SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Henry ry:n Future HR jaos, syksy 2009

HR:n Ideaali kompetenssi ja mindset – pienryhmän loppuraportti
Harri Sirén, Piia Järvinen, Leena Malin, Outi Taivainen, Vivi Stening


Tulevaisuuden HR ammattilainen rakentaa ja valmentaa henkilöstöä, joka saumattomasti tukee liiketoiminnan tavoitteita kaikilla osa-
alueilla. Yrityksen korkein henkilöstöjohto osallistuu aktiivisesti strategiatyöhön. Hän on osaamisellaan ja kokemuksellaan hankkinut
luottamuksen ja hänen panos on korvaamaton mietittäessä tulevaisuuden muutoksia sekä niiden vaikutuksia koko henkilöstöön.1.  Aiheen kuvaus ja rajaus
   Future HR-jaoksen eri pienryhmissä lähdettiin tarkastelemaan henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden haasteita. HR:n Ideaali
   kompetenssi ja mindset -pienryhmä puolestaan päätti lähteä näistä teemoista pintaa syvemmälle eli tarkastelemaan sitä, millaisia
   edellytyksiä tai vaatimuksia nämä tulevaisuuden HR-haasteet aiheuttavat henkilöstöammattilaisen omalle henkilökohtaiselle
   kasvulle: millainen on tulevaisuuden ideaali-henkilöstöammattilaisen profiili mieleltään, toimintatavoiltaan ja ajatusmaailmaltaa?

2.  Pienryhmätyöskentelyn kuvaus
   Pienryhmän tarkoituksena oli välttää osaamisluetteloita määriteltäessä tulevaisuuden henkilöstöammattilaisen profiilia. Jotta tässä
   onnistuttaisiin, valitsimme metodiksemme henkilöhaastattelut. Haastatteluja on tehty kolmesta eri näkökulmasta: Henkilöstöjohto,
   Yritysjohto ja nuoret HR ammattilaiset. Haastattelumenetelmänä arvostava haastattelua ja hyvin avoin kysymyksen asettelu esim.
   Mitä on hyvä henkilöstöjohtaminen tulevaisuudessa ja miten se koskettaa sinua?3.  Ryhmätyön löydökset
   Haastatteluaineisto on erittäin laaja, joten tässä pienryhmämme työn tuloksia on kiteytetty muutamaan pääteemaan.

   3.1.  Perusasiat haltuun
        Helposti keskustelu tulevaisuuden henkilöstöjohtamisen haasteista siirtyy ylemmälle tasolle, strategiseen
        henkilöstöjohtamiseen ja yhteistyöhön liiketoimintajohdon kanssa. Kaikissa haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi että
        perustason operatiivista henkilöstötyötä ei tule väheksyä. Sen merkitys on tärkeä tulevaisuudessa, toimien ikään kuin
        peruskivenä strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Jokaisella korkeamman tason henkilöstöammattilaisella tulee olla
        halussa palkka- ja työsuhdeasiat sekä niihin liittyvä juridiikka, jotta niitä voidaan kehittää ja hyödyntää liiketoiminnan
        tukena. Tämä on lisäksi tärkeää jotta henkilöstöammattilainen osaisi arvioida kriittisesti operatiivisen henkilöstötyön tilaa
        sekä mm. ulkoistamis- ja automatisointimahdollisuuksia. Hyväksi uralla on myös henkilöstöasioiden tarkastelu ja
        työstäminen eri näkökulmista: sekä yrityksen sisä- että ulkopuolelta (esim. konsultointi).   3.2.  "Keep it simple"
        Haastatteluissa tuli ilmi että kaikki johtamisteoriat loppuen lopuksi yhtä päteviä, mutta on tärkeää löytää "oma teoriansa"
        ja pysyä siinä. Tämä luo hyvän pohjan toimia esikuvana johtamisessa, mitä henkilöstöammattilaiselta odotetaan.
        Vaikka henkilöstöhallinto kehittäisi kuinka hienoja toimintatapoja ja malleja, eivät ne toimi ilman että liiketoiminta "ostaa
        ne" ja auttaa sinua viemään muutokset käytäntöön. Markkinointi- ja myyntitaitoja siis tarvitaan! Sinun tulee välttää liian
        raskaiden toimintatapojen tai rakenteiden luomista jotta implementointi olisi mielekkäämpää ja sujuvampaa. Hyvä keino
        tähän on testata ideoitasi. Henkilöstöihmisen on tärkeää osallistua myös itse tekemiseen, olla lähellä toimintaa jotta hän
        tietää mitä oikeasti tarvitaan. Hyvää henkilöstöjohtamista on tehdä työtä asiakkaan ehdoilla ja tätä tukien (sisäiset
        asiakkaat esim. esimiehet).
        Haastatteluissa tuli ilmi myös ajatus että on lähtökohtaisesti parempi ja taloudellisempi toteuttaa 70% suunnitelma
        100%:sti kuin 100% suunnitelma 70%:sesti.

