ถอดบทเรียน

8,128 views

Published on

ถอดบทเรียน

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ถอดบทเรียน

  1. 1. การถอดบทเรียน : วิธีการเรียนรู้หนึ่งที่น่าสนใจ ทำไมต้องมีการถอดบทเรียน ?
  2. 2. กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ <ul><li>แว่นต่างสี </li></ul><ul><li>ความรู้แต่ละอย่างสร้างขึ้นภายใต้ปรัชญา ความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้สร้างที่แตกต่างกัน ผลผลิตของความรู้จึงแตกต่างกัน </li></ul><ul><li>กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ ให้ความสำคัญปรากฏการณ์ที่ศึกษา เคลื่อนไหว ........ อะไร ....... ทำไม ....... อย่างไร ....... ผ่านมุมมอง วิธีคิดของผู้ถูกศึกษา การตีความภายใต้บริบทของผู้ถูกศึกษา </li></ul><ul><li>* ถอดบทเรียน ... ฐานความเชื่อหลากหลาย </li></ul><ul><li>..... วิถีชีวิต * </li></ul>
  3. 3. การถอดบทเรียนคืออะไร * วิธีการจัดการความรู้แบบหนึ่ง * <ul><li>- เสริมสร้างการเรียนรู้ของกลุ่ม องค์กร </li></ul><ul><li>- สกัดความรู้ที่ฝังในตัวตน องค์ความรู้ในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>- เป็นบทเรียนนำมาสรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อ ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>- ผู้ร่วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul><ul><li>- นำไปสู่วิธีการปรับวิธีคิด และวิธีการทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น </li></ul>
  4. 4. บทเรียน <ul><li>เรียนรู้จากสิ่งที่ทำมาก่อน ทั้งที่เรากระทำหรือผู้อื่นกระทำ </li></ul><ul><li>* บทเรียนตนเอง ............ เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายใน </li></ul><ul><li>* บทเรียนที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ...... กระบวนการถอดบทเรียน ...... </li></ul><ul><li>..... สกัดเอาแต่สาระที่สำคัญ ๆ ....... ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul><ul><li>กระบวนการถอดบทเรียน – เครื่องมือ ( mean) – เรียนรู้ –เป้าหมาย ( end ) การเรียนรู้ </li></ul>
  5. 5. <ul><li> เป็น การ เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติไปแล้ว </li></ul><ul><li>เพื่อรักษาจุดแข็งของการปฏิบัติการไว้ศึกษาแนวทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางในการกำหนดเป็นแบบปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้หรือนำไปเรียนรู้ต่อยอด </li></ul><ul><li>เครื่องมือถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้มี พลวัตรเสมอ เครื่องที่นิยมใช้คือ “เครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ” </li></ul>การถอดบทเรียน ( Lesson - Learned )
  6. 6. <ul><li>หลักการถอดบทเรียน </li></ul><ul><li>เครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ คือ </li></ul><ul><li>เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการหาทางแก้ไขปัญหาหรือการตำหนิในสิ่งที่เกิดขึ้นบทเรียนซึ่งจะเกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนนี้ไมได้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่หมายรวมถึงการจัดทำองค์ความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งแตกต่างจากการรวบรวม ( compile ) ข้อมูลหรือรายงานคำให้การ หรือรายงานการประชุมซึ่งจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ </li></ul><ul><li>( A lesson is not Learned unless something changed ) </li></ul>
  7. 7. วิธีการถอดบทเรียนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์หลักการปฏิบัติ <ul><li>1. จัดประชุมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ภายในระยะเวลา 2 – 3 ชั่วโมง หรือ 2 – 3 วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ และเลือกบุคคล </li></ul><ul><li>ที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม </li></ul><ul><li>2. สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จุดเน้นการประชุมเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่ประชุมเพื่อตำหนิความล้มเหลวของผู้อื่น </li></ul><ul><li>3. กำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุม คือ ผู้ที่รู้และเข้าใจธรรมชาติของกิจกรรม / โครงการและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ </li></ul><ul><li>4. ทบทวนวัตถุประสงค์โครงการ เช่น เริ่มด้วยคำถาม </li></ul><ul><li> - เราได้กำหนดหรือวางแผนไว้ว่าจะทำอะไรบ้างและเราได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นมาบ้างแล้ว </li></ul>
  8. 8. <ul><li>5. ตั้งคำถาม </li></ul><ul><li>- มีสิ่งใดบ้างที่ทำดีแล้ว </li></ul><ul><li>- ช่วยกันหาเหตุผลอย่างชัดเจนว่าทำไมจึงเกิดขึ้น </li></ul><ul><li>6. คำถามต่อไป </li></ul><ul><li>- มีอะไรบ้างที่ควรทำให้ดีกว่านี้ </li></ul><ul><li>- ในครั้งต่อไปเราจะทำอะไรให้แตกต่างกว่าที่เคยทำมาแล้ว </li></ul><ul><li>7. มั่นใจว่าผู้ร่วมประชุมทุกคนมีความรู้สึกได้รับรู้ทุกประเด็นอย่างครบถ้วนก่อนสิ้นสุดการประชุม </li></ul><ul><li>8. บันทึกการประชุมและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ </li></ul><ul><li>9. แบ่งปันความรู้ให้ทีม พิจารณา ทบทวนให้ชัดเจน </li></ul>

×