Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПРОГРАМИ СТАЛНОГ
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИКА

школска 2013/2014. година

www.singidunum.ac.rs
ПРЕДГОВОР
Професионално образовање је свеобухватан процес који подразумева
стално развијање укупних потенцијала појединаца...
Назив програма					

Каталошки број

Методе, поступци и технике превазилажења
конфликата у процесу образовања_____________...
Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу
образовања (каталошки бр. 139)

	

	

Реализатори: Милан Миљ...
Управљање стресом и стресним реакцијама (каталошки бр. 226)
		
Реализатори:	
Лепа Бабић, Тамара Лукић, Славко Алчаковић

О...
Савремене рачунарске мреже (каталошки бр. 276)		
Реализатори: Младен Веиновић, Александар Јевремовић
Општи циљеви: Програм...
Примена различитих образовних алата у реализацији наставе
математике (каталошки бр. 315)	
Реализатори: Ивана Костић Коваче...
Савремене тенденције у трговинском менаџменту (каталошки бр. 945)
	
Реализатори:
Станковић

Будимир Стакић, Милорад Миљков...
Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама
(каталошки бр. 919)
Реализатори: Јелена Ђорђевић Бољановић, ...
Примена софтверског пословног решења SAP у ланцу стварања
вредности савремених привредних друштава (каталошки бр. 937)
	
	...
Контакт
Маја Јовић
mjovic@singidunum.ac.rs
+381 11 30 94 041
+381 65 808 32 32
Место одржавања

Универзитет Сингидунум
Дан...
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola

1,781 views

Published on

Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Univerzitet Singidunum - Seminari za nastavnike srednjih škola

