Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”              1/8                    ...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                  2/8На основу члана 76. Закона о ос...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                     3/8             ...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                 4/8                 ...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                 5/8      Наставни предмети који ...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                    6/8              ...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                   7/8              Ч...
Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац”                 8/8                С...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Школски програм 2012

2,014 views

Published on

Школски програм Прве нишке гимназије "Стеван Сремац"

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Школски програм 2012

 1. 1. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 1/8 Прва нишка гимназија Стеван Сремац Ниш, Вожда Карађорђа 27 Тел/факс: 018/527-622 E-mail: ssremac@medianis.net Web: www.sremac..edu.rs Школски програм Прве нишке гимназије Стеван Сремац за природно-математички, друштвено-језички и филолошки смер
 2. 2. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 2/8На основу члана 76. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. бр. 72/09 и52/11), Школски одбор Прве нишке гимназије Стеван Сремац је на седници одржаној дана___. ___. 2012. године донео Школски програм Прве нишке гимназије Стеван Сремац за природно-математички, друштвено-језички и филолошки смер Садржај • Увод • О школи некада • Школа данас • Реализација наставног плана и програма у гимназији • Наставни предмети који се изучавају у четири разреда гимназије и њихов недељни фонд часова • Праћење и евалуација реализације школског програма • Стандарди образовања • Праћење и оцењивање постигнућа ученика • Прилог 1 – Правилник о наставном плану и програму за гимназију • Прилог 2 – Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији • Прилог 3 – Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
 3. 3. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 3/8 УводШколски програм Прве нишке гимназије Стеван Сремац за природно-математички,друштвено-језички и филолошки смер израдили су педагог и директор школе у сарадњи сапрофесорима ангажованим на реализацији образовно-васпитног рада у школи.Полазне основе за израду школског програма биле су: • Закон о основама система образовања и васпитања • Правилник о општим основама школског програма (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/04) • Правилник о наставном плану и програму за гимназију (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94,2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 03/09, 10/09, 5/10 и 7/11) – Прилог 1 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр. 24/97, 1/2000, 8/04, 17/06 и 8/08) – Прилог 2 • Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (Сл. гласник РС, бр. 33/99 и 108/03) – Прилог 3 • Извештаји о раду школе у претходном периоду • Услови рада у школи • Образовне потребе ученика школе О школи некадаПрва нишка гимназија Стеван Сремац једна је од најстаријих гимназија у Србији.Основана је 1878. године Указом кнеза Милана Обреновића, а своје данашње име добила јепо једном од својих професора и нашем истакнутом књижевнику, Стевану Сремцу. ПоредСремца у школи су од њеног оснивања па до данашњих дана учили и радили многи данасчувени људи: књижевници Љубомир Симић, Владислав Петковић – Дис, БорисавСтанковић, Бранко Миљковић, некадашњи председник владе Драгиша Цветковић,композитор Станислав Бинички, глумац Љубиша Самарџић само су неки од њих. Ученици ипрофесори Гимназије основали су градску библиотеку, Народно позориште и књижевничасопис Градина, а школа је од првих дана свог постојања средиште културних догађања уграду. Прва нишка гимназија Стеван Сремац добитник је Вукове награде и Награде градаНиша за посебан допринос у области образовања.
