Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову

Download to read offline

Пропозиції до роздумів та дії
Лідера Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» Ігора Найди

  • Be the first to like this

Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову

  1. 1. Пропозиції до роздумів та дії Лідера Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» І. Найди жовтень, 2020 р.
  2. 2. Виборчі перегони в розпалі. З усіх усюд обіцяють манну небесну. Найбільше ті, хто не один рік, перебуваючи при владі, знаходився у стані мімікрії (пристосування), щоб забезпечити себе, свою сім’ю та родину благами. Це нічого, що приходилося змінювати політичну силу, іти на договорняки, нехтувати інтересами громади і держави… Між тим, виборцю вже пора попрацювати над собою і усвідомити, хто з претендентів зможе гідно відстоювати інтереси членів громади та розвивати місто (селище, село) в напрямку, який дозволяє жити вже сьогодні й покращувати завтрашній день. Для цього важливо знати хоча б головний функціонал (зону відповідальності) такої особи та вимоги до неї. Тоді ймовірність вибору найбільш достойної особи значно зросте. Це не казка, а практика життя успішних громад. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО
  3. 3. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО Якщо МИ МИСЛИМО і ДУМАЄМО, якщо ПРАГНЕМО ЖИТИ в УКРАЇНСЬКІЙ УКРАЇНІ – ВІЛЬНІЙ, СОБОРНІЙ, ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІЙ, ЗАМОЖНІЙ ДЕРЖАВІ і ОЧЕМО НАВЕСТИ ЛАД у СВОЇЙ ГРОМАДІ, якщо пропагандистські заклики не визначають наш вибір, ДАВАЙТЕ СПІЛЬНО ДАМО СОБІ ВІДПОВІДЬ на питання, які, на моє глибоке переконання, допоможуть краще визначитися з кандидатурою на посаду міського (селищного, сільського) голови: 1. Основні повноваження (функціонал) міського (селищного, сільського) голови. 2. Якими принципами і цінностями має послуговуватися міський (селищний, сільський) голова. 3. Які основні мотиви рухають претендентом на посаду. 4. Якими морально-етичними якостями має володіти кандидат. 5. Які знання, уміння й навички, необхідні для ефективного виконання повноважень міського (селищного, сільського) голови.
  4. 4. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО І. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ (ФУНКЦІОНАЛ) МІСЬКОГО (СЕЛИЩНОГО, СІЛЬСЬКОГО) ГОЛОВИ Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» посадова особа такого рівня:  Організує і здійснює керівництво роботою міської (селищної, сільської) ради та їх виконавчих органів.  Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету громади та звіту про його виконання.  Призначає на посади та звільняє з посад відповідних керівників виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів).  Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.  Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий орган у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.  Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого органу договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції ради, подає їх на розгляд та затвердження радою.  Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста (селища, села) незалежно від їх форми власності.  Організує розробку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста та іншої містобудівної документації.
  5. 5. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО ІІ. ПРИНЦИПИ і ЦІННОСТІ МІСЬКОГО (СЕЛИЩНОГО, СІЛЬСЬКОГО) ГОЛОВИ Законом України «Про місцеве самоврядування» визначено такі принципи місцевого самоврядування:  народовладдя;  законності;  гласності;  колегіальності;  поєднання місцевих і державних інтересів;  виборності;  правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;  підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;  державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;  судового захисту прав місцевого самоврядування.
  6. 6. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО ІІ. ПРИНЦИПИ і ЦІННОСТІ МІСЬКОГО (СЕЛИЩНОГО, СІЛЬСЬКОГО) ГОЛОВИ Виходячи з цього, а також із засад сталого розвитку громади, міський (селищний, сільський) голова має у своєму житті послуговуватися такими ПРИНЦИПАМИ і ЦІННОСТЯМИ:  Справедливості, совісті (сумління) та інших морально-етичних норм.  Солідарності й взаємодопомоги на шляху поступу до позитивного.  Людиноцентричності та суб’єктності, важливості розвитку та залучення до загальних справ громади кожної особистості.  Узгодження Бачення Майбутнього і формування на його основі Стратегії розвитку громади.  Непорушності законної власності та її захисту.  Збереження, запобігання погіршання, відтворення довкілля та дбайливого ставлення до нього.  Поваги до історичної національної спадщини, звитяги нащадків та патріотів сучасності.  Забезпечення тяглости найкращих надбань попередників і програмної сталості розвитку громади.  Системності мислення, комплексного підходу й раціональності у діях щодо усіх питань розвитку громади.  Компетентності у громадській та професійній діяльності .  Персональної відповідальності за доручену справу.
