Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nikola Tesla

120 views

Published on

Nikola Tesla

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nikola Tesla

 1. 1. НИКОЛА ТЕСЛА - НЕНАДМАШНИ ГЕНИЈЕ Аутор презентације: Татјана Поповић
 2. 2. „Недовољно запажање само је облик незнања и узрок многим настраним испадима и тријумфу лудих идеја.“ Никола Тесла
 3. 3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ДОПУНСКОЈ ШКОЛИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ -Различит узраст ученика ( од 5 до 15 година) -Улога и значај наставника као партнера у говорној комуникацији -Запажање и испитивање језичког статуса сваког детета с обзирома на његов узраст а и у односу на целу узрасну групу с којом се ради -Примена корелације (међупредметног повезивања) у раду са ученицима -Помоћи сваком детету да стекне емоционалну и социјалну стабилност -Подстицати децу на говор ( да што слободније питају, занимају за одређену тему, а све то уз помоћ различитих наставних метода
 4. 4. -Развијати и неговати вештину слушања код деце -Стално имати на уму да је обучавање матерњем језику један од основних задатака наставника допунске наставе на српском језику, јер говор као невидљива нит спаја и повезује дечје компетенције: комуникација на матерњем језику – као способност да се изразе и протумаче мисли, осећања и чињенице усменим или писаним путем; комуникација на страном језику – има у великој мери исту важност као и комуницирање на матењем језику, с тим што комуникација на страном језику захтева и вештине попут посредовања и међукултурног разумевања ( стално имати на уму да у једној хетерогеној групи имамо децу којој искључиво други ученици (са развијеном комуникацијом на матерњем језику) могу бити од изузетне помоћи на часу, наравно уз подстицај наставника, који даје смернице ученицима који помажу другим ученицима.
 5. 5. НИКОЛА ТЕСЛА – НЕНАДМАШНИ ГЕНИЈЕ Наставна јединица: Никола Тесла – ненадмашни геније Разред: Предшколци и ученици од 1. до 8. разреда •4 групе: 1.група: предшколци и 1. разред 2.група: 2. и 3. разред 3.група: 4.5.и 6. разред 4.група: 7. и 8. Разред
 6. 6. Тип часа: комбиновани час ( 2 сата - 120 минута) Комбиновани час ‘ У наставној пракси се часови ретко када јављају као „чисти". Обично се догађа да се на појединим часовима укршта више дидактичких задатака, више момената процеса наставе, при чему доминира један од њих. ‘ -провера и израда домаћих задатака и оцењивање ‘ постављање новог проблема и његово проучавање ‘ утврђивање и понављање изучаваног градива мањег обима уопштавање и продубљивање неких делова градива, задавање домаћих задатака
 7. 7. ВАЖНИ САВЕТИ ЗА ДОБАР ЧАС: •Час мора бити добро замишљен. Основа за час је ниво групе (могућности ученика) и претходно знање. •Увод мора бити сређен, једноставан и јасан. Нови појмови повезани са претходним градивом и из њега изведени. Нове термине треба објаснити. Наставников језик треба да буде разумљив •Ток часа мора бити логичан и доследан. Узрочно-последична повезаност појмова помаже усвајање и задржавање градива •Час је заједничка активност наставника и ученика, тако да некад доминира наставник, а некад ученици. Треба да се наизменично смењују излагање, расправа, питања и одговори На часу треба користити различите медије. Аудо-визуелна средства повећавају пажњу и интересовање ученика
 8. 8. Пажња у току часа варира. Наставник треба да осети када су почетно интересовање и пажња смањени. Разноврсност излагања, пажљиво планиране паузе, понављање могу помоћи да се одржи пажња. Гласом наставник треба да наглашава кључне моменте, да вокално обликује реченицу Невербалнимм језиком (говор тела, израз лица) наставник треба да подржи вербално излагање Треба водити рачуна о редоследу процедура у усвајању градива: од познатог ка непознатом, од једноставног ка сложеном, од конкретног ка апстрактном, од појединачног ка општем, од посматрања до закључивања, од целина ка деловима, а затим ка целини.
 9. 9. Уводни део часа ( 15 минута) •Наставник упознаје ученике са наставном јединицом Никола Тесла – ненадмашни геније •Разговор о значењу речи НЕНАДМАШНИ ГЕНИЈЕ ( могуће предлоге наставник пише на стикере и лепи их на таблу), подстицати ученике питањима на разговор: Да ли знате ко је био Никола Тесла?-Да ли знате чиме се Тесла бавио?-За које Теслине изуме знате?-Да није било Теслиних изума како би свет изгледао?