   3.3.  Pysy raikkaana
        Suuntaa katseesi tulevaisuuteen ja organisaation tavoitteisiin, opi menneistä. Hae aktiivisesti tulevaisuuden
        suuntaviivoja ja trendejä henkilöstöjohtamisen saralta ja tuo niitä perustellusti liikkeenjohdon avuksi. Verkostoidu, myös
        HR:n ulkopuolella. Ole avoin, keskustele ja rakenna hyviä luottamuksellisia suhteita. Hyvää henkilöstöjohtamista
        tehdään tässä ja nyt. Suurissa muutostilanteissa hankittu luottamus ja arvostus nousevat suureen arvoon. Uusien
        trendien tarkastelussa henkilöstöammattilaisen tulee olla avoin ja optimistinen mutta pitää mielessä kuitenkin terve
        kriittisyys ja välttää jokaisen uuden trendin perässä juoksemista vaan muistaa oma johtamisfilosofiansa ja heijastaa
        uusia tuulia siihen jotta kokonaisuus pysyisi loogisena.
        Muista myös AY-yhteistyö, seuraa työmarkkinoita. Kukaan muu ei sitä tee.
        Nuorten henkilöstöammattilaisten kannattaa hankkiutua lähelle hyvää henkilöstöjohtajaa. Ottaa oppia erilaisista
        esimiehistä (hyvistä ja huonoista). Nuorelle tekee hyvää myös mentorointi ja sen kautta verkostoituminen.

   3.4.  Haasta itsesi
Henkilöstöammattilaisen roolin organisaatiossa on haastava: on oltava sympaattinen, empaattinen, vakuuttava ja
     vaikuttava paitsi lähellä liiketoimintaa, johtoa myös esimiehiä ja työntekijöitä. Toisaalta taas on osattava pitää tietty
     etäisyys eri toimijoihin ja asioihin, suhtauduttava ammatillisesti, tunteettomasti. Tämä kuitenkin helpottaa usein asioiden
     hoitamista sekä hyvän tilannetajun ja objektiivisen näkökulman säilyttämistä. Näin toimitusjohtajakin saa parhaan
     sparrarin henkilöstöjohtajastaan.
     Hankkiudu organisaatiossa poikkitieteellisiin projekteihin ja pakottaudu mukavuusalueen ulkopuolelle. Haastateltavien
     mukaan haastavat ja mahdottomat tilanteet on koettu uralla usein kaikista palkitsevimpina. Tee vaikeita asioita
     useamman kerran: No gain no pain. Hanki kokemusta tiskin toiselta puolelta: myynnistä, tuotannosta, ostosta tms.
     Henkilöstöammattilaisen tulee välttää jäämistä mukavuusalueelleen ennen kaikkea silloin kun asiat sujuvat. Tällöin tulee
     lähteä taas tutkimaan, tarkastelemaan ja ennakoimaan seuraavia muutoksia, olla askeleen edellä sillä henkilöstöön
     liittyvien muutosten suunnittelu, toteuttaminen ja ennen kaikkea käytäntöön vieminen vie aina paljon aikaa.
     Nuorilla HR-ammattilaisilla on tärkeää saada uran alkuvaiheessa jo aito kokemus "työnantajapuolella" toimimisesta, joka
     on ammatillisen kasvun paikka: oletko valmis allekirjoittamaan HR:n välillä kaksijakoisenkin roolin saneeraajana ja
     kehittäjänä?

