Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
22 (311)
в ЄднОсті — сила!
5 березня 2015 рОКУ
ВИМОГИ КРЕДИТОРІВ ВИКОНАНО
Вартість електроенергії зросте за умо-
вами коал...
5 березня 2015 рОКУ 5 березня 2015 рОКУ2 3
РОЗВиТОК ПОДІЙ НА СХОДІ УКРАїНи
ПІДТВеРДжУЄ, ЩО НА жОДНІ ДОМОВле-
НОСТІ З РОСІЄ...
4
Віддруковано: «А-Прінт»,
м. Тернопіль,
тел.(0352)-52-27-37, (067)352-18-51.
http://a-print.com.ua
Замовлення № 1165, нак...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Газета Самопоміч №22 (311)

869 views

Published on

Черговий випуск безкоштовної газети "Самопоміч".

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Газета Самопоміч №22 (311)

  1. 1. 22 (311) в ЄднОсті — сила! 5 березня 2015 рОКУ ВИМОГИ КРЕДИТОРІВ ВИКОНАНО Вартість електроенергії зросте за умо- вами коаліційної угоди, яку у листопаді 2014 року підписали п’ять парламент- ських партій. як зазначає член Коміте- ту ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, нардеп від «Самопомочі» лев Підлісецький, після подорожчання си- стема почне відходити від звичного для України, однак несправедливого «пе- рехресного» субсидіювання населення коштом інших споживачів. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енер- гетики та комунальних послуг (НКРе), на українців очікує п’ять етапів підвищення ціни на електроенергію: з 1 квітня 2015 року, з наступного місяця 2015 року, з 1 березня 2016 року,з 1 вересня 2016 року та з 1 березня 2017 року. На першому етапі, тобто вже з 1 квітня, мінімальний тариф на електроенергію зросте на 19%. За даними НКРе, якщо ви споживаєте до 50 кВт/год протягом місяця, то ваші ра- хунки збільшаться на 3 грн, 100 кВт/год – на 6 грн, до 150 кВт/год – на 22 грн. У березні 2017 року, після останньо- го етапу підвищення, ціна за 1 кВт/год за умови споживання до 100 кВт/год на місяць становитиме 90 коп. якщо ж ви- користовувати понад 100 кВт/год – до- ведеться платити 168 коп. за 1 кВт/год. «Таким чином, працюватиме принцип соціальної справедливості та раціональ- ного споживання ресурсів. Споживаєш більше – то й платиш більше»,– говорить лев Підлісецький. За словами члена НКРе Андрія Геруса, поетапне підвищеннятарифів забезпечує прозорість та передбачуваність процесу. «Кожен споживач зможе проаналізувати, як економити або вживати певних енер- гоощадних заходів, аби зменшити об’єми споживання»,– зазначив він у ефірі Теле- каналу новин 24.Окрім того,заплановано зменшити нічний коефіцієнт споживання електроенергії від 0,7 до 0,5.Так населен- ня стимулюють встановлювати двозонні електролічильники та використовувати енергоємні прилади у нічний період. ціни за спожитий газ та тепло також зростуть. Відповідні умови прописано у меморандумі між Україною та нашим ос- новним кредитором – Міжнародним ва- лютним фондом (МВф). Спершу урядовці називали занадто жорсткими вимоги МВф КОЛИ, НАСКІЛЬКИ І ЧОМУ ЗРОСТУТЬ ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ НЕВТІШНОЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ СТАЛА ЗВІСТКА ПРО ПОДОРОЖ- ЧАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ. УЖЕ З КВІТНЯ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛА- ТИТИ БІЛЬШЕ І ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕР- ГІЮ, І ЗА СПОЖИТИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ ТА ТЕПЛО. НАБЛИЖАЮЧИ ТА- РИФИ ДО ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТО- ВАНИХ, ВЛАДА НАТОМІСТЬ ОБІЦЯЄ ЧІТКУ ТА ПРОЗОРУ СИСТЕМУ СУБ- СИДІЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. 