Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energia i indústria

2,158 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energia i indústria

 1. 1. ENERGIA I INDÚSTRIA <ul><li>Les fonts d’energia </li></ul><ul><li>La crisi del petroli i les energies alternatives </li></ul><ul><li>Els minerals estratègics </li></ul><ul><li>Tipus d’indústria </li></ul><ul><li>Localització industrial </li></ul><ul><li>Grans àrees industrials del món </li></ul>
 2. 2. 1. Les fonts d’energia <ul><li>L’ENERGIA MOTOR DE LA INDUSTRIALITZACIÓ </li></ul><ul><li>Primera industrialització: el carbó (s. XVIII-XIX) </li></ul><ul><li>Segona industrialització: el petroli (finals s. XIX – començaments del s.XX) </li></ul><ul><li>A partir de la crisi del petroli (1973): comença a tenir un pes important l’energia nuclear </li></ul>LES ENERGIES CONVENCIONALS Font d’energia Usos Impacte ambiental Jaciments CARBÓ - font d’energia - matèria primera de la indústria siderúrgica - obtenció de quitrà i gas. Emissions de CO 2 i residus sòlids. EUA, Rússia, Xina, Europa, la Índia i Austràlia PETROLI <ul><li>ús a partir de la invenció del motor d’explosió. </li></ul><ul><li>Matèria primera de la indústria petroquímica. </li></ul>Emissió de CO 2 i vessaments dels petroliers Orient Mitjà (1/3 reserves mundials), EUA, Rússia, Mèxic, Veneçuela. GAS NATURAL - Combustible domèstic i industrial. - Matèria primera de la indústria química És el combustible fòssil menys contaminant. Emissió de CO 2 Rússia, Orient Mitjà, EUA, Canadà, Mèxic i Nord d’Àfrica
 3. 3. 2. La crisi del petroli i les energies alternatives <ul><li>LA CRISI DEL PETROLI </li></ul><ul><li>1973: Inici de la segona guerra arabo-israelí. OPEP augmenta el preu del barril. </li></ul><ul><li>Aquest augment del preu del barril fou la causa d’una profunda crisi econòmica de les economies industrialitzades. </li></ul><ul><ul><li>S’aplicaren polítiques d’estalvi energètic </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègies de diversificació energètica: va afavorir l’ús de l’energia nuclear (EUA, Europa, Rússia i el Japó, i més endavant, els països amb economies emergents – la Índia i la Xina, principalment- </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>LES ENERGIES RENOVABLES </li></ul><ul><li>Def: Totes aquelles energies que es reposen a una velocitat superior a la velocitat de consum i que, per tant, es poden explotar indefinidament sense que s’esgotin </li></ul><ul><li>BIOMASSA </li></ul><ul><li>HIDROELÈCTRICA (30% CONSUM MUNDIAL D’ENERGIA) </li></ul><ul><li>SOLAR </li></ul><ul><li>EÒLICA </li></ul><ul><li>GEOTÈRMICA </li></ul><ul><li>MAREMOTRIU </li></ul><ul><li>Són energies netes, no generen residus i són inesgotables </li></ul><ul><li>Poder calorífic modest </li></ul><ul><li>Requereixen de fortes inversions i de tecnologia molt avançada </li></ul><ul><li>Distribució no uniforme en tot el planeta. </li></ul>2. La crisi del petroli i les energies alternatives
 5. 5. 3. Els minerals estratègics <ul><li>ELS MINERALS METÀL·LICS, BASE DE LA INDÚSTRIA </li></ul><ul><li>Matèries primeres: tant les obtingudes de la natura com les semielaborades per la indústria petroquímica o carboquímica </li></ul><ul><li>Les matèries primeres més important són els minerals metàl·lics: substàncies no orgàniques amb contingut metàl.lic utilitzades sovint en els processos industrials . </li></ul><ul><li>Els preus dels minerals es fixen a la Borsa de Londres </li></ul><ul><li>JACIMENTS: Explotació segons models colonials. </li></ul><ul><li>LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS RECURSOS MINERALS </li></ul><ul><li>Minerals metàl.lics </li></ul><ul><li>FERRO: Zones de producció= països on es va iniciar la Revolució Industrial (Europa Occidental i EUA) + Brasil, Índia i Xina. </li></ul><ul><li>BAUXITA: Obtenció d’alumini. Zones de producció= zones tropicals ( Guinea, Jamaica, Brasil) </li></ul><ul><li>COURE: Gran importància estratègica (indústria elèctrica). Base per a obtenir d’altres metalls mitjançant aliatges: </li></ul><ul><ul><li>Coure + estanys= bronze </li></ul></ul><ul><ul><li>Coure + llautó= zinc </li></ul></ul><ul><li>Minerals no metàl.lics </li></ul><ul><li>Fosfats: utilitzats com a fertilitzants en el sector agrícola </li></ul><ul><li>Materials de construcció </li></ul>