 4. 4. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 4/8 Школа данасПрва нишка гимназија Стеван Сремац има 24 одељења природно-математичког,друштвено-језичког и филолошког смера. Једно одељење у сваком разреду је филолошкогсмера, док је преосталих пет друштвено-језичког и природно-математичког смера, при чемуброј одељења једног од ова два смера зависи од предлога плана уписа који Наставничко већедоставља Школској управи пред почетак уписне процедуре за сваку наредну школскугодину. Ученици филолошког смера уписују се у нашу школу на основу броја поена којеостварују својим успехом у шестом, седмом и осмом разреду основне школе (укупно 60), назавршном испиту у основној школи (укупно 40) и на основу резултата пријемног испита изсрпског и енглеског језика који се одржава у школи прве недеље јуна (укупно 240 поена).Ученици друштвено-језичког и природно-математичког смера уписују се у нашу школу наоснову броја поена које остварују својим успехом у шестом, седмом и осмом разреду основнешколе (укупно 60), на завршном испиту у основној школи (укупно 40) и на основу листежеља коју попуњавају у својим основним школама.Висок број поена потребан за упис у Прву нишку гимназију Стеван Сремац сврстава је уједну од најпопуларнијих школа у земљи. Такође, бројни успеси њених ученика нарепубличким такмичењима и конкурсима чине је и једном од најквалитетнијих школа. Оквалитету образовно-васпитног рада у нашој школи говори и чињеница да наши матурантиса великим успехом уписују и завршавају студије, као и то да радо одржавају контакт сасвојим професорима и редовно долазе у школу која им је пружила неопходну подршку ипомоћ при избору занимања. Реализација наставног плана и програма у гимназијиНастава у нашој школи изводи се у складу са Правилником о наставном плану и програму загимназију и Правилником о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкојгимназији (Прилог 1 и 2). Посебна пажња посвећује се осавремењивању наставног процеса ушколи у смислу набавке модерних наставних средстава и стручног усавршавања професора.На том пољу последњих година учињено је заиста много пре свега кроз реализацијупројеката и кроз учешће наших професора на бројним семинарима.Ученици I разреда имају укупно 14 обавезних предмета, као и један изборни предмет,веронауку или грађанско васпитање. О изборном предмету ученици и родитељи изјашњавајусе на почетку школске године и он се изучава до краја средње школе.Ученици II разреда имају укупно 14 обавезних предмета на природно-математичком и 15 надруштвено-језичком и филолошком смеру, као и по један изборни предмет. Такође, ученицифилолошког смера од другог разреда имају и један факултативни предмет, трећи странијезик.Ученици III разреда имају укупно 12 обавезних предмета на природно-математичком, 13 надруштвено-језичком и 15 на филолошком смеру, као и по један изборни предмет.Ученици IV разреда имају укупно 12 обавезних предмета на природно-математичком, 13 надруштвено-језичком и 14 на филолошком смеру, као и по један изборни предмет.
 5. 5. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 5/8 Наставни предмети који се изучавају у четири разреда гимназије и њихов недељни фонд часова Први разред – Обавезни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеСрпски језик и књижевност 4 Српски језик и књижевност 4 Српски језик 2Први страни језик¹ 2 Први страни језик¹ 2 Књижевност 3Други страни језик² 2 Други страни језик² 2 Први страни језик¹ 5Латински језик 2 Латински језик 2 Други страни језик² 3Математика 4 Математика 4 Латински језик 2Физика 2 Физика 2 Математика 3Биологија 2 Биологија 2 Физика 2Хемија 2 Хемија 2 Хемија 2Ликовна култура 1 Ликовна култура 1 Ликовна култура 1Музичка култура 1 Музичка култура 1 Музичка култура 1Физичко васпитање 2 Физичко васпитање 2 Физичко васпитање 2Историја 2 Историја 2 Историја 2Географија 2 Географија 2 Географија 2Рачунарство и Рачунарство и Рачунарство и 2 2 2информатика информатика информатика ¹ Енглески језик ² Немачки, француски, руски и италијански језик Први разред – Изборни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеГрађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1Веронаука 1 Веронаука 1 Веронаука 1 Други разред – Обавезни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеСрпски језик и књижевност 4 Српски језик и књижевност 3 Српски језик 2Први страни језик¹ 3 Први страни језик¹ 2 Књижевност 3Други страни језик² 2 Други страни језик² 2 Први страни језик¹ 5Латински језик 2 Психологија 2 Други страни језик² 3Психологија 2 Математика 5 Латински језик 2Математика 3 Физика 3 Математика 2Физика 2 Биологија 2 Физика 2Биологија 2 Хемија 3 Хемија 1Хемија 2 Ликовна култура 1 Биологија 2Ликовна култура 1 Музичка култура 1 Ликовна култура 1Музичка култура 1 Физичко васпитање 2 Музичка култура 1Физичко васпитање 2 Историја 2 Физичко васпитање 2Историја 2 Географија 2 Историја 2Географија 2 Информатика³ 60 Географија 2Информатика³ 60 Информатика³ 60 ¹ Енглески језик ² Немачки, француски, руски и италијански језик ³ Настава информатике изводи се у блоку са годишњим фондом од 60 часова.
