Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

SPT - NASZA OFERTA

Download to read offline

O FIRMIE
SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. powstała w ramach połączenia z firmą Spectransport-Doliński z siedzibą w Biłgoraju. Od 2006 r świadczymy dla Państwa usługi w zakresie transportu ponadnormatywnego.

Jako nieliczni staliśmy się znaczącymi partnerami dla firm regionu Kaukazu, organizując i realizując wiele projektów translokacji firm w ramach współpracy firm europejskich i Bliskiego Wschodu w szczególności w Gruzji, co pozwoliło nam zapewnić wysoką jakość z gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Dotychczasowe doświadczenie w procesach logistycznych związanych z transportem ładunków ponadnormatywnych na Terenie całej Europy pozwoliło Nam na zbudowanie silnej pozycji wśród firm zajmujących się organizacją i transportem ładunków ponadnormatywnych na Ukrainie.

Na przełomie kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i zachodnioeuropejskim, jesteśmy w całej Europie od Portugali po Kazachstan.

Pragniemy zaproponować Państwu usługi, które charakteryzują się dużą elastycznością oraz są zorientowane na rosnące wymagania rynku. Współpracując z nami mogą się Państwo spodziewać że treść oferty nie będzie odbiegać od realizacji.

. Transport jachtów żaglowych, łodzi motorowych, nienormatywnych ciężkich maszyn budowlanych, zbiorników

