Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Par funkcijas f(x) primitīvo funkciju sauc funkciju  F(x), kuras atvasinājums ir vienāds ar doto funkciju  f(x) je...
  Funkcijas f(x) primitīvas funkcijas vispārīgo veidu  F(x) + C, kur F(x) ir kāda f(x) primitīvā funkcija, bet  C pa...
Integrāllīnijas
  Integrāllīnijas – dotās funkcijas f(x) primitīvo  funkciju kopa, kura sastāv no kongruentu līniju  saimes Oxy plak...
n    xn 1         dx              dx    1 1 x x dx     C                ...
Nenoteiktā integrāļa pamatīpašības  Nenoteiktais integrālis no vairāku funkciju  algebriskas summas ir vienāds ar atse...
  Visas integrēšanas formulas saglabā savu veidu, ja  neatkarīgā mainīgā x vietā ievieto jebkuru šī mainīgā  diferen...
Substitūcija                                3      2      3          ...
 Ja ir dotas divas diferenciālas funkcijas u = u(x) un v= v(x), tad reizinājuma atvasinājumu aprēķina pēc formulas   ...
 Funkcija u un diferenciālis dv jāizvēlas tā, lai reizinājums udv būtu vienāds ar visu zemintegrāļa izteiksmi. Funkcij...
  Pa daļām, kur par funkciju u var izvēlēties P(x), var  integrēt integrāļus  P x e kxdx     P x sin kxdx    ...
x      u  sin x   du    cos xdxI    e sin xdx      x           x            dv...
x    x    x2 e sin xdx e sin x e cos x 2C   x    x2 e sin xdx e sin x cos x   2C x     1 x e sin xdx ...
Qm xR x    Pn x        m     m 1Qm x   b0 x    b1 x     ... bm 1 x bm        n     ...
  Ja m ≥ n, tad R(x) neīsta racionāla  funkcija.                  Qm x        Rx   Pm  n ...
Polinoma sadalījums elementārdaļās  Vienkārša reāla sakne, t.i., saucējā ir         A  reizinātājs x - a   ...
3   3x x 1Rx   4 2   x x       4    2    2  2     x    x    x x     1 3x 3 x 1    ...
3       2       2        23x x 1    Ax 1    Bx x 1    Cx D x x4 x2    x2 x2 1  x x x2...
I. un II. paņēmiens   A      dx    d x a      dx  A     A     A ln x a  C  x a      x a...
III. paņēmiens        Mx N     p2        2            dx      q  0       x  p...
N              x Mx N            M dx 2    dx       M 2x px q          x px q ...
2N                            p        M         2x  p   M   M    ...
1           x     3x 1     3 dx    2       dx 3 2   x 2x 3    x 2x 3    2      ...
3 2 x 2 dx        dx  2      2       22 x 2x 3      x 1    1 3       3 d x2 2x 3    ...
2         2    2          x     2x 3  x 1    2  3x 1 2    dxx 2x 3       3     ...
2x 1     2x        1 2   dx    2            dx    2                    ...
IV. paņēmiens                Mx N                    m                ...
N                      x    Mx N                 M          2     ...
1            x     3x 1       3       2        dx 3    2             ...
2  3 d x 2x 3            dx             2  2 x2 2x 3 2       x  2           ...
dx                  dt               2  2         2    2 2    x 1    ...
2x 1               2x             dx       2         dx             ...
Universālā substitūcija    xt  tg    2     2t         1 t2    2dtsin x    2          c...
I.paņēmiens  Ja R(sinx; cosx) ir nepāra funkcija attiecībā pret cosx,  tad var lietot substitūciju t = sinx.     ...
6     A   B   C  1 t 1 t 2 t  1 t  1 t  2 t6   A1 t 2 t     B1 t 2 t   C1 t 1 t  Ja t 1  6 A 21 B ...
6       3   1   2  1 t 1 t 2 t    1 t   1 t  2 t  3   1   2          dt    3 ln 1 t ...
  Ja R(sinx; cosx) ir pāra funkcija attiecībā pret sinx un   cosx, tad var lietot substitūciju t = tgx.     dx  ...
2  dx       cos xdx    2    2     21 3 cos x  cos x 1 3 cos x               1    2 ...
1              dt          dt   2   3          2  31 t21 t    1        ...
 Ja m ir nepāra skaitlis, tad var lietot substitūciju t=cosx. Ja n ir nepāra skaitlis, tad var lietot substitūciju t=s...
2   4      2   2    2sin x cos xdx   sin x cos x cos xdx 1      1      1  1 cos 2 x  1 cos 2...
