Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
педагогічного досвідупедагогічного досвіду
Бондарчук Раїси Григорівни,Бондарчук Раїси Григорівни,
вчителя початкових класі...
Педагогічне кредо:
«Праця педагога –
насамперед напружена
праця серця, і лише
тому, що це праця
серця, це й творчість
розу...
«Розвиток творчого потенціалу учнів«Розвиток творчого потенціалу учнів
початкових класівпочаткових класів
на уроках україн...
мовленнєвий розвиток
школярів, які б уміли змістовно,
зв’язно й стилістично
грамотно висловлювати
свої думки
створення опт...
ШляхиШляхи
реалізації проблемиреалізації проблеми
впровадження
в практику
роботи
інноваційних технологій
використання пере...
Очікувані результатиОчікувані результати
наявність навичокнаявність навичок
культури спілкуваннякультури спілкування
прагн...
Форми організації навчальної діяльностіФорми організації навчальної діяльності
робота в парахробота в парах
(взаємодія учн...
У роботі з творчими
дітьми значну увагу акцентую на
побудові занятьпобудові занять
на основіна основі
рівноправного партне...
Активні та інтерактивніАктивні та інтерактивні
форми роботиформи роботи
Рольові ігри
Вільна
імпровізація
Ситуативні колізі...
ДискусіяДискусія
Усне малюванняУсне малювання
Робота в парахРобота в парах
МікрофонМікрофон
Робота в групахРобота в групах...
Робота з текстомРобота з текстом
ШляхиШляхи
збагаченнязбагачення
активногоактивного
словникасловника
Речення різніРечення ...
Результати дитячої творчостіРезультати дитячої творчості
РебусиРебуси
КросвордиКросворди
Сюжетні малюнкиСюжетні малюнки
Оп...
ЗошитЗошит
““ Моя творчість ”Моя творчість ”
Стенд “ Куточок творчості ”Стенд “ Куточок творчості ”
Фінал творчого успіхуФ...
Роль творчої особистостіРоль творчої особистості
в процесі навчання і вихованняв процесі навчання і виховання
Я
(творча ос...
Досягнення моїх учнівДосягнення моїх учнів
№№ Олімпіади, конкурсиОлімпіади, конкурси РокиРоки
ЗайнятіЗайняті
місцямісця
1....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentatsiya pedagogichnogo dosvidu

1,982 views

Published on

Бондарчук Раїса

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentatsiya pedagogichnogo dosvidu

