література і світ природи V. Гумор і фантастика VI. Сучасна література Курс розрахований на вивчення протягом одного року, його часовий формат – 1 година на тиждень. У програмі визначено години: - вступ – 1 година; - текстуальне вивчення творів – 30 година; - захист творчих робіт – 2 години; - підсумки вивченого – 2 години
 • 7. 6 5 клас Усього – 35 годин (1 година на тиждень) № п/п К-сть годин Очікувані результати Зміст навчального матеріалу Види навчальної діяльності уч- нів/учениць (за вибо- ром учителя) 1. 1 Учень (учениця): розуміє значення худож- ньої літератури в сучасно- му житті людини й людства Вступ. Художня літе- ратура – духовна ска- рбниця людства. Роль книги в сучасному житті. Різні види читання (про себе, вголос, «ла- нцюжком», в особах, виразне або ін.), усний переказ змісту казки (або уривку) з акцен- туванням на окремих деталях, формулюван- ня запитань до тексту, відповіді на запитан- ня до тексту, творчий перифраз реплік пер- сонажів, унаочнення та візуалізація змісту почутого та/або про- читаного художнього тексту/ медіатексту, виокремлення голов- ної і другорядної ін- формації в тексті, фо- рмулювання теми та основної думки текс- ту, проведення пара- лелей між образами та ситуаціями тексту й власним життєвим до- свідом, висловлюван- ня в усній та/або пи- сьмовій формі власних почуттів і ставлень до казкових персонажів і подій, створення влас- ного письмового ви- словлення (мінітвір або ін.) про вчинок / вчинки персонажа(ів) із дотриманням норм Фольклор 2. 2 Учень (учениця): визначає різновиди та хара- ктерні риси фольклорних творів (малих жанрів); розкриває національну спе- цифіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів різних народів; складає у складі групи те- матичну збірку прислів’їв, приказок, загадок Малі жанри фольк- лору. Загадки, при- слів’я, приказки, пісні народів світу. Відо- браження у загадках, прислів'ях, приказках народної мудрості, спостережливості, творчої фантазії. Осо- бливості побудови малих фольклорних жанрів. Казки народів світу 3. 2 Учень (учениця): виразно читає тексти ка- зок; визначає головну думку прочитаного; переказує тексти казок; висловлює враження і вла- сне ставлення до подій творів; дає характеристику казко- вих персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; називає основні ознаки фольклорної і літературної казки; розкриває гуманістич¬ний Чарівний світ арабсь- ких казок. Казки зі збірки "Тисяча і одна ніч". «Чарівна лампа Аладдіна» Пригоди бідного хлопчика Аладдіна та джина з чарівного каганця; чарівні перетворення, що відбуваються у ка- зці 4. 1 Англійська народна казка «Розумна жінка» АБО: Французька на- родна казка «Дрово-
 • 8. 7 зміст казок, моральні цін- ності, втілені в них; знає визначення понять «антитеза», «алегорія», ви- різняє їх у прочитаних тек- стах, розкриває значення антитези й алегорії у каз- ках; розуміє поняття «автор лі- тературного твору»; розкриває національний колорит народних і літера- турних казок: складає портфоліо прочи- таних казок. рубова донька». Типові чесноти казко- вих героїв: любов до праці, мудрість, кміт- ливість, доброта. сучасної української мови, добирання до- речних засобів мовної виразності, виокрем- лення у прочитаному тексті мовних одиниць різних рівнів та визна- чення їхньої ролі у творі, відтворення ок- ремих художніх засо- бів казки у процесі створення стилізації казки або фанфіку.. «Асоціативний ряд», «Коло ідей», Ґро- нування «Образ ге- роя», Структурно- логічна схема «Усе про казку», «Моде- лювання ситуації» 5. 1 Польська народна казка «Про двох дівчат, доб- ру і лиху» Ствердження ідеї пе- ремоги добра над злом. 6. 2 Літературна казка. Шарль Перро (1629- 1703) «Кіт у чоботях, АБО: «Спляча красуня» Відображення тогоча- сної дійсності в обра- зах казки 7. 2 Вільгельм Гауф (1802-1827). «Гада- ний принц». Сюжет та головні герої казки. Східний колорит у творі. Характеристика образів Лабакана та Омара. Перемога справедливості – про- відна думка твору 8. 2 Ганс Крістіан Андер- сен (1805-1875) «Ги- дке каченя». Автобіо- графічні мотиви у ка- зці. 9. 3 Оскар Уайльд (1854- 1900). Казки "День народження Інфан- ти", «Відданий друг», «Щасливий принц», «Велетень-егоїст» Тема внутрішньої і зовнішньої краси лю- дини, сили дружби
 • 9. 8 («Щасливий принц», «День народження ін- фанти»), вірності і взаємної підтримки («Відданий друг»), его- їзму («Велетень- егоїст») Природа і людина у поетичних творах 10. 1 Учень (учениця): виразно читає, емоційно сприймає та аналізує вір- шовані твори, звертаючи увагу передовсім на гармо- нійну єдність природи і людини; знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкри- ває їх емоційне забарвлення, роль у тексті; визначає ставлення автора до світу природи, знахо- дить і коментує відповідні цитати; встановлює специфіку літе- ратурного пейзажу порів- няно з іншими творами ми- стецтва (живопису, музики); дає визначення понять «епі- тет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розк- ритті авторського задуму. Поглиблення поняття про лірику. Персі Біші Шеллі (1792-1822). Ствердження гармонії людини з природою у поезіях «Глянь, за мі- стом сонце вста- ло...», «Я брат ваш – земле, океане, віт- ре!» Декламація лірич- ного твору, розповідь про власний емоцій- ний стан під впли- вом прочитання твору. «Асоціативний ряд», гра «Створи ліричний настрій», конкурс декламаторів по- езії, мініпроєкт «Поетичний настрій», твір за метафо- рою Література і світ природи 11. 3 Учень (учениця): переказує зміст казки “Мау- глі”, історію вихованця джун- глів Мауглі; розмірковує над сенсом про- тиставлення світу джунглів і світу людей; характеризує основних пе- рсонажів казки і висловлює своє ставлення до них; готує виступ або презента- Редьярд Кіплінг (1865-1936). Казка «Книга Джунглів» «Мауглі». Закони Джунглів і цінності людського життя Історія Мауглі, вихо- ванця джунглів. Основні персонажі ка- зки та їх характерис- тика. Різні види читання (про себе, вголос, «ланцюж- ком», в особах, виразне, коментоване, повторне, перерване або ін.), розпізнавання в почуто- му та/або прочитаному повідомленні (худож- ньому текс- ті/медіатексті) фактів, суджень та аргументів, використання елементів конспектування (ключо-