  7. 7. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО ІІІ. ОСНОВНА МОТИВАЦІЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО (СЕЛИЩНОГО, СІЛЬСЬКОГО) ГОЛОВИ  МИСЛИТИ і ДІЯТИ в інтересах громади та її мешканців з гарантією відстоювання повноцінного права на здійснення усіх повноважень, наданих органам місцевого самоврядування.  СПРЯМОВУВАТИ свої зусилля на задоволення сучасних потреб і інтересів нинішнього й майбутніх поколінь, включно з потребою жити в безпечному і здоровому довкіллі.  НАЛАГОДИТИ повноцінний конструктивний діалог усіх спільнот (громадських інституцій, осередків політичних партій, підприємницьких кіл, бюджетних установ тощо) між собою і представниками органів місцевого самоврядування й державної влади  ЗАБЕЗПЕЧИТИ у партнерстві з представниками громади життєздатність інфраструктури міста (селища, села) й створення можливостей для ефективного розвитку.  АКТУАЛІЗУВАТИ Стратегічний план розвитку громади, виходячи із сформованого спільно з представниками громади і узгодженого Бачення (Концепту) Майбутнього міста (селища, села).  ВИЗНАЧИТИ спільно з громадою коротко-, середньо- і довгострокові (на 10-15 років) цільові показники по кожному із напрямків життєдіяльності міста.  РОЗРОБИТИ і РЕАЛІЗУВАТИ прозору систему оцінки діяльності кожної посадової особи та представника депутатського корпусу на основі узгоджених з громадою показників виконання ними цілей, задач і функціональних обов’язків.
  8. 8. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО IV. ОСНОВНІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ МІСЬКОГО (СЕЛИЩНОГО, СІЛЬСЬКОГО) ГОЛОВИ  У повсякденному житті та професійній діяльності керується усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот).  Сформував повагу та довіру до себе, виконує свої обіцянки й зобов'язання.  Досягнув у минулому позитивних результатів, що не пов’язані з тіньовими схемами, використанням посадового становища для збагачення родичів та близьких людей.  Щонайменше останні 10 (десять років) брав активну участь у житті громади, відстоюючи права і свободи членів громади.  Не належить до політичних сил, члени яких зганьбили себе під час подій Майдану.  Не балотується від політичних партій, члени яких причетні до знищення довкілля, життєзабезпечуючої інфраструктури, погіршення умов життя у громаді.  Самоідентифікує себе з українською політичною нацією, свідомо співвідносить особистісні, корпоративні та державні інтереси, пишається досягненнями культури й традиціями України.  Розглядає діяльність органу місцевого самоврядування як цілісного колективу, налаштований на досягнення колективних результатів, за які, водночас, бере особисту відповідальність.  Дотримується верховенство права, усвідомлює та поважає розмаїття політичних, етнічних, соціальних та культурних спільнот в Україні й неухильно виконує чинні закони та нормативні акти України.
  9. 9. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО V. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ та НАВИЧОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЬКОГО (СЕЛИЩНОГО, СІЛЬСЬКОГО) ГОЛОВИ* 1. Лідерство в команді. 2. Здійснення впливу та аргументованість. 3. Організація командної роботи. 4. Корпоративність (володіння корпоративними технологіями, ідентифікація з організацією). 5. Саморозвиток. 6. Планування та організація роботи. 7. Результативність і ефективність роботи. Орієнтація на результат та досягнення. 8. Розвиток підлеглих і колег. 9. Комунікативність. 10. Ініціативність, Концептуальне та Стратегічне мислення. 11. Інтенсивність. * - короткий опис кожної із зазначених якостей (на рівні найвищих вимог) подано окремими прозірками
  10. 10. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 1. ЛІДЕРСТВО в КОМАНДІ  Окреслює привабливу перспективу для всіх, сприяючи ентузіазму і відданості загальній справі. Є визнаним "харизматичним" лідером, здатним вселити віру в загальну справу, окрилити людей.  Нагороджує за хороший розвиток, прагнення до підвищення свого рівня членів команди. Служить колегам і людям, а не командує ними. Служіння для нього – найвище призначення.  Користується комплексними стратегіями впливу, адаптованими під конкретні ситуації, структурує ситуації для заохочення бажаного результату.  Розглядає будь-які події та ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення.  У будь-якій аудиторії швидко і природно бере на себе роль лідера незалежно від адміністративного статусу.  Пропонує свою участь і експертизу заздалегідь, без очікування запитів від бізнес-ситуації.  В робочих обставинах команда сприймає дійсність виключно з позиції інтересів міста (селища, села).