 6. 6. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 6/8 Други разред – Изборни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеГрађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1Веронаука 1 Веронаука 1 Веронаука 1 Други разред – Факултативни предмети Смер филолошке гимназије Трећи страни језик³ 2 ³Италијански, шпански и немачки језик Трећи разред – Обавезни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеСрпски језик и књижевност 5 Српски језик и 3 Српски језик 2 књижевностПрви страни језик¹ 5 Први страни језик¹ 2 Књижевност 3Други страни језик² 2 Други страни језик² 2 Први страни језик¹ 5Математика 2 Математика 5 Други страни језик² 3Физика 2 Физика 3 Латински језик 2Биологија 2 Биологија 3 Биологија 2Ликовна култура 1 Хемија 3 Ликовна култура 1Музичка култура 1 Физичко васпитање 2 Музичка култура 1Физичко васпитање 2 Историја 2 Физичко васпитање 2Историја 3 Географија 2 Историја 2Географија 2 Логика 2 Устав и права грађана 1Логика 2 Информатика³ 1/30 Логика 2Информатика³ 1/30 Информатика³ 1/30 Психологија 2 Основи превођења 2 ¹ Енглески језик ² Немачки, француски, руски и италијански језик ³ Настава информатике реализује се у блоку са годишњим фондом од 30 часова и једним часом недељно у распореду. Трећи разред – Изборни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеГрађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1Веронаука 1 Веронаука 1 Веронаука 1 Трећи разред – Факултативни предмети Смер филолошке гимназије Трећи страни језик³ 2 ³Италијански, шпански и немачки језик
 7. 7. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 7/8 Четврти разред – Обавезни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеСрпски језик и књижевност 5 Српски језик и 4 Српски језик 2 књижевностПрви страни језик¹ 4 Први страни језик¹ 2 Књижевност 3Други страни језик² 2 Други страни језик² 2 Први страни језик¹ 5Математика 2 Математика 4 Други страни језик² 3Физика 2 Физика 5 Латински језик 2Ликовна култура 1 Биологија 3 Ликовна култура 1Музичка култура 1 Хемија 2 Музичка култура 1Физичко васпитање 2 Физичко васпитање 2 Физичко васпитање 2Историја 3 Устав и права грађана 1 Историја 2Устав и права грађана 1 Социологија 2 Социологија 2Социологија 3 Филозофија 2 Филозофија 3Филозофија 3 Информатика³ 1/30 Увод у општу лингвистику 2Информатика³ 1/30 Информатика³ 1/30 Реторика и беседништво 2 ¹ Енглески језик ² Немачки, француски, руски и италијански језик ³ Настава информатике реализује се у блоку са годишњим фондом од 30 часова и једним часом недељно у распореду. Четврти разред – Изборни предмети Друштвено-језички смер Природно-математички смер Смер филолошке гимназијеГрађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1 Грађанско васпитање 1Веронаука 1 Веронаука 1 Веронаука 1 Четврти разред – Факултативни предмети Смер филолошке гимназије Трећи страни језик³ 2 ³Италијански, шпански и немачки језик Праћење и евалуација реализације школског програма Евалуација програма реализује се кроз: • Седнице Одељенских већа • Седнице Наставничког већа • Примену стандардизованих тестова на нивоу актива • Самовредновање школе • Сарадњу са родитељима • Сарадњу са локалном заједницом Приликом праћења користе се упитници, анкете и тестови и врши анализа добијених података. Педагошко–инструктивни рад врше педагог, директор и ментори за одређене предмете.
 8. 8. Школски програм Прве нишке гимназије “Стеван Сремац” 8/8 Стандарди образовањаОчекивана знања, способности и вештине представљају резултат педагошког процеса, чијасу полазишта одређена циљевима и задацима образовања и васпитања.Посебни стандарди одређују ниво развијености знања, способности и вештина које ученикостварује на крају разреда у оквиру сваког наставног предмета.Постоје и стандарди остварености задатака и постигнућа на школском нивоу, који сеодређују на основу резултата школских испитивања и очекиваног и пожељног нивоадостигнућа – школског стандарда. Праћење и оцењивање постигнућа ученикаУченици се описно оцењују из изборних предмета: грађанског васпитања (веома успешан иуспешан) и верске наставе (истиче се, добар и задовољавајући).Критеријуми за бројчано оцењивање успеха ученика су врста, обим и ниво знања, умења ивештина и ангажовање ученика у наставном процесу. Врсте знања су основна, проширена ипродубљена знања, обим је количина усвојених садржаја, а ниво знања је квалитетусвојености. Ангажовање ученика процењује се на основу њиховог активног учешћа унастави, сарадње са другима и уважавања и помоћи другима.У поступку оцењивања ученика уважава се личност ученика, његове способности, развојнекарактеристике и услови у којима живи и учи. Оцењивање треба да буде подстицајно, да јачасамопоуздање и развија личност ученика како би он био што активнији у наставним иваннаставним активностима.У Нишу, __________________Председник Школског одбора Директор____________________ ____________________

×