 1. 1. ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА школска 2013/2014. година www.singidunum.ac.rs
 2. 2. ПРЕДГОВОР Професионално образовање је свеобухватан процес који подразумева стално развијање укупних потенцијала појединаца са циљем квалитетнијег обављања посла и унапређивања праксе. Уважавајући значај друштвене улоге наставника у остваривању квалитетнијих образовно - васпитних резултата, Универзитет Сингидунум у оквиру пројекта Повезани образовањем - „Програми сталног стручног усавршавања наставника“ организује Семинаре кроз које се реализују Програми акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Програми сталног стручног усавршавања наставника на Универзитету Сингидунум обухватају праћење, усвајање и примену савремених достигнућа у науци и пракси рада, остваривања циљева и задатака образовања и унапређивања образовно - васпитне праксе. Након успешно похађаних семинара, наставницима и запосленима омогућено је: • Оспособљавање за различите професионалне улоге • Даље оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање рада • Активније учешће у унапређивању образовно – васпитног рада • Развијање отворености према сталном учењу • Активно учествовање у процесу целоживотног учења На Универзитету Сингидунум семинаре је успешно похађало 3113 наставника из 147 средњих школа у Београду и другим градовима Србије.
 3. 3. Назив програма Каталошки број Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања__________________________________139 Управљање стресом и стресним реакцијама__________________________226 Европска будућност Србије – приказ функционисања ЕУ и јачање правне државе ___________________175 CAD/CAM пројектовање___________________________________________230 Савремене рачунарске мреже_____________________________________ 276 Употреба HTML5 & CSS3 и грађење софистицираних Web страна________283 Примена различитих образовних алата у реализацији наставе математике_______________________________________________315 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама____________________________455 Савремене тенденције у трговинском менаџменту____________________945 Управљање тржишним променама у туризму и хотелијерству___________771 Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама______919 Примена софтверског пословног решења SAP у ланцу стварања вредности савремених привредних друштава ________937 Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства применом студијa случаја из домаће праксе___________761
 4. 4. Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања (каталошки бр. 139) Реализатори: Милан Миљевић, Марија Костић, Владимир Џамић, Софија Вукићевић Општи циљеви: Информисање наставника средњих школа о најсавременијим методама држања наставе и могућностима решавања потенцијалних проблема и конфликата у процесу образовања. Специфични циљеви: Имплементација савремених метода држања наставе и нових начина решавања евентуалних конфликата између наставника и ученика у току образовног процеса, у складу са позитивно-правним прописима и добром образовном праксом. Садржај и активности: Интерактивна предавања, семинари, панел дискусије, као и студије случаја, тј. искуства из савремено наставно-образовне праксе. Трајање: један дан Бодови: 7 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=139&godina=2012/2013 Европска будућност Србије – приказ функционисања ЕУ и јачање правне државе (каталошки бр. 175) Реализатори: Гордана Гасми, Марија Костић, Софија Вукићевић Општи циљеви: Информисање наставника средњих школа о најсавременијим методама држања наставе и пренос најновијих знања из области функционисања ЕУ, као и функционисања правне државе Специфични циљеви: 1. Стицање увида у оснивање и развој ЕУ; 2. ЕУ данас; 3. Функционисање правног система ЕУ; 4. Право ЕУ и право Србије; 5. Стандарди Европског суда за људска права, савремене теоријске премисе о развоју и јачању правне државе. Садржај и активности: Предавања, семинари, панел дискусије, студије случаја. Трајање: два дана Бодови: 14 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=175&godina=2012/2013