  11. 11. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 2. ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ та АРГУМЕНТОВАНІСТЬ  Використовує різні і унікальні техніки переконання.  Використовує знання управлінської психології на практиці. Знаходить творчі способи зробити роботу людей вдячною.  Організовує процедури спільного вироблення рішень.  Забезпечує оперативний, глибокий і розгорнутий зворотний зв'язок, використовує при цьому усі формати мотивування.  Управляє груповою динамікою для досягнення цілей команди. Підбирає індивідуальний підхід до специфічної чи важкої групи опонентів.  Використовує комплексні стратегії впливу (непрямий вплив). Відкрито пишається групою (командою, Організацією) і сприяє тому, щоб люди відчували задоволення від своїх досягнень.  У мотиваційних бесідах враховує індивідуальні особливості членів групи. Визнає досягнення інших і нагороджує їх. Авторитет посади ставить на одному рівні з авторитетом особистості.
  12. 12. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМАНДНОЇ РОБОТИ  Є натхненником командної роботи. Не тільки демонструє високий рівень організації роботи у своєму напрямку роботи, в цілому Організації, але й розглядає Організацію як команду однодумців, допомагаючи іншим колегам налагоджувати командну роботу у своїх напрямках роботи.  Підтримує командний дух. Заохочує прояви ініціативи у членів групи, делегує повноваження. У більшості випадків попереджує конфлікти в команді, у разі їх виникнення заохочує відкрите публічне їх вирішення, не уникаючи відвертого висловлення думок учасниками конфлікту.  Прагне до створення хорошої репутації команди перед іншими. Сприяє підтримці дружньої атмосфери, хорошого морального клімату і духу співпраці.  Його команда здатна працювати самостійно, співробітники самі мотивують один одного на досягнення спільних цілей.  Надихає і підтримує інших, допомагає їм відчути свою силу і значущість.  Публічно дякує тим, хто добре справився з роботою.  Завжди стимулює висловлювання різних точок зору і пропозицій, використовує їх при формуванні остаточного рішення.
  13. 13. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 4. КОРПОРАТИВНІСТЬ (володіння корпоративними технологіями, ідентифікація з Організацією)  Є переконаним патріотом міста (селища, села), транслює почуття патріотизму іншим членам громади, є «втіленням» корпоративних норм і стандартів, постійно піклується про зовнішній і внутрішній образ (обличчя) міста (селища, села).  Стежить за дотриманням корпоративних норм іншими колегами.  Розглядає діяльність у місті (селищі, селі) як єдино прийнятну для себе.  Постійно позитивно відгукується про місто (селище, село) серед колег, потенційних колег, партнерів і будь-якого оточення.  За власною ініціативою прикладає додаткові зусилля в інтересах міської (селищної, сільської) громади. Усвідомлює себе як частину громади.  Сприймає діяльність в громаді, як сутність своєї владно-політичної роботи.
  14. 14. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 5. САМОРОЗВИТОК  Дивиться в майбутнє на період від 5-х (п’яти) років.  Може чітко сформулювати найближчі свої мету ТА цілі.  Безперервно займається професійним і особистим розвитком. Відкритий новим знанням і досвіду. Це для нього є важливою цінністю.  Усвідомлено оцінює свої сильні і слабкі сторони, постійно розвиває свої професійні, ділові та особисті якості.  Виступає ініціатором проведення навчальних програм. Добре аналізує та із зацікавленням ділиться своїми знаннями, уміннями і навичками з колегами і громадою.  Може виступати консультантом з питань, які він освоїв. Береться за вирішення більш складних завдань з метою свого розвитку.
  15. 15. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 6. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ та АНАЛІЗ РОБОТИ  Ставить короткострокові і довгострокові цілі, проводить регулярне (щотижневе та щомісячне планування) своєї роботи та роботи команди, здійснює контроль і корекцію планів підпорядкованих його колег.  Передбачає проблеми і задачі й заздалегідь підбирає відповідні засоби і ресурси. Делегує важливі довгострокові задачі, при цьому враховує рівень розвитку колеги і особливості його мотиваційної сфери.  Вибирає правильний стиль керівництва в залежності від досвіду підлеглих колег та новизни задачі, вивчає мотивацію підлеглих та застосовує індивідуальний підхід до кожного, завжди є беззаперечним лідером команди.  Встановлює чіткі письмові стандарти діяльності та регулярно проводить контроль. Регулярно аналізує виконання задач та досягнення цілей.  Проводить систематичне порівняння двох і більше альтернатив. Проводить комплексний аналіз з використанням різноманітних аналітичних методів і знаходить можливі рішення, які потім порівнює з точки зору їх цінності. Завчасно думає про етапи процесу, аналізує, що необхідно для досягнення цілі або виконання завдання.  Виділяє низку критеріїв, параметрів, факторів, які необхідно враховувати при аналізі ситуації і прийнятті рішень.
