Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону

Srpska škola u inostranstvu
Srpska škola u inostranstvuSrpska škola u inostranstvu
Конфесионалност у методици
допунске наставе на српском језику у
Париском региону
Блаженка Тривунчић
Спрега допунске наставе и српских институција
Допунска настава на српском језику уско је повезана са
• српским удружењима,
• дипломатско-конзуларним представништвима и
• српским црквама.
Ове институције не само да обезбеђују простор за извођење наставе,
већ активно и сараднички учествују у културним и јавним
манифестацијама допунске школе, са заједничким циљем окупљања
српског народа и очувања његовог идентитета.
Извођење допунске наставе
Организација и извођење допунске наставе регулисани су
„Правилником о остваривању образовно-васпитног рада на српском
језику у иностранству“, а прилагођавају се условима и прописима
француског просветног система.
Избор методичких поступака у комплексном наставном процесу
умногоме зависи од односа српске исељеничке породице према
језику и пореклу, на који утичу новија политичка, економска и
социјална дешавања, дужина боравка, мешовити бракови, деловање
интеграционих и/или асимилационих процеса.
Методички приступ конфесионалности
Методички приступ конфесионалности условљен је наведеним
чиниоцима и захтева од наставника
• стручност и прилагодљивост,
• добру процену језичког нивоа и потреба наставне групе и
• одабир и примену одговарајућих метода и средстава рада.
Однос ученика према конфесионалности
• Код ученика који српски језик изучавају као матерњи, који су
активни у свим видовима живота српске заједнице у расејању,
изражен је и позитиван однос према конфенсионалној
идентификацији.
Он не мора бити и израз религиозности, већ је показатељ односа
према нацији, културном пореклу, поштовању традиције, обичаја. У
том правцу се усмерава настава.
• Српски језик као страни (језик порекла) усваја све већи број ђака
при чему је упознавање са културолошким основама ограничено .
Српски језик као матерњи и конфесионалност
Конфесионалност чини подтекст допунске наставе и обрађује се
уз повезивање са:
• културно-историјским садржајима,
• књижевним делима и
• личним искуством ученика.
Дидактичко-методички приступ конфесионалности има
културолошки и етички карактер, док се религијска тумачења
препуштају цркви и породици. На подстрек допунске школе
организују се изборни часови веронауке у цркви.
Осврт на час
Три светиње српске и три Немањића
Основношколски узраст; хетерогена група
• Српски језик
• Моја отаџбина Србија
• Основи културе српског народа
Драмско и стваралачко изражавање
корелативно-интегративни
приступ
Уз предлошке су коришћени
филмови и фотографије.
Урађен је и филм о
немањићким манастирима
„Светосавље – мир који се
чује“ који прати „Дивна
песма“ о Светом Сави:
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=4&v=n8Xa
HLYcDDI
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Ваннаставне активности
Прожимање наставе са конфесионалним садржајима огледа се и у
ваннаставним активностима, које имају изражену кохезиону улогу.
Светосавски дани српске допунске школе
Божићна и ускршња хуманитарна акција
Екскурзије до српских манастира у Француској
Светосавски дани српске допунске школе
• Централна школска манифестација
• Повећање броја ученика довело је до потребе за покретањем
манифестације која подразумева низ приредби у светосавској недељи.
Учешће узима већина ученика кроз:
• Хорско певање
• Кратке сценске форме
• Рецитовање
• Инструментална извођења
Наступи су мултимедијални
• Приказивање филмова и презентација
• Промоција ђачких литерарних и ликовних радова
(дипломе, штампани Зборници литерарних радова)
Припрема и реализација манифестације
Полази се од планирања и реализације часова чији садржаји воде до замишљених
сценарија према којима ће се извести приредбе.
• Израда плаката и најава којима претходи рад са ђацима и на којима се налазе
ученички одабрани и/или награђени светосавски радови
• Позив на догађаје преко имејла, електронских медија и социјалних мрежа
(школска Фејсбук страница, интернет страница допунске наставе у Француској)
• Укључивање ђачких родитеља као активних учесника и сарадника у припреми
школске славе
• Сарадња са црквама које обезбеђују светосавске пакетиће и простор за приредбе
• Сарадња са српским удружењима и Савезом Срба Француске који организује „Дане
светосавља“
• Израда извештаја и слање мултимедијалних материјала
• Медијска промоција догађаја (РТС, „Вести“ у дијаспори, „Просветни преглед“)
• Сви материјали доступни су на интернет страницама:
caspocas.weebly.com
srpskipariz.weebly.com
Плакати и најаве
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Колекција светосавских успомена
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Хуманитарне акције о Божићу и Ускрсу
Прикупљање слаткиша, играчака и школског прибора намењеног
тешко болесној деци која се лече на Институту за мајку и дете у
Београду спроводи се у свим групама српске допунске школе у
Париском региону. У акцијама учествује преко 400 ученика.
Кроз тематске и корелативно-интегративне часове уз радионице
прављења честитки, ђаци се упознају са ускршњим и божићним
песмама, значењем празника, техником и симболиком бојења
ускршњих јаја.
На часовима са тематиком Божића
уз драмску игру оживљени су обичаји:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Jb-eygq9T9Q
Колекција часова посвећених хуманости
Екскурзије до српских манастира
Приликом посета манастиру Боа Салер близу Мајена и манастиру
Светог Јована Дамаскина на истоку Француске, организоване су
радионице ручног прављења свећа, иконографског цртања, час
појања и веронауке.
Закључак
Приступ конфесионалности у методици допунске наставе почива на темељу
проучавања културног порекла, на упознавању са обичајима и традицијом, чиме је
условљен и један од аспеката неговања идентитета. На том истом темељу развија се
и уважавање других етницитета, што је један од постулата савременог друштва.
У Правилнику о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, Службени гласник РС, бр.
28/2018 дефинисани су исходи, а један од њих гласи:
„По завршетку основног образовања и васпитања у иностранству ученик ће бити у
стању да испољава осећање припадности и позитиван став према очувању
сопственог националног и културног идентитета уважавајући наслеђе културе
других народа“.
Могућности методичке интерпретације и усвајања садржаја условљени су степеном
владања српским језиком.
У том смислу, брига о уређености и стабилности образовно-васпитног рада на
српском језику у иностранству представља императив и један од стубова очувања
српског народа изложеног глобализацијским и интеграцијским процесима.
1 of 20

