Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЗРІЛИЙ
МЕДИЧНИЙ
ІНЖЕНЕР- ІННОВАТОР
Ігор Найда
Лідер Всеукраїнської інноваційної
освітньої платформи «Сходи в Майбутнє»
ПАН...
АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗРІЛОГО
МЕДИЧНОГО ІНЖЕНЕРА-ІННОВАТОРА
Для розвитку інновацій у сфері медичної інженерії в Україні ...
ІННОВАТОР – це особа, завдяки якій
відбувається дозрівання і оформлення ідеї
та її впровадження.
Для інноватора головне, щ...
КОМПЕТЕНЦІЯ – це
особистісні характеристики (мотиви, цінності,
психологічні особливості), професійні та
інші якості (знанн...
Групи (кластери) важливих компетенцій
ІННОВАТОРА у сфері МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ:
 соціально-комунікативні (soft skills);
 пр...
Дослідження, проведені в Гарвардському та Стенфордському
університетах, показали, що
професійна успішність – це:
 на 75-8...
ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030
Ця модель, згідно з дослідженнями Lominger та BCG, крім суто професійних (...
ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030
ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
• Відповідальність, прийняття
ризику
• Наполегливіс...
ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030
СТВОРЕННЯ СИСТЕМ
• Програмування
• Розробка додатків
• Проєктування виробн...
ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ
При розробці моделей
компетенцій особлива
увага повинна
приділятись...
ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ
Знання Навички Усвідомлення
Інформаційна розуміння ролі і ступеня в...
ВИЩЕНАВЕДЕНИЙ ПІДХІД Є РОЗВИТКОМ ПОПЕРЕДНІХ ТЕНДЕНЦІЙ:
ОБГОВОРЕННЯ НА ДАВОСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМУ (2015 Р.) ЗАСВІДЧИЛО ...
ДАВОСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ (2015 Р.) – ІНШЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ:
Т-МОДЕЛЬ
(запропонована у 2016 р. на конференції Міжнародної Асоціації з розвитку
талантів (Association for Talent Develop...
Т-МОДЕЛЬ
ш и р и н а
Е
К
П
Е
Р
Т
г
л
и
б
и
н
а
КОМПЕТЕНТНИЙ В ШИРОКОМУ НАБОРІ
М’ЯКИХ КОМПЕТНЦІЙ
Спроможність
використовува...
Т-МОДЕЛЬ
ЕКСПЕРТ
( «що йде в глибину» – перекладина
букви Т):
 володіє функціональною/технічною
експертизою;
 роками від...
СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ СКЛАДОВИХ СТАРТАПУ
О. Корнух, Л. Маханько
Успіх стартапу – єдність помислів і дій інноватора,
менеджера ...
ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 1 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 2 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 3 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 4 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 5 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 6 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 7 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 8 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 9 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 10 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 11 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 12 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 13 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 14 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 15 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 16 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 17 ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР Slide 18
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР

Download to read offline

Презентація виступу Лідера Всеукраїнської інноваційної
освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» Ігора Найди на панельній дискусії "РОЗВИТОК ІННОВАТИКИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ" на ІХ Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2020"