3.5.  Uudet tuulet: Sitouta, älä sido
     Kulttuurin ja arvojohtamisen merkitys tulee kasvamaan, erityisesti nuorten työnhakijoiden ja työntekijöiden keskuudessa.
     Nuoret tuntuvat olevan hyvin tietoisia siitä, millainen on "hyvä työnantaja". Uskalla kuitenkin haastaa tämä jos on
     mahdollisuus, käy vuoropuhelua nuorten kanssa ja mieti miten tulevaisuuden odotukset istuvat omaan organisaatioosi.
     Psykologinen sopimus muuttuu työelämän muuttuessa joustavammaksi puolin ja toisin: työnantajat eivät sitoudu enää
     työntekijöihin niin vahvasti ja toisaalta työntekijöiden kynnys vaihtaa työnantajaa madaltuu. Yksilöllisyys lisääntyy johon
     oikea vastaus voi ollakin yhteisöllisyys!
     Rekrytoinneissa kilpailuvaltiksi tulevatkin arvot, yrityskulttuuri (yhteisöllisyys). Ei ole niinkään merkitystä tietyllä
     tehtävänkuvalla vaan yrityksen maineella, arvoilla ja toimintatavoilla. Tietyssä yrityksessä työskentely voi olla jopa
     tietynlainen "statement". Myös työelämän muutokset edellyttävät tulevaisuudessa suurempaa joustavuutta eri tehtävien
     kesken. Näin ollen työntekijöitä ei voida tulevaisuudessa enää sitoa tiettyyn tehtävään vaan sen sijaan työntekijät tulee
     sitouttaa kokonaisvaltaisemmin yritykseen, sen missioon, tavoitteisiin ja arvoihin.
     Myös henkilöstöammattilaisen tulee itse sitoutua siihen mitä julistaa eli ei voi liikaa jumiutua omaan rooliinsa vaan oltava
     joustava vaihtamaan tehtävää yrityksen tarpeiden mukaan. On hyvä lähtökohta ja tavoite tehdä itsestä tarpeeton ja
     saada asiat toimimaan itsestään. Kun asiat on saatu toimimaan on aika tarttua uusiin haasteisiin.

3.6.  Majakka ja perävaunu

     Yhteisen kielen löytäminen johdon ja henkilöstöammattilaisen kesken on oleellisen tärkeää. Haastattelujen pohjalta
     toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja nähdään tiiviinä aisaparina. Yhteinen kieli syntyy syvän luottamuksen ja arvostuksen
     kautta. HR johtajalla täytyy olla kyky tuottaa lisäarvoa johtoryhmäkeskuteluun muustakin kun henkilöstöasioista. Myös
     yhteisen arvomaailman löytäminen on tärkeää tälle suhteelle. Oleellinen kysymys on, uskaltaako johtaja rekrytoida
     itseään pätevämmän henkilöstöjohtajan, joka oikeasti osaa haastaa toimitusjohtajan näkemykset?