2 ст. РеМОНТ ДОРІГ У ЗАХІДНІЙ УКРАїНІ ТА ПІДТРиМКУ елеКТРОТРАНСПОРТУ БУДе ПРОфІНАНСОВАНО З ДеРжБЮДжеТУ. Із держбюджету буде виділено 700 млн грн для ремонту автошляхів в Івано-франківській, львівській та Чернівецькій областях. «Стан доріг у цьому регіоні не витримує жодної критики. Крім того, цей крок дозволяє створити потрібні у кризу нові робочі місця. Тепер завдання місцевих органів влади — Парламент схвалив виділення 200 млн грн для підтримки інженерно-технічної освіти. фракція «Самопоміч» наполягала на цьому кроці з огля- ду на те, що війна зумовлює потребу у фахівцях інженерно-технічних спеціальностей. Адже на фронті потрібні не юристи та бухгалтери, а інже- нери-будівельники, спеціалісти зі зв’язку, фахівці технічних спеціальностей. Виділені кошти будуть спрямовані на стипендії для студентів та доплати для викладацького складу інженерно-технічних ВНЗ. Крім того, буде збережено державне замов- лення для підготовки спеціалістів технічних спеціальностей. Порожніх полиць у магазинах, як за часів Ра- дянського Союзу, в Україні не буде. Про це гово- рить голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Депутат зазначив, що «закупівельний бум» стався не через страх, що «продукти зникнуть і настане голод», а через розуміння людей, що товари будуть дорожчими, а відповідно, менш доступними. ця ситуація буде змушувати економити не тільки на продуктах, вважає депутат. «люди будуть відмовлятися від автівок і пе- ресідати на громадський транспорт.Але це буде змушувати місцеву владу про цей громадський транспорт дбати»,– констатує Олег Березюк. Крім того, на його переконання, криза спону- катиме і громадян, і підприємства більш ефек- тивно використовувати енергоресурси. 200 млн Грн — на роЗвиток інЖенерно-технічної освіти полиЦі У сУпермаркетах не бУДУть пороЖніми,але Ціни ЗростатимУть ефективно використовувати виділені кошти», – кажуть у фракції «Самопоміч». Також ухвалені зміни до бюджету перед- бачають виділення коштів для підтримки під- приємств-виробників електротранспорту. «В умовах, коли через кризу люди з власних ав- тівок пересідають у комунальний транспорт, підтримка підприємств, що здійснюють ви- робництво і ремонт трамваїв та тролейбусів вкрай важлива»,– наголошують у фракції. Фото:НазарПархомик Фото:Львівськаміськарада
  2. 2. 5 березня 2015 рОКУ 5 березня 2015 рОКУ2 3 РОЗВиТОК ПОДІЙ НА СХОДІ УКРАїНи ПІДТВеРДжУЄ, ЩО НА жОДНІ ДОМОВле- НОСТІ З РОСІЄЮ ІТи Не МОжНА. ІСТОРІя ДОКАЗУЄ, ЩО РОСІя – СПОКОНВІЧНиЙ ВОРОГ УКРАїНи. ОлеГ БеРеЗЮК, ГОлО- ВА фРАКцІї ОБ’ЄДНАННя «САМОПОМІЧ» РОЗПОВІДАЄ ПРО Те,ЧОМУ РОСІї ВІРиТи Не МОжНА,Чи НАСТАНе ПеРеМиР’я І ЩО ЗАРАЗ МАЄ РОБиТи ВлАДА. на Західній Україні усі добре знають: моска- лю – російському окупанту – вірити не можна. Це вам скаже кожна галицька бабця. моя теж так говорила. я її не розумів, а тепер згадую ці слова щодня.Вона була права.Ми не очікували ножа в спину від людей,які запевняли,що вони наші друзі і брати. Уся радянська пропаганда «дружби і братер- ства» насправді вилилася і продовжує вилива- тися для Україні у велику кількість жертв. На жаль,за більш ніж 20 років ми втратили відчут- тя реальної загрози нашій державності. а російська пропаганда спрацювала жахли- во перфектно всюди.тож тепер ми пожинаємо плоди цієї політики кремля. люди піддалися пропагандистській машині. Ми думали, що це дурниці,а все було дуже серйозно.як наслідок, маємо ситуацію, коли ворог був недооцінений, бо не вважався ворогом. Путін готувався до війни в Україні десять років. А останні чотири роки інституціями української держави взагалі керували агенти СЬОГОДНІШНЯВІЙНА–ЦЕПРОДОВЖЕННЯСПОКОНВІЧНОЇІСТОРІЇ,–БЕРЕЗЮК підвищити вартість газу одразу на 280% та теплопоста- чання на 66%,схиляючись до поетапного запровадження нових тарифів. Однак уже 3 березня НКРе прийняла рі- шення збільшити мінімальний тариф у 3,3 разу. Газ, який використовують для опалення, коштуватиме 3600 грн за тисячу кубометрів. Такий тариф діятиме на об’єм до 200 кубічних метрів за місяць і лише під час опалювального сезону – з 1 жовтня по 30 квітня. якщо ж ви споживаєте більше, доведеться платити 7188 грн за тисячу кубометрів. Такий же тариф діятиме протягом неопалювального сезону, а також для тих споживачів, що не матимуть лічильника. ЗАНАДТО ДОВГО «УТРИМУВАЛИ» На думку лева Підлісецького, ситуація з цінами на ко- мунальні