Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.aser-rm.com :‫אינטרנט‬ ‫אתר‬
1-700-500-185 :‫טלפון‬
03-5048520 :‫פקס‬
office@aser-urban.com :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬
‫אביב‬ ...
‫החברה‬ ‫אודות‬
‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬ - ‫להכיר‬ ‫נעים‬
38 ‫תמ"א‬ ‫ובינוי‬ ‫חיזוק‬ ‫לביצוע‬ ‫חברה‬
‫מקבוצת‬ ‫בע"מ...
‫ע.ש.ר‬ ‫קבוצת‬ ‫לקוחות‬
3 ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫הדיור‬ ‫תנאי‬ ‫ומשיפור‬
‫שהקבלנים‬ ‫בעוד‬ ,‫מצידם‬ ‫עלות‬
‫רווחיות‬ ‫בנייה‬ ‫מזכויות‬ ‫נהנים‬
,‫כאמור‬ ,‫מט...
‫בשטח‬ ‫הוכחות‬ ‫המנצח‬ ‫השילוב‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫ביצוע‬
‫פרויקטים‬ ‫וביצוע‬ ‫בניהול‬ ‫שלנו‬ ‫הניסיון‬
‫החטיבה‬ ‫הינה‬ ‫אורבני‬ ...
38 ‫תמ"א‬ ‫בביצוע‬ ‫החברה‬ ‫ניסיון‬
‫חברתנו‬ ‫ע"י‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫פרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫יתרונות‬
‫הבניין‬ ‫ומערכות‬ ‫המעטפת‬ ‫חידוש...
‫מוכנים‬ ‫אנחנו‬
‫את‬ ‫לכם‬ ‫לחדש‬
?‫אתכם‬ ‫מה‬ ‫הבניין‬
:‫מרכזיים‬ ‫ערוצים‬ ‫לארבעה‬ ‫פונה‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫קבוצת‬
‫בעבור‬ ‫ומור...
38 ‫תמ"א‬ - ‫פרויקטים‬
‫יזם‬‫בע"מ‬ ‫טלניר‬ ‫קבוצת‬
‫פרויקט‬
‫מיקום‬
‫פרטים‬
‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬
‫גן‬ ‫רמת‬...
‫גן‬ ‫רמת‬ 13 ‫באדר‬ ‫י"א‬
‫רעננה‬ 17 ‫ברנר‬
‫פרויקט‬‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬
‫פרויקט‬‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬...
‫פרויקט‬‫ת"א‬ ‫צמרת‬ ‫ב.ס.ר‬ ‫מגדל‬
‫עבור‬ ‫קומות‬ 26 ‫מגורים‬ ‫בניין‬
‫בשיטת‬ ‫שלד‬ ‫ביצוע‬ .‫א.דורי‬ ‫חברת‬
.‫בנרוביץ‬
‫...
‫פרויקט‬‫הירוקה‬ ‫יבנה‬
‫קומות‬ 21 ‫בני‬ ‫מגורים‬ ‫מגדלי‬ 2
‫וגמר‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ ,‫הירוקה‬ ‫ביבנה‬
.‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫חברת‬...
