Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma Otomata Projesi veYazılım GerçeklemesiPrepared for: Yrd.Doç.Dr.Ahmet YazıcıPrepared...
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiProje İçeriğiEnigma Önbilgisi                               ...
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma ÖnbilgisiEnigmanın Tarihçesi, Kullanım Yerleri ve Bilgisayar Bilimine Etkisi II. Dü...
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDFA Yapısına İndirgemeROT-N şifrelemesinin ve Enigma Makinesinin indirgenmesiKodlama TipiP...
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma’nın çalışma sistemi kısaca şöyledir;Şifrelenecek kod başta starting state olarak al...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi           c += rotadd;         } else if (c >= A && c <= Z) {    ...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi        } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 2) {           RotOut...
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma Mantığının KodlanmasıEnigma Mantığı ise Enigma.java içerisindeki “Enigma” sınıfında...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   public static final Rotor ROTOR_BETA = new Rotor(new char[]{L, E, Y, J, V,C, N, I, X,...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   public char encode(char uncodedLetter, char[][] getRotor) {     for (int i = get...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi     char result2 = encode(result1, rotor3);     char backthrough1 = decode(resu...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi      for (int i = 0; i < rotor.length; i++) {         encoded.append(rotored...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enigma otomataprojesiveyazilimgerceklemesi

1,311 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Enigma otomataprojesiveyazilimgerceklemesi

 1. 1. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma Otomata Projesi veYazılım GerçeklemesiPrepared for: Yrd.Doç.Dr.Ahmet YazıcıPrepared by: Serkan Danışan, Mahmut Bulut, Tuğrul BoztepeMay 28, 2012Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 2. 2. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiProje İçeriğiEnigma Önbilgisi i Enigmanın Tarihçesi, Kullanım Yerleri ve Bilgisayar Bilimine Etkisi i Mekanik Enigma Makinesinin Çalışma Prensibi iDFA Yapısına İndirgeme ii ROT-N şifrelemesinin ve Enigma Makinesinin indirgenmesi ii Kodlama Tipi ii Genel DFA iiKodlar iii Proje Adı iii ROT-N Mantığının Kodlanması iii Enigma Mantığının Kodlanması viEnigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi i
 3. 3. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma ÖnbilgisiEnigmanın Tarihçesi, Kullanım Yerleri ve Bilgisayar Bilimine Etkisi II. Dünya Savaşında Almanya tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesiolan ve Rotor makineleri sayesinde çalışan Elektro-Mekanik aygıttı.Bu makineyı ünlü bilim adamı Alan Turningkeşfetmiştir.Enigma makinasının birçok türü vardı ve birçok ordu için 1920 li yıllardan başlayarak üretildi.Ancak en çok tarihtebahsedilen modeli Alman ordusunda kullanılan Wehrmacht Enigma modeliydi.Bu makina almanlar için yararlı gibi görünse dezamanla zararlı yönü ortaya çıktı. ll.Dünya savaşı ülkelerinden Polonya ve İngiltere tarafından mesajlar çözümlendi.Bu müttefikülkelerin savaşı kazanmasında bu çözümlümenin oldukça büyük bir payı vardı.Enigmanın dünya bilimindeki diğer önemli rolüde şifre çözücü bu makinenin bilgisayar biliminin temelini atmış olmasıdır.Mekanik Enigma Makinesinin Çalışma PrensibiEnigma makinesinin işleyişi, düz yazı harflerini şifreli yazı harflerine çeviren 3 ROTORlu bir sistem