El sector primari 2009-10

1,646 views

Published on

Presentació realitzada per Andrea Amor i Cristina Garrigó per a la matèria de Geografia de 2on de batxillerat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El sector primari 2009-10

 1. 1. EL SECTOR PRIMARI Andrea Amor i Cristina Garrigó 2on Bat. A IES.CUBELLES Sònia Ruiz
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Què és el sector primari ? </li></ul><ul><li>Agricultura </li></ul><ul><ul><li>1.1 Perquè hem passat de l’agricultura tradicional a la de mercat? </li></ul></ul><ul><li>1.2 Diferencies entre paisatge agrari atlàntic i el paisatge agrari mediterrani. </li></ul><ul><li>1.3 Diferencia entre la agricultura i el sector agrari </li></ul><ul><li>La ramaderia </li></ul><ul><li>La pesca </li></ul><ul><li>La Garrotxa </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
 3. 3. SECTOR PRIMARI <ul><li>Esta format per les activitats econòmiques relacionades amb la transformació dels recursos naturals en productes primaris no elaborats. </li></ul><ul><li>Les principals activitats del sector primari son: l’Agricultura, la ramaderia i la pesca. </li></ul>
 4. 4. AGRICULTURA <ul><li>De la agricultura tradicional a la de mercat . </li></ul><ul><li>Aquest canvi es produeix a causa de l'èxode rural, es a dir moltes de les persones que treballaven al camp es van traslladar a les industries per tenir mes beneficis. </li></ul>
 5. 5. AGRICULTURA <ul><li>Paisatge agrari atlàntic </li></ul><ul><li>Engloba Galícia, Astúries, cantabrià i el país basc. </li></ul><ul><li>Es troba en una zona humida i muntanyosa. </li></ul><ul><li>Hi predomina la ramaderia bovina. </li></ul><ul><li>En la agricultura ocupa poca extensió i s'hi conrea el blat de moro, patates, pomes i productes hortofrutícoles. </li></ul><ul><li>La població s'hi troba dispersa a cases de camp anomenats “caserios”. </li></ul><ul><li>Paisatge agrari mediterrani </li></ul><ul><li>S'estén per tot el litoral, des de la frontera francesa a Catalunya fins a la frontera amb Portugal. </li></ul><ul><li>L'agricultura es basa en el conreu de fruites, hortalisses i flors. </li></ul><ul><li>La ramaderia porcina i avícola es intensiva i es crien en granges. </li></ul>
 6. 6. AGRICULTURA <ul><li>La diferència entre agrícola i agrari: </li></ul><ul><li>Agrícola: explotacions de les terres </li></ul><ul><li>Agrari: explotació de les terres i/o de bestiar </li></ul>
 7. 7. RAMADERIA <ul><li>Ramaderia intensiva : En la ramaderia intensiva el bestiar generalment sota condicions de temperatura, llum i humitat que han estat creades en forma artificial, amb l'objectiu d'incrementar la producció en el menor temps, entre els seus avantatges es destaca l’elevada productivitat, que té com inconvenient la gran contaminació que genera. </li></ul><ul><li>Ramaderia extensiva: forma part d'un ecosistema natural modificat per l'home, i tenen com a objectiu la utilització del territori d'una manera perdurable, mantenen sempre una relació àmplia amb la producció vegetal. </li></ul>
 8. 8. LA PESCA <ul><li>Les principals zones de pesca son Terranova, banc Saharià. </li></ul><ul><li>Catalunya es un país que consumeix molt de peix i amb un mar empobrit, depèn de la importació massiva i de l’aqüicultura per proveir-se de peix fresc a un preu assequible. </li></ul><ul><li>Alguns experts diuen que l’any 2020 entre el 50% i el 80% del peix que es consumirà a Catalunya serà de criança. </li></ul>
 9. 9. LA GARROTXA <ul><li>És una comarca de muntanya, encara que la major part de la seva superfície no forma part del sistema de l'Alt Pirineu. </li></ul><ul><li>Tradicionalment, havia estat una comarca mal comunicada, amb una població en les àrees de muntanya que hauria d’optimitzar al màxim els recursos de què disposava. </li></ul><ul><li>Al llarg del segle XX, es va convertir en una de les principals comarques industrials de la zona i a finals de l'última dècada havia desenvolupat un important sector terciari, que estava marginant a l'agricultura. </li></ul><ul><li>L'orientació de l'agricultura durant les últimes dècades, s'havia dirigit cap a la producció cerealística (especialment de blat de moro) i a l'aposta per la ramaderia intensiva bovina. </li></ul>
 10. 10. LA GARROTXA <ul><li>Exemple de producte de la Garrotxa: iogurts de la Fageda: </li></ul><ul><li>Aquesta gamma de iogurts es desenvolupa al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. </li></ul><ul><li>Es concep com un projecte d'inserció laboral per a incapacitats psíquics. </li></ul><ul><li>Ha estat un projecte molt exitós, fins al punt de competir amb les grans marques. </li></ul>
 11. 11. CONCLUSIONS <ul><li>Amb aquest treball hem pogut observar que representa el sector primari i que es la part mes important de tots els sector, ja que d’aquest es don s’extreuen tots els productes primaris i aquests es poden fer servir en el sector secundari. </li></ul>
 12. 12. BIBLIOGRAFIA <ul><li>Idescat.cat </li></ul><ul><li>Llibre de text de Geografia de 2º Bat </li></ul><ul><li>Vikipedia.com </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ALGUNA PREGUNTA? </li></ul>

×