ע.ש.ר בינוי אורבני בע"מ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ע.ש.ר בינוי אורבני בע"מ

538 views

Published on

פרופיל חברה

Published in: Real Estate
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ע.ש.ר בינוי אורבני בע"מ

 1. 1. www.aser-rm.com :‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ 1-700-500-185 :‫טלפון‬ 03-5048520 :‫פקס‬ office@aser-urban.com :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,159 ‫אלון‬ ‫יגאל‬ :‫כתובת‬ ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫אינדקס‬ 02-03 38 ‫תמ"א‬ - ‫הקדמה‬04-05 ‫החברה‬ ‫אודות‬ 06-07 ‫שלנו‬ ‫הניסיון‬ 08-12 ‫שלנו‬ ‫הפרויקטים‬
 2. 2. ‫החברה‬ ‫אודות‬ ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬ - ‫להכיר‬ ‫נעים‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫ובינוי‬ ‫חיזוק‬ ‫לביצוע‬ ‫חברה‬ ‫מקבוצת‬ ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫חברת‬ ,‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫(חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫וביצוע‬ ‫ליזום‬ ‫החטיבה‬ ‫הינה‬ ‫של‬ )‫בינוי‬ – ‫(פינוי‬ 38/2 ‫ותמ"א‬ )‫בניינים‬ ‫ועיבוי‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫בנתה‬ ‫אשר‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ,‫למגורים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫בעשרות‬ ‫מטרים‬ .‫ותרבות‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫מסחר‬ ,‫משרדים‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫בביצוע‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫עם‬ ‫יש‬ ‫ענק‬ ‫בהיקף‬ ‫מגורים‬ ‫מתחמי‬ ‫ובניית‬ ‫מורכבים‬ ‫ולשדרג‬ ‫לחדש‬ ‫והיכולת‬ ‫הידע‬ ,‫הכלים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לנו‬ .‫ביתך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫ברמה‬ :‫טובות‬ ‫סיבות‬ ‫כמה‬ ?‫בנו‬ ‫לבחור‬ ‫מדוע‬ ‫תמ"א‬ ‫בתחום‬ ‫הפעילות‬ ‫החברות‬ ‫מרוב‬ ‫בשונה‬ ‫הקבלן‬ ‫וגם‬ ‫היזמית‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ ‫חברתנו‬ ,38 ‫של‬‫מנצח‬‫שילוב‬‫בכך‬‫ויש‬‫הפרויקטים‬‫של‬‫המבצע‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫והובלה‬ ‫איתור‬ ‫לצורך‬ ‫יזמית‬ ‫יכולת‬ ‫כלכליים‬ ‫משאבים‬ ,‫מקצועיות‬ ‫של‬ ‫ושילוב‬ ‫ראויים‬ .‫הבנייה‬ ‫בתחום‬ ‫ביצועי‬ ‫וניסיון‬ ‫הבנייה‬ ‫חברות‬ ‫אם‬ - ‫בשטח‬ ‫המוכחת‬ ‫היכולת‬ ‫כמו‬ ,‫בישראל‬ ‫והגדולות‬ ‫המובילות‬ ‫והנדל״ן‬ ,‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ,‫דורי‬ .‫א‬ ,‫אשטרום‬ ,‫בונה‬ ‫סולל‬ ‫בוחרות‬ ‫אחרות‬ ‫רבות‬ ‫ועוד‬ ‫תדהר‬ ,‫פרשקובסקי‬ ‫בנייה‬ ‫מתחמי‬ ‫של‬ ‫לביצוע‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫בקבוצת‬ .‫טובה‬ ‫סיבה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫כנראה‬ ‫ומורכבים‬ ‫גדולים‬ - ‫הפועלות‬ ‫והנפשות‬ ‫התהליכים‬ ‫הכרת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בביצוע‬ ‫המוכח‬ ‫הניסיון‬ ‫הגורמים‬ ‫עם‬ ‫והאישית‬ ‫המעמיקה‬ ‫וההיכרות‬ ‫פינוי‬ ‫או‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫מסוג‬ ‫תכניות‬ ‫המאשרים‬ ‫המתאימים‬ ‫האנשים‬ ‫ואת‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫לנו‬ .‫בינוי‬ ‫ש״יבלו״‬ )‫ומתכננים‬ ‫אדריכלים‬ ,‫(מהנדסים‬ ‫יבררו‬ ,‫העירייה‬ ‫של‬ ‫ההנדסה‬ ‫באגפי‬ ‫במקומך‬ ,‫תוכניות‬ ‫יגישו‬ ‫בהתאם‬ ,‫הפרויקט‬ ‫היתכנות‬ ‫את‬ ‫עד‬ ‫אורכו‬ ‫לכל‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫וילוו‬ ‫אישורים‬ ‫יוציאו‬ .‫שלך‬ ‫החדשה‬ ‫לדירה‬ ‫המפתח‬ ‫לקבלת‬ 2‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 3. 3. ‫ע.ש.ר‬ ‫קבוצת‬ ‫לקוחות‬ 3 ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 4. 4. ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫הדיור‬ ‫תנאי‬ ‫ומשיפור‬ ‫שהקבלנים‬ ‫בעוד‬ ,‫מצידם‬ ‫עלות‬ ‫רווחיות‬ ‫בנייה‬ ‫מזכויות‬ ‫נהנים‬ ,‫כאמור‬ ,‫מטרתו‬ .‫מבוקשים‬ ‫באזורים‬ ‫לבצע‬ ‫הצדדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לתמרץ‬ ‫להיערך‬ ‫וכך‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫עבודות‬ .‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫לגבי‬ ‫תקפה‬ 38 ‫התמ"א‬ ‫תכנית‬ ‫לפני‬ ‫לבנייה‬ ‫שהותרו‬ ‫מבנים‬ ‫פטור‬ ‫שקיבלו‬ ‫מבנים‬ ‫למעט‬ ,1980 ‫לרעידות‬ ‫הישראלי‬ ‫התקן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ‫שנבנו‬ ‫מבנים‬ .‫אדמה‬ ,‫בלבד‬ ‫חיזוק‬ ‫לעבור‬ ‫נדרשים‬ ‫זה‬ ‫ולהטבות‬ ‫לזכויות‬ ‫זכאים‬ ‫אינם‬ ‫אך‬ .‫בתכנית‬ ‫הנכללות‬ ‫את‬ ‫מגדילות‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫עבודות‬ ‫לזכור‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ,‫שלך‬ ‫הנכס‬ ‫שווי‬ ‫התמ"א‬ ‫תכנית‬ ‫מטרת‬ ‫הכל‬ ‫שלפני‬ ‫השינויים‬ ‫עם‬ ,‫כעת‬ !‫חיים‬ ‫הצלת‬ ‫היא‬ ‫קלה‬ 38 ‫לתמ"א‬ ‫הדרך‬ ,‫בחקיקה‬ .!‫מתמיד‬ ‫התכנית‬ ‫עיקרי‬ 38 ‫התמ"א‬ ‫תכנית‬ ,‫עקרוני‬ ‫באופן‬ ‫דירות‬ ‫ולבעלי‬ ‫לקבלנים‬ ‫מאפשרת‬ ‫יכולים‬ ‫קבלנים‬ ‫לפיו‬ ,‫להסכם‬ ‫להגיע‬ ‫מפני‬ ‫מבנים‬ ‫חיזוק‬ ‫עבודות‬ ‫לבצע‬ ‫לזכות‬ ,‫ובתמורה‬ ,‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫בנייה‬ ‫בזכויות‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫ישיר‬ ‫הליך‬ .‫נוספות‬ ‫מוגברת‬ ‫מבטיחות‬ ‫ליהנות‬ ‫לדיירים‬ 38 ‫התמ"א‬ ‫תמורות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ - ‫הדירה‬ ‫שטח‬ ‫הגדלת‬ • ‫ממ״ד‬ ‫או‬ ‫מרפסת‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫להיות‬ .‫שניהם‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬ ‫מבנה‬ ‫חיזוק‬ - ‫יותר‬ ‫בטוח‬ ‫בית‬ • ‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫משופרת‬ ‫להגנה‬ .‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ‫בעת‬ ‫שלך‬ ‫מערכות‬ ‫ושיפוץ‬ ‫חידוש‬ - ‫חדש‬ ‫הכל‬ • .‫וביוב‬ ‫ניקוז‬ ,‫צנרת‬ ‫כמו‬ ‫הבניין‬ ,‫טיח‬ - ‫הבניין‬ ‫מעטפת‬ ‫חידוש‬ • ‫יפה‬ ‫לחזות‬ ...‫שמש‬ ‫דודי‬ ,‫צבע‬ - ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ .‫ומרשימה‬ ‫גינה‬ ,‫מפואר‬ ‫לובי‬ ,‫מעלית‬ ‫התקנת‬ .‫פרטית‬ ‫חנייה‬ ,‫תאורה‬ ,‫פורחת‬ ‫מבלי‬ ‫שלך‬ ‫הנכס‬ ‫ערך‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫עלייה‬ ‫וגם‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫מפני‬ ‫שלך‬ ‫הבניין‬ ‫חיזוק‬ ‫גם‬ !‫מבחינתך‬ ‫אגורה‬ ‫להשקיע‬ 38 ‫תמ"א‬ - ‫הקדמה‬ 4‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 5. 5. ‫בשטח‬ ‫הוכחות‬ ‫המנצח‬ ‫השילוב‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫ביצוע‬ ‫פרויקטים‬ ‫וביצוע‬ ‫בניהול‬ ‫שלנו‬ ‫הניסיון‬ ‫החטיבה‬ ‫הינה‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫חברת‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫של‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫לביצוע‬ ‫עד‬ ‫בנתה‬ ‫אשר‬ ‫בע"מ‬ ‫ובניה‬ ‫להנדסה‬ ‫רבות‬ ‫בעשרות‬ ‫מטרים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫היום‬ ,‫מסחר‬ ,‫משרדים‬ ,‫למגורים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ .‫ותרבות‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫בתחום‬ ‫הפעילות‬ ‫החברות‬ ‫מרוב‬ ‫בשונה‬ ‫וגם‬ ‫היזמית‬ ‫היא‬ ‫חברתנו‬ ,38 ‫תמ"א‬ ‫בכך‬ ‫ויש‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫המבצע‬ ‫הקבלן‬ ‫לצורך‬ ‫יזמית‬ ‫יכולת‬ ‫של‬ ‫מנצח‬ ‫שילוב‬ ‫ראויים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫של‬ ‫והובלה‬ ‫איתור‬ ‫כלכליים‬ ‫משאבים‬ ,‫מקצועיות‬ ‫של‬ ‫ושילוב‬ .‫הבנייה‬ ‫בתחום‬ ‫ביצועי‬ ‫וניסיון‬ ‫הם‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ - ‫בשטח‬ ‫המוכחת‬ ‫היכולת‬ ‫הגדולים‬ ‫הבנייה‬ ‫מתחמי‬ ‫של‬ ‫המבצעים‬ ‫חברות‬ ‫בעבור‬ ‫בישראל‬ ‫והמורכבים‬ .‫א‬ ,‫אשטרום‬ ,‫בונה‬ ‫סולל‬ ‫כמו‬ ‫מובילות‬ ‫תדהר‬ ,‫פרשקובסקי‬ ,‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ,‫דורי‬ ‫סיבה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫כנראה‬ ‫אחרות‬ ‫רבות‬ ‫ועוד‬ .‫טובה‬ 38/2 ‫תמ"א‬ ‫התכנית‬ ‫עיקרי‬ 38/2 ‫תמ"א‬ ‫בשטח‬ ‫מקצועיות‬ - ‫הפועלות‬ ‫והנפשות‬ ‫התהליכים‬ ‫הכרת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בביצוע‬ ‫המוכח‬ ‫הניסיון‬ ‫עם‬ ‫והאישית‬ ‫המעמיקה‬ ‫וההיכרות‬ ‫תמ"א‬ ‫מסוג‬ ‫תוכניות‬ ‫המאשרים‬ ‫הגורמים‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫מעסיקים‬ ‫אנו‬ .38 ‫היתכנות‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫בכדי‬ ‫המתאימים‬ ‫עד‬ ‫לפועל‬ ‫והוצאתו‬ ,‫תכנונו‬ ,‫הפרויקט‬ .‫שלך‬ ‫החדשה‬ ‫לדירה‬ ‫המפתח‬ ‫לקבלת‬ ‫״רק״‬ 38 ‫תמ״א‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫הפרויקט‬ ‫אם‬ ‫ערכו‬ ‫ואת‬ ‫הקיים‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫ומשדרג‬ ‫מחזק‬ ‫או‬ ‫ממ״ד‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫לך‬ ‫ומעניק‬ ‫הכספי‬ ‫עולים‬ 38 ‫לתמ״א‬ ‫התיקונים‬ - ‫מרפסת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫ומאפשרים‬ ‫מדרגה‬ ‫הרבה‬ ‫פרויקט‬ ‫זהו‬ .‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫באמצעות‬ ‫״מפנק‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ‫וכמובן‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ .‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫ומיטיב״‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫לנצל‬ ‫נועדה‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫תוכנית‬ ‫היצע‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫הגדלה‬ ‫קיים‬ ‫שטח‬ ‫בנייני‬ .‫תשתיות‬ ‫ושדרוג‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫פינוי‬ ‫של‬ ‫בקריטריונים‬ ‫העומדים‬ ‫מגורים‬ ‫שטח‬ ‫אותו‬ ‫ועל‬ ‫להריסה‬ ‫מיועדים‬ ‫בינוי‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫בנייה‬ ‫תתבצע‬ ‫חינם‬ ‫חלופי‬ ‫לדיור‬ ‫זוכים‬ ‫הדיירים‬ .‫מודרניים‬ .‫הפרויקט‬ ‫להשלמת‬ ‫עד‬ 5 ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 6. 6. 38 ‫תמ"א‬ ‫בביצוע‬ ‫החברה‬ ‫ניסיון‬ ‫חברתנו‬ ‫ע"י‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫פרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫יתרונות‬ ‫הבניין‬ ‫ומערכות‬ ‫המעטפת‬ ‫חידוש‬ ‫כולל‬ ‫הבניין‬ ‫ומערכות‬ ‫המעטפת‬ ‫חידוש‬ ‫חדרי‬ ‫חידוש‬ ,‫לבניין‬ ‫מעלית‬ ‫הוספת‬ .‫פורחת‬ ‫וגינה‬ ‫מפואר‬ ‫לובי‬ ,‫המדרגות‬ ‫שלך‬ ‫החיים‬ ‫באיכות‬ ‫עלייה‬ ‫משפחתך‬ ‫ושל‬ ‫שלך‬ ‫החיים‬ ‫באיכות‬ ‫עלייה‬ ‫כל‬ ,‫שלך‬ ‫הדירה‬ ‫לערך‬ ‫משמעותית‬ ‫ועלייה‬ !‫מבחינתך‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫זאת‬ ‫שלך‬ ‫הנכס‬ ‫שטח‬ ‫הגדלת‬ ‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ‫בפני‬ ‫הבניין‬ ‫חיזוק‬ ‫הוספת‬ ‫כולל‬ ‫שלך‬ ‫הנכס‬ ‫שטח‬ ‫הגדלת‬ ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ ‫הוספת‬ ,*‫עיקריים‬ ‫שטחים‬ ‫והוספת‬ *‫שמש‬ ‫מרפסת‬ ‫הוספת‬ ,*‫דירתי‬ .*‫פרטית‬ ‫חנייה‬ ‫הכולל‬ ‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ‫בפני‬ ‫הבניין‬ ‫חיזוק‬ ‫מעטפת‬ ‫חיזוק‬ ,‫יסודות‬ ‫והוספת‬ ‫חיזוק‬ .*‫ממ"ד‬ ‫והוספת‬ ‫וספקים‬ ‫משנה‬ ‫קבלני‬ ‫עם‬ ‫מו"מ‬ ‫ניהול‬ ‫הביצוע‬ ‫במהלך‬ ‫ותקציב‬ ‫לו"ז‬ ‫ניהול‬ ‫העבודה‬ ‫אתר‬ ‫ניהול‬ ‫הביצוע‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ 01‫דיירים‬ ‫מול‬ ‫ותקשורת‬ ‫התנהלות‬ ‫הדיירים‬ ‫צרכי‬ ‫אפיון‬ ‫ויעיל‬ ‫מהיר‬ ‫מוקדם‬ ‫תכנון‬ ‫המפורט‬ ‫התכנון‬ ‫ניהול‬ .‫תכנונית‬ ‫מבחינה‬ ‫שניתן‬ ‫*ככל‬ ‫מורכבים‬ ‫תהליכים‬ ‫בניהול‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫מביאים‬ ‫אנו‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫בביצוע‬ ‫הדיירים‬ ‫מול‬ ‫מקצועית‬ ‫והתנהלות‬ ‫בפרויקט‬ 03 02 04 05 06 07 08 6‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 7. 7. ‫מוכנים‬ ‫אנחנו‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫לחדש‬ ?‫אתכם‬ ‫מה‬ ‫הבניין‬ :‫מרכזיים‬ ‫ערוצים‬ ‫לארבעה‬ ‫פונה‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫קבוצת‬ ‫בעבור‬ ‫ומורכבים‬ ‫גדולים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫ביצוע‬ • .‫בישראל‬ ‫הגדולות‬ ‫הנדל"ן‬ ‫ויזמות‬ ‫הבנייה‬ ‫חברות‬ ‫קבלנית‬ ‫כחברה‬ ‫ובנייה‬ ‫פיקוח‬ ,‫תכנון‬ ,‫ייזום‬ • .‫עצמאית‬ .‫רכישה‬ ‫קבוצות‬ ‫בעבור‬ ‫וביצוע‬ ‫הקמה‬ ,‫בנייה‬ • ‫התחדשות‬ ‫תוכניות‬ ‫וביצוע‬ ‫ניהול‬ ,‫תכנון‬ ,‫ייזום‬ • .‫בינוי‬ ‫ופינוי‬ 38/2 ‫תמ"א‬ ,38 ‫תמ"א‬ ‫כמו‬ ‫עירונית‬ ‫הבנייה‬ ‫לחברת‬ ‫הפכנו‬ ‫בלבד‬ ‫עשור‬ ‫תוך‬ ‫ייזום‬ ‫שמבצעת‬ ‫והמובילות‬ ‫מהמתקדמות‬ ‫התחדשות‬ ,‫הנדסי‬ ‫ופיקוח‬ ‫תכנון‬ ,‫נדל"ני‬ ,‫בנייה‬ ,)‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫או‬ 38 ‫(תמ"א‬ ‫עירונית‬ ‫כחברה‬ ‫הן‬ ,‫גדולים‬ ‫בנייה‬ ‫מתחמי‬ ‫והקמת‬ ‫שמות‬ ‫בעבור‬ ‫מבצעים‬ ‫כקבלנים‬ ‫והן‬ ‫עצמאית‬ ,‫דורי‬ .‫א‬ ,‫בונה‬ ‫סולל‬ :‫כמו‬ ‫לך‬ ‫מוכרים‬ ‫שבוודאי‬ ‫איך‬ .‫ואחרים‬ ‫תדהר‬ ,‫אשטרום‬ ,‫סיבוס‬ ‫דניה‬ :‫פשוט‬ ?‫ומבוקש‬ ‫מכובד‬ ‫כך‬ ‫הכל‬ ‫למקום‬ ‫הגענו‬ ‫התמקדנו‬ ‫השני‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫בלוק‬ ‫שהנחנו‬ ‫לפני‬ .‫לחברה‬ ‫יציבים‬ ‫ויסודות‬ ‫רחב‬ ‫בסיס‬ ‫בבניית‬ ‫אפשר‬ ‫יותר‬ ‫מוצקים‬ ‫שהיסודות‬ ‫ככל‬ ,‫וכידוע‬ ‫לגובה‬ ‫יותר‬ ‫שבנינו‬ ‫וככל‬ ,‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫לבנות‬ ‫המובילות‬ ‫הבנייה‬ ‫חברות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫כך‬ .‫עבורם‬ ‫גם‬ ‫לבנות‬ ‫אותנו‬ ‫הזמינו‬ ‫בישראל‬ :‫בשטח‬ ‫התוצאות‬ ‫והנה‬ ‫מגדלי‬ :‫כמה‬ ‫רק‬ ‫נציין‬ ‫פרויקטים‬ ‫עשרות‬ ‫מבין‬ ‫הים‬ ‫מגדלי‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ ONE ‫ופרויקט‬ YOO ‫תדהר‬ ,‫ברעננה‬ 38 ‫תמ"א‬ ,‫בנתניה‬ ‫קומות‬ 31 ‫בפתח‬ ‫אפריקה‬ ‫סביוני‬ ,‫ביבנה‬ – ‫בניינים‬ 13 – 15 ‫החדשה‬ ‫רחובות‬ ,‫ביבנה‬ ‫בסר‬ ‫מגדלי‬ ,‫תקווה‬ ‫בעבור‬ ‫יבנה‬ ‫וחלומות‬ ‫חדרה‬ ‫חלומות‬ ,‫קומות‬ ‫סביוני‬ ,‫אשדוד‬ ‫הים‬ ‫על‬ ‫הדר‬ ,‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫רמת‬ ‫משה‬ ‫השר‬ 38 ‫תמ"א‬ ,‫אביב‬ ‫רמת‬ ‫אביב‬ ‫פרוייקט‬ ,‫גן‬ ‫ברמת‬ ‫חי‬ ‫תל‬ ‫ברחוב‬ 38 ‫תמ"א‬ ,‫גן‬ ‫הבימה‬ ‫חניון‬ ,‫יחידות‬ 69 ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫מאייר‬ .‫בלבד‬ ‫חלקית‬ ‫רשימה‬ ‫וזו‬ .…‫מ"ר‬ 50,000 ‫יותר‬ ‫כבר‬ ‫מבצעת‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫קבוצת‬ ‫ייזום‬ ,‫תכנון‬ ‫עבודות‬ ‫שנים‬ ‫מעשור‬ ‫תכנון‬ ,‫ובקרה‬ ‫ליווי‬ ‫פיקוח‬ ,‫בניה‬ .‫ואדריכלי‬ ‫הנדסי‬ 7 ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 8. 8. 38 ‫תמ"א‬ - ‫פרויקטים‬ ‫יזם‬‫בע"מ‬ ‫טלניר‬ ‫קבוצת‬ ‫פרויקט‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 10 ‫הארי‬ ‫הדיירים‬ ,‫וישודרג‬ ‫יחוזק‬ ‫הבניין‬ ‫ממ"ד‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יקבלו‬ ‫הקיימים‬ 6 ‫יבנו‬ ‫בפרויקט‬ .‫שמש‬ ‫ומרפסת‬ .‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫יזם‬ ‫פרויקט‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫נדל"ן‬ ‫תמיר‬ ‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 222 ‫הרא"ה‬ ‫לדירות‬ ‫ומרפסת‬ ‫ממ"ד‬ ‫תוספת‬ ‫מעלית‬ ‫הוספת‬ .