üzerine kurulmuştur.Rotorlardiğer rotorlar ile kendi eksenleri etrafında dönerler, böylece yer değiştirme işlemini tamamlarlar. Makinenin klavyesinde birharfe basıldığı zaman, önce ilk rotora gönderilir ve makinenin o andaki ayarına göre o harf değiştirilir(başka bir harf ile). Yeniharf, o andaki ayarına göre dönüştürülecek harf ile yer değiştireceği ikinci rotora geçer. Bu yeni harf üçüncü rotora dönüşerekgeçecek, yine uygun olanla yer değiştirecektir. Sonra, bu yeni harf bir yansıtıcıdan yansıyacak ve 3 rotordan da ters sıraylageçecektir. Enigmayı zamanında bu kadar güçlü yapan rotorlarının kendi eksenleri etrafında dönmeleriydi. Düz metin harfi ilkrotordan geçtiğinde ilk rotor bir kere dönecekti. Diğer, ikinci rotor ilk rotor 26 kez(alman alfabesi için) dönene kadar sabit vehareketsiz(fonksiyonsuz) kalacaktı. Sonra ikinci rotor harekete başlıyacaktı. İkinci rotor 26 kere döndüğünde(26×26 harf, ilkrotor 26 kez dönmüştü sonra ilk rotor ikinci 26′yı tamamladığında ikinci rotorda bir kez 26yı tamamlamış oldu ), üçüncürotorda 1 yönde hareket edecekti. Döngü bütün mesajın uzunluğu kadar bunun gibi devam edecekti.Sonuç değiştirilendönüşüm olarak karşımıza çıkacaktı. Diğer bir deyişle, bir “s” ilk bölümde “b” olarak kodlanabilir oluyor, ama mesajın ilerleyenbölümlerinde “m” olarak da karşımıza çıkabiliyordu. Rotorların dönmesi prensibi 26x26x26 = 17576 mümkün pozisyona izinveriyordu.Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi i
 4. 4. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDFA Yapısına İndirgemeROT-N şifrelemesinin ve Enigma Makinesinin indirgenmesiKodlama TipiProgramımız’da ise ROT13 şifreleme yöntemi(Sezar yöntemi) ve Wehrmacht Enigma’nın yazılım olarak modellenmiş şekliJava programlama dilinde kodlandı ve arayüz ile sunuldu.Genel DFAROT13 sistemi ve enigma makinesinin DFA’i aşağıda gösterilmiştir. Harflere Ayrıştırma Rotor(Öteleme)Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi ii
 5. 5. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma’nın çalışma sistemi kısaca şöyledir;Şifrelenecek kod başta starting state olarak alınır.Daha sonra alınan string harflerine ayrıştırılır.Ayrıştırılan harfler rötor sistemi ilealfabede diğer harflere atanır.Enigmanın içinde bu rötor sistemlerinden çokça vardır.Alınan stringin harfleri tüm bu rötor işlem-lerinden geçtikten sonra tekrar başka bir string(kodlanmış string) olarak alıcıya gönderilir.KodlarProje AdıProjemizin adını “trenigma” olarak belirledik. “Kodlar” başlığında belirtilen kodların tamamı bu projenin paketlerinin içindehalihazırda bulunmaktadır.ROT-N Mantığının KodlanmasıRot-N kodlaması(genellikle 13 harf öteleme kullanılır) enigma makinesinin temeli olup tarafımızca kodlaması şöyledir:Rotter.java kaynak dosyasında Rotter sınıfı constructor’ında argüman olarak öteleme sayısını alacak şekilde(ROT-N’deki N)yazımı:public class Rotter { public Rotter(String str) { s = str; } public String rotter(int rotadd) { StringBuilder strbld = new StringBuilder(""); for (int i = 0; i < s.length(); i++) { char c = s.charAt(i); if (c >= a && c <= m) { c += rotadd; } else if (c >= n && c <= z) { c -= rotadd; } else if (c >= A && c <= M) {Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi iii
 6. 6. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi c += rotadd; } else if (c >= A && c <= Z) { c -= rotadd; } strbld.append(c); } return strbld.toString(); } public String getString(){ return this.s; } public void rotterlayered(int rotad, int layer) { do { rotter(rotad); layer--; } while (layer != 0); } private String s;}GUI’deki seçimi yaparak encode işlemini gerçekleştiren kod: if (Rot.getText() != "") { Rotter rot = new Rotter(Rot.getText()); if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 0) { RotOut.setText(rot.rotter(1)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 1) { RotOut.setText(rot.rotter(2));Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi iv