 5. 5. Управљање стресом и стресним реакцијама (каталошки бр. 226) Реализатори: Лепа Бабић, Тамара Лукић, Славко Алчаковић Општи циљеви: Едукација и тренинг наставника и запослених сарадника у средњим школама Србије из области управљања стресом и стресним реакцијама; Главна тема програма је: Како редуцирати, спречити и борити се са стресом на радном месту и у његовој околини? Специфични циљеви: 1. Упознавање са изворима и узроцима стреса; 2. Упознавање са емотивним, интелектуалним, бихејвиоралним, организационим и здравственим последицама стреса; 3. Механизми одбране од стреса с обзиром на психолошку конституцију и карактеризацију личности; 4. Ефективно управљање и контрола стреса на нивоу организације и на нивоу појединца. Садржај и активности: 1.Идентификација извора стреса; 2.Уочавање адекватних начина борбе са стресом; 3. Препознавање и избегавање непотрeбног стреса; 4. Промена стресне ситуације; 5. Технике адаптације на стресор; 6. Прихватање чињеница које не могу да се промене; 7. Проналажење времена за релаксацију и одмор; 8. Уградња здравих принципа у животни стил. Трајање: један дан Бодови: 8 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=226&godina=2012/2013 CAD/CAM пројектовање (каталошки бр. 230) Реализатори: Драган Цветковић, Драган Марковић, Зона Костић Општи циљеви: CAD/CAM пројектовање као скуп метода и техника које један пословни систем воде ка остварењу циља. Тежиште је на аутоматизацији индустријског инжењеринга и дизајна. Специфични циљеви: Обука за коришћење алата SolidWorks за израду и креирање једноставних цртежа, параметарских модела елемената и склопова Садржај и активности: 1. Основе програма SolidWorks и кориснички интерфејс; 2. Цртање и основе моделовања делова; 3. Моделовање ливења и ковања; 4. Обртне површи и солиди; 5. Љуске и ребра; 6. Исправљање грешака; 7. Промене на дизајну; 8. Конфигурисање делова; 9. Дефинисање табела и употреба једначина; 10. Употреба цртежа; 11. Склопови и њихова употреба. Трајање: два дана Бодови: 16 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=230&godina=2012/2013
 6. 6. Савремене рачунарске мреже (каталошки бр. 276) Реализатори: Младен Веиновић, Александар Јевремовић Општи циљеви: Програм има за циљ едукацију наставног особља у средњим школама у области рачунарских мрежа. Општи циљ је повезивање теорије и праксе у циљу разумевања хардверских и софтверских технологија на којима почивају савремене рачунарске мреже. Специфични циљеви: Стицање теоријских и практичних знања у области рачунарских мрежа која се односе на познавање стандарда и мрежних протокола, пасивне и активне мрежне опреме, пројектовања ЛАН мрежа и разумевања најважнијих Интернет сервиса као што су e-mail и Web; Упознавање са безбедносним претњама и могућностима заштите рачунарских мрежа. Садржај и активности: 1. Теоријске основе рачунарских мрежа, стандарди, мрежни протоколи; 2. IP адресирање; 3.Интернет и Web сервиси; 4. Умрежавање равноправних рачунара; 5. Серверске мреже – Windows Server и Linux; 6.Умрежавање равноправних рачунара – Windows XP, Windows; 7 Рад са серверским оперативним системима – Windows Server и Linux. Трајање: један дан Бодови: 8 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=276&godina=2012/2013 Употреба HTML5 & CSS3 и грађење софистицираних Web страна (каталошки бр. 283) Реализатори: Драган Цветковић, Драган Марковић, Зона Костић Општи циљеви: Пружање добре основе за самосталну израду веб презентације, одржавање и изградњу, без додатних програма. Акценат је на дизајну са упознавањем техника за изградњу. Специфични циљеви: Пружање добре основе за каснији даљи развој и усавршавање (дизајн, Интернет програмирање); разумевање веб дизајна као концепта за практично (функција), а не нападно. Садржај и активности: 1. Уопштено о веб дизајну – основна правила; 2. Шта је HTML, HTML5 ознаке; 3. Алати, тагови; 4. Структура веб странице; форматирање текста; 5. Листе, боје, слике; 6. Линкови (везе), табеле, форме; 7. Шта је CSS? Шта је ново у CSS3? Елементи, форматирања, атрибути; 8. Позиционирање, интеграција; 9. Објављивање и тестирање стране(а). Трајање: два дана Бодови: 12 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=283&godina=2012/2013
 7. 7. Примена различитих образовних алата у реализацији наставе математике (каталошки бр. 315) Реализатори: Ивана Костић Ковачевић, Јелена Гавриловић, Ана Симићевић Општи циљеви: Усавршавање и едукација наставника; интеграција теоретске наставе са визуелизацијом математичких појмова, уз употребу софтвера за разне типове учења. Специфични циљеви: Обучавање наставника у раду математичким софтверима, при чему би се садржаји посматрали са аспекта различитих алата уз упоредну анализу Садржај и активности: 1. Испитивање функција и њихово графичко представљање; 2. Примена одређених интеграла у израчунавању површина и запремина; 3. Решавање система једначина; 4. Математички софвери: Geogebra, Microsoft Mathematics, Matlab, Wiris, Java View... Трајање: један дан Бодови: 8 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=315&godina=2012/2013 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама (каталошки бр. 455) Реализатори: Гордана Добријевић, Лепа Баби, Јелена Гајић, Тамара Лукић, Бојана Чавић, Павле Будинчевић Општи циљеви: Професионално усавршавање наставника за развијања личних способности и сарадње са ученицима ради унапређења образовања у средњим школама. Специфични циљеви: Усавршавање наставника у циљу развијања вештина неопходних за самомотивацију и мотивисање ученика ради унапређења васпитно-образовног процеса. Садржај и активности: 1. Упознавање са основним карактеристикама мотивације; 2. Теорија праведности, теорија очекивања, теорија поткрепљења, теорија постављања циљева; 3. Идентификовање различитих потреба ученика и наставника које их мотивишу за постизање резултата и повећавају задовољство послом; 4. Идентификовање разлога за недостатак мотивације ученика и наставника и начина њиховог превазилажења; 5. Идентифковање могућих спољашњих и унутрашњих награда које би ученици и наставници сматрали вреднима уложеног напора; 6.Важност правовремених повратних информација о резултатима рада као фактор мотивације ученика и наставника; 7. Нематеријалне стратегије мотивације наставника; 8. Перманентно образовање као стратегија мотивације наставника; 9. Технике успешне комуникације. Трајање: један дан Бодови: 6 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=455&godina=2012/2013
 8. 8. Савремене тенденције у трговинском менаџменту (каталошки бр. 945) Реализатори: Станковић Будимир Стакић, Милорад Миљковић, Радмила Живковић, Јелена Општи циљеви: Допунска едукација професора средњих економских и трговинских школа о савременим трендовима у трговинском менаџменту, интегрисаним маркетинг комуникацијама и понашању потрошача Специфични циљеви: Повезивање теорије и праксе, рад на студијама случаја, радионице са симулацијама реалних пословних ситуација, семинари, тимски рад Садржај и активности: Предавања, панел дискусије, студије случаја (case study), радионице. Трајање: два дана Бодови: 16 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=945&godina=2012/2013 Управљање тржишним променама у туризму и хотелијерству (каталошки бр. 771) Реализатори: Слободан Унковић, Крунослав Чачић, Јован Попеску, Весна Спасић, Слободан Черовић, Радмила Живковић, Ангелина Његуш, Никица Радовић, Ивана Брдар, Данијел Павловић Општи циљеви: Формирање и развој знања; Едукација и информисање учесника. Специфични циљеви: Интердисциплинарни приступ наставним темама; Подстицање на самостално стварање и стално праћење збивања у струци. Садржај и активности: 1. Савремени трендови на међународном и домаћем туристичком тржишту и утицај процеса глобализације пословање; 2. Стратегијски раст и развој хотелских предузећа на туристичком тржишту; 3. Промене у структури туристичке тражње и нови приступи туроператора креирању и дистрибуцији туристичких аранжмана самостално или кроз процес интеграције; 4. Савремени концепти управљања туристичком дестинацијом ради обезбеђења њеног одрживог развоја; 5. Понашање и заштита потрошача на туристичком тржишту; 6. Информациони системи као подршка пословању у туризму и хотелијерству и управљању туристичком дестинацијом. Трајање: један дан Бодови: 6 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=771&godina=2012/2013
 9. 9. Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама (каталошки бр. 919) Реализатори: Јелена Ђорђевић Бољановић, Лазар Дражета, Младен Веиновић Општи циљеви: Јачање улоге школе и осталих образовних институција у стварању, преношењу и дељењу знања, развоју појединца као најважније и најкомплексније друштвене стратегије и улоге у стварању и јачању конкурентске предности образовног система у Србији, па и друштва у целини Специфични циљеви: Едукација наставног и ваннаставног школског особља у циљу развијања личних способности, као и сета вештина неопходних за прикупљање и дељење знања које поседују, како појединци запослени у школама, тако и школе као образовни субјекти, што резултира активностима усмереним на побољшање пружања услуга спољним корисницима Садржај и активности: 1. Упознавање са основним карактеристикама програма менаџмента знања, као и стварање претпоставки за њихову успешну примену и представљање досадашњих резултата успешне примене програма менаџмента знања у образовним институцијама у свету. 2. Лични менаџмент знања (као приступ средствима и методама које ће појединцу обезбедити потребно знање у правом тренутку и створити контекст у коме ће идеје бити искоришћене на прави начин). 3. Упознавање са методама дељења знања које омогућавају развој личних знања и вештина кроз аутоматизовање, убрзавање, увећавање, артикулисање и активирање свих информација, идеја и знања неопходних за свакодневне активности. 