Sector terciari o de serveis

1,686 views

Published on

Presentació realitzada per Isabel del Bosque, Andrea Morales i Aitor Ruiz per a la matèria de 2on de batxillerat. Curs 2009-10

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sector terciari o de serveis

  1. 2. <ul><li>1 . Introducció al sector terciari o de serveis </li></ul><ul><li>1.1 Que és la terciarització? </li></ul><ul><li>1.2 Quantitat de mà d’ obra del sector </li></ul><ul><li>2 . Estat del benestar </li></ul><ul><li>2.1 Administració pública </li></ul><ul><li>2.2 L’ Educació </li></ul><ul><li>2.3 La Sanitat </li></ul><ul><li>3 . La xarxa de transports </li></ul><ul><li>3.1 Via terrestre </li></ul><ul><li>3.2 Via ferroviària </li></ul><ul><li>3.3 Via aérea </li></ul><ul><li>3.4 Via marítima </li></ul><ul><li>3.5 Total de passatgers als principals aeroports d’ Espanya 2009 </li></ul><ul><li>3.6 Transport de mercaderies terrestre (tonelades) 2007 </li></ul>
  2. 3. <ul><li>4. El comerç </li></ul><ul><li>4.1 Definició de comerç </li></ul><ul><li>4.2 Grau d’ ocupació al comerç per tipus d’ empresa </li></ul><ul><li>4.3 El comerç a Catalunya (any 2003/any 2007) </li></ul><ul><li>5. Mitjans de comunicació </li></ul><ul><li>5.1 Funcions dels mitjans de comunicació </li></ul><ul><li>5.2 Tipus de mitjans de comunicació </li></ul><ul><li>5.3 Innovació de les noves tecnologies (Tinença d’ aquestes a les llars catalanes.) </li></ul><ul><li>6. El turisme </li></ul><ul><li>6.1 Turisme exterior (número de turistes exteriors a Espanya 2009) </li></ul><ul><li>6.2 Turisme nacional (Viatges a CCAA de l’ any 2008) </li></ul><ul><li>6.3 Ingressos del turisme des de 1997 fins 2009 a Espanya </li></ul><ul><li>7. Conclusions </li></ul><ul><li>8. Bibliografia </li></ul>
  3. 4. Mobilització
  4. 11. <ul><li>3.1 Via terrestre : facilita el viatge de mercaderies i d'automòbils, tot i crear un impacte ambiental i les seves llargues retencions. </li></ul><ul><li>3.2 Via ferroviària : la més antiga de totes, aquesta connecta amb totes les províncies on i tenen destinació tant mercaderies com passatgers. </li></ul><ul><li>3.3 Via aérea : facilita el desplaçament a llocs allunyats, te un termini d’arribada curt. </li></ul><ul><li>3.4 Via marítima : facilita el transport de mercaderies (TEUS) i passatgers (de vacances) pel mar. </li></ul>

×