Recommended

Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику... by
Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику...Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику...
Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику...Srpska škola u inostranstvu
1.4K views11 slides
Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу by
Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоуИнтерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу
Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоуSrpska škola u inostranstvu
3.2K views15 slides
Читалићи, Трн-Лакташи by
Читалићи, Трн-ЛакташиЧиталићи, Трн-Лакташи
Читалићи, Трн-ЛакташиМаја Радоман Цветићанин
1.4K views16 slides
Читалићи 2015. пројектне активности by
Читалићи 2015. пројектне активностиЧиталићи 2015. пројектне активности
Читалићи 2015. пројектне активностиМаја Радоман Цветићанин
7K views26 slides
Читалићи 2017.през. by
Читалићи 2017.през.Читалићи 2017.през.
Читалићи 2017.през.Читалићи 2017.
2.4K views31 slides

More Related Content

What's hot

Citalici.2019.prez. by
Citalici.2019.prez.Citalici.2019.prez.
Citalici.2019.prez.Читалићи 2017.
8.8K views23 slides
Читалићи 2022. by
Читалићи 2022.Читалићи 2022.
Читалићи 2022.Читалићи 2017.
4.1K views17 slides
Dioba Јakšića by
Dioba ЈakšićaDioba Јakšića
Dioba Јakšićadragadavid
3.1K views2 slides
Aska nagrada by
Aska nagradaAska nagrada
Aska nagradametodicar4
752 views16 slides
Библиотека ОШ "Ђорђе Крстић" by
Библиотека ОШ "Ђорђе Крстић"Библиотека ОШ "Ђорђе Крстић"
Библиотека ОШ "Ђорђе Крстић"Весна Гошовић
636 views23 slides
Tematski dan Uskrs - Lljiljana Pantović by
Tematski dan Uskrs - Lljiljana PantovićTematski dan Uskrs - Lljiljana Pantović
Tematski dan Uskrs - Lljiljana PantovićEdukacija Obrazovni portal
10.9K views27 slides

What's hot(20)

Dioba Јakšića by dragadavid
Dioba ЈakšićaDioba Јakšića
Dioba Јakšića
dragadavid3.1K views
Aska nagrada by metodicar4
Aska nagradaAska nagrada
Aska nagrada
metodicar4752 views
примена пројектне наставе 1 by Sladjana Dimcic
примена пројектне наставе 1примена пројектне наставе 1
примена пројектне наставе 1
Sladjana Dimcic337 views
1 41 upotreba-velikog-slova (1) by Jeca Todorovic
1 41 upotreba-velikog-slova (1)1 41 upotreba-velikog-slova (1)
1 41 upotreba-velikog-slova (1)
Jeca Todorovic134 views
Evropski dan jezika seminar by Dragana Misic
Evropski dan jezika seminarEvropski dan jezika seminar
Evropski dan jezika seminar
Dragana Misic93 views
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj) by Snežana Božić
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
Snežana Božić1.8K views