1    2      2  sin 2 x sin 2 x cos 2 x dx81   2     1    2  sin 2 xdx     sin 2 x cos 2 xdx8  ...
1sin mx cos nx   sin m n x sin m n x        2        1sin mx sin nx   cos m n x cos m n x       ...
sin 7 x cos3xdx1             1     1  sin 10 x sin 4 x dx   cos10x  cos 4 x C2           ...
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
3.1.nenoteiktais integralis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.1.nenoteiktais integralis

3,039 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3.1.nenoteiktais integralis

 1. 1.  Par funkcijas f(x) primitīvo funkciju sauc funkciju F(x), kuras atvasinājums ir vienāds ar doto funkciju f(x) jeb diferenciālis ir vienāds ar izteiksmi f(x)dx. 3 2 2 3 x 3x 3x dx x C Primitīvas funkcijas vispārīgais veids ir F(x) + C
 2. 2.  Funkcijas f(x) primitīvas funkcijas vispārīgo veidu F(x) + C, kur F(x) ir kāda f(x) primitīvā funkcija, bet C patvaļīga konstante, sauc par funkcijas f(x) nenoteikto integrāli un apzīmē ∫f(x)dx f x dx F x C f(x)dx – zemintegrāļa izteiksme F(x) - zemintegrāļa funkcija x – integrācijas mainīgais C – integrācijas konstante
 3. 3. Integrāllīnijas
 4. 4.  Integrāllīnijas – dotās funkcijas f(x) primitīvo funkciju kopa, kura sastāv no kongruentu līniju saimes Oxy plaknē.
 5. 5. n xn 1 dx dx 1 1 x x dx C tgx C ln C n 1 cos2 x 1 x2 2 1 x dx dx ln x C ctgx C shxdx chx C x sin 2 x x x dx e dx e C arctgx C chxdx shx C 1 x2 x ax dx dx a dx C arcsin x C thx C ln a 1 x 2 ch 2 x dx dxsin xdx cos x C ln x x2 1 C cthx C x 2 1 sh 2 xcos xdx sin x C
 6. 6. Nenoteiktā integrāļa pamatīpašības Nenoteiktais integrālis no vairāku funkciju algebriskas summas ir vienāds ar atsevišķo saskaitāmo nenoteikto integrāļu summu. f1 x f2 x f 3 x dx f1 x dx f 2 x dx f3 x dx Konstantu reizinātāju drīkst iznest kā reizinātāju pirms nenoteiktā integrāļa zīmes. c f x dx c f x dx
 7. 7.  Visas integrēšanas formulas saglabā savu veidu, ja neatkarīgā mainīgā x vietā ievieto jebkuru šī mainīgā diferencējamu funkciju u = (x) f x dx F x C, tad f u du Fu C 1 1 1 1cos3xdx cos3xd 3x cosudu sin u C sin 3x C 3 3 3 3 Substitūcijas metode
 8. 8. Substitūcija 3 2 3 t 5 2x x 5 2 x dx 2 dt 6 x dx 2 1 x dx dt 6 1 2 3 1 1 2x 5 2 x dx t dt t dt 6 6 31 2 2 1 3 3 t C 5 2x C6 3 9
 9. 9.  Ja ir dotas divas diferenciālas funkcijas u = u(x) un v= v(x), tad reizinājuma atvasinājumu aprēķina pēc formulas (uv)’ = u’v + v’u Diferenciālā forma d(uv) = vdu + udv udv = d(uv) – vdu udv uv vdu Parciālās integrēšanas formula
 10. 10.  Funkcija u un diferenciālis dv jāizvēlas tā, lai reizinājums udv būtu vienāds ar visu zemintegrāļa izteiksmi. Funkcija u jāizvēlas tā, lai pēc dv izteiksmes varētu atrast funkciju v. Jāprot aprēķināt ∫vdu.
 11. 11.  Pa daļām, kur par funkciju u var izvēlēties P(x), var integrēt integrāļus P x e kxdx P x sin kxdx P x cos kxdx P x ln xdx P x arcsin xdx P x arccosxdxP x arctgxdx P x arcctgxdx
 12. 12. x u sin x du cos xdxI e sin xdx x x dv e dx v e x x u cos x du sin xdx e sin x e cos xdx x x dv e dx v e x x x e sin x e cos x e sin xdx 2C
 13. 13. x x x2 e sin xdx e sin x e cos x 2C x x2 e sin xdx e sin x cos x 2C x 1 x e sin xdx e sin x cos x C 2
 14. 14. Qm xR x Pn x m m 1Qm x b0 x b1 x ... bm 1 x bm n n 1 Pn x a0 x a1 x ... an 1 x an
 15. 15.  Ja m ≥ n, tad R(x) neīsta racionāla funkcija. Qm x Rx Pm n x Pn x Ja m < n, tad R(x) īsta racionāla funkcija.