 • 10. 9 цію про популярність обра- зу Мауглі у кіно- і мультип- лікаційних версіях вих слів, фраз у почуто- му та/або прочитаному повідомленні), відтво- рення основних думок і фактів, окремих вислов- лювань літературних пе- рсонажів, визначення спільного і різного в по- відомленнях літератур- них персонажів (геро- їв/героїнь), пояснення впливу про- читаного художнього тексту на формування власного естетичного смаку і читацьких інте- ресів, розкриття актуа- льності літературних творів у контексті викликів су- часності та власних жит- тєвих потреб, аргумен- тація власної оцінки прочитаного художнього тексту / медіатексту із наведенням доречних цитат, фіксація елемен- тів художнього тексту з допомогою графічних позначок (комікс, манга, аніме або ін.), доповнен- ня та/або заміна окремих частин тексту відповідно до теми і мети вислов- лення, удосконалення письмового тексту (вла- сного та чужого), визна- чення способів виправ- лення помилок у влас- ному мовленні, констру- ктивна взаємодія у про- цесі редагування, порів- няння окремих елементів художніх тек- стів, творче використан- ня мовних засобів (об- рання із запропонованих варіантів доречних не- стандартних рішень із обґрунтуванням вибору). «Асоціативний ряд», «Коло ідей», Ґронування Гумор і фантастика 12. 3 Учень (учениця): переказує зміст творів; описує і характеризує образ Мюнхгаузена; дає визначення понять «гу- мор» та «фантастика»; визначає роль комічного у творах; висловлює особисте став- лення до проблем поруше- них у творах; готує виступ або презентацію за одним із творів Рудольф Еріх Распе (1737-1794). Художня обробка письменни- ком розповідей про барона Мюнхгаузена «Дивовижні приго- ди, подорожі й бойо- ві подвиги барона Мюнхгаузена» (клю- чові епізоди). 13. 1 Марк Твен (1835– 1910) – «король смі- ху». Роль комічного у творах М.Твена «Як я редагував сільсько- господарську газе- ту», «Приборкання велосипеда» Сучасна література 14. 2 Учень (учениця): називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей; переказує близько до текс- ту зміст прочитаних творів; розкриває особливості сю- жету; характеризує образи пер- сонажів; висловлює власне суджен- ня щодо подій і вчинків ге- роїв; зіставляє образи дітей кла- сичної і сучасної літератури (прочитаних протягом ро- ку); розповідає про свої улюб- лені твори сучасної літера- тури, пояснює, чому саме Джанні Родарі (1920- 1980) «Пригоди Цибуліно» Переплетіння реаль- ної дійсності з живою і дотепною фантазією. Соціальна спрямова- ність твору 15. 3 Ян Улоф Екгольм (нар. 1931). «Людві- гові хитрому – ура! ура! ура!». Втілення людських рис в образах тварин. Пригоди головного героя (Людвіга Чо- тирнадцятого). АБО: Пауль Маар (нар. 1937) та його твори про Суботика.
 • 11. 10 вони привернули увагу; письмово аналізує образи героїв, використовуючи один з інтерактивних при- йомів: сенкан, кубування, асоціативне гроно, кластер, ментальну карту «Що не день, то су- бота». Яскравість ху- дожнього світу твору. Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії. «Образ героя», Струк- турно-логічна схема «Усе про казку», «Моде- лювання ситуації» 16. 2 Джеремі Стронґ (нар. 1949) «Гармидер у школі». Експериментаторська діяльність міс Гарми- дер. Гумор у творі. Ус- трій Далендонської школи, образи учнів та вчителів. 17. 2 Учень (учениця): готує та захищає творчу роботу Захист творчих робіт Презентація, есе, буктрейлер, буклет, портфоліо, плей- каст Вікторини, літера- турні диктанти 18. 2 Учень (учениця): - називає вивчені твори і знає їх зміст; - узагальнює та система- тизує вивчений матеріал; – висловлює власні су- дження про роль літерату- ри у формуванні життєвих цінностей і пріоритетів лю- дини. Повторення, узагаль- нення і систематиза- ція вивченого матері- алу. Література 1. Аладдін і чарівна лампа. – К. Вид-во «Махаон-Україна», 2012. – 112 с. 2. Андерсен Г.К. Золота скарбниця казок. – К. Вид-во «Країна Мрій», 2008. – 312 с. 3. Гауф В. Казки. – К., 2001. – 120 с. 4. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Зарубіжна література: Читанка-підручник для 5-6 класів. –К. Освіта, 1996. – 432 с. 5. Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 р. // Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ 6. Екгольм Ян Улоф. Людвігові Хитрому – ура, ура, ура! – Львів : Вид-во Ста- рого Лева, 2009. – 212 с. 7. Закон України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017) // Режим доступу:: https://osvita.ua/legislation/law/2231/ 8. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (16 січня 2020 р) // Режим до- ступу: https://osvita.ua/legislation/law/2232/ 9. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія/ Упоряд.: А.І.Мовчун та ін.. – К.Арій, 2011. – 592 с.
