Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Живот Милеве Марић Ајнштајн

405 views

Published on

Квиз о животу Милеве Марић.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Живот Милеве Марић Ајнштајн

 1. 1. Koliko poznajem Milevu Mari Ajnštajnć Prepoznaj grad A B C D Dopuni rečenice A B C D Izaberi tačan odgovor A B C D Izbaci uljeza A B C D Poveži pojmove A B C D Asocijacije
 2. 2. GRUPA A * Grad u Vojvodini *U tom gradu je Mileva Marić Ajnštajn započela svoje školovanje R U M A ---- ----- ----- ------
 3. 3. GRUPA B *Grad u Vojvodini *U tom gradu je Mileva Marić Ajnštajn položila malu maturu S R E M S K A M I T R O V I C A --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
 4. 4. GRUPA C *Grad u Švajcarskoj *U tom gradu je Mileva Marić Ajnštajn započela studije C I R I H ____ ____ ____ ____ ____
 5. 5. GRUPA D *Grad U Švajcarskoj *U tom gradu se Mileva Marić Ajnštajn venčala B E R N ____ ____ ____ ____
 6. 6. GRUPA A Mileva Marić Ajnštajn je rodjena ---------------, u ------------- (kada) (gde) 19.decembar 1875. Titelu
 7. 7. GRUPA B Mileva Marić Ajnštajn je umrla -------------- , u -------- (kada) (gde) 4. avgust 1948. Cirihu
 8. 8. GRUPA C Sinovi Mileve Marić Ajnštajn su kršteni ----------, u -------------------------- (kada) (gde) 1913. Nikolajevskoj crkvi u Novom Sadu
 9. 9. GRUPA D Albert Ajnštajn je rodjen ----------------, u -------------(kada) (gde) 14.marta 1879 Ulmu
 10. 10. GRUPA A Porodični nadimak Mileve Marić Ajnštajn bio je: a) Maca b) Mica c) Cica d) Caca
 11. 11. GRUPA B U odeljenju VI-a zajedno sa Milevom Marić Ajnštajn je bilo: a) 5 studenata b) 6 studenata c) 7 studenata d) 4 studenta
 12. 12. GRUPA C Mileva Marić Ajnštajn je sahranjena u: a) Novom Sadu b) Bernu c) Cirihu d) Titelu
 13. 13. GRUPA D Mileva Marić Ajnštajn je imala: a) 3 sina b) 3 ćerke c) 2 ćerke i sina d) 2 sina i 1 ćerku
 14. 14. GRUPA A Jedan pojam je ovde suvišan i nema nikakve veze sa Milevom Marić Ajnštajn. Otkrijte koji je to pojam a) Miloš b) Marija c) Milica d) Paulina e) Herman
 15. 15. GRUPA B Jedan pojam je ovde suvišan i nema nikakve veze sa Milevom Marić Ajnštajn. Otkrijte koji je to pojam a) Hans b) Eduard c) Lizerl d) Johan e) Albert
 16. 16. GRUPA C Jedan pojam je ovde suvišan i nema nikakve veze sa Milevom Marić Ajnštajn. Otkrijte koji je to pojam a) Ruma b) Šabac c) Novi Sad d) Sremska Mitrovica e) Beograd
 17. 17. GRUPA D Jedan pojam je ovde suvišan i nema nikakve veze sa Milevom Marić Ajnštajn. Otkrijte koji je to pojam a) Književnost b) Matematika c) Fizika d) Teorija relativiteta e) E=mc 2
 18. 18. GRUPA A Poveži imena Milevine dece sa godinom njihovog rođenja 1)Hans Albert 2)Lizerl 3)Eduard a)1902 b)1904 c)1910
 19. 19. GRUPA B Poveži dogadjaj sa godinom 1)Albert Ajnštajn se odselio za Ameriku 2)Hans Albert se odselio za Ameriku 3)Mileva Marić Ajnštajn je bila poslednji put u Novom Sadu a)1938 b)1938 c)1933
 20. 20. GRUPA C 1)Albert Ajnštajn je bio vanredni profesor teorijske fizike 2)Albert Ajnštajn je bio redovni profesor teorijske fizike 3)Albert Ajnštajn je bio redovni profesor teorijske fizike a) U Berlinu b) U Cirihu c) U Pragu
 21. 21. GRUPA D Mileva Marić Ajštajn je bila 2)učenica Kraljevske Srpske škole u 1)Učenica ženske gimnazije u 3)Student medicine u a)Cirihu b)Novom Sadu c)Šapcu
 22. 22. matematikaA1 država hemija uspeh bronza nagrada srebro Poljska zlatoEvropa Pjer i Marija Kiri muž i žena FrancuskaKraljevina Stokholm Švedska fizika Švajcarska Teorija relativiteta Albert Ajnštajn A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 A B C D NOBELOVA NAGRADAKONAČNO REŠENJE

×