 7. 7. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 2) { RotOut.setText(rot.rotter(3)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 3) { RotOut.setText(rot.rotter(4)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 4) { RotOut.setText(rot.rotter(5)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 5) { RotOut.setText(rot.rotter(6)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 6) { RotOut.setText(rot.rotter(7)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 7) { RotOut.setText(rot.rotter(8)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 8) { RotOut.setText(rot.rotter(9)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 9) { RotOut.setText(rot.rotter(10)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 10) { RotOut.setText(rot.rotter(11)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 11) { RotOut.setText(rot.rotter(12)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 12) { RotOut.setText(rot.rotter(13)); } str = Rot.getText(); Rot.setText(""); }Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi v
 8. 8. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEnigma Mantığının KodlanmasıEnigma Mantığı ise Enigma.java içerisindeki “Enigma” sınıfında eski 3 rotorlu mekanik makinedeki rotorların İngilizalfabesindeki karşılığı baz alınarak, ayrıca “reflector” denen 3.rotoun şifrelemesini karşı tarafın çözmesini zorlaştımak içinROT-1 işlemi yaparak 1 kademe çözen 4. dişliyi de içinde bulundurmaktadır ve bu karşılıklar kodun içine gömülmüştür. Ayrıcakodumuz 6 rotorlu sistemi de içinde bulundurmakta ama kullanmamaktadır, kullanmak için yorum satırlarını kaldırıp 3’lü rotoratamalarını silmemiz ve birkaç küçük değişiklik 1 yapmamız yeterlidir:public class Enigma {/* public static final Rotor ROTOR_I = new Rotor(new char[]{E, K, M, F, L,G, D, Q, V, Z, N, T, O, W, Y, H, X, U, S, P, A, I, B,R, C, J}); public static final Rotor ROTOR_II = new Rotor(new char[]{A, J, D, K, S,I, R, U, X, B, L, H, W, T, M, C, Q, G, Z, N, P, Y, F,V, O, E}); public static final Rotor ROTOR_III = new Rotor(new char[]{B, D, F, H, J,L, C, P, R, T, X, V, Z, N, Y, E, I, W, G, A, K, M, U,S, Q, O}); public static final Rotor ROTOR_IV = new Rotor(new char[]{E, S, O, V, P,Z, J, A, Y, Q, U, I, R, H, X, L, N, F, T, G, K, D, C,M, W, B}); public static final Rotor ROTOR_V = new Rotor(new char[]{V, Z, B, R, G,I, T, Y, U, P, S, D, N, H, L, X, A, W, M, J, Q, O, F,E, C, K}); public static final Rotor ROTOR_VI = new Rotor(new char[]{J, P, G, V, O,U, M, F, Y, Q, B, E, N, H, Z, R, D, K, A, S, X, L, I,C, T, W}); public static final Rotor ROTOR_VII = new Rotor(new char[]{N, Z, J, H, G,R, C, X, M, Y, S, W, B, O, U, F, A, I, V, L, P, E, K,Q, D, T}); public static final Rotor ROTOR_VIII = new Rotor(new char[]{F, K, Q, H, T,L, X, O, C, B, J, S, P, D, Z, R, A, M, E, W, N, I, U,Y, G, V});1 Kodun logic yapısı değişmemekle birlikte encode() fonksiyonunun içine rotorlar eklenmeli ve rotorlar public olarak deklareedilmelidir.Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi vi
