Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Психологічний супровід
учасників
навчально - виховного процессу
на шляху
їх особистісного розвитку та
успішної
самореаліза...
Лебединська Олена Олександрівна
• Освіта
Вища
• Повна назва вищого навчального закладу, що закінчив
Київський державний пе...
Авторські програми
Друковані роботи
Друковані роботи
Опис досвіду
 Тема:
Психологічний супровід учасників навчально-виховного
процесу на шляху їх особистісного розвитку та ус...
 Предмет дослідження:
Предметом дослідження є комплексна система, що
включає різні складові: науково-методичну, діагности...
Актуальність і
перспективність У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо
формування самостійної та...
Вся робота психологічної служби нашої гімназії спрямована на організацію
роботи щодо формування цінності здоров'я та здоро...
Одним з напрямків роботи є визначення
рівня адаптації учнів та її супровід.
 Визначення психологічної готовності майбутні...
Супровід ведеться за такими напрямками:
 аналіз результативності письмових робіт учнів,
участі в олімпіадах, змаганнях, к...
 Велика увага приділяється допрофільній підготовці учнів та
професійному самовизначенню. З метою покращення
результативно...
Цей безмежний світ професій
Профорієнтаційна робота
Засідання супервізійної
групи
практичних психологів
Дарницького р-ну м.
Києва в школі № 127
Методична робота
Співпраця з Інститутом психології ім. Костюка
Участь у фестивалі -
виставці навчальних
закладів Дарницького
району м. Києва
 Останнім часом люди знаходяться в напружених, стресових
умовах. Цю атмосферу добре відчувають діти. Завдяки діагностиці
...
Корекційна робота
З метою оптимізації навчально-виховного процесу проводиться
психологічна просвіта учнів та батьків, доповіді на батьківськ...
Орієнтовні теми засідань батьківського клубу
«Довіра»
1.Хлопчик і дівчинка: два різних світи;
2.Стилі виховання;
3.Причини...
Індивідуальна робота з дітьми
Висока результативність та
оптимальність
 Завдяки існуючій в гімназії формі психологічного
супроводу всіх учасників навча...
Висновки та рекомендації
 Психологічний супровід школярів в складних умовах
сьогодення, в період економічної та політично...
Дякую за увагу!
Досвід роботи Лебединської О.О.
Досвід роботи Лебединської О.О.
Досвід роботи Лебединської О.О.
Досвід роботи Лебединської О.О.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Досвід роботи Лебединської О.О.

140 views

Published on

Психологічний супровід учасників навчально - виховного процессу на шляху їх особистісного розвитку та успішної самореалізації в гімназії

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Досвід роботи Лебединської О.О.

