Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«В.И. Вернадский и развитие теории ноосферы»

757 views

Published on

Севастопольский национальный университет
ядерной энергии и промышленности

Кафедра гуманитарных дисциплин
научно-практическая конференция
студенческого научного общества
при кафедре гуманитарных дисциплин
УКРАИНА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАРТЕ МИРА


Г. Молчанова
(научный руководитель: к.ф.н., доцент кафедры ГД Варнашова Е.Ф.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«В.И. Вернадский и развитие теории ноосферы»

 1. 1. ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНА ДСЬКИЙ І ЙОГО НООСФЕРА Вражаюча перлина у науці Світу.Галина Молчанова, 433 клас, 2012 рік
 2. 2. Х ТО Ж ТА К И Й В Е РН А ДС Ь К И Й ?  Володимир Іванович Вернадський – великий і легендарний український вчений, громадський діяч, геніальний природознавець і мислитель, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про наукознавство, біосферу і ноосферу.
 3. 3. БІОГРАФІЯ Ґрунтовні знання Володимир Іванович одержав наприродничому відділенні фізико-математичногофакультету Петербурзького університету (закінчив1885 р.) Кращими своїми вчителями і наставникамивін називав В. В. Докучаєва, Д. І. Менделєєва й О. П.Карпінського. Володіючи майже всіма романськими,германськими і слов’янськими мовами ВолодимирІванович впродовж багатьох років мав тісні науковізв’язки з кращими школами Франції, Італії,Німеччини, Чехословаччини, Швейцарії, Греції,Англії.
 4. 4. СПА ДЩИНА  На честь Вернадського назвали:  Національну академію наук України;  Національну бібліотеку України;  Таврійський національній університет;  Корабель;  Два мінерали «вернадит» і «вернадскит»;  Українську антарктична станція;  Гірський хребет у східній частині Антарктиди;  Астероїд;  Ювілейну монету.
 5. 5. ПАМ‘ЯТЬ Учений-мислительпомер 6 січня 1945 р. від крововиливу в мозок. Його поховали наНоводівочому кладовищі у Москві.
 6. 6. ПЬЕР ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН  Теолог й філософ, священик-ієзуит, один з засновників теорії біосфери теперішнього стану. Його вклад дуже значний у декількох наукових напрямках, таких як – палеонтологія, антропологія, філософія й католицька теологія. Він створив синтез католицької християнської традиції й сучасної теорії космічної еволюції.
 7. 7. М. М. МОІСЄЄВ Радянський вчений, напрямкидослідницької діяльності котрогоспівпадали з поглядамиВернадського – академік МикитаМиколайович Моісєєв. Науковізахоплення котрого були дужеширокі й різноманітні.
 8. 8. ПОСЛІДОВНИЦТВО Проблемою його пізнання стали педагогічні й етнічні проблемиформування новітнього світогляду для перегляду взаємовідносин людини та природи, ідей епохи ноосфери й проголошення коеволюції людини і біосфери, як умова виживання на планеті.
 9. 9. ВИСНОВОК Вернадський висловлювався що за утворенняєдиної наукової людської думки, яка була бвирішальним чинником у ноосфері й створювала длянайближчих поколінь кращі економічні умови життя.Першочергові питання, які необхідно розвязати нацьому шляху, це – «питання планової, однаковоїдіяльності оволодіння природою, і правильногорозподілу багатств, повязані з свідомістю єдності і «Я вважаю себе глибокорівності всіх людей, єдності ноосфери»; ідея про релігійною людиною...» В.Вернадський, 22.06.1923державне обєднання зусиль людності.
 10. 10. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×