 • 12. 11 10. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія для позакласного читання. 5-7 класи/Автори-упорядники Клименко Ж.В., Ісаєва О.О. (за ред..доктора педа- гогічних наук Л.Ф.Мірошниченко) – Донецьк:ВКФ «БАО», 2001. – 480 с. 11. Зарубіжні класики – діям. Позакласне читання/Упоряд. Г.Ю.Рогінська. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с. 12. Ісаєва О.О. Діалог автора і читача у процесі вивчення літератури у школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 10. 13. Кіплінг Р. Книга джунглів. – К. Вид-во «Махаон-Україна», 2009. – 225 с. 14. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 5 кл. – К.: Грамота, 2005. – 296 с. 15. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 6 кл. – К.: Грамота, 2006. – 296 с. 16. Маар П. Що не день, то субота. – Вінниця : Теза, 2006. – 158 с. 17. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх на- вчальних закладах: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2002. 18. Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи // Режим до- ступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni- navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya- poetapno-z-2022- roku?fbclid=IwAR0Su0XZPqxv3Rp0dsyWvSEg3V7nV5NoRkq8qpUgeJD636tTFRtDHre69Hg 19. Наукові основи методики літератури / Автор-упор. У. Д. Данильцова. – К.: А.С.К., 2001. 20. Перро Ш. Золота скарбниця казок. – К. Вид-во «Країна Мрій», 2008. – 312 с. 21. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології нав- чання: Наук.-методич. посібник. – К.: А.С.К., 2003. 22. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна літерату- ра. 6–9 класи. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- programi/navchalni-programi-5-9-klas 23. Распе Р. Пригоди барона Мюнхаузена. – К. Вид-во «Країна Мрій», 2013. – 128 с. 24. Родарі Джанні. Пригоди Цибуліно. – Київ. Вид-во "Веселка", 1985. – 182 с. 25. Уайльд. О. Казки. – Київ: "Веселка", 1979. – 112 с. 26. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія. 6 клас. – Вида- вництво: Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 1999. – 401 с. КАЗКОВИМИ СТЕЖКАМИ Програма факультативного курсу для 5 класу Пояснювальна записка «Зарубіжна література» – новий шкільний предмет для п’ятиклас- ників НУШ. Цей курс має на меті долучити їх до найкращих надбань зару- біжного письменництва, а також допоможе піднятися на нову сходинку самостійного спілкування з літературним твором. Адже художня літерату-
 • 13. 12 ра – це мільйони світів, неосяжний духовний космос, багатовікова духовна скарбниця надбань людства, серед якої вагоме місце посідає казка. Казка – незмінний супутник дитинства. Навряд чи знайдеться хтось (тим більше серед п’ятикласників), хто б не любив слухати казки, читати їх, мріяти про чарівні речі, казкові пригоди й дива. Лише на перший пог- ляд, казка – забава й розвага. Насправді, казка є необхідним засобом у ося- гненні дитиною світу, як зовнішнього, так і внутрішнього. Вона дозволяє зробити процес емоційно-морального розвитку дитини контрольованим та цілеспрямованим. Велика роль казки і в плані естетичного та духовного розвитку особистості. Казка може впливати як на свідомі, так і на несвідо- мі сторони особистості, формуючи певні зразки поведінки. Вона уч- нів/учениць, як потрібно діяти в певній ситуації, застерігає від неправиль- них дій. Непересічність виховного значення казок пояснюється їхніми ху- дожніми засобами, які легко сприймаються учнями/ученицями, добре й надовго запам’ятовуються. Тому звернення до казки завжди є актуаль- ним. Основна мета вивчення факультативного курсу «Казковими стеж- ками» – розширити читацький кругозір учнів/учениць, розвивати їх зв’язне мовлення, виховувати кращі людські якості на прикладі вивчення народних та літературних казок. Для реалізації цієї мети необхідно вирішувати наступні завдання: - дати учням/ученицям певне коло знань про казку як один із жанрів фольклору і літератури; - познайомити учнів/учениць з народними казками та творами відо- мих казкарів, які не вивчаються у курсі світової літератури; - презентувати знаних українських перекладачів зарубіжних казок. - вдосконалювати вміння інтерпретувати казкові образи та сюжети; - поглиблювати знання з теорії літератури; - формувати уміння і навички мовленнєвої діяльності п’ятикласників; - розвивати навички роботи з текстом, виразного читання за ролями, уміння висловлювати та аргументувати свої думки; - виховувати естетичні смаки та високоморальні якості характеру; - прищеплювати любов до книги, прагнення до пізнання та самовдо- сконалення. Програма курсу складається з двох розділів: І. Казки різних народів світу ІІ. Літературна Казкарія. П’ятикласники у старшій школі – наймолодші діти. Їм більш близьким і зрозумілим є казковий світ, чарівний, захоплюючий, безмежний простір мрії. Вони вірять у дива і з радістю вступають у діалог з казковими героя- ми, намагаються аналізувати їх вчинки, засуджувати чи наслідувати. Саме
 • 14. 13 тому необхідно дати їм якомога більше можливостей продовжувати манд- ри чарівною Казкарією. Для того, щоб зацікавити учнів/учениць до прочитання та розуміння рекомендованих творів літератури на факультативних заняттях рекомен- довано використовувати різноманітні ігрові форми навчання, заочні екскурсії, подорожі, а також інсценування уривків казок. Програма розроблена з урахуванням читацьких інтересів уч- нів/учениць відповідного віку і визначається змістом модельної навчаль- ної програми ««Зарубіжна література. 5–9 класи для закладів загальної се- редньої освіти» (Авторський колектив: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Климе- нко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А., програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2021 № 795). Навчальний матеріал програми розподілено за такими рубриками: • кількість годин, відведених на вивчення теми; • зміст навчального матеріалу; • очікувані результати; • види навчальної діяльності (за вибором учителя) Курс розрахований на вивчення протягом одного року, його часовий формат – 1 година на тиждень. У програмі визначено години: - вступ – 1 година; - текстуальне вивчення творів – 30 годин; - захист творчих робіт – 2 година; - підсумки вивченого – 2 години 5 клас Усього – 35 годин (1 година на тиждень) № п/п К-сть годин Очікувані результати Зміст навчального ма- теріалу Види навчаль- ної діяльності уч- нів/учениць (за вибором учителя) 1. 1 Учень (учениця): – дає визначення по- няття «народна казка», «літературна казка», «мандрівні сюжети»; - називає основні види та ознаки народної ка- зки; Вступ. Подорож у країну Казкарію. Казка як один із жанрів літератури. Жа- нрова специфіка фольк- лорної та літературної казки. Різновиди казок, їх характерні ознаки. Різні види читан- ня (про себе, вго- лос, «ланцюж- ком», в особах, виразне, комен- товане, повтор- не, перерване або ін.),
