Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”
Пријава за полагање пријемног испита
за упис у филолошко одељење
Прве нишке гимназије...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upis2014 Prijava za polaganje prijemnog ispita za filološko odeljenje

276 views

Published on

Upis2014 Prijava za polaganje prijemnog ispita za filološko odeljenje

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Upis2014 Prijava za polaganje prijemnog ispita za filološko odeljenje

  1. 1. Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Пријава за полагање пријемног испита за упис у филолошко одељење Прве нишке гимназије Стеван Сремац у школској 2014/15. години Датум пријаве Потпис кандидата _________________ ______________________ Име и презиме Име и презиме једног од родитеља Датум и место рођења Адреса становања Број телефона Основна школа Од првог разреда:Страни језици које је кандидат учио у основној школи Од петог разреда: Информација о учешћу и резултатима на такмичењима ученика осмог разреда из предмета од значаја за упис у филолошко одељење (српски и енглески језик)** *Први страни језик у филолошком одељењу биће енглески, а други онај језик који је кандидат такође учио у основној школи. Трећи страни језик учи се факултативно у старијим разредима. **Кандидат уз ову пријаву прилаже диплому о резултату постигнутом на такмичењу. Уколико такмичење још увек није одржано или диплома кандидату још увек није издата, кандидат ће је приложити накнадно. Вожда Карађорђа 27 18 000 Ниш +381 18 527-622 www.sremac.edu.rs E-mail: ssremac@medianis.net Жиро рачун: 840-1655660-33 Матични број: 07174659 Шифра делатности: 8531 ПИБ: 101532998

×