Successfully reported this slideshow.
Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“
Недељни фонд часова по смеровима
Језички смер¹ Математички смер
Филолошко
одељењеПред...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upis2014: Nedeljni fond časova po smerovima

474 views

Published on

Upis2014: Nedeljni fond časova po smerovima

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Upis2014: Nedeljni fond časova po smerovima

  1. 1. Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“ Недељни фонд часова по смеровима Језички смер¹ Математички смер Филолошко одељењеПредмет I II III IV I II III IV I II III IV Српски језик и књижевност 4 4 5 5 4 3 3 4 2+3 2+3 2+3 2+3 Страни језик И 2 3 5 4 2 2 2 2 5 5 5 5 Страни језик ИИ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 Латински језик 2 2 - - 2 - - - 2 2 2 2 Математика 4 3 2 2 4 5 5 4 3 2 - - Физика 2 2 2 2 2 3 3 5 2 2 - - Биологија 2 2 2 - 2 2 3 3 - 2 2 - Хемија² 2 2 - - 2 3 3 2 2 1 - - Ликовна култура 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 Музичка култура 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 Физичко васпитање 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Историја 2 2 3 3 2 2 2 - 2 2 2 2 Географија 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 - - Устав и права грађана - - - 1 - - - 1 - - 1 - Социологија - - - 3 - - - 2 - - - 2 Логика - - 2 - - - 2 - - - 2 - Филозофија - - - 3 - - - 2 - - - 3 Информатика 2 0/60 1/30 1/30 2 0/60 1/30 1/30 2 0/60 1/30 1/30 Психологија - 2 - - - 2 - - - - 2 - Увод у општу лингвистику - - - 2 Основи превођења - - 2 - Реторика и беседништво - - - 2 Факултативни страни језик - 2 2 2 ¹ Ученици билингвалног језичког одељења уче немачки као први језик и имају модуларну двојезичну наставу историје, ликовне културе, музичке културе, књижевности и информатике. ² У II и III разреду математичког смера ученици имају 2 часа теорије и 1 час вежби хемије у групама (норма наставника је 4).

×