Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motivacija za učenje

9,467 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Motivacija za učenje

 1. 1. Psihološki uslovi uspešnogučenjaKristina MirkovićUniverzitet u BeograduFilozofski fakultetOdeljenje za psihologiju
 2. 2.  Sposobnost za učenje – testovi opšte inteligencije Različiti tipovi učenja – različit stepen učešćainteligencije! Primer:pretežno memorisanje (anatomija, istorijski datumi, stranereči...)sprampretežnog razmišljanja, zaključivanja (logika, matematika,fizika...)
 3. 3. Motivacija za učenjeVisoka sposobnost za učenje i poznavanjetehnika uspešnog učenja nisu dovoljni za uspeh!
 4. 4. Jerks – Dodsonov zakon (1908) Odnos jačine motiva i uspeha u učenju
 5. 5. Kako motivacija utiče na učenje?1) povećava opštu aktivaciju nervnog sistema,povećava budnost i pažnju2) pospešuje dublju obradu informacija
 6. 6.  Namera da se nešto nauči- aktivira procese koji omogućavaju uspešno učenje i pamćenje- izaziva povećanju pažnju i budnost Primer odsustva namere da se nešto nauči:- profesor koji više puta pročita prozivnik pa ipak ne naučiimena svih učenika
 7. 7.  Učenje za određeni rok Svest o roku utiče na trajnost naučenoggradiva Gradivo koje se uči za kraći rok pre sezaboravlja od gradiva za udaljenijivremenski rok
 8. 8. Unutrašnja i spoljašnja motivacija za učenje Unutrašnja motivacija- izvire iz zainteresovanosti za sam sadržajkoji se uči Radoznalost Kvazipotrebe- intelektualna napetost koju stvarazanimljiv problem Kognitivni nesklad- susret sa novim podacima koji protivrečeranijim shvatanjima
 9. 9.  Spoljašnja motivacija- ne proističe iz sadržaja gradiva Motivi ekonomske prirode Obzir prema roditeljima Ugled u očima drigih Ugled u vlastitim očima (sujeta,potvrđivanje slike o sebi) Ocene, nagrade, pohvale,takmičenja, kazne...
 10. 10.  Stepen aspiracije Određuje krajnji domet učenja Povezan sa osobinama ličnosti, sposobnostima,vaspitanjem i obrazovanjem, kulturom Primer:- Neki učenici se zadovoljavaju tek prolaznim ocenama, drugisu nezadovoljni i vrlo dobrim.
 11. 11.  Radne navike – značajan uslov uspešnog učenja ,,Zlatno pravilo” u sticanju radnih navika: Ne propuštati priliku da se određena radnja izvršikada za nju dođe vreme!
 12. 12. Metode uspešnog učenja Osmišljavanje Opšte ideje i principi najbrže se uče i najduže pamte! Dobro učiti i dobro pamtiti znači misliti o onome o čemu seuči! Tome doprinose:- uvid u celinu- prethodni pregled gradiva (brzo pročitavanje)- postavljanje pitanja i zadataka
 13. 13.  Učenje po delovima i učenje celine Metoda po delovima – pre se dolaazi do uspeha Metoda celine – uvid u celinu i strukturu gradiva Kombinovana metoda- učeći jedan deo teksta, ima se u vidu celina i značaj samogdela za celinu
 14. 14.  Vremenski raspoređeno i koncentrisano učenje Vremenski raspoređeno učenje daje bolje rezultate. Metoda raspoređenog učenja – korisno kod slabo smisaonoggradiva (npr. reči stranog jezika, nazivi umetničkih dela i sl.) Vremenska raspodela nije korisna kod težeg smisaonoggradiva.
 15. 15.  Aktivno učenje i preslišavanje Najbolje se pamte ideje do kojih se dolazi sopstvenomaktivnošću. Preslišavanje – aktivan napor da se setimo onoga što smoučili.
 16. 16.  Vrste preslišavanja:1) glasno i doslovno ponavljanje delova teksta2) ponavljanje svojim rečima, sa sopstvenom organizacijommaterije3) ,,u sebi”, najvažniji i najteži delovi4) pismeno (pisanje rezimea)
 17. 17.  Kako se preslišavati?1) Redosledom kojim je gradivo prikazano u knjizi2) Najpre najvažnije pa potom manje bitne stvari Kada se preslišavati? Što ranije, ali ne suviše rano. Preuranjeno preslišavanje – ,,nagađanje”, mehaničkoupamćivanje Nakon svake manje celine i značajnijeg pasusa u tekstu. Na kraju celokupnog gradiva.
 18. 18.  Pregled pročitanog gradiva Postiže se čitanjem nakon pređene manje ili većeceline. Ponavljanje Prvo ponavljanje neposredno nakon završetka učenja. Ponavljanje otpočeti pre nego što se gradivo u velikojmeri zaboravi!
 19. 19.  Podvlačenje Šta podvlačiti? Glavne ideje, stručne termine, važnije detalje, ključne reči i fraze Podvlačenje treba da bude rezultat detaljne analize teksta. Da bi se tekst dobro podvukao, prethodno treba dobro da seprostudira. Dobro podvučen tekst, brže se ponovo čita i ponavlja.
 20. 20. Sažetak predavanja Motivacija za učenje- Jerks – Dodsonov zakon- Unutrašnja i spoljašnja motivacija Stepen aspiracije Radne navike Metode uspešnog učenja1) Osmišljavanje2) Učenje po delovima i učenje celine3) Vremenski raspoređeno i koncentrisano učenje4) Aktivno učenje i preslišavanje5) Pregled pročitanog gradiva6) Ponavljanje7) Podvlačenje

×