 • 15. 14 – виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кін- цівка, діалоги, повто- ри та ін.) розпізнавання в почутому та/або прочитаному по- відомленні (ху- дожньому текс- ті/медіатексті) фактів, суджень та аргументів, використання елементів конс- пектування (ключових слів, фраз у почутому та/або прочита- ному повідомлен- ні), відтворення основних думок і фактів, окремих висловлювань літературних персонажів, ви- значення спільно- го і різного в по- відомленнях лі- тературних пер- сонажів (геро- їв/героїнь), пояснення впливу прочитаного ху- дожнього тексту на формування власного есте- тичного смаку і читацьких інте- ресів, розкриття актуальності літературних творів у кон- тексті викликів сучасності та власних життє- вих потреб, аргу- ментація власної оцінки прочита- ного художнього І. Казки народів світу 2. 2 Учень (учениця): - виразно читає тексти казок, інсценізує урив- ки; - визначає головну ду- мку прочитаного; - переказує тексти ка- зок (окремі фрагмен- ти й цілісно); - висловлює враження і власне ставлення до подій творів; - дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; - наводить приклади типових мотивів та об- разів у народних каз- ках різних народів сві- ту; - розкриває національ- ний колорит, гуманіс- тичний зміст казок, моральні цінності, вті- лені в них; - здійснює порівняль- ний аналіз вивчених казок виявляє спільні та відмінні риси; - дає розгорнуту (пись- мову/усну) відповідь за змістом вивчених казок методом ПРЕС; – складає портфоліо прочитаних казок; – письмово аналізує образи героїв, викори- стовуючи інтеракти- Арабські народні казки «Чарівна лампа Аладді- на». Пригоди бідного хлопчика Аладдіна та джина з чарівного каган- ця. Особливості побудови чарівних казок. 3. 1 Французькі народні казки «Дроворубова донька». Національний колорит твору. Мандрівний сюжет історії дідової та бабиної доньок. 4. 1 Польська народна казка «Про двох дівчат, добру і лиху». Ствердження ідеї перемоги добра над злом. 5. 1 Англійська народна ка- зка «Розумна жінка». Типо- ві чесноти казкових геро- їв: любов до праці, муд- рість, кмітливість, добро- та. 6. 1 Шотландська народна казка «Лисиця і Яст- руб». Уславлення сміли- вості , людяності, добро- ти у казці. 7. 1 Казка індіанців Півден- ної Америки «Материнська любов». Національний колорит індіанських казок. Велич сили материнської любо- ві. 8. 4 Якоб Грімм (1785-1863), Вільгельм Грімм (1786-
 • 16. 15 вні прийоми: сенкан, кубування, асоціатив- не гроно, кластер, ме- нтальну карту. 1859) – відомі збирачі німецьких народних ка- зок. Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. «Хлопчик – мізинчик». Мандрівний сюжет історії про хлопчика-мізинчика. Порівняння казки «Хлоп- чик – мізинчик» братів Грімм та «Хлопчик- Мізинчик» Ш. Перро. «Гензель і Гретель». Пе- рсонажі казок як носії моральних цінностей. тексту / медіа- тексту із наве- денням доречних цитат, фіксація елементів худо- жнього тексту з допомогою гра- фічних позначок (комікс, манга, аніме або ін.), до- повнення та/або заміна окремих частин тексту відповідно до те- ми і мети висло- влення, удоскона- лення письмового тексту (власного та чужого), ви- значення способів виправлення по- милок у власному мовленні, конст- руктивна взає- модія у процесі редагування, по- рівняння окремих елементів худо- жніх текстів, творче викорис- тання мовних за- собів (обрання із запропонованих варіантів дореч- них нестандарт- них рішень із об- ґрунтуванням вибору). Рольова гра «Ма- ндрівка Слова» «Асоціативний ряд», «Коло ідей», «Оживи світли- ну», «Знайди спі- льне», «Запитан- ІІ. Літературна Казкарія 9. 3 Учень (учениця): - виразно читає тексти казок; - визначає головну ду- мку прочитаного; - переказує тексти ка- зок (окремі фрагмен- ти й цілісно); - дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; - знає особливості лі- тературної казки, її ві- дмінності від народ- ної; - розкриває гуманісти- чний зміст казок, мо- ральні цінності, втіле- ні в них; – знає визначення по- нять «антитеза», «але- горія», «тема», «ідея», розкриває значення антитези й алегорії у казках; – розуміє поняття «ав- тор літературного твору»; Шарль Перро (1629- 1703) «Спритна принцеса, або Пригоди Розумниці», «Осляча Шкура». Відо- браження тогочасної дій- сності в казкових образах. Уславлення кмітливості та розуму в казках Ш. Перро. 10. 4 Ганс Крістіан Андерсен (1805-1876). «Квіти маленької Іди». Фантастичний та чарів- ний світ у казці. Характе- ристика образу Іди. «Іс- тинна правда». Засу- дження недобропорядоч- ності, пліткарства та ствердження правди у казці. 11. 6 Оскар Уайльд (1854- 1900). Казки «День на- родження Інфанти», «Відданий друг», «Щас- ливий принц», «Веле- тень-егоїст». Тема вну- трішньої і зовнішньої краси людини, сили дру-
 • 17. 16 - знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети (жи- вопис, музика, мульти- плікація, кіно тощо); - виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різ- них видах мистецтва; – розкриває національ- ний колорит народних і літературних казок: - складає усний і пись- мовий твір про літера- турного героя; – складає простий план вивченого твору; - складає анотаційну картотеку до вивче- них казок; – називає імена 2-3-х українських письмен- ників – авторів літе- ратурних казок, їхні твори, а також імена 2- 3-х відомих українсь- ких перекладачів за- рубіжних казок; - робить висновки, ви- словлює враження і власне ставлення до подій творів; – письмово аналізує образи героїв, викори- стовуючи інтеракти- вні прийоми: сенкан, кубування, асоціатив- не гроно, кластер, ме- нтальну карту. жби («Щасливий принц», «День народження інфа- нти»), вірності і взаємної підтримки («Відданий друг»), егоїзму («Веле- тень-егоїст») ня до тексту», гронування «Об- раз героя», «Діаг- рама Вена», «Шість капелю- хів мислення», гра «Здивуй», Магні- тний (мальова- ний) скрайбінг, «Моделювання ситуації», «Кубу- вання» 12. 2 Джанні Родарі (1920- 1980) «Пригоди Цибуліно» Переплетіння реальної дійсності з живою і доте- пною фантазією. Соціа- льна спрямованість тво- ру. 13. 4 Астрід Ліндгрен (1907- 2002) «Пеппі Довгапанчоха». Своєрідність та фантас- тичний зміст казки. Ха- рактеристика образу го- ловної героїні. 14. 2 Учень (учениця): - готує та захищає творчу роботу Захист творчих робіт Презентація, бук- лет, відеоролик, буктрейлер 15. 2 Учень (учениця): - називає авторів і пе- реказує зміст вивче- Повторення, узагаль- нення і систематизація вивченого матеріалу Вікторини, літе- ратурні диктан- ти; ігри «Загад-
 • 18. 17 них творів; - висловлює судження про роль світової ху- дожньої літератури та казки як скарбниці ду- ховних багатств людс- тва. кова скринька», «Літературне лото», «Так – Ні», «Упізнай героя», «Літературний аукціон» Література 1. Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 р. // Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ 2. Закон України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017) // Ре-жим доступу:: https://osvita.ua/legislation/law/2231/ 3. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (16 січня 2020 р) // Ре- жим доступу: https://osvita.ua/legislation/law/2232/ 4. Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи // Ре- жим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli- zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022- roku?fbclid=IwAR0Su0XZPqxv3Rp0dsyWvSEg3V7nV5NoRkq8qpUgeJD636tTFRtDHre 69Hg 27. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна літерату- ра. 6–9 класи. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- programi/navchalni-programi-5-9-klas 5. Аладдін і чарівна лампа. – К. Вид-во «Махаон-Україна», 2012. – 112 с. 6.Андерсен Г.К. Золота скарбниця казок. – К. Вид-во «Країна Мрій», 2008. – 312 с. 7.Все сказки Пушкина. – К.: Росмен Прес, 2011. – 144 с. 8.Ершов П. П. Русская классическая проза. Сказки. Детские стихи. – Издательство Нигма, 2012 г. 9.Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія для позакласного читання. 5-7 класи/Автори-упорядники Клименко Ж.В., Ісаєва О.О. (за ред..доктора пе- дагогічних наук Л.Ф.Мірошниченко) – Донецьк:ВКФ «БАО», 2001. – 480 с. 10. Зарубіжні класики – діям. Позакласне читання/Упоряд. Г.Ю.Рогінська. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с. 11. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія/ Упоряд.: А.І.Мовчун та ін.. – К.Арій, 2011. – 592 с. 12. Ісаєва О.О. Діалог автора і читача у процесі вивчення літератури у школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 10. 13. Кіплінг Р. Книга джунглів. – К. Вид-во «Махаон-Україна», 2009. – 225 с. 14. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 5 кл. – К.: Грамота, 2005. – 296 с. 15. Ліндгрен. А. Пеппі Довгапанчоха. Малий і Карлсон, що живе на даху. К.: Весе- лка, 1990. 620 с. 16. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх на- вчальних закладах: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2002.