3.7.  Vakuuta ja vaikuta
     Älä pyydä lupaa mennä mukaan liikkeenjohtoon vaan mene ja ole osa sitä. Vakuuta olemassaolosi tärkeys ottamalla
     paikkasi, uskaltamalla linjata asioita, ota kantaa. Tehtäväsi on ennen kaikkea lisätä yhden investoinnin, henkilöstön,
     arvoa! Ole kiinnostunut liiketoiminnan haasteista, tutustu asiakkaisiin, markkinoihin.
     Henkilöstöasiat eivät aina ole helppoja ja voivat olla jaksamisen kannalta rankkaa. Näin ollen se, miten vaikeisiin asioihin
     suhtautuu, on tärkeää. Usein työntekijöillä ja esimiehillä on oikeus olla näkyvästikin kriittisiä organisaation toimintaa
     kohtaan mutta henkilöstöammattilaiselta ei tällaista hyväksytä. Rakenna hyvä tukiverkosto, jonka kanssa kiperiä asioita
     voi jakaa ja sparrata. Useilla haastateltavilla HR johtajilla oli ’konsultti kotona tai lähipiirissä’.
     Osoita halua vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen ja menestymiseen. Tarjoa henkilöstöjohtamisen näkökulmasta
     työkaluja tähän. Kuuntele, tee tulkinta- ja toimenpide-ehdotus HR:n näkökulmasta ja reagoi. Henkilöstöjohtamisessa älä
     keskity vain organisaation heikkouksiin ja näiden kehittämiseen vaan tunnista myös organisaation vahvuudet ja keskity
     vahvistamaan näitä.
     Vaikuta liikkeenjohdon käsityksiin johtamisesta, suuntaa sitä liiketoiminnan tavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan.
     Rakenna oma karisma ja pidä huolta, että sinut kutsutaan mukaan tekemään päätöksiä.
     Uskalla priorisoida hankkeita ja tekemisiä: arvioi kriittisesti tekemisen tarve, arvioi automatisoinnin mahdollisuudet.
     Viestintä- ja vaikuttamistaitojen sekä markkinointi- ja myyntitaitojen merkitys nousee henkilöstötyössä edelleen, paitsi
     yhteistyössä liikkeenjohdon, myös esimieskunnan ja henkilöstön kanssa. Se, miten asioita tekee ja miten niistä kerrotaan
     merkitsee henkilöstölle paljon.

More Related Content

What's hot

Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Tyoelama2020
 
Maanonen, Talent management
Maanonen, Talent managementMaanonen, Talent management
Maanonen, Talent managementHeidi Maanonen
 
Talent Management Alustus Henry 15052012 Ainasoja
Talent Management Alustus Henry 15052012 AinasojaTalent Management Alustus Henry 15052012 Ainasoja
Talent Management Alustus Henry 15052012 AinasojaAinasoja
 
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaanModernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaanCorporate Spirit Ltd
 
Talent Management Esitys
Talent Management EsitysTalent Management Esitys
Talent Management EsitysVivi Stening
 
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaOnko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaSinikka Ahokas
 
Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016
Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016
Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016Seedi
 
Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009Jarmo Ruohonen
 
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Maria Rajakallio
 
ABT-käsikirja-nettiin
ABT-käsikirja-nettiinABT-käsikirja-nettiin
ABT-käsikirja-nettiinVesa Tuomela
 
Määritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategianMääritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategianLeijonaksi
 

What's hot (17)

Spirit 2/2018
Spirit 2/2018Spirit 2/2018
Spirit 2/2018
 
Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014
 
Maanonen, Talent management
Maanonen, Talent managementMaanonen, Talent management
Maanonen, Talent management
 
CI corporate spirit 2_2011
CI corporate spirit 2_2011CI corporate spirit 2_2011
CI corporate spirit 2_2011
 
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
 
Spirit 04 2015
Spirit 04 2015Spirit 04 2015
Spirit 04 2015
 
Talent Management Alustus Henry 15052012 Ainasoja
Talent Management Alustus Henry 15052012 AinasojaTalent Management Alustus Henry 15052012 Ainasoja
Talent Management Alustus Henry 15052012 Ainasoja
 
Spirit 2 2015
Spirit 2 2015Spirit 2 2015
Spirit 2 2015
 
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaanModernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
Modernilla Engagement-tutkimuksella tehoa liiketoimintaan
 
Talent Management Esitys
Talent Management EsitysTalent Management Esitys
Talent Management Esitys
 
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaOnko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
 
Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016
Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016
Toimitusjohtajuus sadassa minuutissa - Future CEO 2016
 
Spirit 3 2016
Spirit 3 2016Spirit 3 2016
Spirit 3 2016
 
Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009
 
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
 
ABT-käsikirja-nettiin
ABT-käsikirja-nettiinABT-käsikirja-nettiin
ABT-käsikirja-nettiin
 
Määritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategianMääritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategian
 

