Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Письмак Л.Л.

136 views

Published on

Експертиза в соціально педагогічній діяльності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Письмак Л.Л.

 1. 1. Експертиза в соціально- педагогічній діяльності Л. Письмак, соціальний педагог НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. НМЦ практичної психології і соціальної роботи проводиться: ● експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально- психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватись на один або декілька навчальних закладів; ● рецензування психологічних, психолого- педагогічних новацій, які проводяться у масштабах одного або декількох навчальних закладів; ● рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на один або декілька навчальних закладів.
 3. 3. Соціологічні та соціально-психологічні дослідження: ● Анкети ● Опитувальники ● Тестові методики ● Соціометрія ● Моніторинг ● Інтерв'ю
 4. 4. Навчально-методичні матеріали соціально- психологічного змісту: ● Методичні рекомендації ● Методичні розробки ● Буклети ● Практичні заняття ● Авторські програми ● Соціальні програми ● Просвітницькі програми
 5. 5. Перелік напрямків методик№ п/п Назва методики, автор, літературне джерело Спрямованість Вік Для вирішення яких завдань використовується Дослідження особливостей адаптації дітей 1-х, 5-х, 10-х класів Дослідження здібностей, обдарованості дитини Дослідження особливостей особистісної сфери дитини Дослідження міжособистісних стосунків дітей, педагогів і батьків Дослідження професійних здібностей і нахилів старшокласників Дослідження особливостей навчально-виховного процесу Соціологічні дослідження
 6. 6. «ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням експертної комісії Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка від «____»__________20___р. Протокол № _______ Голова експертної комісії ________ Кепканова О.І. Реєстраційний № _________ П Е Р Е Л І К методик для ________________, які використовуються в роботі соціального педагога ___ категорії _______________________ № _____ (назва закладу) _________________ району м. Києва ________________________________ (П.І.Б.)
 7. 7. «ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням експертної комісії Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка Від «____» ___________20___р. Протокол № _______ Голова експертної комісії ________ Кепканова О.І. (підпис) Реєстраційний № _________ П Р О Г Р А М А «______________________________________» (назва програми) Автор-упорядник: соціальний педагог ___ категорії ____________________ № _____ (назва закладу) _____________ району м. Києва ____________________________ (П.І.Б.)
 8. 8. Проекти та програми ● Рівний-рівному ● Життя на роздоріжжі ● Школа проти СНІДу ● HOPE – ХОУП (здоров'я людям в усьому світі) ● Культура життєвого самовизначення ● Безпечна школа – школа без насилля ● Програми відновних практик (медіація)
 9. 9. ● Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується у навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.04.2001 р. № 330: Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи має право не допускати проведення опитувань, обстежень та діагностування всіх учасників навчально- виховного процесу без попередньої експертизи діагностичного інструментарію згідно із цим Положенням.
 10. 10. Контактні телефони Центру: 553-44-17 (завідувач Центру) 553-74-14 Е-mail Центру: m_kyiv26@ukr.net Сайт Центру: www.pp.ippo.kudg.edu.ua Попередня версія сайту www.nmcpp.ippo.org.ua

×