 • 19. 18 17. Наукові основи методики літератури / Автор-упор. У. Д. Данильцова. – К.: А.С.К., 2001. 18. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології нав- чання: Наук.-методич. посібник. – К.: А.С.К., 2003. 19. Перро Ш. Золота скарбниця казок. – К. Вид-во «Країна Мрій», 2008. – 312 с. 20. 19. Родарі Джанні. Пригоди Цибуліно. – Київ. Вид-во "Веселка", 1985. – 182 с. 21. Родарі Джанні. Пригоди Цибуліно. – Київ. Вид-во "Веселка", 1985. – 182 с. 22. Уайльд. О. Казки. – Київ: "Веселка", 1979. – 112 с. 23. Чарівна книга. Казки народів світу. К.: Клуб семейного досуга, 2012.
 • 20. 19 У КОЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ Програма факультативного курсу для 5-7 класів Пояснювальна записка Художня література як мистецтво слова відкриває перед читачами дивовижний світ, сповнений різноманітними картинами людського існу- вання від давнини до сьогодення. Це надає можливість пізнавати сутність людей, їхні уявлення про навколишній світ і про себе, отримувати цікаві відомості про давні події та героїв різних часів і народів, про їхні мрії та іс- торію формування життєвих цінностей. Письменники як майстри художньо- го слова намагаються так відтворити всю багатогранність життя, різномані- тність людських характерів і безліч подій, щоб це постало в уяві читачів у ви- гляді живих картин і викликало в них відповідні почуття і переживання. У цьому полягає високий виховний потенціал художньої літератури. У художньому творі образ виступає на перший план і через нього пі- знається значення, думка, ідея. На прикладі літературних образів, що вті- люють в собі найвищі моральні якості, в учнів/учениць формується по- чуття любові до батьків, вітчизни, правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності захищати слабших, благородства. Читаючи різні твори, людина не лише уявляє собі зовнішність і харак- тери персонажів, а й занурюється в їхні думки і почуття, емоційно пережи- ває те, що з ними відбувається. Симпатії читачів завжди на боці благород- них, мужніх і чесних героїв, у яких вони вчаться сміливості, людяності, на- полегливості в досягненні мети, готовності захищати ідеали добра і спра- ведливості. І навпаки, ниці вчинки, підступність, жорстокість персонажів, які завдають багато зла іншим людям, завжди викликають обурення і за- суджуються як таке, чого не повинно бути в людському житті. Плануючи аналіз певного образу-персонажу, учитель повинен чітко уявляти, яку ідею закладено в цьому образі, яка його місія в творі. Це до- зволить логічно вибудувати аналіз образу – так підібрати та розташувати запитання і завдання, щоб здійснити покрокове осягнення образу учня- ми/ученицямиучнів/учениць. Аналіз образу має сенс лише за умови, якщо він закінчується синтезом, тобто інтерпретацією образу. Важливо дотримуватися основних положень НУШ – прагнути, щоб фа- культативне заняття було емоційним, пізнавальним, розвивальним, вихо- вним, а найголовніше – цілісним. Основна мета вивчення факультативного курсу «У колі літератур- них героїв» – залучити учнів/учениць до скарбниці зарубіжноїї літерату- ри, сформувати якості творчого читача шляхом аналізу та інтерпретації лі- тературних образів.