  16. 16. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 7. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ і ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ, ОРІЄНТАЦІЯ на РЕЗУЛЬТАТ і ДОСЯГНЕННЯ  Проявив і проявляє себе у діяльності, що пов’язана з розвитком міста (селища, села), сфер його життєдіяльності, насамперед спрямованих на сталий розвиток і підвищення добробуту.  Усі поставлені цілі досягає, задачі – виконує. Висока результативність досягається особою цього рівня, в першу чергу, через послідовність в досягненні мети, коли успіхи закономірні і не можуть бути пов'язані виключно з вдалим збігом обставин.  Здатний ризикувати, але завжди добивається запланованого результату.  Демонструє нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату, має високий коефіцієнт корисної дії, вміє визначити найкращий варіант рішення.  Робить настільки нове і ефективне, що воно здатне змінити погляди на існуючі технології та процес.  Відстежує в динаміці можливі впливи нової інформації на результат.  Володіє необхідними знаннями, уміннями і навичками, що дозволяє йому постійно покращувати результати.
  17. 17. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 8. РОЗВИТОК ПІДЛЕГЛИХ і КОЛЕГ  Організовує систему довгострокового навчання підлеглих.  Шукає можливості для розширення і розвитку здібностей колег, надає додаткові завдання або можливості навчання, націлені на розвиток знань, умінь, навичок і здібностей інших.  При виявленні можливостей розвитку враховує реальні потреби усієї Організації та свого напрямку роботи в довгостроковій перспективі (2-3 роки).  Після перевірки компетенцій підлеглих повністю передає їм повноваження для виконання завдання так, як вони вважають за потрібне, включаючи можливість робити помилки і вчитися на них в некритичній обстановці.  Нагороджує за хороший розвиток. Просуває або організовує просування для особливо компетентних підлеглих в якості нагороди, або для набування досвіду; або дає інші нагороди за гарне виконання завдань.
  18. 18. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 9. КОМУНІКАТИВНІСТЬ  Невимушено сприймає нову інформацію.  Уважно і доброзичливо вислуховує співрозмовника (на рівні емпатії). За будь- яких умов зрозуміло, чітко, структуровано і невимушено висловлює свої думки.  Гнучко змінює сій стиль комунікації в залежності від індивідуальних рис співбесідника. Знаходить прихильників і за їх допомогою просуває свої ідеї.  Вміло володіє навичками роботи з усіма можливими каналами комунікації (ел. пошта, телефон, листування тощо).  Вміє і може впливати на "важких" співрозмовників, використовуючи різні способи впливу залежно від особливостей співбесідника.  Вміє добиватися зміни в позиції протилежних сторін.  Уміло веде групові дискусії.
  19. 19. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 10. ІНІЦІАТИВНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНЕ і СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ  Дивиться в майбутнє на період до 3-х (трьох) – 5 (п’яти) років. Створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність усіх напрямків роботи Організації, в якій працює.  Пропонуючи ініціативи, передбачає, як вони вплинуть на усі напрямки діяльності та Організацію в цілому. Швидко і рішуче діє в кризових ситуаціях і в ситуаціях, що вимагають термінового рішення.  Створює нові концепції та нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем.  Здатний розбирати ситуації, що не мали місця у власній практиці, шляхом аналізу причин та можливих наслідків, а також передбачення можливих перешкод.  Демонструє вищі прояви здібності до структуризації та систематизації складових маловідомих проблем та ситуацій.
  20. 20. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО 11. Інтенсивність  Завжди працює більше за інших, з розумінням і ентузіазмом відноситься до діяльності понад норму.  Якщо відчуває необхідність, то здійснює роботу за власною ініціативою у вихідні та може долучити до своєї ініціативи колег та підлеглих.  робота є одним з основних життєвих пріоритетів.  Якість роботи при великих навантаженнях не знижується.
  21. 21. ОБИРАЙМО НАЙДОСТОЙНІШОГО «Ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо бачити в світі» Махатма Ганді

Пропозиції до роздумів та дії Лідера Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» Ігора Найди

Views

Total views

206

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×