послуги така ж, як і з курсом долара – їх ро- ками штучно утримували, щоб забезпечити лояльність населення перед черговими виборами. А тепер потрібно переходити на реальний курс і ринкові тарифи. До при- кладу, за даними НКРе, населення зараз сплачує лише 21% реальної собівартості електроенергії. Водночас, за прогнозами Нацбанку, підвищення та- рифів на газ призведе до збільшення рівня інфляції на 7-8%. Тож у 2015 році можемо очікувати падіння купівельної спроможності гривні на 25-26% замість раніше прогнозованих 17-18%. Відповідно, окрім підви- щення цін на електроенергію та газ, варто готуватися до зростання тарифів на водопостачання і водовідведення. Продукція також дорожчатиме,адже підприємства та до- могосподарства перекладатимуть додаткові витрати на кінцевого споживача, яким, власне, є кожен українець. СУБСИДІЯ — РЯТІВНЕ КОЛО ЧИ ПАНАЦЕЯ На логічне запитання пересічного громадянина,звідки ж брати гроші на «комуналку», в уряді вирішили відпові- сти збільшенням суми для субсидій та спрощенням про- цедури їх отримання. Відтепер субсидії призначатимуть на 12 місяців, а не на півроку, документи можна буде надсилати поштою і вони включатимуть лише два ком- поненти – заяву та декларацію, які будуть максимально спрощеними. Міністр соціальної політики Павло Розенко стверджує, що відтепер право на субсидії матимуть навіть власники двох квартир та машин, громадяни, що здають в орен- ду житло чи винаймають квартиру, відповідно до пись- мового договору, а також сім’ї, де є безробітний, неза- реєстрований на біржі праці. Бланки заяв та декларацій споживачі отримають поштою до 15 квітня, разом із кви- танціями на оплату комунальних послуг. Також поштою їх можна буде відправити до управлінь соціального за- хисту, де інформацію перевірять та визначать основний критерій надання субсидії – середньомісячний дохід сім’ї. Депутат фракції «Самопоміч», секретар комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Вой- ціцька зауважує позитиви не лише у спрощенні субси- діювання, а й у тому, що уряд відмовився від практики субсидіювання окремих категорій громадян. «Нововве- дення надають право отримати пільги усім спожива- чам, витрати яких на комунальні послуги перевищують 15% від середньомісячного доходу сім’ї. Мінсоцполіти- ки пішло абсолютно логічним шляхом, адже такі зміни виключають багато можливостей корупції. Не зовсім коректними виглядають лише пункти у декларації із категоріями витрат сім’ї, до прикладу, на харчування. Для чого ця інформація і як її можна буде перевірити – незрозуміло. З травня будемо стежити за тим, як нова система запрацює у динаміці», – зазначила Вікторія Во- йціцька. експерти прогнозують,що за пільгами цьогоріч можуть звернутися близько 2,5-3 млн малозабезпечених сімей. Тому у змінах до бюджету уряд передбачив додаткових 12,5 млрд грн на субсидії – спершу на цю статтю бюдже- ту припадало 24 млрд грн. які ж цифри будуть у рахунках на комунальні послуги за квітень, побачимо на початку травня.Доти уряд обіцяє впровадити нову систему субсидій, а домогосподарства отримають бланки заяв та декларацій на їх отриман- ня. Тож поки залишається вчитися відповідальності та енергоощадності. Поради щодо економії енергоресурсів дивіться в інфографіці. Марія Юрків ПЛАТИТИ БУДЕМО БІЛЬШЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ ПОТРІБНО ЛИШЕ ДВА ДОКУМЕНТИ – ЗАЯВУ ТА ДЕКЛАРАЦІЮ. ЇХ МОЖНА БУДЕ НАДІСЛАТИ У СОЦЗАХИСТ ПОШТОЮ Фсб. було зруйновано все, що мало забез- печити цілісність – і в першу чергу тери- торіальну – України. Зокрема Міністерство оборони. Його нема. Немає армії, знищено оборонну промисловість, порушено логістику та комунікації, які мали б підтримувати наші збройні сили. Сьогодні ми розуміємо, що імперська Росія може боятися тільки одного – сили. Мир на- стане, коли ми станемо сильними. Але поки ми маємо лише силу Духу. я переконаний, ми станемо насправді сильними тоді, коли визнаємо, що ми слабкі як держава. Це буде важкий, але важливий крок! бо ми мусимо бути чесними, у першу чергу, перед собою. Після цього треба звернутися до наших партнерів з Європи, Великої Британії, США, Ізраїлю та інших колег і сказати: «Ми свідомі свого дефіциту і потребуємо вашої допомо- ги». це буде сильним вчинком. 