SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Интерференција
француског језика у српски
на основном лексичком нивоу
Блаженка Тривунчић
Јелена Михајловић
Циљ истраживања
Циљ рада је да прикаже актуелну језичку ситуацију код
српско-француских билингвала у франкофоној средини и
степен интерференције на основном лексичком нивоу.
Појам интерференције
• Интерференција је лингвистички феномен који произилази из контакта
језика.
• „Интерференција је употреба елемената из једног језика док говоримо
или пишемо другим“, Мекеј
• „Наизменична употреба два језика код једног говорника може довести
до одступања од норме сваког од језика. Управо та одступања
представљају интерференцију језика у језичкој пракси“, Вајнрек
• Појмом интерференције бави се контактна лингвистика.
Узорак
• У раду се разматрају резултати истраживања које је спроведено
методом тестирања 155 ученика млађег, средњег и старијег узраста, од
8 до 14 година, различитог нивоа владања српским језиком, који
наставу у Српској допунској школи похађа широм Париског региона.
• Анкетом су обухваћена 63 ђачка родитеља у циљу сагледавања и
утврђивања узрока интерференције.
Методологија истраживања
1. Метода тестова и упитника
2. Критичка анализа узорака на различитим језичким нивоима:
• фонетском,
• морфосинтаксичком,
• лексичко-семантичком.
4. Дескриптивна анализа добијених резултата
5. Разматрање механизама прилагођавања елемената
мањинског и доминантног језика.
Типови питања у оквиру теста
Троделни тест садржи:
1. Укупно 12 питања затвореног типа у којима се испитује:
• именовање појмова на основном лексичком нивоу;
• језик комуникације попуњавањем празнина у дијалогу;
• превод француских речи;
• разумевање значења речи;
• синтаксичка употреба и трансформација глаголских и именских речи.
2. Додатна питања из области Читања и разумевања прочитаног у одломцима из
књижевноуметничких и научних текстова са циљем мерења фреквентности
непознатих речи.
3. Питање отвореног типа са циљем сагледавања владања писаном комуникацијом.
Приказ резултата истраживања (избор)
Механизми измена речи
• У оквиру контактне мреже српског и француског језика, код ученика
билингвала српске допунске школе, запажена су три механизма:
1. Спољашња трансформација:
• прилагођавање облика речи изговору другог језика – фонетски план;
• пресликавање граматичких особина једног од језика – морфолошки план;
• изградња синтаксичких јединица (синтагми, реченица) по моделу
француске синтаксе.
2. Унутрашња трансформација:
• прилагођавање облика са променом значења речи – морфолошко-
семантички план.
3. Замена српских речи француским речима:
• потпуна и делимична на фонетском нивоу.
Општи закључак
Дескриптивна анализа добијених резултата показује да, у контакту
српског и француског језика, на основном речничком нивоу, у просеку
50% ученика уноси измене у лексеме на свим језичким плановима.
Тај проценат опада код мањег броја речи које су у широкој употреби (до
20%), а расте у захтевима који се тичу писменог изражавања (до 70%).
Сагледавање учесталости и типова ортографских и фонетских
неправилности указује да је владање ћириличним писмом неутемељено,
а тиче се графема које не постоје у француском алфабету и решавања
ортографских недоумица по узору на француски изговор.
Разумевање сложенијих упутстава у задатку и лексема изван речника
свакодневнице на ниском је нивоу и достиже у појединим примерима и
90%. Разумевање дискурса књижевноуметничког или научног текста
ограничено је великим бројем непознатих речи.
Општи закључак
Упитник спроведен међу ђачким родитељима указује на то да се у
породици формирају и надограђују језичке основе. Степен владања
српским језиком директно је условљен односом породичног окружења
према језику.
Проценат испитаника код којих у кући оба супружника говоре истим
матерњим језиком је 66.67%. Међутим, само 15.87% назначило је да у кући
говори само српским језиком.
Поређење ових података указује да је један од узрока нестајања српских
речи ограничено коришћење српског језика унутар саме српске породице.
Културни и друштвени живот српске заједнице уз наставу на српском
језику доприноси унапређењу језичког понашања, у чему се слаже 98.41%
испитаника.
Сачувајмо српске речи
Усвајање српског језика изван матице зависи од:
• степена изложености говорном моделу;
• свакодневне употребе језика у породичној средини;
• укључивања у друштвено-културни живот српске заједнице и
• похађања наставе на српском језику у оквиру допунске школе.
Некњижевни изговор, употреба дијалекта, контактна мрежа српског и француског
језика, мали број часова у оквиру допунске школе, целодневна изложеност једном
говорном узусу чине да су сви наведени фактори недовољни да се заустави процес
деградације српског језика.
Задатак свих српских институција јесте проналажење стратегија које могу утицати на
свест говорника српског језика о важности очувања језичког идентитета. Неопходно је
понудити нове, културолошке моделе, који одговарају потребама нараштаја савременог
доба, а који ће утицати на унапређење језичког понашања.

