Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону

Ad

Конфесионалност у методици
допунске наставе на српском језику у
Париском региону
Блаженка Тривунчић

Ad

Спрега допунске наставе и српских институција
Допунска настава на српском језику уско је повезана са
• српским удружењима,...

Ad

Извођење допунске наставе
Организација и извођење допунске наставе регулисани су
„Правилником о остваривању образовно-васп...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 20 Ad
1 of 20 Ad

More Related Content

More from Srpska škola u inostranstvu (20)

Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону

 1. 1. Конфесионалност у методици допунске наставе на српском језику у Париском региону Блаженка Тривунчић
 2. 2. Спрега допунске наставе и српских институција Допунска настава на српском језику уско је повезана са • српским удружењима, • дипломатско-конзуларним представништвима и • српским црквама. Ове институције не само да обезбеђују простор за извођење наставе, већ активно и сараднички учествују у културним и јавним манифестацијама допунске школе, са заједничким циљем окупљања српског народа и очувања његовог идентитета.
 3. 3. Извођење допунске наставе Организација и извођење допунске наставе регулисани су „Правилником о остваривању образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству“, а прилагођавају се условима и прописима француског просветног система. Избор методичких поступака у комплексном наставном процесу умногоме зависи од односа српске исељеничке породице према језику и пореклу, на који утичу новија политичка, економска и социјална дешавања, дужина боравка, мешовити бракови, деловање интеграционих и/или асимилационих процеса.
 4. 4. Методички приступ конфесионалности Методички приступ конфесионалности условљен је наведеним чиниоцима и захтева од наставника • стручност и прилагодљивост, • добру процену језичког нивоа и потреба наставне групе и • одабир и примену одговарајућих метода и средстава рада.
 5. 5. Однос ученика према конфесионалности • Код ученика који српски језик изучавају као матерњи, који су активни у свим видовима живота српске заједнице у расејању, изражен је и позитиван однос према конфенсионалној идентификацији. Он не мора бити и израз религиозности, већ је показатељ односа према нацији, културном пореклу, поштовању традиције, обичаја. У том правцу се усмерава настава. • Српски језик као страни (језик порекла) усваја све већи број ђака при чему је упознавање са културолошким основама ограничено .
 6. 6. Српски језик као матерњи и конфесионалност Конфесионалност чини подтекст допунске наставе и обрађује се уз повезивање са: • културно-историјским садржајима, • књижевним делима и • личним искуством ученика. Дидактичко-методички приступ конфесионалности има културолошки и етички карактер, док се религијска тумачења препуштају цркви и породици. На подстрек допунске школе организују се изборни часови веронауке у цркви.
 7. 7. Осврт на час Три светиње српске и три Немањића Основношколски узраст; хетерогена група • Српски језик • Моја отаџбина Србија • Основи културе српског народа Драмско и стваралачко изражавање корелативно-интегративни приступ
 8. 8. Уз предлошке су коришћени филмови и фотографије. Урађен је и филм о немањићким манастирима „Светосавље – мир који се чује“ који прати „Дивна песма“ о Светом Сави: https://www.youtube.com/wa tch?time_continue=4&v=n8Xa HLYcDDI
 9. 9. Ваннаставне активности Прожимање наставе са конфесионалним садржајима огледа се и у ваннаставним активностима, које имају изражену кохезиону улогу. Светосавски дани српске допунске школе Божићна и ускршња хуманитарна акција Екскурзије до српских манастира у Француској
 10. 10. Светосавски дани српске допунске школе • Централна школска манифестација • Повећање броја ученика довело је до потребе за покретањем манифестације која подразумева низ приредби у светосавској недељи. Учешће узима већина ученика кроз: • Хорско певање • Кратке сценске форме • Рецитовање • Инструментална извођења Наступи су мултимедијални • Приказивање филмова и презентација • Промоција ђачких литерарних и ликовних радова (дипломе, штампани Зборници литерарних радова)
 11. 11. Припрема и реализација манифестације Полази се од планирања и реализације часова чији садржаји воде до замишљених сценарија према којима ће се извести приредбе. • Израда плаката и најава којима претходи рад са ђацима и на којима се налазе ученички одабрани и/или награђени светосавски радови • Позив на догађаје преко имејла, електронских медија и социјалних мрежа (школска Фејсбук страница, интернет страница допунске наставе у Француској) • Укључивање ђачких родитеља као активних учесника и сарадника у припреми школске славе • Сарадња са црквама које обезбеђују светосавске пакетиће и простор за приредбе • Сарадња са српским удружењима и Савезом Срба Француске који организује „Дане светосавља“ • Израда извештаја и слање мултимедијалних материјала • Медијска промоција догађаја (РТС, „Вести“ у дијаспори, „Просветни преглед“) • Сви материјали доступни су на интернет страницама: caspocas.weebly.com srpskipariz.weebly.com
 12. 12. Плакати и најаве
 13. 13. Колекција светосавских успомена
 14. 14. Хуманитарне акције о Божићу и Ускрсу Прикупљање слаткиша, играчака и школског прибора намењеног тешко болесној деци која се лече на Институту за мајку и дете у Београду спроводи се у свим групама српске допунске школе у Париском региону. У акцијама учествује преко 400 ученика. Кроз тематске и корелативно-интегративне часове уз радионице прављења честитки, ђаци се упознају са ускршњим и божићним песмама, значењем празника, техником и симболиком бојења ускршњих јаја. На часовима са тематиком Божића уз драмску игру оживљени су обичаји: https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Jb-eygq9T9Q
 15. 15. Колекција часова посвећених хуманости
 16. 16. Екскурзије до српских манастира Приликом посета манастиру Боа Салер близу Мајена и манастиру Светог Јована Дамаскина на истоку Француске, организоване су радионице ручног прављења свећа, иконографског цртања, час појања и веронауке.
 17. 17. Закључак Приступ конфесионалности у методици допунске наставе почива на темељу проучавања културног порекла, на упознавању са обичајима и традицијом, чиме је условљен и један од аспеката неговања идентитета. На том истом темељу развија се и уважавање других етницитета, што је један од постулата савременог друштва. У Правилнику о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, Службени гласник РС, бр. 28/2018 дефинисани су исходи, а један од њих гласи: „По завршетку основног образовања и васпитања у иностранству ученик ће бити у стању да испољава осећање припадности и позитиван став према очувању сопственог националног и културног идентитета уважавајући наслеђе културе других народа“. Могућности методичке интерпретације и усвајања садржаја условљени су степеном владања српским језиком. У том смислу, брига о уређености и стабилности образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству представља императив и један од стубова очувања српског народа изложеног глобализацијским и интеграцијским процесима.

×