24 роки державності, навіть такої недо- сконалої – це маленький, але досвід. І цього року сталася подія, яка в мене викликала оп- тимізм.це наша перемога на сесії ПАРЄ.Коли на нашій території йде війна,ця організація її визнає та підтримує Україну. А представники Росії вимушені просто забратися з конфе- ренції. Чому мене цей факт тішить? Майже сто років тому, коли Українська Народна Респу- бліка, молода держава, потерпала від агресії Росії, яка наступала зі Сходу, теж відбувалася конференція в Європі. І тоді дипломатична місія УНР зазнала фіаско. Наша делегація не була сприйнята. сьогодні нас визнали. Для розвитку дер- жави це означає, що ми сталися. на превеликий жаль, сьогодні шансів звільнити схід України та повернути втра- чені території немає. нам треба визнати, що це окуповані території української держави. Ті громадяни, котрі мали змогу, виїхали звід- ти. І ми мусимо про них подбати. Ті, хто з різ- них причин залишився,– це інша справа. Усе, що зараз відбувається в країні – вій- на, економічний безлад – призводить до того, що люди очікують сильного керівництва. І це цілком зрозуміло. Але хочу застерегти: не варто очікувати месії! Його не буде! Усе, що ми зараз можемо, – це самоорганізовувати- ся, працювати і розуміти, що ніхто про нас не подбає. Ані про кожного з нас, ані про країну загалом. якщо ми хочемо залишити нащад- кам Україну, треба зціпити зуби і працювати. Багато. І важко. Маю сказати, що люди готові терпіти. Хоча інколи здається, що терпіти вже нема куди.Але реальна загроза війни і смерті мобілізує суспільство. Складна ситуація ставить нові вимоги і до керівників. Відповідальність лідерів зростає. лідерство має бути передусім чесним. якщо на сході нема миру – треба вийти і сказати: миру нема. А ми далі сподіваємося, що мир буде. Колись він, звісно, настане. І, на моє переконання, коли ти скажеш людям: співвітчизники, миру немає, тож ми будемо діяти, відповідно до нашого плану «Б» – люди тебе зрозуміють. У нас мудрий і справедливий народ. На відміну від влади, він свою гідність вже довів неодноразово, особливо за останній рік. ми мусимо терміново почати вибудову- вати потужний військово-промисловий ком- плекс та якісне й віДповіДальне державне управління. Повторюся, ворог може розуміти тільки силу, тому ми мусимо стати сильними. В усіх сенсах та напрямах. У нас вже немає часу чекати! Світлана Блінова Ірина Твердовська ✔ київська область • м.Бровари вул.Рокосовського,2,офіс 303 (3 поверх) ☏ (04594) 7-27-28,(067) 68-00-222 •м.Бровари вул.Незалежності,2 (1 поверх) ☏ (04594) 5-03-76,(067) 731-40-88 • м.Біла церква вул.50-річчя Перемоги,31 ☏ (0456) 39-07-47,(068) 111-50-11 • м.Біла церква вул.Гординського,24,кім.210 ☏ (097) 60-300-70 • м.Бородянка вул.леніна,327а ☏ (097) 177-43-81,(063) 690-50-65 ✔ Запорізька область • м.Запоріжжя пр.Металлургів,19 ☏ (061) 707-11-61 • м.енергодар вул.центральна,4 ☏ (098) 631-00-31 • м.Мелітополь,85 пр.Богдана Хмельницкого ☏ 85-43-26-59 ✔ івано-Франківська область • м.Івано-франківськ вул.Грушевського,14 ☏ 74-00-20 • м.Коломия бульв.лесі Українки,2 (2 поверх) ☏ (0343) 37-02-00,(094) 924-12-00 ✔ рівненська область • м.Рівне вул.Гетьмана Мазепи,4а/6а,офіс 202 ☏ 46-04-40 ✔ тернопільська область • м.Тернопіль пр.С.Бандери,33 ☏ (0352) 42-92-05,(098) 350-39-08 • м.Тернопіль вул.Руська,52 (2 поверх) ☏ (0352) 52-27-27 ✔ одеська область • м.Одеса пр.Адміральський,34а ☏ 705-30-96 ✔ херсонська область м.Херсон вул.Радянська,12/14 оф.16 ☏ 95-939-77-33,(0552)49-49-12 • м.Херсон вул.