More Related Content

What's hot

1 41 upotreba-velikog-slova (1)
1 41 upotreba-velikog-slova (1)1 41 upotreba-velikog-slova (1)
1 41 upotreba-velikog-slova (1)Jeca Todorovic
 
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)Snežana Božić
 
програм семинара, децембар 2015
програм семинара, децембар 2015програм семинара, децембар 2015
програм семинара, децембар 2015Snežana Božić
 
Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3
Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3
Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3Ana Rasic
 
Наставна јединица Развој лексике српског језика
Наставна јединица Развој лексике српског језикаНаставна јединица Развој лексике српског језика
Наставна јединица Развој лексике српског језикаNastavnica Višnja
 
Srednjovekovna knjizevnost
Srednjovekovna knjizevnostSrednjovekovna knjizevnost
Srednjovekovna knjizevnostZorica Ivanovic
 
Ikt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacije
Ikt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacijeIkt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacije
Ikt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacijeSvetlana Bozic-Paunovic
 
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...Srpska škola u inostranstvu
 
Master in Serbian as a Foreign Language
 Master in Serbian as a Foreign Language Master in Serbian as a Foreign Language
Master in Serbian as a Foreign LanguageREFLESS Project
 
Evropski dan jezika seminar
Evropski dan jezika seminarEvropski dan jezika seminar
Evropski dan jezika seminarDragana Misic
 

What's hot (20)

Читалићи 2017.
Читалићи 2017.Читалићи 2017.
Читалићи 2017.
 
1 41 upotreba-velikog-slova (1)
1 41 upotreba-velikog-slova (1)1 41 upotreba-velikog-slova (1)
1 41 upotreba-velikog-slova (1)
 
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
Plakat, Seminar 2016 (7. i 8. maj)
 
програм семинара, децембар 2015
програм семинара, децембар 2015програм семинара, децембар 2015
програм семинара, децембар 2015
 
Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3
Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3
Ogledni cas-iz-srpskog-jezika3
 
Наставна јединица Развој лексике српског језика
Наставна јединица Развој лексике српског језикаНаставна јединица Развој лексике српског језика
Наставна јединица Развој лексике српског језика
 
Завршни рад
Завршни радЗавршни рад
Завршни рад
 
Srednjovekovna knjizevnost
Srednjovekovna knjizevnostSrednjovekovna knjizevnost
Srednjovekovna knjizevnost
 
Pripreme zacasove
Pripreme zacasovePripreme zacasove
Pripreme zacasove
 
портофолио тања
портофолио тањапортофолио тања
портофолио тања
 
Necista krv
Necista krvNecista krv
Necista krv
 
Дан матерњег језика
Дан матерњег језикаДан матерњег језика
Дан матерњег језика
 
Ikt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacije
Ikt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacijeIkt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacije
Ikt u funkciji vršnjačkog učenja i vertikalne korelacije
 
Vasko popa ociju tvojih da nije final
Vasko popa ociju tvojih da nije finalVasko popa ociju tvojih da nije final
Vasko popa ociju tvojih da nije final
 
Priprema za čas :Tvorba(građenje ) reči
Priprema za čas :Tvorba(građenje ) rečiPriprema za čas :Tvorba(građenje ) reči
Priprema za čas :Tvorba(građenje ) reči
 
Aska nagrada
Aska nagradaAska nagrada
Aska nagrada
 
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
Корелативно интегративни приступ посленичким, љубавним и породичним народним ...
 