 1. 1. Психологічний супровід учасників навчально - виховного процессу на шляху їх особистісного розвитку та успішної самореалізації в гімназії № 290 Дарницького району м. Києва
 2. 2. Лебединська Олена Олександрівна • Освіта Вища • Повна назва вищого навчального закладу, що закінчив Київський державний педагогічний інститут ім.. Горького • Рік закінчення вищого навчального закладу 1987 • Спеціальність за дипломом викладач педагогіки та психології • Посада практичний психолог • Місце роботи гімназія № 290 • Педагогічний стаж 35років, психологічний - 19 років • Кваліфікаційна категорія вища
 3. 3. Авторські програми
 4. 4. Друковані роботи
 5. 5. Друковані роботи
 6. 6. Опис досвіду  Тема: Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу на шляху їх особистісного розвитку та успішної самореалізації в гімназії № 290 Дарницького району м. Києва.  Об’єкт дослідження: Об’єктом дослідження є процес формування інтелектуально-творчого середовища та створення оптимальних умов для особистісного розвитку вчителів, батьків та учнів гімназії.
 7. 7.  Предмет дослідження: Предметом дослідження є комплексна система, що включає різні складові: науково-методичну, діагностичну, корекційно-розвивальну, відновлювальну роботу, профілактичні та просвітницькі заходи, спрямовані на досягнення мети.  Мета дослідження: Метою дослідження є створення сприятливого навчально- виховного середовища, збагаченого сучасними методичними досягненнями, науковими розробками, які щоденно втілюються в життя для здійснення творчої самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу, підвищення ефективності НВП.
 8. 8. Актуальність і перспективність У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Ці завдання пов'язані з новими вимогами суспільства до реформування української освіти. Психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України "Про освіту", чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи освіти. Психологічна служба діє відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту» (ст. 21 «Психологічна служба системи освіти»; ст.22 «Соціально-педагогічний патронаж») та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.09 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за №687/16703, а також Етичного кодексу психолога, прийнятого на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві.
 9. 9. Вся робота психологічної служби нашої гімназії спрямована на організацію роботи щодо формування цінності здоров'я та здорового способу життя серед учнів, батьків, вчителів;  захист дітей, надання їм допомоги у вирішенні особистих проблем;  допомогу учням в період адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої;  надання консультативної допомоги учням, батькам, вчителям.  корекційно-профілактичну роботу з учнями.  психологічний супровід професійного самовизначення старшокласників. Основним завданням діяльності психолога є психологічний супровід учасників НВП.
 10. 10. Одним з напрямків роботи є визначення рівня адаптації учнів та її супровід.  Визначення психологічної готовності майбутніх першокласників до навчання виявляє, як правило, категорію дітей, яким необхідна протягом року допомога в розвитку навчальних навичок, формуванні мотиваційної та емоційно-вольової сфери, тому з метою запобігання дезадаптації першокласників, проводиться профілактична робота, яка включає бесіди з батьками про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, що були виявлені під час дослідження готовності до шкільного навчання, доповіді на батьківських зборах, зустрічі в батьківському клубі «Довіра», індивідуальні консультації, розробляються заходи супроводу дитини. Теж саме стосується адаптації учнів 5-х класів.  Контроль за адаптацією першокласників та п,ятикласників проходить завдяки відвідуванню уроків, спостереженню за дітьми під час прогулянок, спілкуванню, психодіагностичному обстеженню. Також відбувається впровадження сучасних методик в роботі з обдарованими дітьми.
 11. 11. Супровід ведеться за такими напрямками:  аналіз результативності письмових робіт учнів, участі в олімпіадах, змаганнях, конкурсах, захисту робіт МАН та наукових заходах;  створення комплексу психодіагностичних методик щодо виявлення задатків, схильностей дітей з використанням сучасних досягнень психологічної науки;  створення системи психолого-педагогічного супроводу диференційованого, індивідуального та профільного навчання;  забезпечення самореалізації обдарованих дітей в різних видах діяльності.
 12. 12.  Велика увага приділяється допрофільній підготовці учнів та професійному самовизначенню. З метою покращення результативності в співавторстві з психологом Глушко О.А. була створена та затверджена просвітницька програма « Моя майбутня професія—мій успішний вибір». Психологічна діагностика індивідуальних особливостей учнів, дослідження мотивації навчання, самопочуття учнів на уроках, стосунків у класному колективі та сім’ї дитини, анкетування класоводів та батьків виявляють причини, які перешкоджають адаптації учнів та сприяють розробці корекційно- розвивальної роботи. Наша гімназія тісно співпрацює з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України з питань психодіагностики особливостей когнітивного розвитку молодших школярів. Науково- методичні дослідження цієї сфери суттєво допомагають в плануванні подальшої роботи. Профорієнтаційна робота
 13. 13. Цей безмежний світ професій Профорієнтаційна робота
 14. 14. Засідання супервізійної групи практичних психологів Дарницького р-ну м. Києва в школі № 127 Методична робота
 15. 15. Співпраця з Інститутом психології ім. Костюка
 16. 16. Участь у фестивалі - виставці навчальних закладів Дарницького району м. Києва
 17. 17.  Останнім часом люди знаходяться в напружених, стресових умовах. Цю атмосферу добре відчувають діти. Завдяки діагностиці виявлено групу дітей з високим рівнем особистісної та шкільної тривожності. І роботу з такими дітьми ми починаємо з молодшої школи. Виникла необхідність в створенні програми «Корекція тривожності в дітей молодшого шкільного віку». У 2015 році було отримано сертифікат на використання цієї програми до 2020 року.  Застосовується метод консультування вчителів та батьків щодо важливості формування в учнів самостійності, відповідальності, організованості, які необхідні для навчання, а також індивідуальне та групове консультування батьків і вчителів для сумісного пошуку впливів на дитину, з метою подолання труднощів у процесі адаптації. Ведеться діагностична та корекційно- відновлювальна робота з учнями, які цього потребують, а також робота по запиту адміністрації, вчителів та батьків.
 18. 18. Корекційна робота
 19. 19. З метою оптимізації навчально-виховного процесу проводиться психологічна просвіта учнів та батьків, доповіді на батьківських зборах, зустрічі в батьківському клубі «Довіра», лекції з метою пропаганди здорового способу життя.  Педагогам нашої гімназії надається інформація на педрадах, засіданнях на круглих столах, під час індивідуальних та групових консультацій.  Велика увага приділяється психологічнй підтримці дітям- вимушеним переселенцям та батьки яких знаходяться в АТО. На запит батьків, педагогів, адміністрації, учнів проводяться індивідуальні та групові психодіагностичні дослідження, консультації, розвивальні заняття.  Комплексний підхід до роботи психологічної служби гімназії сприяє вирішенню актуальних проблем у навчально – виховному процесі, допомогає в подоланні труднощів, що виникають в повсякденному житті.
 20. 20. Орієнтовні теми засідань батьківського клубу «Довіра» 1.Хлопчик і дівчинка: два різних світи; 2.Стилі виховання; 3.Причини і шляхи подолання шкільної неуспішності; 4.Роль батька й матері у вихованні підлітка; 5.Сприйняття почуттів дитини; 6.Депресія у підлітків.Прояви, причини та шляхи подолання; 7.Телебачення в житті дитини; 8.Коли дитина говорить неправду; 9.Неповна сім,я; 10.Комп,ютерна залежність; Клуб “Довіра”
 21. 21. Індивідуальна робота з дітьми
 22. 22. Висока результативність та оптимальність  Завдяки існуючій в гімназії формі психологічного супроводу всіх учасників навчально- виховного процессу підвищується якість знань, умінь та навичок учнів, рівня їх вихованості. Чітко вибудована система приносить сталість та стабільність одержаних результатів. В своїй практиці ми використовуємо тільки затверджені МОН України методики, рекомендований психологічний інструментарій, обираємо новітні передові наукові розробки. В результаті раціонального підходу до своєї роботи психологічна служба нашої гімназіїї об,єднала всіх учасників НВП.
 23. 23. Висновки та рекомендації  Психологічний супровід школярів в складних умовах сьогодення, в період економічної та політичної нестабільності повинен відбуватися в напрямку роботи з самими дітьми, їх батьками та вчителями. Саме комплексний підхід дозволяє попередити або мінімізувати негативні наслідки конфліктних подій для найбільш психологічно незахищеної категоріїї суспільства- дітей, допомагає створенню сприятливого навчально- виховного середовища, збагаченого сучасними методичними досягненнями, науковими розробками, які ведуть до самореалізаціїї та успішності.
 24. 24. Дякую за увагу!

×