Viewers also liked

Greatplacetowork esitys 20052010
Greatplacetowork esitys 20052010Greatplacetowork esitys 20052010
Greatplacetowork esitys 20052010Vivi Stening
 
Ss universum esitys 300910
Ss universum esitys 300910Ss universum esitys 300910
Ss universum esitys 300910Vivi Stening
 
Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Työnantajamielikuvatutkimus 2009Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Työnantajamielikuvatutkimus 2009Vivi Stening
 
Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009
Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009
Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009Vivi Stening
 

Viewers also liked (6)

Greatplacetowork esitys 20052010
Greatplacetowork esitys 20052010Greatplacetowork esitys 20052010
Greatplacetowork esitys 20052010
 
Tymi 2010 s&s
Tymi 2010 s&s Tymi 2010 s&s
Tymi 2010 s&s
 
Tymi 2010 s&s
Tymi 2010 s&s Tymi 2010 s&s
Tymi 2010 s&s
 
Ss universum esitys 300910
Ss universum esitys 300910Ss universum esitys 300910
Ss universum esitys 300910
 
Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Työnantajamielikuvatutkimus 2009Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Työnantajamielikuvatutkimus 2009
 
Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009
Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009
Organisaatioiden Rekrytointikaytannot 2009
 

Similar to Hr Mindset Loppuraportti V3

Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Jarmo Ruohonen
 
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivätKehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivätTuulikki Juusela
 
16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirjaTyöterveyslaitos
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäSusanna Rantanen
 
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässäBränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässäPeter Peitsalo
 
Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011Corporate Spirit Ltd
 
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013Peter Peitsalo
 
Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014
Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014
Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014Cocomms
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiLionSteps Oy
 
Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen
Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseenSuorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen
Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseenTomi Kasurinen
 
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenTuomo Luoma
 
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMuutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMinna Pohjola
 
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markkuPro-Source Oy
 
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 finalJanhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 finalMinna Janhonen
 

Similar to Hr Mindset Loppuraportti V3 (20)

Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011
 
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivätKehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
 
16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirja
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
 
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdfopas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
 
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässäBränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
 
Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011
 
Corporate spirit_2_2011
Corporate spirit_2_2011Corporate spirit_2_2011
Corporate spirit_2_2011
 
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
 
Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014
Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014
Cocomms Gurutalk Yritysjohtajat varautuvat tulevaisuuteen 2014
 
hyvinvointi net
hyvinvointi nethyvinvointi net
hyvinvointi net
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
 
Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen
Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseenSuorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen
Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen
 
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminen
 
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMuutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
 
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
 
Spirit 4 2017
Spirit 4 2017Spirit 4 2017
Spirit 4 2017
 
Sparraava esimies 2013
Sparraava esimies 2013Sparraava esimies 2013
Sparraava esimies 2013
 
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 finalJanhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
Janhonen Lean and Operational Excellence 2019 final
 
Soveltuvuusarviointi osana rekrytointia
Soveltuvuusarviointi osana rekrytointiaSoveltuvuusarviointi osana rekrytointia
Soveltuvuusarviointi osana rekrytointia
 