Суворова13/18 ☏ 0552-46-01-15 БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ ПРИЙМАЛЬНІ «САМОПОМОЧІ» ПОВНиЙ ПеРелІК ПРиЙМАлеНь— НА САЙТІ SAMOPOMICH.UA ЦІНИ НА ГАЗ В ЄВРОПІ ТА РОСІЇЦІНИ НА ГАЗ В ЄВРОПІ ТА РОСІЇ ЯК МОЖНА ЕКОНОМИТИ В КВАРТИРІ Кабмін продовжив термін опалювального сезону з 1 жовтня по 30 квітня,щоб громадяни мали змогу на місяць довше спла- чувати за спожитий газ за пільговими цінами. Про це повідо- мила депутат фракції Об’єднання «Самопоміч» Вікторія Вой- ціцька після отримання роз’яснення від профільного міністра. Під час опалювального сезону вартість тисячі кубометрів спожитого газу становитиме 3600 грн (за умови споживання до 200 м куб. на місяць). Решту ж часу діятиме тариф 7188 грн за тисячу кубометрів. «Попередньо опалювальний сезон мав завершитися 1 квітня, однак уряд продовжив його на місяць, і таким чином, пільговий тариф на газ для населення діятиме не 6, а 7 міся- ців»,– пояснила депутат. Проте, за її словами, тепло в багатоквартирних будинках можуть починати подавати і відключати раніше або пізніше встановленого терміну опалювального періоду – ситуація за- лежатиме від температури повітря. Депутати підтримали законопроект, який спрощує засто- сування зниженої ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) і дозволяє вже цьогоріч застосувати його більшій кількості роботодавців. Про це повідомив депутат фракції Об’єднання «Самопоміч» Андрій журжій. «Ми відмовилися від вимог, що ускладнювали застосування зниженого коефіцієнту для ЄСВ. Зокрема відкинуто вимоги, щоб середня заробітна плата перевищувала три мінімальні заробітні плати, а мінімальний платіж на одну застраховану особу був не меншим, ніж 700 грн. ці вимоги замінили од- нією: 2015 року платіж на одну застраховану особу в місяці, коли виплачується заробітна плата, має бути не меншим, ніж середній платіж 2014 року»,– повідомив депутат, ініціатор за- конопроекту. Також він зазначив, що переглянуто вимогу підвищити базу нарахування ЄСВ на 30%. На сьогодні буде достатньо 20%. Андрій журжій підкреслив, що цей крок є суттєвим зрушен- ням у боротьбі із зарплатами в конвертах і дозволить влас- никам підприємств в умовах девальвації гривні підвищити найманим працівникам заробітну платню. УРЯД ПРОДОВЖИВ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН, ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ПЕРІОД ДІЇ ПІЛЬГОВОГО ТАРИФУ НА ГАЗ ПАРЛАМЕНТ ЗРОБИВ ЧЕРГОВИЙ КРОК ДЛЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗАРПЛАТ Фото:svoboda.ictv.ua Фото:Волинськіновини Інфографіка:EnergyEvolution.ua ПАРЛАМЕНТ ЗРОБИВ ЧЕРГОВИЙ КРОК ДЛЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗАРПЛАТ
  3. 3. 4 Віддруковано: «А-Прінт», м. Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37, (067)352-18-51. http://a-print.com.ua Замовлення № 1165, наклад 123 400 Марта КривецькаМарія Юрків Ірина Твердовська Євген Олесницький (юрист, голова стрийської «Просвіти» та член парламенту Австро- Угор- щини з 1907 року) був переконаний: перш ніж нести простому народу політичні ідеї, потрібно вирішити його базові потреби Українськакоопераціяпоширюваласьнакуль- турну, наукову, освітню, військову, виховну, спортивну сфери. До прикладу, діячі «Просві- ти» та «Рідної школи» вибудували практично паралельну систему освіти, де українці здобу- вали знання, ігноровані у державних школах. До кінця 1930-х років Український молочар- ський союз став важливим гравцем на ринку сільськогосподарської продукції не лише Га- личини, але й Європи. 5 березня 2015 РОКУ Український кооперативний рух початку ХХ сто- ліття   Ідеологія «Самопомочі» черпає свої джерела у такому надзвичайному історичному феномені, як рух української кооперації, що охопив землі Західної України на початку ХХ століття.   Ще від кінця ХІХ століття різні європейські народи змагалися за свої національні права, звільнялись від оков колоніального панування. Не були винятком й українці – вони і на землях Великої України (що перебувала під вла- дою Російської імперії), і не теренах Галичини, Буковини та Карпатської Русі (Австро-Угорщина) об’єднувалися, ширили ідею національного визволення та соборності українських земель, шукали найбільш ефективних форм виживання та розвитку.   