Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Д. Сабол Емоційний світ дитини у літературній спадщині Бориса Грінченка

82 views

Published on

Грінченківські читання

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Д. Сабол Емоційний світ дитини у літературній спадщині Бориса Грінченка

 1. 1. Грінченківські читання 2017
 2. 2. Емоційний світ дитини в літературній спадщині Б.Д. Грінченка САБОЛ Діана Михайлівна – канд.психол.наук, ст. викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 3. 3. Б.Д. Грінченко Аналіз творчої спадщини Б. Грінченка засвідчив, що талановитий громадський діяч засвоїв кращі надбання світової педагогіки і поєднав їх з вітчизняними традиціями виховання та формування особистості.
 4. 4. Б.Д. Грінченко Б. Грінченко, узагальнюючи свій досвід роботи в школі та розвиваючи ідеї Ушинського, доводив, що тільки особистісно зорієнтоване навчання, національна освіта і національна система виховання можуть принести користь народові в цілому і кожній людині зокрема.
 5. 5. Б.Д. Грінченко Поняття «освіта» він трактував дуже широко — як учіння, навчання, виховання, самовиховання, соціалізацію, тобто як єдність усіх дій, що розвивають і виховують особистість. Саме тому навчальний процес Б. Грінченко спрямовував на окрему особистість, ураховуючи її бажання, уміння та творчі можливості
 6. 6. Б.Д. Грінченко Письменник багато уваги приділяє морально-етичним стосункам, кантівському моральному імперативові, широко трактованим у його художній творчості. Однак прагнення до нормативності моральних уявлень героя, його ідейних настанов у деяких творах Грінченка інколи призводили до спрощення проблеми (особливо в прозі, драматургії).
 7. 7. Б.Д. Грінченко Невичерпна енергія діянь Грінченка- громадянина йшла поряд із не менш плідною роботою його як письменника. Писати він розпочав як поет і поетичну творчість вважав насамперед виявом духовних потенцій особистості.
 8. 8. Б.Д. Грінченко Мотиви патріотизму як вияв солідарності зі своїм народом, нацією характерні й визначальні для творів цього періоду; лірика громадянського чуття стала потужним чинником вияву поетичного таланту Грінченка.
 9. 9. Б.Д. Грінченко Як поет і людина Грінченко не міг не зважати на те, що говорить серце до серця. І водночас у переважній більшості віршів моральний імператив обов'язку стає для ліричного героя визначальним.
 10. 10. Б.Д. Грінченко У віршах Грінченка любов як найвище чуття, що дає людині можливість продовжити себе, ідеально представитися в значущому іншому й, упливаючи на формування особистості, творити нову людину як нове духовне обличчя, не заперечується. Однак цінність любові визначається не лише змістом духовного ідеалу. Краса духовна для Грінченка — поета рівновелика красі тілесній.
 11. 11. Б.Д. Грінченко У центрі уваги творів Грінченка початку XX ст. — не так подія (як неправдою у бідної удови забирають хату — "Хата", чи як бідна дівчина — сирота, не знайшовши роботи, позбавляє себе життя — "Сама, зовсім сама"), як почуття, внутрішній стан людини, її реакція на цю подію. Тому подія, ситуація оповідання "Покупка" (син з батьком у крамниці купують обладунки на похорон сина) — лише привід розкрити, передати горе, душевний стан батька, у якого в розквіті літ помирає любимий син, і трагедію душі приреченого сина — закоханої в красу життя людини.
 12. 12. Б.Д. Грінченко розкриття духовного світу персонажів, що зачіпав рух думки, почуття ("Сама, зовсім сама" — марення хворої Маринки, "Хата" — спогади Параски). Тут і надалі Грінченка-прозаїка приваблюють психологія доленосного вчинку, перебіг людських почувань у кризових морально- етичних ситуаціях.
 13. 13. Б.Д. Грінченко Окрему групу складають оповідання для дітей ("Олеся", "Грицько", "Кавуни", "Украла"), де в строгій орієнтованості на вікове сприйняття читача викладено ту чи ту повчальну історію. Кращим серед них є оповідання "Кавуни" — переконливістю ситуації, психології вчинку, характеротворення дітей і дорослих. Тема дитинства порушується і в оповіданнях автобіографічного плану ("Чудова дівчина", "Ксеня", "Дядько Тимоха").
 14. 14. Б.Д. Грінченко Крім оповідань для дітей, письменник адаптував для дитячого сприймання десятки казкових сюжетів (збірки "Колоски", "Казки й оповідання", "Книга казок віршом", "Народні українські казки для дітей"), повчальних історій ("Чия робота важча?", "Смілива дівчина"), що суттєво доповнювало роздуми Грінченка- просвітника про потребу свідомого виховання дитини.
 15. 15. Б.Д. Грінченко У своїх творах для дітей Б.Д. Грінченко звертав особливу увагу на емоційний стан героїв, виховуючи співчутливе ставлення, співпереживання, емпатію. Пробуджував у читачів високі моральні цінності.
 16. 16. Б.Д. Грінченко Творча спадщина Бориса Грінченка, що як художнє явище виходила на параметри духовного життя суспільства, духовних цінностей доби, стала етапом у формуванні художньої свідомості XIX — початку XX ст.
 17. 17. 1. Історія української літератури XIX ст. Борис Грінченко - http://www.ukrlit.net/info/history_xix/30.html - Заголовок з екрану 2. Проблема формування особистості дитини у творчій спадщині Б. Грінченка та О. Лазурського - http://elibrary.kubg.edu.ua/4748/1/I_Leontyeva _1_14_konf_GI.pdf - Заголовок з екрану

×