4. Развој личних способности (основна полуга управљања каријером) за потпуно и активно учешће у економији знања, (SWOT анализа, примена GROW модела, као развојног алата у планирању каријере и широке употребне вредности у образовним установама. Улога наставника у том процесу је пресудна за развој свих елемената личних способности ученика, као најважнијег фактора тржишне вредности будућег радног капитала). 5. Менаџмент знања као програм који образовне институције посматра као изворе широко потребног и употребљивог знања, како за саму образовну установу тако и за друштвену заједницу у целини (базе података, библиотеке, наставни планови и програми, административне процедуре, радни процеси, организација наставе, програми унапређења наставе и сл.) и, у том смислу, дизајнирање одговарајуће информационе структуре. 6. Значај информационих система за развој програма менаџмента знања у образовним институцијама, са посебним нагласком на оне видове информационих технологија које омогућавају чување и дељење знања унутар и ван образовне институције. (Значај информација и знања које образовне институције поседују, а које није директно записано и похрањено у базама података. Моделовање процеса из реалног окружења. Колики је значај интернета за успешно функционисање савремених образовних институција.). 7.Заједнице праксе, техника Brainstorming и други видови примене програма менаџмента знања у пракси образовних институција. Трајање: један дан Бодови: 7 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=919&godina=2012/2013
 10. 10. Примена софтверског пословног решења SAP у ланцу стварања вредности савремених привредних друштава (каталошки бр. 937) Реализатори: Војислав Марјановић Општи циљеви: Упознавање циљне групе са основама софтверског пословног решења SAP и његова модуларна примена у ланцу стварања вредности привредних друштава Специфични циљеви: Детаљније упознавање полазника са модулима SAP-а који се односе на рачуноводство, продају и дистрибуцију и управљање људским ресурсима Садржај и активности: 1. Приступ пословном софтверском решењу SAP; 2. Навигација кроз систем; 3. Објашњење основних администраторских активности у систему SAP; 4. Модул за продају и дистрибуцију; 5. Модул за управљање материјалом; 6. Модул за управљање производњом; 7. Модула за финансијско рачуноводство; 8. Модула за обрачун трошкова; 9. Модул за управљање људским ресурсима (потенцијалом). Трајање: један дан Бодови: 8 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=937&godina=2012/2013 Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства применом студијa случаја из домаће праксе (каталошки бр. 761) Реализатори: Горанка Кнежевић, Предраг Вукадиновић, Немања Станишић, Вуле Миздраковић, Марко Милојевић Општи циљеви: Едукација наставног особља средњих стручних економских школа у примени савремене образовне технологије и креирању савремене наставе, кроз развијање креативности и ширење тих ефеката на остале чиниоце образовања; Приближавање теорије и праксе у средњим стручним, економским школама које је до сада било камен спотицања у образовању кадрова и с правом стално подложно критици друштва. Специфични циљеви: 1. Стицање увида у начин креирања часа коришћењем конкретних и доступних примера из праксе; 2. Стицање знања у области квалитативне анализе компанија, 3 стицање сазнања у области квантитативне анализе финансијских извештаја 4. Стицање сазнања у области процене новчаних токова коју користе инвеститори и финансијери у пракси. Садржај и активности: 1. Савремени начин учења применом студија случаја. Циљ програма је да се наставници из средњих економских школа упознају са студијом случаја и да се оспособе да самостално направе студију случаја у делатности која их интересује (грађевинарство, трговина, прерађивачка индустрија), као и да учине занимљивим час. 2. Представљање до сада изведених студија случаја из различитих области економије, финансија и рачуноводства. 3. Представљање jедне студије случаја конкретне домаће компаније у оквиру које се обрађују следећи садржаји: а) квалитативна анализа, б) анализа финансијских извештаја и в) инвестициона анализа и процена. Трајање: један дан Бодови: 7 Електронски извор: http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=761&godina=2012/2013
 11. 11. Контакт Маја Јовић mjovic@singidunum.ac.rs +381 11 30 94 041 +381 65 808 32 32 Место одржавања Универзитет Сингидунум Данијелoва 32, Београд, Србија Тел: +381 11 30 93 220, 30 93 229, е-пошта: office@singidunum.ac.rs www.singidunum.ac.rs

×