Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід роботи Бабур Н.А.

121 views

Published on

Формування правової свідомості молоді

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Досвід роботи Бабур Н.А.

 1. 1. 1. Бабур Наталія Олександрівна 2. Освіта- вища. 3. Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Д. Грінченка. 4. Рік закінчення вищого навчального закладу – 2003 р. 5. Спеціальність за дипломом – практична психологія. 6. Посада – практичний психолог. 7. Місце роботи – національна гімназія №283 Деснянського району м. Києва. 8. Педагогічний стаж – 25 років, практичним психологом – 13 років. 9. Кваліфікаційна категорія – вища. 10. Проблеми, над розв’язанням яких працює: • Психологічний супровід учнів гімназії №283. •Розробка оптимальної моделі психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу у національній гімназії. •Виховання громадянина, патріота, гуманіста.
 2. 2. Мета: надання дитині необхідних в житті юридичних знань, навчити поважати закони та додержуватися їх. Об’єкт: Правова культура, як невід’ємний елемент життєдіяльності людини. Предмет: Попередження протиправної поведінки в учнівському середовищі.
 3. 3. Пріоритетними завданнями з правового виховання учнів є: - реалізація державних і міжнародних програм формування навичок здорового способу життя, профілактики наркоманії, СНІДу; - профілактика правопорушень, бездоглядності, насильства над дитиною; - реалізація районної програми «Підготовка молоді до сімейного життя, збереження загального і репродуктивного здоров'я, родинного виховання»; - підготовка до вибору майбутньої професії; - формування ціннісних орієнтацій молоді: - виховання в учнів патріотичних та гуманістичних рис; - розвивати особистісну громадянську відповідальність та вміння приймати свідомі рішення; - формування високого рівня правової культури; - виховання толерантного ставлення до інших.
 4. 4. Робота з правового виховання має свої закономірності, вона проводиться з учнями, учителями та батьками. У роботі з учнями застосовуються такі методи роботи як: діагностичної роботи;  корекційно – розвивальної роботи;  психологічної просвіти;  консультативної роботи; Стосовно учителів використовуються такі методи роботи як: діагностична робота; психологічна просвіта; консультативна робота Правова освіта з батьками включає такі методи роботи: діагностика; консультування; психологічна просвіта.
 5. 5. Основні напрями формування правової культури в 5-6 класах направлені на: - поширення правових знань; - виховання гуманності, людяності, доброти та товариськості; - розвиток навиків спілкування; - профілактику шкідливих звичок. Заняття в 5-6 класах носять в основному просвітницький та розвивальний характер. Прикладом таких занять можуть бути:  Що я знаю про права дитини? Як упоратися з неприємними почуттями до інших Відношення до себе та до інших Відповідальність за свої вчинки Лихослів'я Комп'ютерні ігри та жорстокість Шкідливі звички та корисні звички Що робити, щоб тебе не ображали
 6. 6. Основні напрямки формування правової культури в 7-8 класах направлені на:  - поліпшення навиків спілкування;  - поведінкові аспекти;  - правове виховання;  - виховання толерантного ставлення до інших;  - профілактику шкідливих звичок. Заняття по формуванню правової культури в 7-8 класах носять таку направленість:  Агресивна та асертивна поведінка  Толерантне ставлення до інших - запорука успішного спілкування  Ти мусиш жити гідно  Права та обов’язки громадянина  Знущання та жорстокість серед учнів  Відповідальність підлітків перед законом  Шкідливі звички та їх наслідки для людини та суспільства
 7. 7. Основні напрямки формування правової культури в 9-11 класах включають в себе:  популяризація правового виховання;  усвідомлення відповідальності за свої дії та вчинки;  спілкування;  Розвивати особисту громадянську відповідальність;  профілактика шкідливих звичок та збереження репродуктивного здоров’я молоді. Заняття по формуванню правової культури в 9-11 класах носять наступну спрямованість:  Домашнє насильство - порушення прав людини  Шлюб і сім’я  Ризикована поведінка та правопорушення  Правопорушення та юридична відповідальність  Адміністративне право та відповідальність неповнолітніх за адміністративні порушення  Работоргівля – порушення прав людини  Як держава захищає права дітей
 8. 8. Основні напрямки формування правової культури у вчителів та батьків:  Ознайомлення батьків та вчителів з нормативно-правовою базою захисту дітей;  Відпрацьовувати комунікативні навички взаємодією з дитиною;  Розвивати у дітей загальнолюдські моральні та духовні якості;  Ознайомити батьків та вчителів із наслідками протиправної поведінки;  Розвивати уміння позитивно розв’язувати конфліктні ситуації;  Профілактика шкідливих звичок;  Розвивати особистісну громадянську відповідальність батьків.
 9. 9. ЗАХОДИ ПО ФОРМУВАННЮ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ БАТЬКІВ НОСЯТЬ НАСТУПНУ СПРЯМОВАНІСТЬ:  Кібербулінг-порушення прав людини;  Правопорушення та кримінальна відповідальність;  Сімейне насилля, як фактор руйнівного виховного впливу;  Шляхи попередження порушення взвємин між батьками та дітьми.
 10. 10.  Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій;  Правова культура-норма життя;  Знущання та агресивність підлітків;  Психологічна взаємодія вчителя і учня, формування правового світогляду навичок правомірної і відповідальної поведінки учнів.
 11. 11.  Завдяки комплексному підходу у виховній роботі гімназії, яка включає такі форми роботи як: родинно – сімейне, правове, громадянське, національно – патріотичне, художньо – естетичне, екологічне виховання, а також співпраці вчителів права, завуча з виховної роботи та психологічної служби, у гімназії більше 10 років не має учнів, які стоять на внутрішньо шкільному обліку та обліку в кримінальній поліції.  Всебічна зайнятість учнів в різних видах виховної роботи як виховні класні заходи, міські та районні проекти, благодійні заходи, різноманітні конкурси та олімпіади залучають учнів до активної діяльності, тим самим створюючи розвивальний простір, в якому немає місця протиправним діям.
 12. 12. Дякуємо за увагу!

×