 16. 16. Polinoma sadalījums elementārdaļās Vienkārša reāla sakne, t.i., saucējā ir A reizinātājs x - a x a Sakne a ar kārtu k, t.i., saucējā ir reizinātājs (x – a)k Ak Ak 1 A1 k k 1 ... x a x a x a Polinoms Pn(x), t.i., saucējā ir Mx N reizinātājs x2 + px + q x 2 px q Polinoms Pn(x) ar kārtu 2, t.i., saucējā ir reizinātājs (x2 + px + q)2 M 2 x N2 M1 x N1 2 x 2 px q x 2 px q
 17. 17. 3 3x x 1Rx 4 2 x x 4 2 2 2 x x x x 1 3x 3 x 1 A B Cx D 4 2 2 2 x x x x x 1
 18. 18. 3 2 2 23x x 1 Ax 1 Bx x 1 Cx D x x4 x2 x2 x2 1 x x x2 1 x2 x2 1 3 2 3 3 23x x 1 Ax A Bx Bx Cx Dx B C 3 A 1 A D 0 B 1 B 1 C 2 A 1 D 1 3 3x x 1 1 1 2x 1 4 2 2 2 x x x x x 1
 19. 19. I. un II. paņēmiens A dx d x a dx A A A ln x a C x a x a x a A dx d x a A 1 k dx A k A k k 1 Cx a x a x a k 1 x a
 20. 20. III. paņēmiens Mx N p2 2 dx q 0 x px q 4 3x 1 22 2x 1 02 2 dx 3 0 2 dx 1 0 x 2x 3 4 x 1 4 d x2 px q 2x p dxd x2 2x 3 2 x 2 dx d x2 1 2 xdx
 21. 21. N x Mx N M dx 2 dx M 2x px q x px q 2N 2N 2x 2x p pM M dx M M dx2 x 2 px q 2 2 x px q 2N p M 2x p M M dx dx 2 x2 px q 2 2 x px q
 22. 22. 2N p M 2x p M M dx dx 2 x2 px q 2 2 x px q M 2x p M 2N dx 2 dx p 2 2 2 x px q 2 M p p x q 2 2M 2x p M 2N dx 2 dx p2 x px q 2 M 2 2 2 p p x q 2 2
 23. 23. 1 x 3x 1 3 dx 2 dx 3 2 x 2x 3 x 2x 3 2 2 1 2x 2x 2 2 2x 2 13 3 dx 3 3 3 3 dx dx2 x2 2x 3 2 2 x 2x 3 2 x2 2x 3 1 1 3 2x 2 3 3 2 dx 2 dx 2 x 2x 3 2 x 2x 3 3 2 x 2 dx dx 2 2 2 2 x 2x 3 x 2x 3
 24. 24. 3 2 x 2 dx dx 2 2 22 x 2x 3 x 1 1 3 3 d x2 2x 3 dx 2 2 2 dx 2 x 2x 3 x 1 2 23 d x 2x 3 dx 2 2 22 x 2x 3 x 1 2 2 3 1 x 1 ln x 2 2x 3 2 arctg C 2 2 2
 25. 25. 2 2 2 x 2x 3 x 1 2 3x 1 2 dxx 2x 3 3 1 x 1 ln x 2 2x 3 2 arctg C 2 2 2
 26. 26. 2x 1 2x 1 2 dx 2 dx 2 dxx 1 x 1 x 1 2x dx dx d x2 1 dx x2 1 x2 1 x2 1 x2 1 ln x 2 1 arctgx C
 27. 27. IV. paņēmiens Mx N m dx x2 px q 3x 1 2x 1 2 dx 2 dx 2 x 2x 3 x2 1 d x2 px q 2x p dxd x2 2x 3 2 x 2 dx d x2 1 2 xdx
 28. 28. N x Mx N M 2 dx M 2 dx 2 2x px q x px q 2N 2N 2x 2x p pM M M M 2 dx 2 dx2 2 x px q 2 2 x px q 2N p M 2x p M M 2 dx 2 dx 2 x2 px q 2 x 2 px q
 29. 29. 1 x 3x 1 3 2 dx 3 2 dx 2 2 x 2x 3 x 2x 3 2 2 1 2x 2x 2 2 2x 2 13 3 dx 3 3 3 3 dx 2 dx 22 x2 2x 3 2 x2 2x 3 2 2 x 2x 3 1 1 3 2x 2 3 3 2 dx 2 dx 2 x2 2x 3 2 x2 2x 3 3 2 x 2 dx dx 2 2 2 2 x 2 2x 3 x 2 2x 3
 30. 30. 2 3 d x 2x 3 dx 2 2 x2 2x 3 2 x 2 2x 3 23 1 dx 2 2 22 x 2x 3 2 2 x 1 2