Hr Mindset Loppuraportti V3

 • 1. Henry ry:n Future HR jaos, syksy 2009 HR:n Ideaali kompetenssi ja mindset – pienryhmän loppuraportti Harri Sirén, Piia Järvinen, Leena Malin, Outi Taivainen, Vivi Stening Tulevaisuuden HR ammattilainen rakentaa ja valmentaa henkilöstöä, joka saumattomasti tukee liiketoiminnan tavoitteita kaikilla osa- alueilla. Yrityksen korkein henkilöstöjohto osallistuu aktiivisesti strategiatyöhön. Hän on osaamisellaan ja kokemuksellaan hankkinut luottamuksen ja hänen panos on korvaamaton mietittäessä tulevaisuuden muutoksia sekä niiden vaikutuksia koko henkilöstöön. 1. Aiheen kuvaus ja rajaus Future HR-jaoksen eri pienryhmissä lähdettiin tarkastelemaan henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden haasteita. HR:n Ideaali kompetenssi ja mindset -pienryhmä puolestaan päätti lähteä näistä teemoista pintaa syvemmälle eli tarkastelemaan sitä, millaisia edellytyksiä tai vaatimuksia nämä tulevaisuuden HR-haasteet aiheuttavat henkilöstöammattilaisen omalle henkilökohtaiselle kasvulle: millainen on tulevaisuuden ideaali-henkilöstöammattilaisen profiili mieleltään, toimintatavoiltaan ja ajatusmaailmaltaa? 2. Pienryhmätyöskentelyn kuvaus Pienryhmän tarkoituksena oli välttää osaamisluetteloita määriteltäessä tulevaisuuden henkilöstöammattilaisen profiilia. Jotta tässä onnistuttaisiin, valitsimme metodiksemme henkilöhaastattelut. Haastatteluja on tehty kolmesta eri näkökulmasta: Henkilöstöjohto, Yritysjohto ja nuoret HR ammattilaiset. Haastattelumenetelmänä arvostava haastattelua ja hyvin avoin kysymyksen asettelu esim. Mitä on hyvä henkilöstöjohtaminen tulevaisuudessa ja miten se koskettaa sinua? 3. Ryhmätyön löydökset Haastatteluaineisto on erittäin laaja, joten tässä pienryhmämme työn tuloksia on kiteytetty muutamaan pääteemaan. 3.1. Perusasiat haltuun Helposti keskustelu tulevaisuuden henkilöstöjohtamisen haasteista siirtyy ylemmälle tasolle, strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja yhteistyöhön liiketoimintajohdon kanssa. Kaikissa haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi että perustason operatiivista henkilöstötyötä ei tule väheksyä. Sen merkitys on tärkeä tulevaisuudessa, toimien ikään kuin peruskivenä strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Jokaisella korkeamman tason henkilöstöammattilaisella tulee olla halussa palkka- ja työsuhdeasiat sekä niihin liittyvä juridiikka, jotta niitä voidaan kehittää ja hyödyntää liiketoiminnan tukena. Tämä on lisäksi tärkeää jotta henkilöstöammattilainen osaisi arvioida kriittisesti operatiivisen henkilöstötyön tilaa sekä mm. ulkoistamis- ja automatisointimahdollisuuksia. Hyväksi uralla on myös henkilöstöasioiden tarkastelu ja työstäminen eri näkökulmista: sekä yrityksen sisä- että ulkopuolelta (esim. konsultointi). 3.2. "Keep it simple" Haastatteluissa tuli ilmi että kaikki johtamisteoriat loppuen lopuksi yhtä päteviä, mutta on tärkeää löytää "oma teoriansa" ja pysyä siinä. Tämä luo hyvän pohjan toimia esikuvana johtamisessa, mitä henkilöstöammattilaiselta odotetaan. Vaikka henkilöstöhallinto kehittäisi kuinka hienoja toimintatapoja ja malleja, eivät ne toimi ilman että liiketoiminta "ostaa ne" ja auttaa sinua viemään muutokset käytäntöön. Markkinointi- ja myyntitaitoja siis tarvitaan! Sinun tulee välttää liian raskaiden toimintatapojen tai rakenteiden luomista jotta implementointi olisi mielekkäämpää ja sujuvampaa. Hyvä keino tähän on testata ideoitasi. Henkilöstöihmisen on tärkeää osallistua myös itse tekemiseen, olla lähellä toimintaa jotta hän tietää mitä oikeasti tarvitaan. Hyvää henkilöstöjohtamista on tehdä työtä asiakkaan ehdoilla ja tätä tukien (sisäiset asiakkaat esim. esimiehet). Haastatteluissa tuli ilmi myös ajatus että on lähtökohtaisesti parempi ja taloudellisempi toteuttaa 70% suunnitelma 100%:sti kuin 100% suunnitelma 70%:sesti. 