Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід роботи Новікова І.М.

136 views

Published on

Психологічний супровід дітей з порушеннм зору в умовах спеціального дошкільного навчального закладу

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Досвід роботи Новікова І.М.

  1. 1.  Заснований у 1969 році.  Як спеціальний для дітей з порушенням зору функціонує з 1980р.  Режим роботи СДНЗ -п'ятиденний. Для зручності батьків є групи для цілодобового перебування дітей
  2. 2.  Необхідність пошуку нових шляхів була обумовлена тим, що в останнє десятиліття гостро позначилася проблема істотного росту дітей з порушеннями в психічному й соматичному розвитку.  По даним Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), тільки 20% дітей, що народжуються, умовно є здоровими, інші по своєму психофізіологічному стані або займають крайове положення між здоров'ям і хворобою, або страждають порушеннями психічного розвитку.
  3. 3. Об’єкт дослідження: процес організації психолого – педагогічного супроводу дитини з порушеним зором в спеціальному навчальному закладі Предмет дослідження: система психолого – педагогічного супроводу дитини з порушеним зором в спеціальному навчальному закладі Мета: створення умов для безболісної адаптації дітей до навчального закладу та забезпеченню корекційно-розвивальної роботи під час перебування у дошкільному закладі, збереження та зміцнення психологічного здоров’я.
  4. 4. Процес психологічного супроводу дитини, в умовах спеціального дошкільного навчального закладу , складається з таких складових  діагностика сутності проблеми( для старшого дошкільного віку це - визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання);  розробка та здійснення (разом із вихователями та батьками) розвивальних програм з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхнього рівня розвитку на кожному віковому етапі;  корекційна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку;  консультаційна робота з адміністрацією дитячих закладів, вихователями й батьками щодо психологічних проблем виховання дітей.  Психологічна просвіта всіх учасників навчально- виховного процесу
  5. 5. Прикладом корекційно-розвивальної програми, яку ми використовуємо в період психологічного супроводу старшого дошкільного віку є заняття “Граємо у казку: використання засобів арт-терапії, казкотерапії, нейропсихології для розвитку та корекції пізнавальної та особистісної сфери дитини” дошкільного віку». Під час заняття використовуються наступні методи: •методи казко терапії, •лялько-терапії, •кінезіотерапії, •пальчиковій гімнастики, •ігри на розвиток пам’яті, уваги, мислення. Групові й індивідуальні заняття з дітьми дошкільного віку проводяться два рази в тиждень тривалістю від 30 до 45 хвилин (залежно від віку).
  6. 6. Для повноцінного розвитку дитини, організацію охорони зору, поліпшенню здоров‘я дітей спрямовані дії всього колективу СДНЗ Ведеться психологічний супровід педагогічного процесу: проводиться діагностична робота, індивідуальні та групові заняття з дітьми засобами казкотерапії, арт-терапії, пісочної терапії, проводиться консультативна робота з батьками та педагогами..
  7. 7. Систематична корекційна та навчально-виховна робота педагогічного колективу, медпрацівників та сім'ї сприяє покращенню гостроти зору у дітей, всебічному розвитку та успішній підготовки їх до навчання у школі.
  8. 8. Систематична корекційна та навчально-виховна робота педагогічного колективу, медпрацівників та сім'ї сприяє покращенню гостроти зору у дітей, всебічному розвитку та успішній підготовки їх до навчання у школі.

×