 • 21. 20 У програмі пріоритетним є цілісний аналіз художнього образу на при- кладі кращих творів світової літератури. Разом з цим вона дає можливість ознайомити учнів/учениць з національною своєрідністю та загальнолюд- ською цінністю включених до програми творів. Відповідно до сучасних пріоритетів в НУШ факультативний курс покликаний сприяти формуван- ню особистості, її духовно ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку. Завдання вчителя – створювати оптимальні умови для саморозвитку і самореалізації вмінь і здібностей старшокласників під час опанування про- грамового матеріалу цього курсу. Методичні форми можуть бути як тра- диційними (лекція, семінар), так й інноваційними (диспут, діалог, колокві- ум тощо). Важливим аспектом є вимога соціалізації набутих учнями знань, тобто їх практичне використання (виступи на літературних конференціях, вечорах, диспутах, створення власних творчих проєктів, захист презента- цій та інше). Потрібно сприяти формуванню учнів/учениць не як споживача гото- вої інформації про окремий твір та літературу взагалі, а як особистості, здатної самостійно її здобувати, поновлювати, корегувати та представляти в усній і письмовій формі. Для досягнення цієї мети передбачено розв'язати такі основні за- вдання:  ознайомити учнів/учениць відомими літературними героями сві- тової літератури;  підвищувати інтерес учнів/учениць до читання художньої літера- тури, розширювати та вдосконалювати їхній читацький досвід;  поглиблювати вміння учнів/учениць аналізувати та інтерпрету- вати літературні образи  вдосконалювати вміння розрізняти традиційні та вічні образи;  бачити прочитане в уяві, уявляти собі образи тексту;  з'єднувати образи, думки, почуття, що наповнюють текст, з влас- ним особистим досвідом, з пережитим в реальності;  вчити самостійно оцінювати прочитане у контексті національної і світової літератури;  розвивати творчі здібності учнів/учениць, вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, характеристика об- разу, складання плану твору, написання твору на літературну тему, захист творчих робіт, презентацій, буктрейлерів тощо).  формувати умови для успішної соціалізації особистості, здатної ви- користовувати набуті знання у практиці життєвих ситуацій
 • 22. 21 Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст модельної нав- чальної програми ««Зарубіжна література. 5–9 класи для закладів загаль- ної середньої освіти». (Авторський колектив: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А., програма за- тверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2021 № 795). Програма факультативного курсу містить варіативний компонент, що дає можливість учителю вибрати твори, ураховуючи зацікавлення учнів. Структурно програма факультативу охоплює такі розділи: 5 клас І. Казкові герої ІІ. Образи «братів наших менших» у художній літературі ІІІ. Світ почуттів ліричного героя IV. Сучасні літературні герої 6 клас І. Герої давніх міфів ІІ. Герої байок ІІІ. Світ почуттів ліричного героя IV. Герої у життєвих випробуваннях V. Сучасні літературні герої 7 клас І. Герої переказів, билин та балад ІІ. Літературні герої у боротьбі за рідну землю ІІІ. Герої-детективи ІV. Сучасні літературні герої Навчальний матеріал програми розподілено за такими рубриками: • кількість годин, відведених на вивчення теми; • зміст навчального матеріалу; • очікувані результати; • види навчальної діяльності (за вибором учителя) Курс розрахований на вивчення протягом трьох років, його часовий формат – 1 година на тиждень. У програмі визначено години: - вступ – 1 година; - текстуальне вивчення творів – 30 години; - захист творчих робіт – 2 година; - підсумки вивченого – 2 години
 • 23. 22 5 клас Усього – 35 годин (1 година на тиждень) № п/п К-сть годин Очікувані результати Зміст навчального матеріалу Види навчаль- ної діяльності учнів/учениць (за вибором учителя) 1. 1 Учень (учениця): розуміє значення художньої літератури в сучасному жит- ті людини й людства Вступ. Художня літера- тура – духовна скарб- ниця людства. Роль книги в сучасному житті. Різні види чи- тання (про себе, вголос, «ланцю- жком», в особах, виразне, комен- товане, повтор- не, перерване або ін.), розпізнавання в почутому та/або прочи- таному повідом- ленні (худож- ньому текс- ті/медіатексті) фактів, суджень та аргументів, використання елементів конс- пектування (ключових слів, фраз у почутому та/або прочи- таному повідом- ленні), відтво- рення основних думок і фактів, окремих вислов- лювань літера- турних персо- нажів, визначен- ня спільного і рі- зного в повідом- леннях літера- турних персо- нажів (геро- їв/героїнь), І. Казкові герої 2. 1 Учень (учениця): виразно читає тексти казок; визначає головну думку про- читаного; переказує тексти казок (ок- ремі фрагменти й цілісно); висловлює враження і власне ставлення до подій творів; дає характеристику казко- вих персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прик- ладами із прочитаних творів; виявляє елементи будови ка- зок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.); розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінно- сті, втілені в них; знає визначення понять «ан- титеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, роз- криває значення антитези й алегорії у казках; розуміє поняття «автор літе- ратурного твору»; розкриває національний ко- лорит народних і літератур- Традиційні фольклорні образи. Різновиди ка- зок та їх герої. 3. 2 Чарівний світ арабсь- ких казок. Казки зі збірки «Тисяча і одна ніч». «Чарівна лампа Аладдіна» Пригоди бі- дного хлопчика Алад- діна та джина з чарів- ного каганця; чарівні перетворення, що від- буваються у казці 4. 1 Польська народна ка- зка «Про двох дівчат, добру і лиху» Ствердження ідеї пе- ремоги добра над злом. АБО: Французька на- родна казка «Дроворубова донька». Національний колорит твору. Мандрівний сю- жет історії дідової та бабиної доньок. 5. 1 Англійська народна казка «Розумна жінка». Типо- ві чесноти казкових ге- роїв: любов до праці,
 • 24. 23 них казок, окремі засоби йо- го створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.); знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сю- жети (живопис, музика, му- льтиплікація, кіно тощо), ви- являє особливості інтерпре- тації казкових образів і сю- жетів у різних видах мистец- тва; порівнює українські та зару- біжні народні казки, встано- влює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.); складає портфоліо вивчених казок. мудрість, кмітливість, доброта. пояснення впли- ву прочитаного художнього тек- сту на форму- вання власного естетичного смаку і читаць- ких інтересів, ро- зкриття актуа- льності літературних творів у кон- тексті викликів сучасності та власних життє- вих потреб, ар- гументація вла- сної оцінки про- читаного худо- жнього тексту / медіатексту із наведенням до- речних цитат, фіксація елеме- нтів художнього тексту з допо- могою графічних позначок (комікс, манга, аніме або ін.), доповнення та/або заміна окремих частин тексту відповід- но до теми і ме- ти висловлення, удосконалення письмового тек- сту (власного та чужого), визна- чення способів виправлення по- милок у власно- му мовленні, конструктивна 6. 1 Літературна казка. Шарль Перро (1629- 1703) «Кіт у чоботях, АБО: «Спляча красуня» Відображення тогочас- ної дійсності в образах казки 7. 2 Вільгельм Гауф (1802-1827). «Гаданий принц». Сюжет та го- ловні герої казки. Схід- ний колорит у тво- рі.Характеристика об- разів Лабакана та Ома- ра. Перемога справед- ливості – провідна ду- мка твору 8. 3 Ганс Крістіан Андер- сен (1805-1875). «Ді- вчинка з сірниками» Характеристика обра- зів казки 9. 6 Оскар Уайльд (1854- 1900). Казки "День на- родження Інфанти", «Відданий друг», «Ща- сливий принц», «Ве- летень-егоїст» Тема внутрішньої і зо- внішньої краси люди- ни, сили дружби ("Ща- сливий принц", "День народження інфанти"), вірності і взаємної під- тримки («Відданий друг»), егоїзму («Веле- тень-егоїст») у казках О.Уайльда. ІІ. Образи «братів наших менших» у художній літературі 10. 3 Учень (учениця): переказує зміст творів; Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). АБО:
 • 25. 24 сприймає великий за обся- гом текст цілісно; відтворює події творів в хронологічній послідовності; розмірковує над сенсом проти- ставлення світу природи і сві- ту людей; характеризує основних пер- сонажів творів; висловлює своє ставлення до героїв (їх вчинків), використовуючи інтерактивний прийом РОФТ «Снап», АБО: «Лобо», АБО: «Доміно» Авторські спостере- ження за світом приро- ди. Утвердження любо- ві до всього живого. Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору. взаємодія у про- цесі редагування, порівняння ок- ремих елементів худо- жніх текстів, творче викорис- тання мовних засобів (обрання із запропонова- них варіантів доречних неста- ндартних рішень із обґрунтуван- ням вибору). Рольова гра «Мандрівка Сло- ва» «Асоціатив- ний ряд», «Коло ідей», «Оживи світлину», «Знайди спільне», «Запитання до тексту», грону- вання «Образ ге- роя», «Діаграма Вена», «Шість капелюхів мис- лення», гра «Зди- вуй», Магнітний (мальований) скрайбінг, «Мо- делювання си- туації», «Кубу- вання» ІІІ. Світ почуттів ліричного героя 11. 1 Учень (учениця): виразно читає, емоційно сприймає та аналізує віршо- вані твори, звертаючи увагу передовсім на гармонійну єдність природи і людини; знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкри- ває їх емоційне забарвлення, роль у тексті; визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цита- ти; встановлює специфіку літе- ратурного пейзажу порівня- но з іншими творами мисте- цтва (живопису, музики); дає визначення понять «епі- тет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розкритті авторського задуму Персі Біші Шеллі (1792-1822). «Глянь, за містом сонце встало...», «Я брат ваш – земле, океане, вітре!» Поетичні обра- зи та художні засоби розкриття єдності лю- дини з природою у пое- зії IV. Сучасні літературні герої 12. 2 Джанні Родарі (1920-1980) «Пригоди Цибуліно» Переплетіння реальної дійс- ності з живою і дотепною фантазією. Соціальна спря- мованість твору Учень (учениця): називає імена популяр- них сучасних письмен- ників, їхні твори для дітей; переказує близько до тексту зміст прочита- 13. 3 Ян Улоф Екгольм (нар.