На початку століття ряд політичних діячів українського руху Галичини, зокрема др. Євген Олесницький (юрист, го- лова стрийської «Просвіти» та член парламенту Австро-У- горщини з 1907 року), задумали популяризувати коопе- ративний рух серед українських селян. Олесницький був переконаний: перш ніж нести простому народу політичні ідеї, потрібно вирішити його базові потреби – можливість утримувати родину, давати освіту дітям, гідно жити зі сво- єї важкої праці. «З бідними політики робити не можна», – стверджував Євген Олесницький і організовував семінари, де гуртував однодумців.   Його заклик підтримали активісти місцевої «Просвіти», і вже 1904 року у селі Завадів на Стрийщині місцевий свяще- ник та композитор о. Остап Нижанківський створив перший молочний кооператив.   Після подолання певної недовіри та опору консерва- тивних селян з’явилися перші успіхи: люди побачили, що об’єднання зусиль є економічно вигідною справою. Ідея швидко поширилася краєм – кооперативи росли як гриби після дощу і вимагали нових форм співпраці. Було створено Союз руських молочарських спілок, який під керівництвом о. Остапа Нижанківського до 1914 року об’єднав понад сто спілок.   Тоді ж почали видавати і свій друкований орган – газету, яка отримала назву «Самопоміч».   І Світова війна а згодом і Українсько-польська війна 1918-1920 років за землі Галичини перервала розвиток справи.Більшість активістів кооперації стали діячами Захід- но-Української народної республіки.Сам о.Орест Нижанків- ський очолив Стрийський повітовий комісаріат і загинув у боях за місто 13 травня 1919 року.   Після війни ідея кооперативного руху розвинулася з но- вим запалом. Колишні офіцери Української галицької армії, що перебували певний час в еміграції, вивчили досвід ко- операції у Чехословаччині та Данії, повернулися на бать- ківщину й перенесли сюди найкращі європейські практики організації кооперативної справи.   До кінця 1930-х років членами нової корпорації – Укра- їнського молочарського союзу «Маслосоюз» – були вже до 500 тисяч селянських господарств Галичини,а сам союз став важливим гравцем на ринку сільськогосподарської продук- ції не лише Галичини, але й Європи.   Окрім сільського господарства, за принципами коопера- ції та користуючись гаслом «Свій до свого по своє» українці Галичини організували банківську справу (банк «Дністер»), величезну торгівельну мережу (крамниці «Маслосоюзу» та «Народної торговлі»), наглядові структури (Ревізійний союз українських кооперативів), страхові компанії тощо.   При цьому українська кооперація була далеко не лише економічним феноменом, але й поширювалась на культур- ну, наукову, освітню, військову, виховну, спортивну сфери. Саме потреба в організації власного, незалежного від дер- жави національного життя підштовхнула українців до прин- ципу самоорганізації.   Діячі «Просвіти» та «Рідної школи» вибудували практич- но паралельну систему освіти, де українці здобували знан- ня, ігноровані у державних школах. «Пласт», «Сокіл», «Відродження», Спортивне товариство «Україна» популяризували здоровий спосіб життя та спорт. Наукове товариство імені Тараса Шевченка стало своєрід- ною недержавною академією наук. Ідеологія «Самопомочі» черпає свої джерела у такому надзвичайному історичному феномені, як рух української кооперації, що охопив землі Західної України на початку ХХ століття. Люди побачили, що об’єднання зусиль є економічно вигідною справою Потреба в організації власного, незалежного від держави національно- го життя підштовхнула українців до принципу самоорганізації   Значну роль в історії українського відродження і, зокре- ма, руху кооперації зіграв глава Української греко-като- лицької церкви Митрополит Андрей Шептицький. Він став для українців не лише великим моральним та духовним ав- торитетом, але й прикладом служіння суспільним потребам народу. Церква з ініціативи Митрополита активно будувала та опікувалась школами, лікарнями, сиротинцями. Сам Ми- трополит Андрей Шептицький, будучи вихідцем із замож- ного аристократичного роду, активно фінансував більшість важливих соціальних проектів того часу. Церковні діячі були серед найбільш активних учасників руху української кооперації.   