‫בבניין‬ ‫הקיימות‬ ‫הבניין‬ ‫חזיתות‬ ‫חידוש‬ .‫לבניין‬ ‫והתריסים‬ ‫החלונות‬ ‫כל‬ ‫והחלפת‬ .‫חדשות‬ ‫דירות‬ 7 ‫של‬ ‫ותוספת‬ ‫בבניין‬ ‫יזם‬ ‫פרויקט‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫בע"מ‬ ‫טלניר‬ ‫קבוצת‬ ‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 16 ‫שלומציון‬ ‫הדיירים‬ ‫יקבלו‬ ‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬ ,‫ממ"ד‬ , ‫הקיימות‬ ‫לדירות‬ ‫הרחבות‬ ‫של‬ ‫יסודי‬ ‫ושיפוץ‬ ‫חיזוק‬ ,‫מעלית‬ .‫ופיתוח‬ ‫תשתיות‬ ‫החלפת‬ ,‫הבנין‬ .‫חדשות‬ ‫יח"ד‬ 5 ‫יתווספו‬ ‫לבנין‬ ‫יזם‬ ‫פרויקט‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫בע"מ‬ ‫טלניר‬ ‫קבוצת‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 30 ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫יחוזק‬ ‫הבניין‬ ‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הקיימות‬ ‫הדירות‬ ,‫מהיסוד‬ ‫וישופץ‬ .‫יח"ד‬ 7 ‫יתווספו‬ ‫ולבניין‬ ‫יורחבו‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ 8‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 9. 9. ‫גן‬ ‫רמת‬ 13 ‫באדר‬ ‫י"א‬ ‫רעננה‬ 17 ‫ברנר‬ ‫פרויקט‬‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫פרויקט‬‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫הדיירים‬ ,‫וישודרג‬ ‫יחוזק‬ ‫הבניין‬ ‫ממ"ד‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יקבלו‬ ‫הקיימים‬ 6 ‫יבנו‬ ‫בפרויקט‬ .‫שמש‬ ‫ומרפסת‬ .‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫פרויקט‬‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫הדיירים‬ ,‫וישודרג‬ ‫יחוזק‬ ‫הבניין‬ .‫ממ"ד‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יקבלו‬ ‫הקיימים‬ .‫חדשות‬ ‫דירות‬ 3 ‫יבנו‬ ‫בפרויקט‬ ‫יזם‬ ‫פרויקט‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫הדיירים‬ ,‫וישודרג‬ ‫יחוזק‬ ‫הבניין‬ ‫ממ"ד‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יקבלו‬ ‫הקיימים‬ 9 ‫יבנו‬ ‫בפרויקט‬ .‫שמש‬ ‫ומרפסת‬ .‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫הבניין‬ ‫וחידוש‬ ‫חיזוק‬ 38 ‫תמ"א‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫יזם‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫הדיירים‬ ,‫וישודרג‬ ‫יחוזק‬ ‫הבניין‬ ‫ממ"ד‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יקבלו‬ ‫הקיימים‬ 5 ‫יבנו‬ ‫בפרויקט‬ .‫שמש‬ ‫ומרפסת‬ .‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫יזם‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫בע"מ‬ ‫טלניר‬ ‫קבוצת‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 48 ‫חי‬ ‫תל‬ ‫יזם‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫בע"מ‬ ‫רומיקה‬ ‫פרל‬ ‫אמירז‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 56 ‫משה‬ ‫השר‬ 38 ‫תמ"א‬ - ‫פרויקטים‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ 9 ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 10. 