 • 26. 25 1931). «Людвігові хитрому – ура! ура! ура!». Втілення людських рис в об- разах тварин. Пригоди голо- вного героя (Людвіга Чотир- надцятого). АБО: Туве Янсон (1914- 2001). "Небезпечне літо" Персонажі твору, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей; тема гри і перевтілення у творі них творів; розкриває особливості сюжету; характеризує образи персонажів; висловлює власне су- дження щодо подій і вчинків героїв; зіставляє образи дітей класичної і сучасної лі- тератури (прочитаних протягом року); розповідає про свої улюблені твори сучас- ної літератури, пояс- нює, чому саме вони привернули увагу. дає письмову відповідь на проблемне питання методом ПРЕС 14. 4 Джеймс Крюс (1926-1997) «Тім Таллер, або Проданий сміх» Характеристика образів Тро- ча та Тіма АБО: Пауль Маар (нар. 1937) та його твори про Су- ботика. «Що не день, то су- бота». Яскравість худож- нього світу твору. Оптиміс- тичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії. 15. 2 Учень (учениця): готує та захищає творчу ро- боту Захист творчих робіт Презентація, есе, буктрейлер, бу- клет, портфоліо, плейкаст 16. 2 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Учень (учениця): - називає вивчені твори і знає їх зміст; - узагальнює та систе- матизує вивчений ма- теріал; – висловлює власні су- дження про роль літе- ратури у формуванні життєвих цінностей і пріоритетів людини. Вікторини, літе- ратурні дикта- нти, інсценізації; ігри «Загадкова скринька», «Лі- тературне ло- то», «Так – Ні», «Упізнай героя», «Літературний аукціон»
 • 27. 26 6 клас Усього – 35 годин (1 година на тиждень) № п/п К-сть го- дин Очікувані результати Зміст навчального матеріалу Види нав- чальної діяль- ності уч- нів/учениць (за вибором учителя) 1 1 Учень (учениця): встановлює своєрід- ність літератури в сис- темі видів мистецтва, її характерні риси; дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «тра- диційний образ», «віч- ний образ»; наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (з фольклору, прочитаних літератур- них творів, знайомих видів мистецтва); виявляє специфіку зо- браження одного й то- го самого образу в лі- тературі та інших ви- дах мистецтва. Вступ. Література як вид ми- стецтва. Поглиблення по- нять про художній та тради- ційний образи Особливості зображення од- ного й того самого образу в різних видах мистецтва. Різні види чи- тання (про се- бе, вголос, «ла- нцюжком», в особах, виразне, коментоване, повторне, пере- рване або ін.), розпізнавання в почутому та/або прочи- таному повідо- мленні (худож- ньому текс- ті/медіатексті ) фактів, су- джень та аргу- ментів, використання елементів кон- спектування (ключових слів, фраз у почуто- му та/або про- читаному пові- домленні), від- творення осно- вних думок і фактів, окре- мих висловлю- вань літерату- рних персона- жів, визначення спільного і різ- ного в повідом- леннях літера- І. Герої давніх міфів 2 8 Учень (учениця): визначає причини поя- ви міфів, особливості міфологічного світо- сприйняття; дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки; називає тематичні гру- пи міфів, наводить приклади сюжетів і об- разів, що належать до певних груп міфів; розуміє (на елементар- Поняття про міф. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів. Вті- лення героїв міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мульти- плікація та ін.) Міфи та герої Давнього Єгипту «Створення Місяця», «Загро- бний світ», «Сонячні боги», «Ра і змія» Міфи та герої Давньої Індії «Діяння Індри», «Міф про по-
 • 28. 27 ному рівні) поняття «мотив», співвідносить його із поняттям «те- ма» (як часткове і ціле; мотив – реалізація те- ми); називає провідні міфо- логічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) й мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів; переказує найвідоміші міфи народів світу, ро- зкриває їх загально- людський зміст; характеризує популяр- ні міфологічні образи, показує втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуаль- ний зміст міфологіч- них образів; зіставляє типологічно подібні образи (на- приклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу; виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів; розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих тво- рах мистецтва (живо- пис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо); розповідає про свої улюблені міфи, міфоло- гічних героїв, вислов- лює власне ставлення до них. топ», «Втілення Вішну», турних персо- нажів (геро- їв/героїнь), пояснення впливу прочи- таного худож- нього тексту на формування власного есте- тичного смаку і читацьких ін- тересів, розк- риття актуа- льності літературних творів у кон- тексті викли- ків сучасності та власних життєвих по- треб, аргумен- тація власної оцінки прочи- таного худож- нього тексту / медіатексту із наведенням до- речних цитат, фіксація елеме- нтів художньо- го тексту з до- помогою графі- чних позначок (комікс, манга, аніме або ін.), доповнення та/або заміна окремих частин тексту відпо- відно до теми і мети вислов- лення, удоско- налення пись- мового тексту Міфи та герої Давнього Китаю «Створення світу і людей», «Міф про те, як Нюйва врятувала людей від загибелі», «Про доброго і благородного Шуня, який став великим правителем» Міфи та герої Давньої Гре- ції «Створення світу і лю- дей», Боги Давньої Греції Уявлення давніх греків про природу «Гіацинт», «Адоніс», «Дафна» Уславлення героїзму давніх греків у міфах про Персея та Тезея
