RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

27,385 views

Published on

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3 CERIA SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYAMATA PELAJARAN : Bahasa MelayuTARIKH : 1 November 2012HARI : KhamisMASA : 8.40 pagi hingga 9.40 pagiKELAS : 3 CeriaTEMA : Keseniaan dan KebudayaanTAJUK : Seni Tradisional KitaBILANGAN MURID : 30 OrangOBJEKTIF PELAJARAN : Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat : 1) Membaca dan memahami isi kandungan teks yang diberikan. 2) Menyatakan makna perkataan berwarna dengan betul . 3) Menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan dengan betul. 4) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan rangsangan.HASIL PEMBELAJARAN :1) Menjawab tiga soalan kefahaman.2) Memberikan enam makna perkataan yang dicetak berwarna.3) Mengelas dan menyenaraikan maklumat berdasarkan tajuk.4) Memberikan tiga nilai dan pengajaran yang terdapat dalam lirik lagu.FOKUS UTAMA :5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betuldan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Aras 1(i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
  2. 2. Aras 3(i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untukmengukuhkan fakta.FOKUS SAMPINGAN :6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat untukbagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuaiAras 3(i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.KEMAHIRAN BAHASA : Bertutur, membaca dan menulis.SISTEM BAHASA : Kata nama, sinonimILMU : Pend. Muzik, Pend. Sivik & KewarganegaraanNILAI : Menghargai, Menghormati, BanggaKEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH / KBTKEMAHIRAN BERFIKIR : Menjana idea , Menerangkan sebabKEMAHIRAN BELAJAR : Mengumpul dan memproses maklumatKECERDASAN PELBAGAI : Kontekstual, Verbal- linguistikALAT BANTU MENGAJAR : i) Video Tarian Canggung ii) Slide Power Point iii) Alat Muzik iv) Lembaran kerja
  3. 3. PENGETAHUAN SEDIA ADA :1. Murid–murid pernah mendengar beberapa jenis alat muzik.2. Murid pernah membaca pelbagai jenis teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.Sumber:i). Contoh alat muzik seperti kompang .ii). Buku Teks Bahagian 2: muka surat 32-33iii). Buku aktiviti: Jild 2, muka surat 30
  4. 4. AKTIVITI PENGAJARAN DAN LANGKAH CATATAN PEMBELAJARANSet Induksi  Guru meminta murid mendengar muzik dan KBT –( 5 minit ) lagu ‘Ala Canggung’. P.MuzikMuzik ( tarian  Murid mendengar dengan teliti lagu yangCanggung ) diperdengarkan. Sumber:Sumber P&P:  Guru dan murid menyanyikan lagu bersama- VideoPower Point sama.  Murid cuba menyatakan kategori muzik yang diperdengarkan.Perkembangan Aktiviti 1 Ilmu: P. Muzik  Murid membaca petikan tentang tajuk denganLangkah 1 BCB – senyap.(5 minit) mendengar  Murid dipilih secara rawak untuk membaca dengan teliti petikan dan murid lain mendengar dengan teliti. KP: interpersonal10 minit  Murid membaca perkataan dan ayat secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang Sumber: Buku betul. teks Tahun 3 jilid 2.
  5. 5. Langkah 2 Aktiviti 2 BCB: Bacaan(10 minit)  Guru meminta murid menyebut perkataan dengan nada yang dicetak berwarna. dan intonasiSistem ejaan :  Guru mengemukakan soalan lisan tentang yang betulasal perkataan berwarna. Teknik :berasal  Murid memberikan makna perkataan yang Bersoal jawab dicetak berwarna yang terdapat dalam petikan.asas  Guru memberikan makna perkataan yang KP:diasaskan betul. Interpersonaljenaka Nilai: berdikari Sumber P&P: Petikan Aktiviti 3 Ilmu: PSKLangkah 3 (10 minit)  Guru meminta murid menjawab soalan KB: Menjana kefahaman berdasarkan petikan. idea Ayat Tunggal, Sumber P&P: Ayat Majmuk Aktiviti 4  Murid mengelas dan menyenaraikan maklumat -Power point yang ditunjukkan mengikut kategori. latihan  Murid melakukan latihan secara interaktif. interaktif
  6. 6. Langkah 4 Aktiviti 5 KBCB: Bacaan ( 15 minit )  Murid membaca lirik lagu ‘Ala Canggung” lancar, dan menyatakan nilai yang terdapat dalamIsi – Nilai dan Menganalisis, lagu. pengajaran Mencatat Aktiviti 6 KP: Interpersonal Aktiviti berkumpulan. Alatan:  Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Pen marker,  Kumpulan 1 kertas  Kumpulan 2 mahjong  Kumpulan 3  Kumpulan 4  Kumpulan 5  Pembentangan hasil kerja kumpulan Penutup Rumusan isi  Guru membuat rumusan tentang tajuk yang (5 minit) pelajaran telah dipelajari.  Menyanyi bersama lagu Tarian Canggung Penerapan yang dimuat turun melalui you tube. nilai-nilai murni. Video Tarian Canggung.

×