ใบความรู้ที่ 2

2,306 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบความรู้ที่ 2

 1. 1. F 2 ก F F ก F ก PhotoShop ก 2 F ก ก ก F ก PhotoShop F F ก F F 1. ก ก PhotoShop F F ก F 2. ก Fก F F ก F PhotoShop ก ก PhotoShop F ก ก F F ก F F ก Start Task Bar 1. ก F 2. ก ก Program 3. ก F F F ก Adobe PhotoShop 7.0 ก F F F ก PhotoShop F ก PhotoShop กF F ก F ก PhotoShop ก กF 1. (Tool Bar) กF (Toolbox) ก PhotoShop F ก F
 2. 2. 2. ก (Option Bar) ก ก F ก กF F ก F F F F ก F F F Option Bar F ก F F F F ก ก F F ก ก F ก F Fก F F ก F F กก F F F ก F F ก F F ก ก ก ก ก ก F กF ก Tool ก F F ก ก F F Presets F ก ก F option ก F ก F F F ก กF ก Option ก F ก F F - Reset Tool F Option F ก ก Fก F F - Reset All Tools F Option ก กF ก F F 3. (Palette) F F ก F ก ก F ก ก ก (Action) F 4. F (Mouse Pointer) F F F F ก ก ก F F ก F 5. (Status Bar) F F F ก F F F ก กF F F ก
 3. 3. F F ก F ก F ก F ก F F F ก Fก F ก 6. (Menu Bar) ก F ก F ก กF ก F - File ก ก F F ก ก F - Edit ก ก ก F F F ก ก F - Image ก ก ก - Layer ก ก ก F F F ก ก F - Select ก ก ก ก ก ก FF ก กF Selection - Filter F ก F - View ก ก F - Window ก ก ก ก F F F F F - Help ก ก ก ก ก F ก PhotoShop
 4. 4. 2 6 1 3 4 5 F ก ก PhotoShop
 5. 5. F F (Tool) ก ก F F F F ก F ก F F F F F F F F F 1. ก F F ก F ก F ก ก ก ก 2. ก ก F ก ก ก F F F ก F ก F ก ก ก F ก F ก 1. F ก ก F ก F F F ก F ก F F F F F F ก 2. ก F F F F F ก F F F F ก ก F F F ก F ก ก (Selection) กF F Fก F F
 6. 6. F ก F Fก ก F F F F ก ก F ก ก ก F ก Rectangular Marquee ก ก F ก - F ก F F ก F F F Windows F ก F F ก F F F F ก F ก F ก ก F ก F ก F ก FกF F ก F ก
 7. 7. (Palette) F PhotoShop ก F F ก ก ก PhotoShop F กF ก Navigator F ก F F ก F F- กF F F ก F F ก F F F F ก Enter Info F F ก F F F RGB F CMYK กF ก ก (Selection) F ก F Color F ก ก F ก F ก F R = red, G = green B = blue F ก ก F กF Foreground Background F F ก ก ก F ก F
 8. 8. Swatches ก Fก F ก F F ก F F F F F ก กก F Styles Styles F ก F F Styles F ก F F F F ก Foreground ก F Swatches Layers F F F ก F F F F F F F ก F F FF F F F F ก ก F F F Fก F ก F Channels ก ก ก F F F RGB ก F 3 ก ก 3 Channels F ก ก ก F Channels F
 9. 9. Paths F ก F F F F F FF F F F F ก F F Path ก F History ก ก F F F F ก F ก ก F Actions ก ก F F F F F Tool Presets F ก Fก ก F F ก ก F F กก F FF F ก ก F ก Character F F ก F F ก F ก ก F ก ก F ก ก ก
 10. 10. Paragraph F Fก Character F F F F ก F Brushes F ก F Fก ก ก F ก 1. ก ก F F ก F F 2. ก F 3. ก F ก F ก F ก ก 4. F F ก ก F ก 2
 11. 11. F ก F F F ก F F F ก Color 1. ก F ก 2. ก 3. ก F ก F Color ก 3 1 2
 12. 12. F F กF ก ก ก F F ก กF F ก F ก กก F F ก F กF F ก กF F F F กF F ก F ก ก ก ก ก F F F ก ก ก ก F F F F ก ก ก F ก F ก ก F F F ก F ก ก ก ก F F F ก
 13. 13. F ก ก F ก F F ก F F F F ก F Palette Well ก F กก F 800 x 600 ก ก Palette Well F Option bar F ก F F F Fก ก ก F Palette Well F ก ก F F Palette Well ( F ก F ก Dock to Palette Well ) F ก F ก F ก F ก ก ก Palette Well F ก ก F F ก ก ก F Palette Well ก F Palette Well ก F F ก
 14. 14. F ก F Preset ก ก F F ก F ก กF F ก F F ก F Option Bar F ก (preset) ก F F F ก ก F F ก ก ก F ก กF ก F - Brushes F ก ก - Swatches F ก F F F - Gradients F ก ก F - Styles ก F Fก F - Patterns F ก - Contours ก F F ก ก F F F F - Custom Shapes F ก - Tools F ก Fก กF F F Brushes , Swatches Styles F ก ก ก Window F ก F F กF ก ก F F ก ก ก F F Brushes ก ก F ก ก ก ก ก ก Brushes ก Patterns ก Option Bar Option Bar Brushes Paint Bucket ก ก Fill Pattern
 15. 15. ก F ก F Preset F กF F ก F preset ก F F ก F F ก F ก F preset F Fก F F F F F F ก F ก F Brushes F ก F Fก F 1. ก ก Brushes กก F 1 3 Preset Manager 4 2 F ก F F 2. ก ก F F Brushes Brushes 3. ก 4. ก ก F ก F F ( Brushes F F ) - Rename Brush - Delete Brush ก ก - Text Only F ( ) F - Small Thumbnail F ก - Large Thumbnail F F - Small List F ก - Large List F F
 16. 16. - Stroke Thumbnail ( Brushes ) F F F F F กก F - Reset Brushes ก F F F ก - Load Brushes ก F F - Save Brushes ก F ก F F - Replace Brushes ก F F F F กF F F F F F F ก F F F ก F ก F F F ก OK F Fก ก ก Replace Brushes F F ก Append ก ก F F Fก Load Brushes F F ก F Fก FF F F ก ก F F Save ก F F PhotoShop F F F F ก ก ก F F Preset Manager ก Preset Manager Edit Preset Manager ก F F F F / ก ก F ก F F ก ก F F ก F ก F ก ก F ก กF ก ก F F Load , Save , Rename Delete F F F ก F F F ก Done Preset Manager
 17. 17. Preset Manager F F F กF F ก ก F F F ก F F ก F ก F F ก F F

×