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР

 1. 1. ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР- ІННОВАТОР Ігор Найда Лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «РОЗВИТОК ІННОВАТИКИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» Київ, 05.11. 2020 р.
 2. 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗРІЛОГО МЕДИЧНОГО ІНЖЕНЕРА-ІННОВАТОРА Для розвитку інновацій у сфері медичної інженерії в Україні необхідно:  Плекання висококваліфікованих медичних інженерів-інноваторів та менеджерів з інноваційної діяльності  Використання нових підходів та активних методів їх розвитку  Формування сучасного профілю компетенцій цих професій  Дієва інтегрована система співпраці всіх стейкхолдерів (усіх дотичних осіб) цієї сфери та інвестора
 3. 3. ІННОВАТОР – це особа, завдяки якій відбувається дозрівання і оформлення ідеї та її впровадження. Для інноватора головне, щоб у нього була можливість творити і результати творчості мали суспільну користь ІННОВАТОР для ефективної діяльності має володіти відповідними компетенціями
 4. 4. КОМПЕТЕНЦІЯ – це особистісні характеристики (мотиви, цінності, психологічні особливості), професійні та інші якості (знання, уміння та навички), необхідні для виконання певного виду діяльності. КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це Доведена спроможність застосовувати компетенції (рівень володіння певною компетенцією)
 5. 5. Групи (кластери) важливих компетенцій ІННОВАТОРА у сфері МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ:  соціально-комунікативні (soft skills);  професійні або технічні (hard skills);  Цифрові (техніко-технологічні), які виділилися у зв'язку з комп'ютеризацією сучасного суспільства (digital skills).
 6. 6. Дослідження, проведені в Гарвардському та Стенфордському університетах, показали, що професійна успішність – це:  на 75-85% соціально-комунікативні знання, вміння, навички («м’які навички» - soft skills);  і лише на 25-15% - результат високого рівня професійних знань, вмінь, навичок («тверді навички» - hard skills).
 7. 7. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030 Ця модель, згідно з дослідженнями Lominger та BCG, крім суто професійних (hard skills) та технічних навичок роботи з цифровими пристроями, містить у собі когнітивні та соціально-поведінкові компетенції, спрямовані на забезпечення комфортного існування, ефективну комунікацію і саморозвиток людини в цифровому середовищі. Модель передбачає такі основні напрямки для розвитку: • знання, уміння і навички, які допомагають справлятися з волатильністю (мінливістю) і невизначеністю майбутнього; • знання, уміння і навички, що визначають високі комунікаційні здібності для ефективної міжособистісної взаємодії; • цифрові знання, уміння і навички; • знання, уміння і навички, які допомагають справлятися з великим потоком інформації; • знання, уміння і навички, які не можуть опанувати машини (наприклад: емпатія і емоційний інтелект).
 8. 8. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030 ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ • Відповідальність, прийняття ризику • Наполегливість в досягненні цілей • Ініціативність САМОРОЗВИТОК • Самосвідомість • Вчитися • Сприйняття критики і зворотний зв'язок • Допитливість ОРГАНІЗОВАНІСТЬ • Організація своєї діяльності • Управління ресурсами УПРАВЛІНСЬКІ НАВИЧКИ • Пріоритизація • Постановка завдань • Формування команд • Розвиток інших • Мотивування інших • Делегування РІШЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ • Креативність, у тому числі вміння бачити можливості • Критичне мислення КОГНІТИВНІ НАВИЧКИ Наприклад, адаптивність, критичне і системне мислення, вміння справлятися зі стресом, управління змінами, бізнес-планування, здатність до самонавчання відповідно до концепції «lifelong learning»
 9. 9. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030 СТВОРЕННЯ СИСТЕМ • Програмування • Розробка додатків • Проєктування виробничих систем УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ • Обробка та аналіз даних ЦИФРОВІ НАВИЧКИ Наприклад:  базова цифрова грамотність, аналітика даних, машинне навчання, штучний інтелект, програмування, архітектура ІТ-систем, кібербезпека;  навички і знання, які допомагають справлятися з великим потоком інформації, включаючи базові навички програмування, пошуку, обробки і аналізу інформації, інформаційну гігієну, медіаграмотність.
