Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'estudi del fet urbà a Cubelles

1,387 views

Published on

L'estudi del fet urbà a través dels elements de la imatge de la ciutat de Kevin Lynch: camins, límits, fites, nodes i barris

Published in: Education
 • Hola Sonia.
  Torne a respondre ací el teu missatge, doncs no sé si on l'he posat és el lloc. És molt satisfactori que vos siga útil, i per això l'agraïment és meu per fer-la servir.
  Aquest projecte de treball que presentes ací és interessant. Me'l miraré per vore de fer-lo amb els alumnes.
  Empar
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

L'estudi del fet urbà a Cubelles

 1. 1.   L'ESTUDI DEL FET  URBÀ A CUBELLES          Sonia RuizConesa Dept. socials INS CUBELLES  
 2. 2. PRESENTACIÓ • Aquest projecte es realitza a la matèria  de socials de 3ESO. • És un projecte de geografia aplicada ja  que consisteix en adquirir els  continguts de geografia urbana a  través de l’estudi de la ciutat de  Cubelles.
 3. 3. • Dins dels objectius de les ciències socials  al llarg de l’etapa de la ESO trobem les  competències específiques centrades en  conviure i habitar el món. • Per aquesta raó els pilars d’aquest  projecte són: o Treballar en equip o Explorar el medi local a través de l’urbanisme i  l’arquitectura o Analitzar els conflictes d’interessos que es donen en la  gestió de l’espai urbà. o Obtenir una imatge integrada de Cubelles. OBJECTIUS
 4. 4. • La metodologia aplicada pretén facilitar als nois  i les noies de 3ESO algunes de les claus  interpretatives dels nous paisatges urbans de  Catalunya: els paisatges de la dispersió. • Les noves àrees urbanes ja no es corresponen  amb les imatges tradicionals de la ciutat  mediterrània compacta.  • El poblament de Cubelles n’és un bon exemple  amb un centre urbà compacte envoltat d’un  “arxipèlag” d’urbanitzacions disperses per tot el  muncipi. METODOLOGIA
 5. 5. • La metodologia aplicada té com a referent científic els estudis de la imatge de la ciutat realitzats als EEUU durant la dècada dels anys 50 i 60 del segle XX, moment d’expansió del poblament dispers en aquell pais. (Kevin Lynch, Lewis Mumford, entre d’altres).
 6. 6. FASES DEL PROJECTE • El projecte es desenvolupa en tres fases: 1.L’estudi previ de la imatge de l’espai urbà de Cubelles. • Catàlegs dels cinc elements que componen la imatge de l’espai urbà: • Els camins: elements linials per on discorren els nostres desplaçaments. • Els límits: trencament de la continuitat, elements linial que separa dos espais diferenciats. • Els barris: sectors de la ciutat • Els nodes: punts estratègics de la ciutat relacionats amb els camins. • Les fites: llocs seleccionats per la població com a punts de refrència • Elaboració d’un poster explicatiu de tot el procés per part de cada equip de treball.
 7. 7. FASE 1: ANÀLISI DE LA IMATGE DE CUBELLES L’objectiu d’aquesta primera fase és que prenguin consciència que la imatge que cadascú té de la seva ciutat està formada per elements amb identitat, estructura i significat emocional. I. EL MEU MAPA DE CUBELLES. 1. Cada noi i cada noia, individualment, fa un dibuix de la seva imatge del municipi de Cubelles. Només compta amb el recurs de la seva memòria, un llapis i un full en blanc. • Per ajudar a interpretar el mapa, facilita informació sobre o El temps que porta vivint a Cubelles o La zona de Cubelles on està casa seva o Informació sobre els seus desplaçaments habituals: recorregut i mode de transport emprat.
 8. 8. FASE 1: ANÀLISI DE LA IMATGE DE CUBELLES II. EL NOSTRE MAPA DE CUBELLES 1.Posen en comú els seus coneixements elaborant un mapa de gran format • Fan un esborrany a la pissarra on intenten ubicar els diferents sectors del municipi de Cubelles.
 9. 9. A continuació, consensuen els símbols i colors que utilitzaran en aquesta representació i traspassen aquestes idees al mural
 10. 10. FASE 2: ELABORACIÓ DELS CATÀLEGS • Es distribueix l’alumnat de cada grup-classe en cinc equips de treball, un equip per a cada element de la imatge de la ciutat. Tasques a realitzar: 1.Cada equip acorda el criteri per a diferenciar les diferents categories dins de cada element: tipus de camins, nodes, límits, ..... • De cada categoria, s’escullen els llocs més representatius per la seva singularitat, que seran fotografiats.
 11. 11. 1.Els llocs escollits són localitzats en un mapa propi de cada grup als mapes de Google. 2.Les fotografies són descarregades per cada grup en un album web al Picassa. 3.D’aquesta manera, els punts localitzats se’ls hi pot vincular la fotografia corresponent feta pel grup. 4.Al quadre de diàleg de cada punt cal explicar la raó de l’elecció d’aquella localització.
 12. 12. - Títol del mapa: nom de l’element_grup classe (p.e. Camins_3ESOB) - Descripció: el criteri per a establir les categories d’aquell element - Cada lloc escollit es localitzat amb un marcador i un nom. • Cada marcador, clicant a “edició html” se li pot assignar una icona personalitzada que porta una URL. Cada imatge descarregeda a Picassa té una URL. • Un cop finalitzat el mapa, es deixa l’enllaç per accedir-hi al blog de la matèria.
 13. 13. PUBLICACIÓ DELS RESULTATS El desenvolupament d’aquest treball es va publicant al blog de la matèria http://blocs.xtec.cat/geo3 Els resultats es publiquen al web Cubelles landscapes

×