ІІ Світова війна,і особливо післявоєнні радянські репресії зруйнували цей феномен. Всі організації були ліквідовані. Активісти руху або опинилися в еміграції, або пішли в під- пілля та взяли участь у партизанській війні, або ж стали жер- твами арештів та розстрілів НКВС. Діяльність «Самопомочі» на початку 2000-х років   2004 року у Львові з ініціативи директора ГО «Інститут розвитку міста» Андрія Садового зібралася група однодум- ців, яка вирішила відновити традиції самоорганізації.   Громадська організація «Самопоміч» розпочала діяль- ність 4 листопада 2004 року. На початку базовими напряма- ми діяльності організації стали: • юридична грамотність громадян; • створення осередків самоорганізації (об’єднання грома- дян за професійним, територіальним чи проектним прин- ципом); • популяризація здорового способу життя; • організація волонтерського руху.   2006 року лідера «Самопомочі» Андрія Садового обрали на посаду міського голови Львова.Принципи діяльності «Са- мопомочі» – самоорганізація, самодисципліна, самовряд- ність – почали застосовувати у місцевій владі. Розробка та впровадження командою «Самопомочі» «Стратегії розвитку Львова» дозволила почати вирішувати елементарні про- блеми міста та надати поштовх розвитку Львова. Незабаром місто почало посідати чільні місця у рейтингах конкуренто- спроможності, інвестиційної привабливості та популярності серед інших міст країни. Створення політичної партії Об’єднання «Самопоміч»   2010 року Андрія Садового переобрали на посаду місько- го голови Львова. При цьому дедалі очевиднішим ставало, що мрію команди «Самопомочі» – збудувати місто, в якому хочеться жити–неможливо здійснити,не вирішивши цілого ряду загальнодержавних питань.   Тим часом місцеве самоврядування в Україні відверто знищувала й принижувала центральна влада. Відбувалось це і за часів «помаранчевої влади», і за режиму Януковича. Дедалі більше повноважень забирали у місцевих громад, будуючи корупційні вертикалі з центром у столиці. Кожна партія обіцяла на виборах «владу на місця» і, прийшовши до влади, робила все навпаки. Команду «Самопомочі» не влаштовувало й те, як держава веде гуманітарну, оборонну, міжнародну політику. Не влаштовувало тотальне домінуван- ня популізму на політичній сцені, відсутність ідеологічного представництва інтересів суспільства, а також безвідпові- дальність політиків.   14 жовтня 2012 року Андрій Садовий оголосив про іні- ціативу створення нової політичної партії – Об’єднання «Самопоміч». Ідеологією партії було визначено християн- сько-консервативні цінності: «Будь собою! Співпрацюй з іншими! Допомагай тим, хто потребує! В єдності – сила!»   Після проведення установчого з’їзду політичної партії Об’єднання «Самопоміч» партія розпочала формувати осе- редки в країні, шукати однодумців, ознайомлювати зацікав- лених зі своїми ідеями та принципами діяльності.   Першим політичним випробуванням для «Самопомочі» стало повстання проти режиму Януковича. Партія свідомо не використовувала Майдан для популяризації власного бренду, хоча всі активісти «Самопомочі» стали його актив- ними учасниками. Найбільший осередок партії – львівський – був одним із центрів організації руху спротиву. Чітка й однозначна позиція міського голови Львова Андрія Садово- го, який з перших днів підтримав Євромайдан, сміливість та самовідданість громадських активістів, патріотизм громади міста дозволили перетворити Львів на один із бастіонів Ре- волюції Гідності. Редакція «Самопомочі»

×