10. ‫פרויקט‬‫ת"א‬ ‫צמרת‬ ‫ב.ס.ר‬ ‫מגדל‬ ‫עבור‬ ‫קומות‬ 26 ‫מגורים‬ ‫בניין‬ ‫בשיטת‬ ‫שלד‬ ‫ביצוע‬ .‫א.דורי‬ ‫חברת‬ .‫בנרוביץ‬ ‫פרויקט‬‫הפארק‬ ‫על‬ ‫תדהר‬ ‫כל‬ ‫קומות‬ 9 ‫של‬ ‫בניניים‬ ‫ארבעה‬ ‫וגמר‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ ‫ביצוע‬ ,‫אחד‬ .‫תדהר‬ ‫חברת‬ ‫עבור‬ ‫פרויקט‬‫הסביונים‬ ‫לב‬ ‫בלב‬ ‫קומות‬ 18 ‫בני‬ ‫בניינים‬ ‫שני‬ ‫ביצוע‬ .‫פתח-תקווה‬ ,‫הסביונים‬ .‫וגמר‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ ‫מזמין‬ ‫פרויקט‬‫החדשה‬ '‫ג‬ ‫חברת‬ ‫עבור‬ ‫קומות‬ 12 ‫מגורים‬ ‫בניין‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ ‫ביצוע‬ ‫דורית‬ .‫א‬ .‫קרומים‬ ‫בשיטת‬ ‫מגורים‬ ‫מגדלי‬ - ‫פרויקטים‬ ‫מזמין‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ההלכה‬ ‫מתחם‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫דורי‬ .‫א‬ ‫מזמין‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫תדהר‬ ‫יבנה‬ ‫מזמין‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫מערכות‬ ‫קריב‬ ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ‫המושבות‬ ‫אם‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫דורי‬ .‫א‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫אביב‬ ‫רמת‬ 5 ‫ברלין‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ 10‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬
 11. 11. ‫פרויקט‬‫הירוקה‬ ‫יבנה‬ ‫קומות‬ 21 ‫בני‬ ‫מגורים‬ ‫מגדלי‬ 2 ‫וגמר‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ ,‫הירוקה‬ ‫ביבנה‬ .‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫חברת‬ ‫עבור‬ ‫פרויקט‬‫הסביונים‬ ‫לב‬ 196 , ‫קומות‬ 24 ‫מגורים‬ ‫מגדל‬ ‫חברת‬ ‫עבור‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ .‫דירות‬ .‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫פרויקט‬‫ת"א‬ ‫ההלכה‬ ‫פסגות‬ ONE ‫פרויקט‬ ‫ההלכה‬ ‫מתחם‬ ‫קומות‬ 29 ‫מגדל‬ ‫חברת‬ ‫עבור‬ ‫שלד‬ ‫עבודת‬ .‫תל-אביב‬ .‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫מזמין‬ ‫פרויקט‬YOO ‫מגדלי‬ ‫למגורים‬ ‫מגדלים‬ ‫שני‬ ,Yoo ‫מגדלי‬ ‫המעוצבים‬ ‫קומות‬ 41 ‫ו‬ 37 ‫בני‬ ‫עבור‬ ‫שלד‬ ‫עבודות‬ ‫ביצוע‬ .‫כגלילים‬ ‫עבור‬ ‫גמר‬ ‫ועבודות‬ ‫א.דורי‬ ‫חברת‬ .‫חבס‬ ‫קבוצת‬ ‫מזמין‬‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫מיקום‬‫יבנה‬ ‫פרטים‬ ‫מזמין‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ‫המושבות‬ ‫אם‬ ‫מיקום‬ ‫פרטים‬ ‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ההלכה‬ ‫מתחם‬ ‫פרטים‬ ‫מזמין‬ ‫מיקום‬ ‫חבס‬ ‫וקבוצת‬ ‫דורי‬ .‫א‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫צמרת‬ ‫פארק‬ ‫מגורים‬ ‫מגדלי‬ - ‫פרויקטים‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ ‫ביצוע‬‫בע"מ‬ ‫ובנייה‬ ‫להנדסה‬ ‫חברה‬ )‫(ר.מ‬ ‫ע.ש.ר‬ 11 ‫בע"מ‬ ‫אורבני‬ ‫בינוי‬ ‫ע.ש.ר‬

×