Упознајмо Косово
Упознајмо КосовоУпознајмо Косово
Упознајмо Косово
 
Master in Serbian as a Foreign Language
 Master in Serbian as a Foreign Language Master in Serbian as a Foreign Language
Master in Serbian as a Foreign Language
 
Evropski dan jezika seminar
Evropski dan jezika seminarEvropski dan jezika seminar
Evropski dan jezika seminar
 

Similar to Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу

Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...
Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...
Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...Srpska škola u inostranstvu
 
PRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdf
PRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdfPRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdf
PRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdfAdelaBihoracLjaji
 
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaStanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaMaja Galovic
 
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...Dimika84
 
Razdvajanje preskriptivnog i teorijskog seminar ff nis
Razdvajanje preskriptivnog i teorijskog  seminar ff nisRazdvajanje preskriptivnog i teorijskog  seminar ff nis
Razdvajanje preskriptivnog i teorijskog seminar ff nisbarsenijevic
 
70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx
70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx
70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docxssuser7d7a6e
 
азив теме са садржајима
азив теме са садржајимаазив теме са садржајима
азив теме са садржајимаSuzana Miljković
 
dmr acc 26 test
dmr acc 26 testdmr acc 26 test
dmr acc 26 testdmracc26
 
процедурално и декларативно
процедурално и декларативнопроцедурално и декларативно
процедурално и декларативноbarsenijevic
 

Similar to Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу (20)

Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...
Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...
Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српск...
 
PRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdf
PRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdfPRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdf
PRIRUČNIK SRPSKI OD 5. DO 8..pdf
 
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaStanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
 
Orng np srpski_r7
Orng np srpski_r7Orng np srpski_r7
Orng np srpski_r7
 
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
 
Razdvajanje preskriptivnog i teorijskog seminar ff nis
Razdvajanje preskriptivnog i teorijskog  seminar ff nisRazdvajanje preskriptivnog i teorijskog  seminar ff nis
Razdvajanje preskriptivnog i teorijskog seminar ff nis
 
Rad pismeni-zadatak-u-savremenoj-nastavi-srpskog-jezika-i-knjizevnosti-marija...
Rad pismeni-zadatak-u-savremenoj-nastavi-srpskog-jezika-i-knjizevnosti-marija...Rad pismeni-zadatak-u-savremenoj-nastavi-srpskog-jezika-i-knjizevnosti-marija...
Rad pismeni-zadatak-u-savremenoj-nastavi-srpskog-jezika-i-knjizevnosti-marija...
 
70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx
70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx
70271485-Metodika-nastave-početnog-čitanja-i-pisanja.docx
 
UVODNI CAS1.ppt
UVODNI CAS1.pptUVODNI CAS1.ppt
UVODNI CAS1.ppt
 
азив теме са садржајима
азив теме са садржајимаазив теме са садржајима
азив теме са садржајима
 
Sastavni deo zapisnika strucnih veca (1).docx
Sastavni deo zapisnika strucnih veca (1).docxSastavni deo zapisnika strucnih veca (1).docx
Sastavni deo zapisnika strucnih veca (1).docx
 
Kaligrafija nacin cuvanja
Kaligrafija nacin cuvanjaKaligrafija nacin cuvanja
Kaligrafija nacin cuvanja
 
Plan dopunska7
Plan dopunska7Plan dopunska7
Plan dopunska7
 
dmr acc 26 test
dmr acc 26 testdmr acc 26 test
dmr acc 26 test
 
-Diplomski rad-
-Diplomski rad--Diplomski rad-
-Diplomski rad-
 
процедурално и декларативно
процедурално и декларативнопроцедурално и декларативно
процедурално и декларативно
 
