Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Тьюторська технологія
як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті
Підготувала:
заступник директора з НВР
НВК №9...
«Тьютор – нова людина в сучасній
українській школі. Ретровитік»
ТЬЮТОР – в перекладі з
англійської означає
учитель, вихова...
2015-2020 рр. – освітній експеримент «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті».
Він о...
Формула нової української школи складається
з 8 ключових компонентів:
1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні комп...
Яким, же повинен бути випускник нової української школи?
Випускник нової школи це:
Особистість
Цілісна особистість,
усебічно
розвинена, здатна
до критичного
мислення
Інноватор
Інн...
Три головні цеглини нової школи, на яких
базується успішне майбутнє дитини :
Педагогіка
партнерства
Орієнтація на учня,
ди...
Д. Карнегі зазначав:
«Управляти – означає приводити до успіху інших»
Ідея тьюторства – це ідея
педагогічного пошуку, особл...
Функції педагога із тьюторською компетентністю:
– діагностична
(знання здібностей та можливостей учня);
– проектна
(допомо...
Тьюторська технологія – це така педагогічна технологія, яка
базується на суб’єкт-суб’єктному, компетентнісному, діяльнісно...
Основні тьюторські технології:
 технологія індивідуальних та групових консультацій;
 технологія постановки запитання, як...
Алгоритм роботи тьютора:
1 • Визначення пізнавального інтересу.
2 • Формування навчального питання.
3 • Постановка мети ос...
Тьютор – спеціаліст, який займається
підтримкою інтересу дитини
Методи пошуку
пізнавального інтересу
Знаковий Рольовий Ком...
Тьютор – спеціаліст, який займається
підтримкою інтересу дитини
Форми організації практичної діяльності учнів в розрізі
ть...
Тема дебатів:
«Задля майбутнього розвитку країни потрібно
навчати дітей за кордоном»
ЗА
ПРОТИ
Тьютор – це спеціаліст з формування
майбутнього, який має розгледіти потенціал і
змоделювати до нього дорогу.
Презентація до виступ Діденко І.О. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуальності в освіті
Презентація до виступ Діденко І.О. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуальності в освіті
Презентація до виступ Діденко І.О. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуальності в освіті
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентація до виступ Діденко І.О. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуальності в освіті

771 views

Published on

Презентація до виступу Діденко І.О. Тьюторська технологія

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація до виступ Діденко І.О. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуальності в освіті

 1. 1. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті Підготувала: заступник директора з НВР НВК №99 Діденко І.О.
 2. 2. «Тьютор – нова людина в сучасній українській школі. Ретровитік» ТЬЮТОР – в перекладі з англійської означає учитель, вихователь, наставник, особистий куратор учня.
 3. 3. 2015-2020 рр. – освітній експеримент «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті». Він охоплює навчальні заклади чотирьох областей України: Київську, Тернопільську, Харківську та Дніпропетровську. Загалом 13 загальноосвітніх навчальних заклади. В Україні існує Всеукраїнська тьюторська асоціація, спрямована на впровадження індивідуалізації в освіті і розвиток системи тьюторів. На базі Київського педагогічного університету ім. Б. Грінченка проводяться чисельні «майстер- класи». 20 жовтня 2017 р. в м. Київ пройшов І Міжнародний Конгрес Тьюторінгу, мета якого: поширення серед педагогічної спільноти ідеї індивідуалізації в освіті, яка може бути реалізована через метод тьюторингу як в школі, так й у вищих начальних закладах.
 4. 4. Формула нової української школи складається з 8 ключових компонентів: 1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 2. Педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; 3. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; 4. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя. 5. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти; 6. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно. 7. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 8. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
 5. 5. Яким, же повинен бути випускник нової української школи?
 6. 6. Випускник нової школи це: Особистість Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення Інноватор Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя Патріот Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально- етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення
 7. 7. Три головні цеглини нової школи, на яких базується успішне майбутнє дитини : Педагогіка партнерства Орієнтація на учня, дитиноцентризм Виховання на цінностях
 8. 8. Д. Карнегі зазначав: «Управляти – означає приводити до успіху інших» Ідея тьюторства – це ідея педагогічного пошуку, особливого напрямку педагогічної діяльності, яка здійснюється спільно із підопічним і характеризується наявністю спільної мети, а також взаємною відповідальністю за результат.
 9. 9. Функції педагога із тьюторською компетентністю: – діагностична (знання здібностей та можливостей учня); – проектна (допомога в розробці перспективного плану розвитку особистості); – реалізаційна (допомога в реалізації індивідуального освітнього шляху); – аналітична (допомога в корекції навчального індивідуального плану).
 10. 10. Тьюторська технологія – це така педагогічна технологія, яка базується на суб’єкт-суб’єктному, компетентнісному, діяльнісному, культурологічному, гуманістичному підходах і заснована на взаємодії досвідченого і недосвідченого, на діалозі.
 11. 11. Основні тьюторські технології:  технологія індивідуальних та групових консультацій;  технологія постановки запитання, яке носило б проблемний характер;  технолога активного слухання;  проектно-дослідницька технологія;  інтерактивна технологія;  кейс-технологія;  технологія «портфоліо»;  інформаційна технологія.
 12. 12. Алгоритм роботи тьютора: 1 • Визначення пізнавального інтересу. 2 • Формування навчального питання. 3 • Постановка мети освітньої діяльності. 4 • Пошук навчальних ресурсів і розробка планів навчальної діяльності. 5 • Реалізація та обговорення, аналіз, корекція плану навчальної діяльності 6 • Аналіз результатів навчальної діяльності. 7 • Корекція навчальної мети й визначення тимчасових перспектив. • Обговорюються перспективи та встановлюються нові цілі.
 13. 13. Тьютор – спеціаліст, який займається підтримкою інтересу дитини Методи пошуку пізнавального інтересу Знаковий Рольовий Комунікавивний
 14. 14. Тьютор – спеціаліст, який займається підтримкою інтересу дитини Форми організації практичної діяльності учнів в розрізі тьюторських технологій: ділові та рольові ігри; соціально-психологічні; когнітивно-поведінкові тренінги; дискусії та диспути; лабораторні роботи; спонтанна творчість; презентації, конкурси, олімпіади; дебати.
 15. 15. Тема дебатів: «Задля майбутнього розвитку країни потрібно навчати дітей за кордоном» ЗА ПРОТИ
 16. 16. Тьютор – це спеціаліст з формування майбутнього, який має розгледіти потенціал і змоделювати до нього дорогу.

×