Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у иностранству

Ad

Дигитално издаваштво у функцији
унапређења допунске наставе на српском
језику у иностранству
Блаженка Тривунчић

Ad

Усвајање српског језика изван матице –
подстицајни чиниоци
• Свакодневна употреба језика у породичној средини,
• Похађање ...

Ad

Усвајање српског језика изван матице –
деградирајући чиниоци
• Некњижевни изговор и употреба дијалекта,
• Контактна мрежа ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 11 Ad
1 of 11 Ad

Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у иностранству

Download to read offline

Међународна научна конференција "Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе", Филолошки факултет у Београду

Међународна научна конференција "Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе", Филолошки факултет у Београду

More Related Content

Slideshows for you (19)

More from Srpska škola u inostranstvu (20)

Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у иностранству

 1. 1. Дигитално издаваштво у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у иностранству Блаженка Тривунчић
 2. 2. Усвајање српског језика изван матице – подстицајни чиниоци • Свакодневна употреба језика у породичној средини, • Похађање допунске наставе на српском језику, • Учешће у друштвено-културном животу српске заједнице и • Одржавање и јачање веза са отаџбином.
 3. 3. Усвајање српског језика изван матице – деградирајући чиниоци • Некњижевни изговор и употреба дијалекта, • Контактна мрежа српског и доминантног језика земље домаћина, • Мали број часова у оквиру допунске школе, • Целодневна изложеност једном говорном узусу и • Неразвијена свест код српских исељеника о значају очувања српског језика.
 4. 4. Постојећа наставна ситуација • Недовољна информисаност о допунској настави на српском језику, • Мали број ученика који похађа часове у односу на број Срба, • Велика просторна удаљеност места на којима се настава изводи, • Хетерогени карактер група са израженим узрасним и језичким разликама, • Промењена перспектива изучавања српског језика, • Недостатак одговарајућих уџбеника и наставних средстава и • Неутемељена континуирана стручна сарадња наставног кадра.
 5. 5. Електронско издаваштво – унапређење допунске наставе Електронско издаваштво препознато је као неопходно средство којим се може пружити: • Информативност, • Видљивост свих активности допунске наставе, • Размена одговарајућих дидактичко-методичких прилога и • Стручно повезивање наставног кадра.
 6. 6. Електронске платформе Интернет страница „Моја Србија – то сам ја“ (srpskipariz.weebly.com) објединила је допунску наставу у Француској од 2015. године. База наставних материјала допунске наставе на српском језику у иностранству „Час по час“ (caspocas.weebly.com) од 2016. омогућила је стручно повезивање и размену угледних часова међу 50 наставника у 11 земаља.
 7. 7. Интернет страница допунске наставе у Француској: http://srpskipariz.weebly.com/ • Места и термини одржавања наставе са контактима наставника, • Вести, извештаји и репортаже, • Разноврсне ваннаставне активности (међународне смотре, ђачки радови, културне, спортске и хуманитарне манифестације), • Електронске укрштенице, • Електронске ћириличне књиге, • Интерактивни пројекти, • Истраживачки радови о актуелном језичком стању и • Други корисни линкови.
 8. 8. База наставних материјала: http://caspocas.weebly.com/ • Угледни корелативно-интегративни часови са интрактивним прилозима и материјалима у Ворду омогућавају наставницима преузимање, размену и прилагођавање методичко-дидактичких радова различитим нивоима говорења српског језика и потребама одређене групе. • Упућивање ученика на самосталан (додатни) рад • Информације о актуелним конкурсима и смотрама • Извештаји са одржаних стручних семинара • Доступност других линкова са наставним материјалима
 9. 9. Улога дигиталног издаваштва Дигитално издаваштво у нашем случају има • маркетиншки, • информативни, • образовни, • интерактивни и • кохезиони карактер.
 10. 10. Доступност електронских страница Банери се налазе на званичним интернет страницама • Амбасаде Републике Србије у Паризу, • Завода за унапређивање образовања и васпитања у Београду, • Културног центра Србије у Паризу (информације о часовима српског језика дате су преко линка).
 11. 11. Добробити дигиталног издаваштва • Средство које је допринело повећању броја ученика у Француској (Париски регон: IX, 2015/16 – 285 ученика; XII, 2018/19 – 445 ученика) • Електронска архива четворогодишњих активности допунске школе • Допринос развијању свести о важности очувања српског језика и писма • Својеврсна културлошка база радова и догађаја • Драгоцена помоћ наставном кадру који се смењује и коме је омогућен стварни увид у динамичну и променљиву перспективу изучавања српског језика код млађих генерација исељеничких српских породица, што води и променама у методологији рада.

×