 1. 1. педагогічного досвідупедагогічного досвіду Бондарчук Раїси Григорівни,Бондарчук Раїси Григорівни, вчителя початкових класіввчителя початкових класів ЗОШ І-ІІ ст. с. ВЗОШ І-ІІ ст. с. В’’язівнеязівне Любешівського районуЛюбешівського району Волинської областіВолинської області
 2. 2. Педагогічне кредо: «Праця педагога – насамперед напружена праця серця, і лише тому, що це праця серця, це й творчість розуму» (В.О. Сухомлинський). Закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки у 1996 р. Педагогічний стаж - 17 років, спеціаліст вищої категорії Бондарчук Р.Г.
 3. 3. «Розвиток творчого потенціалу учнів«Розвиток творчого потенціалу учнів початкових класівпочаткових класів на уроках української мови».на уроках української мови». Працюю над проблемою:Працюю над проблемою: ОбОб’’єкт вивченняєкт вивчення – особистість з– особистість з індивідуальним типом мислення.індивідуальним типом мислення. Бондарчук Р.Г.
 4. 4. мовленнєвий розвиток школярів, які б уміли змістовно, зв’язно й стилістично грамотно висловлювати свої думки створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, розкриття її здібностей та обдарувань формування духовного світу дитини надання учням можливостей творчо самореалізуватися Мета проблемиМета проблеми Бондарчук Р.Г.
 5. 5. ШляхиШляхи реалізації проблемиреалізації проблеми впровадження в практику роботи інноваційних технологій використання передового педагогічного досвіду створення мовленнєвих ситуацій, які б спонукали до розвитку творчого мислення дітей поєднання індивідуальної та колективної форми навчально-творчої діяльності Бондарчук Р.Г.
 6. 6. Очікувані результатиОчікувані результати наявність навичокнаявність навичок культури спілкуваннякультури спілкування прагнення статипрагнення стати справжніми носіями мови,справжніми носіями мови, ““маленькими” письменникамималенькими” письменниками розвитокрозвиток пізнавальних та творчихпізнавальних та творчих здібностей учнів:здібностей учнів: ззвв’’язного мовлення,язного мовлення, образного мисленняобразного мислення спостережливостспостережливості,і, здатності побачити незвичайне у звичайномуздатності побачити незвичайне у звичайному уяви, вміння фантазувати, змінювати обуяви, вміння фантазувати, змінювати об’’єктиєкти допитливості, пізнавальних інтересівдопитливості, пізнавальних інтересів збагачення словникового запасу учнів Бондарчук Р.Г.
 7. 7. Форми організації навчальної діяльностіФорми організації навчальної діяльності робота в парахробота в парах (взаємодія учня(взаємодія учня з учнемз учнем чи вчителя з учнем)чи вчителя з учнем) групова роботагрупова робота (навчання одночасно(навчання одночасно всього класу)всього класу) кооперативнакооперативна (колективна – всі(колективна – всі учні активніучні активні і навчають один одного)і навчають один одного) індивідуальнаіндивідуальна (самостійна)(самостійна) робота учняробота учня технічнтехнічніі засоби навчаннязасоби навчання наочний матеріалнаочний матеріал (репродукції картин,(репродукції картин, ілюстрації, програмні засоби)ілюстрації, програмні засоби) літературалітература (підручники, художні твори,(підручники, художні твори, довідники,довідники, енциклопедії, словники)енциклопедії, словники) роздатковий матеріалроздатковий матеріал (схеми, картки,(схеми, картки, таблиці, памтаблиці, пам’’ятки)ятки) Бондарчук Р.Г.
 8. 8. У роботі з творчими дітьми значну увагу акцентую на побудові занятьпобудові занять на основіна основі рівноправного партнерстварівноправного партнерства зацікавленнізацікавленні учня проблемоюучня проблемою на обміні думкамина обміні думками щодо опрацьованогощодо опрацьованого матеріалуматеріалу на роботі надна роботі над культурою мовленнякультурою мовлення на допомозі дітямна допомозі дітям в усвідомленні слова,в усвідомленні слова, реченняречення як носія емоцій та енергіїяк носія емоцій та енергії на розвитку навичокна розвитку навичок зіставляти, аналізуватизіставляти, аналізувати й не боятисяй не боятися висловлювати власнівисловлювати власні думкидумки Бондарчук Р.Г.
 9. 9. Активні та інтерактивніАктивні та інтерактивні форми роботиформи роботи Рольові ігри Вільна імпровізація Ситуативні колізії Пошукова діяльністьДослідницька діяльність Життєві ситуації Пізнавальні ігри Види уроківВиди уроків Урок-екскурсія Урок вільного спілкування Урок-дослідженняУрок-вистава Урок-подорож Урок-рольова гра Бондарчук Р.Г.
 10. 10. ДискусіяДискусія Усне малюванняУсне малювання Робота в парахРобота в парах МікрофонМікрофон Робота в групахРобота в групах Інтерактивні методи роботи на уроках рідної мовиІнтерактивні методи роботи на уроках рідної мови Бондарчук Р.Г.
 11. 11. Робота з текстомРобота з текстом ШляхиШляхи збагаченнязбагачення активногоактивного словникасловника Речення різніРечення різні за метоюза метою висловлюваннявисловлювання та інтонацієюта інтонацією Зв’язок слівЗв’язок слів у реченніу реченні РоботаРобота над реченнямнад реченням ДжерелаДжерела збагаченнязбагачення активногоактивного словникасловника Усний і письмовийУсний і письмовий переказпереказ Усний і письмовийУсний і письмовий твіртвір ЗначеннясловаЗначенняслова ТворчароботаТворчаробота ЛітератураЛітература ЕкскурсіївприродуЕкскурсіївприроду ЗустрічзрізнимиЗустрічзрізними людьмилюдьми НаочністьНаочність СлуханняірозумінняСлуханняірозуміння Система творчихСистема творчих завданьзавдань АудіюванняАудіювання МонологічнеМонологічне мовленнямовлення ДіалогічнемовленняДіалогічнемовлення ДетальнийДетальний ВибірковийВибірковий ТворчийТворчий РозповідьРозповідь ОписОпис МіркуванняМіркування Збагачення активногоЗбагачення активного словникасловника Бондарчук Р.Г.
 12. 12. Результати дитячої творчостіРезультати дитячої творчості РебусиРебуси КросвордиКросворди Сюжетні малюнкиСюжетні малюнки Опис за картиноюОпис за картиною Рольова діяльністьРольова діяльність Бондарчук Р.Г.
 13. 13. ЗошитЗошит ““ Моя творчість ”Моя творчість ” Стенд “ Куточок творчості ”Стенд “ Куточок творчості ” Фінал творчого успіхуФінал творчого успіху Бондарчук Р.Г.
 14. 14. Роль творчої особистостіРоль творчої особистості в процесі навчання і вихованняв процесі навчання і виховання Я (творча особистість) редакторредактор художникхудожник композиторкомпозитор мовознавецьмовознавецьписьменникписьменник менеджерменеджерархітекторархітектор рекламодавецьрекламодавець перекладачперекладач Бондарчук Р.Г.
 15. 15. Досягнення моїх учнівДосягнення моїх учнів №№ Олімпіади, конкурсиОлімпіади, конкурси РокиРоки ЗайнятіЗайняті місцямісця 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. Українська моваУкраїнська мова Українська моваУкраїнська мова Конкурс знавців українськоїКонкурс знавців української мови ім. Петра Яцикамови ім. Петра Яцика Міжнародний математичнийМіжнародний математичний конкурс “Кенгуру - 2010”конкурс “Кенгуру - 2010” Конкурс читців поезії рідногоКонкурс читців поезії рідного краюкраю 2007 - 20082007 - 2008 2009 - 20102009 - 2010 2010 – 20112010 – 2011 2010 – 20112010 – 2011 20072007 20082008 ІІІІІІ ІІІІ ІІІІ відміннівідмінні успіхиуспіхи ІІІІІІ ІІІІ Бондарчук Р.Г.

×