 • 29. 28 ІІ. Герої байок (власного та чужого), визна- чення способів виправлення помилок у влас- ному мовленні, конструктивна взаємодія у процесі редагу- вання, порів- няння окремих елементів ху- дожніх текс- тів, творче ви- користання мовних засобів (обрання із за- пропонованих варіантів доре- чних нестанда- ртних рішень із обґрунтуван- ням вибору). Рольова гра «Мандрівка Слова» «Асоці- ативний ряд», «Коло ідей», «Оживи світ- лину», «Знайди спільне», «За- питання до те- ксту», грону- вання «Образ 3 3 Учень (учениця): дає визначення жанру «байки», називає її ха- рактерні ознаки, підт- верджує прикладами з прочитаних творів; розкриває специфіку художньої структури байки; пояснює мораль байок, визначає місце її роз- ташування в прочита- них творах; розуміє поняття «езо- пова мова», демонструє на конкретних прикла- дах особливості езопо- вої мови; зіставляє байки Езопа, Федра, Лафонтена та І.А. Крилова, виявляє в них схожість і відмін- ності; характеризує алегори- чні образи байок, виявляє в них прихований зміст. виразно читає на- пам’ять байку; приймає участь у ін- сценуванні байок Байки Езопа «Крук і Лиси- ця», «Хліборобові діти», «Хлібороб і Змія», «Черепаха і Заєць». Байки Федра «Лисиця та виноград», «Жаба і Віл» Байки Ж. де Лафонтена «Зачумлені звірі», «Вовк і Собака» Поглиблення понять про алегоричний образ. Алего- ричний та повчальний зміст байок, відображення в них законів життя людей, народ- ної мудрості: осуд свавілля та насильства, різноманітних людських вад; уславлення працьовитості, розуму, доб- роти та інших людських чес- нот. ІІІ. Світ почуттів ліричного героя
 • 30. 29 4 3 Учень (учениця): виразно читає поетич- ні твори; аналізує поетичні обра- зи віршів; визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочита- них творів, звертаючи увагу на відображення життєвих ідеалів по- етів, уславлення у вір- шах справжніх людсь- ких чеснот: духовності, шляхетності, честі, чес- ності, розуму ; висловлює особисте ставлення до мораль- но-етичних проблем, порушених у поетич- них творах. Роберт Бернс (1759-1796). “Чесна бідність” Уславлення у вірші справж- ніх людських чеснот. Віра у світове братерство – основна ідея твору. Шандор Петефі (1823- 1849). «Коли ти муж, будь муж- нім...» Уславлення людської гіднос- ті, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства Персі Біші Шеллі (1792- 1822) «Я брат ваш – земле, океа- не, вітре!» Ствердження гармонії лю- дини з природою, художні засоби розкриття їх єдності. героя», «Діаг- рама Вена», «Шість капе- люхів мислен- ня», гра «Зди- вуй», Магніт- ний (мальова- ний) скрайбінг, «Моделювання ситуації», «Ку- бування» IV. Герої у життєвих випробуваннях 5 3 Учень (учениця): переказує близько до тексту ключові епізоди творів; сприймає великий за обсягом текст цілісно; характеризує головні образи; висловлює особисте ста- влення до проблем, що порушуються в творах, аргументуючи свою то- чку зору прикладами і цитатами з тексту; складає план характе- ристики героя та готує усне висловлювання про нього Джеймс Грінвуд (1832- 1929) «Маленький обідра- нець» Світ дитинства у творі. Тяж- ка доля маленького Джіма. Життєвий вибір героя V. Сучасні літературні герої 6 3 Учень (учениця): розповідає про основні Джеремі Стронґ (нар. 1949)
 • 31. 30 події сюжету творів, виокремлює в них ку- льмінаційні моменти; визначає актуальні проблеми у творах ми- тців, пов’язані із зрос- танням дитини, її взає- минами із колективом, світом дорослих; висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їх- ніх стосунків; визначає жанрові озна- ки (казки, повісті, ро- ману) в прочитаних творах; виявляє риси характе- рів героїв у життєвих випробуваннях; осмислює поняття «до- бро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосе- рдя» і «байдужість» у процесі інтерпретації художніх образів, епі- зодів прочитаних тво- рів, розмірковує про вибір життєвої позиції, моральні цінності; порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюбле- них персонажів і висло- влює власне ставлення до них; письмово аналізує об- рази героїв, викорис- товуючи інтерактивні прийоми: сенкан, кубу- вання, асоціативне гроно, кластер, мента- «Гармидер у школі». Експериментаторська діяль- ність міс Гармидер. Гумор у творі. Устрій Далендонської школи, образи учнів та вчи- телів. 3 Астрід Анна Емілія Лін- дґрен (1907-2002). «Пеппі Довгапанчоха». Об- раз Пеппі. Утвердження доб- роти, справедливості, чесно- сті в повісті 4 Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929-1995). «Нескін- ченна книга" Характеристи- ка Бастіана Бальтазара Бук- са. АБО: «Момо». Казкові традиції у казці. Об- раз Момо – дівчинки- рятівниці міста. Тема часу у повісті 3 Ерік Еммануель Шмітт (нар. 1960). «Оскар і роже- ва пані». Проблеми ставлен- ня до життя, смерті, хвороб, віри, людей. Образ Оскара, його відкриття Бога. Оскар і світ дорослих.
 • 32. 31 льну карту розповідає про свої улюблені твори сучас- них письменників, ви- являє в них актуальний зміст 2 Учень (учениця): готує та захищає тво- рчу роботу Захист творчих робіт Презентація, есе, буктрейлер, буклет, порт- фоліо, плейкаст 2 Учень (учениця): - називає вивчені твори і знає їх зміст; - узагальнює та систе- матизує вивчений ма- теріал; – висловлює власні су- дження про роль літе- ратури у формуванні життєвих цінностей і пріоритетів людини. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Вікторини, лі- тературні ди- ктанти, інсце- нізації; ігри «За- гадкова скринь- ка», «Літера- турне лото», «Так – Ні», «Упі- знай героя», «Літературний аукціон»