 9. 9. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi public static final Rotor ROTOR_BETA = new Rotor(new char[]{L, E, Y, J, V,C, N, I, X, W, P, B, Q, M, D, R, T, A, K, Z, G, F, U,H, O, S}); public static final Rotor ROTOR_GAMMA = new Rotor(new char[]{F, S, O, K, A,N, U, E, R, H, M, B, T, I, Y, C, W, L, Q, P, Z, X, V,G, J, D});*/ // World War I: Enigma 1st encoding rotor scheme private char[][] rotor1 = {{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z}, {G, T, U, B, Z, Y, V, J, L, K, S, A, W, X, H, C,D, E, M, N, O, P, Q, R, I, F}}; // {G,T,U,B,Z,Y,V,J,L,K,S,A,W,X,H,C,D,E,M,N,O,P,Q,R,I,F} private char[][] rotor2 = {{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z}, {L, C, D, G, Y, U, B, Z, S, V, J, E, M, A, W, X,H, N, O, P, Q, R, I, F, T, K}}; // {L,C,D,G,Y,U,B,Z,S,V,J,E,M,A,W,X,H,N,O,P,Q,R,I,F,T,K} private char[][] rotor3 = {{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z}, {S, V, J, E, M, W, X, L, N, A, B, H, C, O, P, Q,R, I, F, Y, D, G, T, U, Z, K}}; // {S,V,J,E,M,W,X,L,N,A,B,H,C,O,P,Q,R,I,F,Y,D,G,T,U,Z,K} private char[][] reflector = {{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z}, {Y, R, U, H, Q, S, L, D, P, X, N, G, O, K, M, I,E, B, F, Z, C, W, V, J, A, T}}; // {Y,R,U,H,Q,S,L,D,P,X,N,G,O,K,M,I,E,B,F,Z,C,W,V,J,A,T}Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi vii
 10. 10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi public char encode(char uncodedLetter, char[][] getRotor) { for (int i = getRotor[0].length - 1; i >= 0; i--) { if (getRotor[0][i] == uncodedLetter) { System.out.println("getRotor[0][X] object adress " +getRotor.toString()); return getRotor[1][i]; } } return ~; } public char decode(char codedLetter, char[][] getRotor) { for (int i = getRotor[1].length - 1; i >= 0; i--) { if (getRotor[1][i] == codedLetter) { System.out.println("getRotor[1][X] object adress " +getRotor.toString()); return getRotor[0][i]; } } return ~; } public char rotoredAndReflected(char letter) { int i = 0; char result = encode(letter, rotor1); char result1 = encode(result, rotor2);Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi viii
 11. 11. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi char result2 = encode(result1, rotor3); char backthrough1 = decode(result2, reflector); char backthrough2 = decode(backthrough1, rotor3); char backthrough3 = decode(backthrough2, rotor2); { this.encode(letter, rotor1); rotor2[0][i] = result; this.encode(result, rotor2); rotor3[0][i] = result1; this.encode(result1, rotor3); reflector[0][i] = result2; this.encode(result2, reflector); rotor3[0][i] = backthrough1; this.decode(backthrough1, rotor3); rotor2[0][i] = backthrough2; this.decode(backthrough2, rotor2); rotor1[0][i] = backthrough3; this.decode(backthrough3, rotor1); } return decode(backthrough3, rotor1); } public String encdecString(String message) { StringBuilder encoded = new StringBuilder(""); char[] rotor = message.toCharArray();Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi ix
 12. 12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi for (int i = 0; i < rotor.length; i++) { encoded.append(rotoredAndReflected(rotor[i])); } return encoded.toString(); }}Enigma’nın GUI’deki Encode işlemini tamamlama şekli: if (Enigma.getText() != "") { Enigma en = new Enigma(); EnigmaOut.setText(en.encdecString(Enigma.getText())); str2 = Enigma.getText(); Enigma.setText(""); }Encode işlemlerinin tamamı “private void encodeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)” Action’ının ürünüdür.Decode işlemlerinin tamamı “private void decodeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)” Action’ının ürünüdür.Bütün decode işlemleri ise hafızadaki encode işlemi yapılmamış verinin saf olarak geriye döndürülmesi şeklinde yapılmıştır: if (RotOut.getText() != "") { Rot.setText(str); RotOut.setText(""); } if (EnigmaOut.getText() != "") { Enigma.setText(str2); EnigmaOut.setText(""); }Enigma Otomata Projesi ve Yazılım Gerçeklemesi x

×