3.3. Pysy raikkaana Suuntaa katseesi tulevaisuuteen ja organisaation tavoitteisiin, opi menneistä. Hae aktiivisesti tulevaisuuden suuntaviivoja ja trendejä henkilöstöjohtamisen saralta ja tuo niitä perustellusti liikkeenjohdon avuksi. Verkostoidu, myös HR:n ulkopuolella. Ole avoin, keskustele ja rakenna hyviä luottamuksellisia suhteita. Hyvää henkilöstöjohtamista tehdään tässä ja nyt. Suurissa muutostilanteissa hankittu luottamus ja arvostus nousevat suureen arvoon. Uusien trendien tarkastelussa henkilöstöammattilaisen tulee olla avoin ja optimistinen mutta pitää mielessä kuitenkin terve kriittisyys ja välttää jokaisen uuden trendin perässä juoksemista vaan muistaa oma johtamisfilosofiansa ja heijastaa uusia tuulia siihen jotta kokonaisuus pysyisi loogisena. Muista myös AY-yhteistyö, seuraa työmarkkinoita. Kukaan muu ei sitä tee. Nuorten henkilöstöammattilaisten kannattaa hankkiutua lähelle hyvää henkilöstöjohtajaa. Ottaa oppia erilaisista esimiehistä (hyvistä ja huonoista). Nuorelle tekee hyvää myös mentorointi ja sen kautta verkostoituminen. 3.4. Haasta itsesi
 • 2. Henkilöstöammattilaisen roolin organisaatiossa on haastava: on oltava sympaattinen, empaattinen, vakuuttava ja vaikuttava paitsi lähellä liiketoimintaa, johtoa myös esimiehiä ja työntekijöitä. Toisaalta taas on osattava pitää tietty etäisyys eri toimijoihin ja asioihin, suhtauduttava ammatillisesti, tunteettomasti. Tämä kuitenkin helpottaa usein asioiden hoitamista sekä hyvän tilannetajun ja objektiivisen näkökulman säilyttämistä. Näin toimitusjohtajakin saa parhaan sparrarin henkilöstöjohtajastaan. Hankkiudu organisaatiossa poikkitieteellisiin projekteihin ja pakottaudu mukavuusalueen ulkopuolelle. Haastateltavien mukaan haastavat ja mahdottomat tilanteet on koettu uralla usein kaikista palkitsevimpina. Tee vaikeita asioita useamman kerran: No gain no pain. Hanki kokemusta tiskin toiselta puolelta: myynnistä, tuotannosta, ostosta tms. Henkilöstöammattilaisen tulee välttää jäämistä mukavuusalueelleen ennen kaikkea silloin kun asiat sujuvat. Tällöin tulee lähteä taas tutkimaan, tarkastelemaan ja ennakoimaan seuraavia muutoksia, olla askeleen edellä sillä henkilöstöön liittyvien muutosten suunnittelu, toteuttaminen ja ennen kaikkea käytäntöön vieminen vie aina paljon aikaa. Nuorilla HR-ammattilaisilla on tärkeää saada uran alkuvaiheessa jo aito kokemus "työnantajapuolella" toimimisesta, joka on ammatillisen kasvun paikka: oletko valmis allekirjoittamaan HR:n välillä kaksijakoisenkin roolin saneeraajana ja kehittäjänä? 3.5. Uudet tuulet: Sitouta, älä sido Kulttuurin ja arvojohtamisen merkitys tulee kasvamaan, erityisesti nuorten työnhakijoiden ja työntekijöiden keskuudessa. Nuoret tuntuvat olevan hyvin tietoisia siitä, millainen on "hyvä työnantaja". Uskalla kuitenkin haastaa tämä jos on mahdollisuus, käy vuoropuhelua nuorten kanssa ja mieti miten tulevaisuuden odotukset istuvat omaan organisaatioosi. Psykologinen sopimus muuttuu työelämän muuttuessa joustavammaksi puolin ja toisin: työnantajat eivät sitoudu enää työntekijöihin niin vahvasti ja toisaalta