Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Virsma – punktu kopa, kuriem piemīt  ģeometriska īpašība, tas ir, virsmas  vienādojumu var uzrakstīt       ...
  Plaknes stāvoklis ir pilnīgi             noteikts, ja ir dots punkts             M0(x0, y0, z0...
n r r0    0 r r0   x x0 ; y y0 ; z z0      n A, B, CA x x0  B y  y0   C z z0  0
 Dots: M1(x1, y1, z1), M2(x2, y2, z2), M3(x3, y3, z3) M (x, y, z) – brīvi izraudzīts punkts.    x x1    y  y1 ...
  K(a; 0; 0)       N  L(0; b; 0)  N(0; 0; c)             x  a  y  z       c       ...
n0   cos ; cos ; cos       normālvektorsx cos    y cos     z cos    p  0              ...
z             r x; y; z             M    r0 x0 ; y0 ; z0      M0            ...
x  x0  mty  y0  ntz  z0  ptx x0   y    y0  z z0 m      n     px x0   y y0     z z0cos   c...
x x0  y y0  z z0cos   cos  cos         , , - vektora s virziena kosinusix x1   y y1   z z1x2 x1  y2 ...
F1 x, y, z  0F2 x, y, z  0       A1 x B1 y C1 z D1  0       A2 x B2 y C2 z D2  0         n1 A...
  Meklē krustpunktu:  › trim plaknēm;  › plaknei un taisnei      A1 x B1 y C1 z D1 0      A2 x B2 y C2 z...
Ax0    By0 Cz0      Dd     2     2    2     A   B    C
A1 x B1 y C1 z D1        0       A2 x B2 y C2 z D2         0       n1 n2       A1 A2  B...
x x1   y y1 z z1    m1    n1   p1   x x2   y y2 z z 2    m2    n2   p2       m1m2 n1n2 p1 p2c...
Ax By Cz D 0   x x0 y y0 z z0    m0  n0 p      mA nB pCcos      2    2    2    2    2   ...
3.3.1.analiitiska geometrija
3.3.1.analiitiska geometrija
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.3.1.analiitiska geometrija

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

3.3.1.analiitiska geometrija

 1. 1.  Virsma – punktu kopa, kuriem piemīt ģeometriska īpašība, tas ir, virsmas vienādojumu var uzrakstīt F(x, y, z) = 0 Līnija – divu virsmu šķēlums F1 x, y, z 0 F2 x, y, z 0
 2. 2.  Plaknes stāvoklis ir pilnīgi noteikts, ja ir dots punkts M0(x0, y0, z0), caur kuru tā M0 iet, un plaknei perpendikulārs vektorsr0 n n A, B, C r kuru sauc par normālvektoru. M 0M r r0 M 0M n n r r0 0
 3. 3. n r r0 0 r r0 x x0 ; y y0 ; z z0 n A, B, CA x x0 B y y0 C z z0 0
 4. 4.  Dots: M1(x1, y1, z1), M2(x2, y2, z2), M3(x3, y3, z3) M (x, y, z) – brīvi izraudzīts punkts. x x1 y y1 z z1 x2 x1 y2 y1 z2 z1 0 x3 x1 y3 y1 z3 z1 Pēc komplanaritātes nosacījuma
 5. 5.  K(a; 0; 0) N L(0; b; 0) N(0; 0; c) x a y z c b L a b 0 0 a 0 c a x y z 1K a b c
 6. 6. n0 cos ; cos ; cos normālvektorsx cos y cos z cos p 0 Pēc skalārā reizinājuma A cos B cos C cos D p 1 A2 B2 C 2 Normējošais reizinājums
 7. 7. z r x; y; z M r0 x0 ; y0 ; z0 M0 M 0M ts r r0 r r0 ts s x x0 mt O y y y0 nt z z0 ptx
 8. 8. x x0 mty y0 ntz z0 ptx x0 y y0 z z0 m n px x0 y y0 z z0cos cos cos , , - vektora s virziena kosinusi
 9. 9. x x0 y y0 z z0cos cos cos , , - vektora s virziena kosinusix x1 y y1 z z1x2 x1 y2 y1 z 2 z1
 10. 10. F1 x, y, z 0F2 x, y, z 0 A1 x B1 y C1 z D1 0 A2 x B2 y C2 z D2 0 n1 A1; B1; C1 n2 A2 ; B2 ; C2 i j k m, n, p - pirmās rindiņass n1 n2 A1 B1 C1 elementu i, j, k papildinājumi A2 B2 C2
 11. 11.  Meklē krustpunktu: › trim plaknēm; › plaknei un taisnei A1 x B1 y C1 z D1 0 A2 x B2 y C2 z D2 0 A3 x B3 y C3 z D3 0
 12. 12. Ax0 By0 Cz0 Dd 2 2 2 A B C
 13. 13. A1 x B1 y C1 z D1 0 A2 x B2 y C2 z D2 0 n1 n2 A1 A2 B1 B2 C1C2 cos n1 n2 A12 B12 C12 A2 2 2 2 B2 C2 Paralelitātes nosacījums A1 B1 C1 A2 B2 C2Perpendikularitātes nosacījums A1 A2 B1B2 C1C2 0
 14. 14. x x1 y y1 z z1 m1 n1 p1 x x2 y y2 z z 2 m2 n2 p2 m1m2 n1n2 p1 p2cos m12 n12 p12 m2 n2 2 2 2 p2
 15. 15. Ax By Cz D 0 x x0 y y0 z z0 m0 n0 p mA nB pCcos 2 2 2 2 2 2 A B C m n p

×