Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Квиз о животињама

225 views

Published on

Квиз о животињама

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Квиз о животињама

  1. 1. Квиз о животињама
  2. 2. Квиз о животињама Један ученик је испред лаптопа на коме се налази слика једне животиње. Одговора само са ДА или НЕ на питања осталих ученика који треба да погоде о којој животињи је реч. Питања морају почети са „Да ли…” (Да ли има крила? Да ли живи у води? Да ли има четири ноге? Да ли има рогове? Да ли може да живи у кући?...). Уколико је одговор тачан, ђак који је поставио питање има право да поставља питања све док не погреши, односно, док не каже „даље” или не погоди име животиње на српском. Време за размишљање је 5 секунди. Ученик који погоди име животиње, долази испред лаптопа…

×