työntekijöiden kynnys vaihtaa työnantajaa madaltuu. Yksilöllisyys lisääntyy johon oikea vastaus voi ollakin yhteisöllisyys! Rekrytoinneissa kilpailuvaltiksi tulevatkin arvot, yrityskulttuuri (yhteisöllisyys). Ei ole niinkään merkitystä tietyllä tehtävänkuvalla vaan yrityksen maineella, arvoilla ja toimintatavoilla. Tietyssä yrityksessä työskentely voi olla jopa tietynlainen "statement". Myös työelämän muutokset edellyttävät tulevaisuudessa suurempaa joustavuutta eri tehtävien kesken. Näin ollen työntekijöitä ei voida tulevaisuudessa enää sitoa tiettyyn tehtävään vaan sen sijaan työntekijät tulee sitouttaa kokonaisvaltaisemmin yritykseen, sen missioon, tavoitteisiin ja arvoihin. Myös henkilöstöammattilaisen tulee itse sitoutua siihen mitä julistaa eli ei voi liikaa jumiutua omaan rooliinsa vaan oltava joustava vaihtamaan tehtävää yrityksen tarpeiden mukaan. On hyvä lähtökohta ja tavoite tehdä itsestä tarpeeton ja saada asiat toimimaan itsestään. Kun asiat on saatu toimimaan on aika tarttua uusiin haasteisiin. 3.6. Majakka ja perävaunu Yhteisen kielen löytäminen johdon ja henkilöstöammattilaisen kesken on oleellisen tärkeää. Haastattelujen pohjalta toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja nähdään tiiviinä aisaparina. Yhteinen kieli syntyy syvän luottamuksen ja arvostuksen kautta. HR johtajalla täytyy olla kyky tuottaa lisäarvoa johtoryhmäkeskuteluun muustakin kun henkilöstöasioista. Myös yhteisen arvomaailman löytäminen on tärkeää tälle suhteelle. Oleellinen kysymys on, uskaltaako johtaja rekrytoida itseään pätevämmän henkilöstöjohtajan, joka oikeasti osaa haastaa toimitusjohtajan näkemykset? 3.7. Vakuuta ja vaikuta Älä pyydä lupaa mennä mukaan liikkeenjohtoon vaan mene ja ole osa sitä. Vakuuta olemassaolosi tärkeys ottamalla paikkasi, uskaltamalla linjata asioita, ota kantaa. Tehtäväsi on ennen kaikkea lisätä yhden investoinnin, henkilöstön, arvoa! Ole kiinnostunut liiketoiminnan haasteista, tutustu asiakkaisiin, markkinoihin. Henkilöstöasiat eivät aina ole helppoja ja voivat olla jaksamisen kannalta rankkaa. Näin ollen se, miten vaikeisiin asioihin suhtautuu, on tärkeää. Usein työntekijöillä ja esimiehillä on oikeus olla näkyvästikin kriittisiä organisaation toimintaa kohtaan mutta henkilöstöammattilaiselta ei tällaista hyväksytä. Rakenna hyvä tukiverkosto, jonka kanssa kiperiä asioita voi jakaa ja sparrata. Useilla haastateltavilla HR johtajilla oli ’konsultti kotona tai lähipiirissä’. Osoita halua vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen ja menestymiseen. Tarjoa henkilöstöjohtamisen näkökulmasta työkaluja tähän. Kuuntele, tee tulkinta- ja toimenpide-ehdotus HR:n näkökulmasta ja reagoi. Henkilöstöjohtamisessa älä keskity vain organisaation heikkouksiin ja näiden kehittämiseen vaan tunnista myös organisaation vahvuudet ja keskity vahvistamaan näitä. Vaikuta liikkeenjohdon käsityksiin johtamisesta, suuntaa sitä liiketoiminnan tavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan. Rakenna oma karisma ja pidä huolta, että sinut kutsutaan mukaan tekemään päätöksiä. Uskalla priorisoida hankkeita ja tekemisiä: arvioi kriittisesti tekemisen tarve, arvioi automatisoinnin mahdollisuudet. Viestintä- ja vaikuttamistaitojen sekä markkinointi- ja myyntitaitojen merkitys nousee henkilöstötyössä edelleen, paitsi yhteistyössä liikkeenjohdon, myös esimieskunnan ja henkilöstön kanssa. Se, miten asioita tekee ja miten niistä kerrotaan merkitsee henkilöstölle paljon.