 6. 6. 4. Tipus d’indústries <ul><li>INDÚSTRIES DE BASE I DE BÉNS D’EQUIPAMENTS </li></ul><ul><li>Les indústries de base o de béns d’equipaments </li></ul><ul><li>La indústria siderúrgica </li></ul><ul><li>La indústria metal·lúrgica de béns d’equipament </li></ul><ul><li>La indústria química de base </li></ul><ul><li>Les indústries de béns d’e q uipament </li></ul><ul><li>INDÚSTRIES DE BÉNS DE CONSUM </li></ul><ul><li>Indústria de béns de consum o indústria lleugera </li></ul><ul><li>INDÚSTRIES PUNTA (R+D) </li></ul><ul><li>Departament de R+D </li></ul><ul><li>Revolució tecnològica: Tecnologies de la informació/Enginyeria genètica </li></ul><ul><li>Pols de R+D: Els parcs tecnològics o tecnòpolis </li></ul>
 7. 7. INDÚSTRIES DE BASE I DE BÉNS D’EQUIPAMENTS <ul><li>Les indústries de base o de béns d’equipaments </li></ul><ul><li>Produeixen productes adreçats a d’altres indústries. </li></ul><ul><li>Transformen les matèries primeres en productes semielaborats </li></ul><ul><li>La indústria siderúrgica </li></ul><ul><li>Produeix ferro i acer ( Fonamentalment, mescla de ferro i d'una petita quantitat de carboni ) matèria primera de la indústria metal.lúrgica) </li></ul><ul><li>A prop dels jaciments </li></ul><ul><li>La producció de la indústria siderúrgica serveix de referència del desenvolupament industrial dels països </li></ul><ul><li>La indústria metal·lúrgica de béns d’equipament </li></ul><ul><li>Produeix estris i components per a la indústria de béns d’equipament </li></ul><ul><li>La indústria química de base </li></ul><ul><li>Indústria molt tecnificada (fortes inversions + personal molt qualificat) </li></ul><ul><li>Emissions de gasos i olors </li></ul><ul><li>Producció de mercaderies perilloses (ADR) </li></ul><ul><li>Les indústries de béns d'equipament </li></ul><ul><li>Fabricació de béns emprats per a d’altres indústries (no són de consum directe per part del </li></ul>
 8. 8. INDÚSTRIES DE BÉNS DE CONSUM I INDÚSTRIES PUNTA (R+D) <ul><li>INDÚSTRIES DE BÉNS DE CONSUM </li></ul><ul><li>Produeixen productes destinats al consum directe </li></ul><ul><li>Requereixen capital menor </li></ul><ul><li>Protagonistes del processos de deslocalització industrial </li></ul><ul><li>Producció d’aparells elèctric (línia blanca), electrònics, química de detergents, de pintures, </li></ul><ul><li>INDÚSTRIES PUNTA (R+D) </li></ul><ul><li>Innovacions del departament de Recerca + Desenvolupament </li></ul><ul><li>Revolució tecnològica: DesenvolupamentTecnologies de la informació/Enginyeria genètica </li></ul><ul><li>Pols de R+D: Els parcs tecnològics o tecnòpolis </li></ul><ul><li>Són projectes planificats promoguts pels governs amb la col.laboració de l’empresa privada </li></ul><ul><li>Objectiu: transferència de nous coneixements </li></ul><ul><li>Fortes connexions amb centre de recerca universitaris </li></ul><ul><li>PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS http://www.b2idesign.com/ </li></ul><ul><li>http://www.sostenipra.cat </li></ul><ul><li>SILICON VALLEY WWW.SILICONVALLEY.COM </li></ul><ul><li>SV 150. Les Empreses de Silicon Valley http://www.siliconvalley.com/sv150/ci_5662204?nclick_check=1 </li></ul>
 9. 9. 5. Localització industrial <ul><li>FACTORS DE LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL </li></ul><ul><li>Factors físics </li></ul><ul><li>Topografia, clima, fonts de matèries primeres </li></ul><ul><li>Factors econòmics i socials </li></ul><ul><li>Grans capitals </li></ul><ul><li>Alta accessibilitat (insfraestructures de transport i de comunicacions) </li></ul><ul><li>Centres de recerca </li></ul><ul><li>Proximitat als mercats (distribució) </li></ul><ul><li>Factors humans </li></ul><ul><li>Disponibilitat de treballadors qualificats </li></ul><ul><li>Nivell salarial (robotització+salaris elevats) </li></ul><ul><li>Índex de productivitat </li></ul><ul><li>Pes dels sindicats </li></ul><ul><li>D’altres factors </li></ul><ul><li>Preu del sòl i la seva disponibilitat (cas de la factoria de SEAT a Martorell) </li></ul><ul><li>Legislació local </li></ul><ul><li>Fiscalitat </li></ul>

×