 10. 10. ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ При розробці моделей компетенцій особлива увага повинна приділятись блоку техніко - технологічних (digital) компетенцій
 11. 11. ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ Знання Навички Усвідомлення Інформаційна розуміння ролі і ступеня впливу інформації на життя людини вміння шукати і знаходити інформацію на різних ресурсах розуміння користі і шкоди інформаціїграмотність Комп’ютерна розуміння технічних складових комп'ютера і принципів їх взаємодії легкість у використанні цифрових пристроїв незалежно від платформи / інтерфейсу розуміння «призначення» комп'ютера і цілей його використання грамотність Медіа розуміння різноманіття джерел інформації, форм і каналів її поширення уміння здійснювати пошук новин в різноманітних джерелах, перевіряти їх повноту і достовірність критичне ставлення до інформаційних повідомлень, новин грамотність Комунікативна розуміння відмінності цифрових комунікацій від живого спілкування уміння використовувати сучасні засоби комунікації (соціальні мережі, месенджери) усвідомлення наявності особливої етики і норм спілкування в цифровому середовищі грамотність Відношення розуміння технологічних трендів готовність працювати з новими і сучасними технологіями (додатками, гаджетами) розуміння користі технологічних інновацій як для розвитку суспільства, так і себе особисто до технологічних інновацій
 12. 12. ВИЩЕНАВЕДЕНИЙ ПІДХІД Є РОЗВИТКОМ ПОПЕРЕДНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: ОБГОВОРЕННЯ НА ДАВОСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМУ (2015 Р.) ЗАСВІДЧИЛО ПРІОРИТЕТНУ РОЛЬ У ДОСЯГНЕННІ УСПІХУ САМЕ КОГНІТИВНИХ (МЕНТАЛЬНИХ) КОМПЕТЕНЦІЙ: Пор. № В 2020 р. В 2015 р. 1 Рішення комплексних проблем Рішення комплексних проблем 2 Критичне мислення Узгоджені дії з іншими людьми 3 Креативність Управління людьми 4 Управління людьми Критичне мислення 5 Узгоджені дії з іншими людьми Ведення переговорів 6 Емоційний інтелект Контроль якості 7 Експертна оцінка і прийняття рішень Орієнтація на надання послуг 8 Орієнтація на надання послуг Експертна оцінка і прийняття рішень 9 Ведення переговорів Активне слухання 10 Гнучкість мислення Креативність
 13. 13. ДАВОСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ (2015 Р.) – ІНШЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ:
 14. 14. Т-МОДЕЛЬ (запропонована у 2016 р. на конференції Міжнародної Асоціації з розвитку талантів (Association for Talent Development, ATD) Що значить «Т-професіонал»? Це фахівець, що володіє: - глибокими знаннями, умінням і досвідом (сформованими навичками) в якійсь одній області та - широким набором додаткових компетенцій суміжних галузей та, . (Схематично це зображується у вигляді літери «Т») Т-МОДЕЛЬ засвідчує важливість синергії усіх груп компетенцій
 15. 15. Т-МОДЕЛЬ ш и р и н а Е К П Е Р Т г л и б и н а КОМПЕТЕНТНИЙ В ШИРОКОМУ НАБОРІ М’ЯКИХ КОМПЕТНЦІЙ Спроможність використовувати знання і уміння в різних ситуаціях на основі володіння м’якими компетенціями Глибокі знання, умінням і досвід (сформовані навички) в медичній інженерії
 16. 16. Т-МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТ ( «що йде в глибину» – перекладина букви Т):  володіє функціональною/технічною експертизою;  роками відмінно виконує одну і ту ж роботу;  його складно замінити;  на нього можна розраховувати, йому можна довіряти;  отримує визнання в компанії;  вміє працювати автономно. КОМПЕТЕНТНИЙ в широкому наборі м’яких компетенцій (горизонтальна лінія букви Т), зокрема:  гнучкий у навчанні:  легко освоює нові функції;  добре робить роботу, з якою вперше стикається;  вирішує складні/нові завдання;  думає стратегічно, володіє широким баченням;  добре працює в умовах невизначеності і складнощів;  позитивно приймає зміни;  має різноманітні інтереси;  швидкий і проактивний, не сприймає status quo.
 17. 17. СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ СКЛАДОВИХ СТАРТАПУ О. Корнух, Л. Маханько Успіх стартапу – єдність помислів і дій інноватора, менеджера з інноваційної діяльності та інвестора!

Презентація виступу Лідера Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» Ігора Найди на панельній дискусії "РОЗВИТОК ІННОВАТИКИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ" на ІХ Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2020"

Views

Total views

223

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×