Similar to Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону

Radionica Vaskršnji običaji - prezentacija, autor Biljana Vulović by
Radionica Vaskršnji običaji - prezentacija, autor Biljana VulovićRadionica Vaskršnji običaji - prezentacija, autor Biljana Vulović
Radionica Vaskršnji običaji - prezentacija, autor Biljana VulovićOsnovna škola "Sveti Sava"
1.2K views35 slides
Српска школа у Бондију (Париски регион) by
Српска школа у Бондију (Париски регион)Српска школа у Бондију (Париски регион)
Српска школа у Бондију (Париски регион)Srpska škola u inostranstvu
188 views20 slides
Projekat prelo j.popovic indjija final by
Projekat prelo j.popovic indjija finalProjekat prelo j.popovic indjija final
Projekat prelo j.popovic indjija finalAleksandar Mijalković
30 views10 slides
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica by
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaPrezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaOsnovna Škola Anta Bogićević
85 views23 slides
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica by
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaPrezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaOsnovna Škola Anta Bogićević
519 views40 slides

Similar to Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону(20)

Образовно-васпитни рад на српском језику у Швајцарској by Srpska škola u inostranstvu
Образовно-васпитни рад на српском језику у ШвајцарскојОбразовно-васпитни рад на српском језику у Швајцарској
Образовно-васпитни рад на српском језику у Швајцарској
Letopis by bbilja
Letopis Letopis
Letopis
bbilja1.2K views
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ... by Srpska škola u inostranstvu
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
Гимназија *Презентација* by Gimnazija
Гимназија *Презентација*Гимназија *Презентација*
Гимназија *Презентација*
Gimnazija1.1K views
Мая Манич, библиотекар в Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. Неготин... by Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Мая Манич, библиотекар в Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. Неготин...Мая Манич, библиотекар в Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. Неготин...
Мая Манич, библиотекар в Народна библиотека „Доситей Новакович” – гр. Неготин...
Радна биографија Јелице Васић by jelicav
Радна биографија Јелице ВасићРадна биографија Јелице Васић
Радна биографија Јелице Васић
jelicav403 views

More from Srpska škola u inostranstvu

Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац by
Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-РековацУмрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац
Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-РековацSrpska škola u inostranstvu
92 views28 slides
Словенска митологија by
Словенска митологијаСловенска митологија
Словенска митологијаSrpska škola u inostranstvu
490 views16 slides
Музичко-поетско вече by
Музичко-поетско вечеМузичко-поетско вече
Музичко-поетско вечеSrpska škola u inostranstvu
10 views11 slides
Душко Радовић by
Душко РадовићДушко Радовић
Душко РадовићSrpska škola u inostranstvu
228 views9 slides
Плес руку by
Плес рукуПлес руку
Плес рукуSrpska škola u inostranstvu
139 views8 slides
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама by
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликамаSrpska škola u inostranstvu
230 views11 slides

More from Srpska škola u inostranstvu(20)

„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету by Srpska škola u inostranstvu
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном by Srpska škola u inostranstvu
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном

Recently uploaded

ICK6-L5.pptx by
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptxAleksandarSpasic5
11 views5 slides
ICK6-L4.pptx by
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 views2 slides
ICK6-L8.pptx by
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 views9 slides
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptx by
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxПРЕДУЗЕЋЕ.pptx
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxUgostiteljskoturisti
10 views16 slides
IT8-L2.pptx by
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
6 views6 slides
ICK6-L11.pptx by
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
8 views5 slides

Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону

 • 1. Конфесионалност у методици допунске наставе на српском језику у Париском региону Блаженка Тривунчић
 • 2. Спрега допунске наставе и српских институција Допунска настава на српском језику уско је повезана са • српским удружењима, • дипломатско-конзуларним представништвима и • српским црквама. Ове институције не само да обезбеђују простор за извођење наставе, већ активно и сараднички учествују у културним и јавним манифестацијама допунске школе, са заједничким циљем окупљања српског народа и очувања његовог идентитета.
 • 3. Извођење допунске наставе Организација и извођење допунске наставе регулисани су „Правилником о остваривању образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству“, а прилагођавају се условима и прописима француског просветног система. Избор методичких поступака у комплексном наставном процесу умногоме зависи од односа српске исељеничке породице према језику и пореклу, на који утичу новија политичка, економска и социјална дешавања, дужина боравка, мешовити бракови, деловање интеграционих и/или асимилационих процеса.
 • 4. Методички приступ конфесионалности Методички приступ конфесионалности условљен је наведеним чиниоцима и захтева од наставника • стручност и прилагодљивост, • добру процену језичког нивоа и потреба наставне групе и • одабир и примену одговарајућих метода и средстава рада.
 • 5. Однос ученика према конфесионалности • Код ученика који српски језик изучавају као матерњи, који су активни у свим видовима живота српске заједнице у расејању, изражен је и позитиван однос према конфенсионалној идентификацији. Он не мора бити и израз религиозности, већ је показатељ односа према нацији, културном пореклу, поштовању традиције, обичаја. У том правцу се усмерава настава. • Српски језик као страни (језик порекла) усваја све већи број ђака при чему је упознавање са културолошким основама ограничено .
 • 6. Српски језик као матерњи и конфесионалност Конфесионалност чини подтекст допунске наставе и обрађује се уз повезивање са: • културно-историјским садржајима, • књижевним делима и • личним искуством ученика. Дидактичко-методички приступ конфесионалности има културолошки и етички карактер, док се религијска тумачења препуштају цркви и породици. На подстрек допунске школе организују се изборни часови веронауке у цркви.
 • 7. Осврт на час Три светиње српске и три Немањића Основношколски узраст; хетерогена група • Српски језик • Моја отаџбина Србија • Основи културе српског народа Драмско и стваралачко изражавање корелативно-интегративни приступ
 • 8. Уз предлошке су коришћени филмови и фотографије. Урађен је и филм о немањићким манастирима „Светосавље – мир који се чује“ који прати „Дивна песма“ о Светом Сави: https://www.youtube.com/wa tch?time_continue=4&v=n8Xa HLYcDDI
 • 10. Ваннаставне активности Прожимање наставе са конфесионалним садржајима огледа се и у ваннаставним активностима, које имају изражену кохезиону улогу. Светосавски дани српске допунске школе Божићна и ускршња хуманитарна акција Екскурзије до српских манастира у Француској
 • 11. Светосавски дани српске допунске школе • Централна школска манифестација • Повећање броја ученика довело је до потребе за покретањем манифестације која подразумева низ приредби у светосавској недељи. Учешће узима већина ученика кроз: • Хорско певање • Кратке сценске форме • Рецитовање • Инструментална извођења Наступи су мултимедијални • Приказивање филмова и презентација • Промоција ђачких литерарних и ликовних радова (дипломе, штампани Зборници литерарних радова)
 • 12. Припрема и реализација манифестације Полази се од планирања и реализације часова чији садржаји воде до замишљених сценарија према којима ће се извести приредбе. • Израда плаката и најава којима претходи рад са ђацима и на којима се налазе ученички одабрани и/или награђени светосавски радови • Позив на догађаје преко имејла, електронских медија и социјалних мрежа (школска Фејсбук страница, интернет страница допунске наставе у Француској) • Укључивање ђачких родитеља као активних учесника и сарадника у припреми школске славе • Сарадња са црквама које обезбеђују светосавске пакетиће и простор за приредбе • Сарадња са српским удружењима и Савезом Срба Француске који организује „Дане светосавља“ • Израда извештаја и слање мултимедијалних материјала • Медијска промоција догађаја (РТС, „Вести“ у дијаспори, „Просветни преглед“) • Сви материјали доступни су на интернет страницама: caspocas.weebly.com srpskipariz.weebly.com
 • 17. Хуманитарне акције о Божићу и Ускрсу Прикупљање слаткиша, играчака и школског прибора намењеног тешко болесној деци која се лече на Институту за мајку и дете у Београду спроводи се у свим групама српске допунске школе у Париском региону. У акцијама учествује преко 400 ученика. Кроз тематске и корелативно-интегративне часове уз радионице прављења честитки, ђаци се упознају са ускршњим и божићним песмама, значењем празника, техником и симболиком бојења ускршњих јаја. На часовима са тематиком Божића уз драмску игру оживљени су обичаји: https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Jb-eygq9T9Q
 • 19. Екскурзије до српских манастира Приликом посета манастиру Боа Салер близу Мајена и манастиру Светог Јована Дамаскина на истоку Француске, организоване су радионице ручног прављења свећа, иконографског цртања, час појања и веронауке.
 • 20. Закључак Приступ конфесионалности у методици допунске наставе почива на темељу проучавања културног порекла, на упознавању са обичајима и традицијом, чиме је условљен и један од аспеката неговања идентитета. На том истом темељу развија се и уважавање других етницитета, што је један од постулата савременог друштва. У Правилнику о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, Службени гласник РС, бр. 28/2018 дефинисани су исходи, а један од њих гласи: „По завршетку основног образовања и васпитања у иностранству ученик ће бити у стању да испољава осећање припадности и позитиван став према очувању сопственог националног и културног идентитета уважавајући наслеђе културе других народа“. Могућности методичке интерпретације и усвајања садржаја условљени су степеном владања српским језиком. У том смислу, брига о уређености и стабилности образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству представља императив и један од стубова очувања српског народа изложеног глобализацијским и интеграцијским процесима.