Srpski za-strance
Srpski za-stranceSrpski za-strance
Srpski za-strance
 
Srpski za-strance
Srpski za-stranceSrpski za-strance
Srpski za-strance
 
Zapisnik obrazac 295
Zapisnik obrazac 295Zapisnik obrazac 295
Zapisnik obrazac 295
 
Dopunska i dodatna nastava
Dopunska i dodatna nastavaDopunska i dodatna nastava
Dopunska i dodatna nastava
 

More from Srpska škola u inostranstvu

Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац
Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-РековацУмрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац
Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-РековацSrpska škola u inostranstvu
 
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликамаSrpska škola u inostranstvu
 
Јежева кућица, Бранко Ћопић
Јежева кућица, Бранко ЋопићЈежева кућица, Бранко Ћопић
Јежева кућица, Бранко ЋопићSrpska škola u inostranstvu
 
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитетуSrpska škola u inostranstvu
 
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномSrpska škola u inostranstvu
 
Језик кости нема, али кости ломи
Језик кости нема, али кости ломиЈезик кости нема, али кости ломи
Језик кости нема, али кости ломиSrpska škola u inostranstvu
 

More from Srpska škola u inostranstvu (20)

Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац
Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-РековацУмрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац
Умрежена Србија, Ја волим спорт, Париз-Рековац
 
Словенска митологија
Словенска митологијаСловенска митологија
Словенска митологија
 
Музичко-поетско вече
Музичко-поетско вечеМузичко-поетско вече
Музичко-поетско вече
 
Душко Радовић
Душко РадовићДушко Радовић
Душко Радовић
 
Плес руку
Плес рукуПлес руку
Плес руку
 
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама
„Аска и вук", Иво Андрић, прича у сликама
 
Јежева кућица, Бранко Ћопић
Јежева кућица, Бранко ЋопићЈежева кућица, Бранко Ћопић
Јежева кућица, Бранко Ћопић
 
Занимања
ЗанимањаЗанимања
Занимања
 
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
„Слон из ципеле“ Дејана Алексића – прича о дому и идентитету
 
Дан дружења
Дан дружењаДан дружења
Дан дружења
 
Речи и њихова значења
Речи и њихова значењаРечи и њихова значења
Речи и њихова значења
 
Српска народна ношња
Српска народна ношњаСрпска народна ношња
Српска народна ношња
 
Србија
СрбијаСрбија
Србија
 
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
 
Загонетке
ЗагонеткеЗагонетке
Загонетке
 
Лица са српских новчаница
Лица са српских новчаницаЛица са српских новчаница
Лица са српских новчаница
 
Језик кости нема, али кости ломи
Језик кости нема, али кости ломиЈезик кости нема, али кости ломи
Језик кости нема, али кости ломи
 
Pâques et tradition.ppt
Pâques et tradition.pptPâques et tradition.ppt
Pâques et tradition.ppt
 
Paques en Serbie.ppt
Paques en Serbie.pptPaques en Serbie.ppt
Paques en Serbie.ppt
 
У светлу ускршњих обичаја
У светлу ускршњих обичајаУ светлу ускршњих обичаја
У светлу ускршњих обичаја
 

Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу

 • 1. Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу Блаженка Тривунчић Јелена Михајловић
 • 2. Циљ истраживања Циљ рада је да прикаже актуелну језичку ситуацију код српско-француских билингвала у франкофоној средини и степен интерференције на основном лексичком нивоу.
 • 3. Појам интерференције • Интерференција је лингвистички феномен који произилази из контакта језика. • „Интерференција је употреба елемената из једног језика док говоримо или пишемо другим“, Мекеј • „Наизменична употреба два језика код једног говорника може довести до одступања од норме сваког од језика. Управо та одступања представљају интерференцију језика у језичкој пракси“, Вајнрек • Појмом интерференције бави се контактна лингвистика.
 • 4. Узорак • У раду се разматрају резултати истраживања које је спроведено методом тестирања 155 ученика млађег, средњег и старијег узраста, од 8 до 14 година, различитог нивоа владања српским језиком, који наставу у Српској допунској школи похађа широм Париског региона. • Анкетом су обухваћена 63 ђачка родитеља у циљу сагледавања и утврђивања узрока интерференције.
 • 5. Методологија истраживања 1. Метода тестова и упитника 2. Критичка анализа узорака на различитим језичким нивоима: • фонетском, • морфосинтаксичком, • лексичко-семантичком. 4. Дескриптивна анализа добијених резултата 5. Разматрање механизама прилагођавања елемената мањинског и доминантног језика.
 • 6. Типови питања у оквиру теста Троделни тест садржи: 1. Укупно 12 питања затвореног типа у којима се испитује: • именовање појмова на основном лексичком нивоу; • језик комуникације попуњавањем празнина у дијалогу; • превод француских речи; • разумевање значења речи; • синтаксичка употреба и трансформација глаголских и именских речи. 2. Додатна питања из области Читања и разумевања прочитаног у одломцима из књижевноуметничких и научних текстова са циљем мерења фреквентности непознатих речи. 3. Питање отвореног типа са циљем сагледавања владања писаном комуникацијом.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. Механизми измена речи • У оквиру контактне мреже српског и француског језика, код ученика билингвала српске допунске школе, запажена су три механизма: 1. Спољашња трансформација: • прилагођавање облика речи изговору другог језика – фонетски план; • пресликавање граматичких особина једног од језика – морфолошки план; • изградња синтаксичких јединица (синтагми, реченица) по моделу француске синтаксе. 2. Унутрашња трансформација: • прилагођавање облика са променом значења речи – морфолошко- семантички план. 3. Замена српских речи француским речима: • потпуна и делимична на фонетском нивоу.
 • 13. Општи закључак Дескриптивна анализа добијених резултата показује да, у контакту српског и француског језика, на основном речничком нивоу, у просеку 50% ученика уноси измене у лексеме на свим језичким плановима. Тај проценат опада код мањег броја речи које су у широкој употреби (до 20%), а расте у захтевима који се тичу писменог изражавања (до 70%). Сагледавање учесталости и типова ортографских и фонетских неправилности указује да је владање ћириличним писмом неутемељено, а тиче се графема које не постоје у француском алфабету и решавања ортографских недоумица по узору на француски изговор. Разумевање сложенијих упутстава у задатку и лексема изван речника свакодневнице на ниском је нивоу и достиже у појединим примерима и 90%. Разумевање дискурса књижевноуметничког или научног текста ограничено је великим бројем непознатих речи.
 • 14. Општи закључак Упитник спроведен међу ђачким родитељима указује на то да се у породици формирају и надограђују језичке основе. Степен владања српским језиком директно је условљен односом породичног окружења према језику. Проценат испитаника код којих у кући оба супружника говоре истим матерњим језиком је 66.67%. Међутим, само 15.87% назначило је да у кући говори само српским језиком. Поређење ових података указује да је један од узрока нестајања српских речи ограничено коришћење српског језика унутар саме српске породице. Културни и друштвени живот српске заједнице уз наставу на српском језику доприноси унапређењу језичког понашања, у чему се слаже 98.41% испитаника.
 • 15. Сачувајмо српске речи Усвајање српског језика изван матице зависи од: • степена изложености говорном моделу; • свакодневне употребе језика у породичној средини; • укључивања у друштвено-културни живот српске заједнице и • похађања наставе на српском језику у оквиру допунске школе. Некњижевни изговор, употреба дијалекта, контактна мрежа српског и француског језика, мали број часова у оквиру допунске школе, целодневна изложеност једном говорном узусу чине да су сви наведени фактори недовољни да се заустави процес деградације српског језика. Задатак свих српских институција јесте проналажење стратегија које могу утицати на свест говорника српског језика о важности очувања језичког идентитета. Неопходно је понудити нове, културолошке моделе, који одговарају потребама нараштаја савременог доба, а који ће утицати на унапређење језичког понашања.