 31. 31. dx dt 2 2 2 2 2 x 1 2 2 t a dt t 1 dt 2 2 2 2a 2 t 2 a 2 2a 2 t 2 a 2t a t 1 1 t arctg C 2a 2 t 2 a2 2 2a a a t 1 1 x 1 2 2 2 arctg C 2 2 x 1 2 2 2 2 2 2
 32. 32. 2x 1 2x dx 2 dx 2 dx 2 2 2 2x 1 x 1 x 1 d x2 1 dx 1 dx 2 2 2 2 2 2 2 2 x 1 x 1 x 1 x 1 dx x 1 dx x 1 2 arctgx Cx 2 1 2 x2 1 2 x2 1 2 x2 1 2
 33. 33. Universālā substitūcija xt tg 2 2t 1 t2 2dtsin x 2 cos x 2 dx 1 t 1 t 1 t2 2 2t 1 t 2dt I R 2 ; 2 2 1 t 1 t 1 t
 34. 34. I.paņēmiens Ja R(sinx; cosx) ir nepāra funkcija attiecībā pret cosx, tad var lietot substitūciju t = sinx. dt = cosx dx 6dx 6 cos xdx 2 cos x sin x cos x cos x 2 cos x sin x cos x 6 cos xdx 6 cos xdx cos2 x 2 sin x 1 sin 2 x 2 sin x 6dt 6dt 1 t2 2 t 1 t 1 t 2 t
 35. 35. 6 A B C 1 t 1 t 2 t 1 t 1 t 2 t6 A1 t 2 t B1 t 2 t C1 t 1 t Ja t 1 6 A 21 B 01 C 0 2 Ja t 1 6 A 0 3 B 2 3 C 2 0 Ja t 2 6 A 3 0 B 1 0 C 1 3 A 3 B 1 C 2
 36. 36. 6 3 1 2 1 t 1 t 2 t 1 t 1 t 2 t 3 1 2 dt 3 ln 1 t ln 1 t 2 ln 2 t C 1 t 1 t 2 tJa R(sinx; cosx) ir nepāra funkcija attiecībā pret sinx, tadvar lietot substitūciju t = cosx. dt = -sinx dx
 37. 37.  Ja R(sinx; cosx) ir pāra funkcija attiecībā pret sinx un cosx, tad var lietot substitūciju t = tgx. dx 2 1 t2dt cos x sin 2 x cos2 x 1 t2 1 t2
 38. 38. 2 dx cos xdx 2 2 21 3 cos x cos x 1 3 cos x 1 2 cos x dx 1 t 2 dt 1 3 cos2 x cos2 x 3 1 2 1 t
 39. 39. 1 dt dt 2 3 2 31 t21 t 1 1 t 1 t2 1 t 2 dt 1 t 1 tgx arctg C arctg C4 t2 2 2 2 2
 40. 40.  Ja m ir nepāra skaitlis, tad var lietot substitūciju t=cosx. Ja n ir nepāra skaitlis, tad var lietot substitūciju t=sinx. Ja m un n abi ir pāra skaitļi, bet vismaz viens no tiem ir negatīvs, tad var lietot substitūciju t = tgx. Ja m un n abi ir pozitīvi pāra skaitļi, tad izmanto 2 1 2 1 sin x 1 cos 2 x cos x 1 cos 2 x 2 2 1 sin x cos x sin 2 x 2
 41. 41. 2 4 2 2 2sin x cos xdx sin x cos x cos xdx 1 1 1 1 cos 2 x 1 cos 2 x 1 cos 2 x dx 2 2 2 1 2 sin 2 x 1 cos 2 x dx 8 1 2 2 sin 2 x sin 2 x cos 2 x dx 8
 42. 42. 1 2 2 sin 2 x sin 2 x cos 2 x dx81 2 1 2 sin 2 xdx sin 2 x cos 2 xdx8 8 1 1 2 1 cos 4 x dx sin 2 xd sin 2 x16 16 1 1 1 3 x sin 4 x sin 2 x C16 64 48
 43. 43. 1sin mx cos nx sin m n x sin m n x 2 1sin mx sin nx cos m n x cos m n x 2 1 cos mx cos nx cos m n x cos m n x 2
 44. 44. sin 7 x cos3xdx1 1 1 sin 10 x sin 4 x dx cos10x cos 4 x C2 20 8

×