 10. 10. Главни део часа ( 65 минута) •Наставник презентује књигу о Николи Тесли најмлађим ученицима ( ученици 1. и 2.групе) и на занимљив начин, прилагођен групи, уводи их у живот Николе Тесле ( Миломир Краговић: Никола Тесла и голубица Ката) кроз занимљиве илустрације и скраћеном верзијом текста која прати илустрације •За то време ученици 3. и 4. групе ( 4.5.6.разред и 7.8.разред) добијају задатак да одломак из текста „Моји изуми“ (3.група) - препишу на ћирилицу / 4. група – пребаце из првог лица у треће лице •Провера задатака од стране наставника •Наставник приказује ученицима филм о Николи Тесли који има за циљ да заинтересује ученике за наставну јединицу. Филм се може пронаћи на јутјубу, адреса: https://www.youtube.com/watch? v=XeUoJPtV4dU&feature=youtu.be
 11. 11. •Након одгледаног филма наставник поставља питања чији се одговори налазе у филму. Претходно наставник мора да напомене ученицима да записују податке у филму које сматрају важнима. Овај вид наставе се показао као изузетно занимљивим, где ученици поред сазнања која усвајају, добијају и информације од ученика – саговорника ( тиме развијамо вештину слушања код деце) •Наставник за време разговора са ученицима записује одговоре на табли, који ће касније послужити ученицима да самостално направе мапе ума, као још један вид утврђивања градива •Приказивање још два кратка филма (Чињенице о Николи Тесли и Сахрана Николе Тесле) https://www.youtube.com/watch?v=SUi0bc9FHe4 https://www.youtube.com/watch?v=op-gBJW42hg
 12. 12. •Наставник застаје код песме „Тамо далеко“ и објашњава или понавља, у зависности да ли су већ обрађивали Први светски рат, значај песме за српски народ. Наставник чита чувени цитат Николе Тесле („Ја сам, као што видите и чујете остао Србин и преко мора, где се испитивањима бавим. То исто треба да будете и ви и да својим знањем и радом подижете славу српства у свету.“ (почетак Теслиног говора у Великој школи) •Увод у тему Цитати Николе Тесле ...Шта је цитат?, - Шта нам он казује о аутору?.....
 13. 13. Завршни део часа (40 минута) •Предшколци и 1.разред (1.група) боје сликовницу са ликом Николе Тесле и голубице Кате •2. и 3. група преводе цитате Николе Тесле на немачки језик ( ученици раде у пару) •4. група ( 7.и 8. разред) има задатак да извештава о догађају. Ученици треба да буду новинари и да пишу о ватрогасној бригади, великом спектаклу и о томе како је Никола Тесла постао херој. Треба да напишу вест. Задатак раде у пару.
 14. 14. Док ученици раде своје задатке у позадини се чује „Тамо далеко“. •Задавање домаћег задатка У зависности од групе, наставник задаје домаћи задатак. За најмлађе ученике задатак може да садржи осликавање одређених сцена из живота Николе Тесле, за ученике од 3. до 8. разреда израда мапе ума у складу са информацијама које су прикупили, а које су комплексније што су ученици старији. •Час се може завршити певањем песме „Тамо далеко“ и информацијом да у Београду постоји Музеј Николе Тесле
 15. 15. МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ •Основан је 1952. године, а за јавност отворен 1955. У Музеју се чува целокупна заоставштина Николе Тесле. Архивска грађа Музеја Николе Тесле састоји се од Личног фонда Николе Тесле и збирке фотографија. У оквиру Личног фонда, који представља највреднији део архиве, чувају се оригинална документа богате Теслине преписке са рођацима, познатим научницима и компанијама. Такође се чувају оригинални Теслини радови, патенти и патентна документација, планови и цртежи. •У Музеју Николе Тесле чува се приближно 1000 предмета, међу њима и урна са посмртним пепелом Николе Тесле. МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ (БЕОГРАД))
 16. 16. Фотографије сликане у Музеју Николе Tесле у Београду; приватна архива
 17. 17. Коришћена литература: •Тесла, Никола: Моји изуми (одломак) •Краговић, Миломир : Никола Тесла и голубица Ката •https://www.youtube.com/watch? v=XeUoJPtV4dU&feature=youtu.be •https://www.youtube.com/watch?v=SUi0bc9FHe4 •https://www.youtube.com/watch?v=op-gBJW42hg •Тасић, Милутин: Тесла-од Смиљана до вечности •Станисављевић, Наташа и др.: Добра припрема за час – успешан часчас – успешан час
 18. 18. Наставни материјал бр. 1Наставни материјал бр. 1
 19. 19. Наставни материјал бр. 2Наставни материјал бр. 2
 20. 20. Наставни материјал бр. 3Наставни материјал бр. 3
 21. 21. МУРАЛ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ИНЂИЈИ
 22. 22. Наставни материјал бр. 4Наставни материјал бр. 4
 23. 23. Наставни материјал бр. 5Наставни материјал бр. 5
 24. 24. Наставни материјал бр. 6Наставни материјал бр. 6
 25. 25. ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Татјана Поповић

×