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

SPT - NASZA OFERTA

 1. 1. NASZA OFERTA SPT sp. z o.o.
 2. 2. O SPT S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A Dotychczasowe doświadczenie w procesach logistycznych związanych z transportem ładunków ponadnormatywnych na Terenie całej Europy pozwoliło Nam na zbudowanie silnej pozycji wśród firm zajmujących się organizacją i transportem ładunków ponadnormatywnych na Ukrainie. D O Ś W I A D C Z E N I E SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. powstała w ramach połączenia z firmą Spectransport-Doliński z siedzibą w Biłgoraju. Od 2006 r świadczymy dla Państwa usługi w zakresie transportu ponadnormatywnego. Jako nieliczni staliśmy się znaczącymi partnerami dla firm regionu Kaukazu, organizując i realizując wiele projektów translokacji firm w ramach współpracy firm europejskich i Bliskiego Wschodu w szczególności w Gruzji, co pozwoliło nam zapewnić wysoką jakość z gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. Współpracujemy z wieloma partnerami z EU, Skandynawii, Ukrainy, Rosji, Turcji, Gruzji, Kazachstanu. P A R T N E R Z Y
 3. 3. O SPT S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A Pragniemy zaproponować Państwu usługi, które charakteryzują się dużą elastycznością oraz są zorientowane na rosnące wymagania rynku. Współpracując z nami mogą się Państwo spodziewać że treść oferty nie będzie odbiegać od realizacji. O F E R U J E M Y . . . Na przełomie kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i zachodnioeuropejskim, jesteśmy w całej Europie od Portugali po Kazachstan. D O Ś W I A D C Z E N I E Transport jachtów żaglowych, łodzi motorowych, nienormatywnych ciężkich maszyn budowlanych, zbiorników
 4. 4. transport drogowy ładunków ponadnormatywnych  transport śródlądowy; transport morski drobnicowy, kontenerowy; obsługę portową (przeładunki, składowanie, formowanie kontenerów, odprawy celne); specjalistyczny nadzór nad całym procesem logistycznym transportów ponadgabarytowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów transportowych organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych na terenie całej Europy, Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu. dział logistyki pomoże Państwu w uzyskaniu zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne praktycznie w każdym zakątku Europy, w organizacji przepraw promowych N A S Z S E R W I S O B E J M U J E . . . NASZA OFERTA S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 5. 5. indywidualne podejście do każdego klienta profesjonalną obsługę wysoką jakość serwisu Transport ładunków ponadnormatywnych, ciężkich lądowy i morski Organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych i niestandardowych Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich Pilotaż i policyjna eskorta Ubezpieczenie ładunku Przygotowani sprawozdań technicznych w tym badań trasy przewozu w Polsce i Europie Kompleksowe usługi relokacji firm Spedycja drogowa miedzynarodowa G W A R A N T U J E M Y . . . NASZA OFERTA S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 6. 6. Specjalizujemy się w transporcie ciężkim i ponadnormatywnym w: Europie, Rosji, Krajów WNP - w szczególności Ukraina i Gruzja, Azja. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 7. 7. Mamy podpisane umowy przewozu z Partnerami z Kaukazu (Gruzja), które pozwalają nam zorganizować transport każdego rodzaju w całej Azji z zachowaniem i gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 8. 8. Każdy realizowanych przez nas transport jest zabezpieczony odpowiednimi zezwoleniami zgodnie z wymaganiami kraju, przez który on przebiega. Wszystkie zlecone do przewozu ładunki są objęte również ubezpieczeniem w ramach frachtu do wysokości 500.000 USD. Ponadto wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu transportów pozwala na zapewnienie rzetelnego, szybkiego i bezproblemowego wykonania zleconych nam transportów. B E Z P I E C Z E Ń S T W O . . . S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 9. 9. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . Organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych i niestandardowych Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich Pilotaż i policyjna eskorta Ubezpieczenie ładunku Przygotowani sprawozdań technicznych w tym badań trasy przewozu w Polsce i Europie Kompleksowe usługi relokacji firm Spedycja drogowa miedzynarodowa S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 10. 10. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . Mamy podpisane umowy przewozu z Partnerami z Kaukazu (Gruzja), które pozwalają nam zorganizować transport każdego rodzaju w całej Azji z zachowaniem i gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. Transport towarów ponadgabarytowych to nasza specjalność. Ładunki ponadgabarytowe charakteryzują się niestandardową specyfiką fizyczną, ich gabaryty, parametry techniczne, charakterystyka lub warunki transportu wymagają specjalistycznego sprzętu jak również techniki przewozu dostosowanego do ładunku o nadzwyczajnej masie czy wielkości. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 11. 11. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . RODZAJE TOWARÓW PONADGABARYTOWYCH: ŁADUNKI WIELKOGABARYTOWE charakteryzują się stosunkowo wielką masą w proporcji do niewielkich wymiarów naczep na których są przewożone, dlatego wysoko wyspecjalizowane środki transportu są decydującym czynnikiem w możliwości przetransportowania ładunków ponadnormatywnych . Przewóz towarów wielkogabarytowych potrzebuje często zajęcia kilku pasów jezdni , dostosowania infrastruktury drogowej na czas przejazdu oraz specjalistycznego pilotażu, dlatego wymaga wyprzedzającego w czasie planowania i uzgadniania z lokalnymi władzami możliwości przejazdu oraz uzyskania specjalistycznych pozwoleń. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 12. 12. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . RODZAJE TOWARÓW PONADGABARYTOWYCH: TRANSPORT WYSOKOSPECJALISTYCZNY wyróżnia się potrzebą indywidualnego podejścia na każdym etapie obsługi transportowo- logistycznej. SPT Doliński i Burlikowska oferuje Państwu  rzetelną oraz kompleksową pomoc przy organizacji krajowego i międzynarodowego transportu towarów ponadnormatywnych, długich, wielkogabarytowych i ciężkich. Najlepsi specjaliści w branży z wieloletnim doświadczeniem zaplanują i zrealizują dla Państwa każdy projekt logistyczny obejmujący organizację załadunku, otrzymania zezwoleń, przygotowanie wymaganej dokumentacji, oznakowań, pilotaż. Ponadto służymy fachowym doradztwem w załatwieniu wszelkich formalności związanych z obrotem celnym towarów. Oferujemy pomoc w budżetowaniu, fachowe ekspertyzy ładunków oraz tras przejazdu. Wieloletnie doświadczenie w transporcie ładunków ponadnormatywnych oraz w relokalizacji zakładów i infrastruktury przemysłowej zostało wielokrotnie uznane przez naszych partnerów i klientów z kraju i zagranicy. Chętnie pomagamy naszym klientom w każdym nietypowym problemem, jesteśmy otwarci na wyzwania. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 13. 13. Z E Z W O L E N I A , P I L O T A Ż , L O G I S T Y K A Organizacja specjalnych zezwoleń: na transport dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich na terenie całej Europy, Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu. Pilotaż i policyjna eskorta Oferujemy kompleksowe usługi przeładunków, przechowywania ładunków. Współpraca w ramach kompleksowego czyszczenia terenu po relokacj firm Organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych Ponadto aranżujemy w imieniu naszego klienta rzeczy takie jak: zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku, pilotaż, eskorty policji, zmianę organizacji ruchu itp. ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny, nienormatywny, pilotaż, gabarytow S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 14. 14. S P E D Y C J A M I Ę D Z Y N A R O D O W A Obsługiwane kierunki:  Polska, Europa Środkowa, Wschodnia, Zachodnia, Południowa, Skandynawia, kraje azjatyckie (m.in. Kazachstan, Turcja) Organizujemy transport ładunków całopojazowych, plandekowych Dedykowane, indywidualne projekty logistyczne Przewozy krajowe i międzynarodowe dalekiego zasięgu Realizacja przewozów nietypowych i skomplikowanych Wykorzystanie transportu kombinowanego Szczegółowe opracowanie trasy przewozu Zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji i zezwoleń ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny, nienormatywny, pilotaż, gabarytow Przewozy Międzynarodowe realizujemy dzięki najnowocześniejszemu na rynku europejskim własnemu taborowi oraz naszym wysoko wykwalifikowanym, stabilnym podwykonawcom . Cała flota oferowanych pojazdów spełnia najwyższe i najsurowsze wymagania techniczne oraz ekologiczne. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 15. 15. S P E D Y C J A M I Ę D Z Y N A R O D O W A Obecnie liczba pojazdów oddanych nam pod opiekę przewyższa liczbę taboru własnego co świadczy o efektywnej dla obu stron współpracy. W umowach wzajemnych stawiamy przede wszystkim na stabilną i długofalową działalność. Razem budując powodzenie naszych firm. Większość Przewoźników zostając z nami przez lata współpracy rozbudowuje swoje floty pojazdów, stale je zwiększając. Łącząc wieloletnie doświadczenia zawodowe Przewoźników z naszymi wewnętrznymi procedurami realizacji zleceń jesteśmy w stanie zapewnić obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Zapraszamy do współpracy S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 16. 16. T R A N S P O R T M O R S K I . . . Serwis: Transport ładunków ponadnormatywnych żeglugą śródlądową Transport nietypowych ładunków Kompleksowa obsługa logistyczna, w tym  obsługa  celna, terminalowa i portowa Organizacja transportu przesyłek pełno kontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL) w systemie “od drzwi do drzwi” Organizacja przeładunków portowych i terminalowych w kraju i za granicą Odprawy celne w portach polskich w procedurze uproszczonej Odprawy celne fiskalne w portach Europy Zachodniej, m.in.  możliwość odprawy  w trakcie przeładunku ze statku oceanicznego na statek dowozowy (feeder) do Polski Aranżacja ubezpieczeń Współpraca z największymi armatorami i agentami morskimi Organizacja transportu kombinowanego morsko-lotniczego Organizacja przewozów lotniczych  towarów z pełną obsługą ,,door to door” , obsługą lokalną lub ,,port to port” S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 17. 17. Z A R Z Ą D . . . Aneta Burlikowska Prezes Zarządu mobile: +48 510 051 432 Dariusz Doliński Członek Zarządu mobile + 48 501 246 893 Kontakt e-mail: spt@spt24.eu
 18. 18. K O N T A K T . . . SPT Doliński & Burlikowska Sp. z o.o. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B 02-797 Warszawa tel.: +48 501 246 893, fax. : + 48 22 3784418 E-mail: spt@spt24.eu www.spectransport.eu Trans-ID : 664120

O FIRMIE SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. powstała w ramach połączenia z firmą Spectransport-Doliński z siedzibą w Biłgoraju. Od 2006 r świadczymy dla Państwa usługi w zakresie transportu ponadnormatywnego. Jako nieliczni staliśmy się znaczącymi partnerami dla firm regionu Kaukazu, organizując i realizując wiele projektów translokacji firm w ramach współpracy firm europejskich i Bliskiego Wschodu w szczególności w Gruzji, co pozwoliło nam zapewnić wysoką jakość z gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. Dotychczasowe doświadczenie w procesach logistycznych związanych z transportem ładunków ponadnormatywnych na Terenie całej Europy pozwoliło Nam na zbudowanie silnej pozycji wśród firm zajmujących się organizacją i transportem ładunków ponadnormatywnych na Ukrainie. Na przełomie kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i zachodnioeuropejskim, jesteśmy w całej Europie od Portugali po Kazachstan. Pragniemy zaproponować Państwu usługi, które charakteryzują się dużą elastycznością oraz są zorientowane na rosnące wymagania rynku. Współpracując z nami mogą się Państwo spodziewać że treść oferty nie będzie odbiegać od realizacji. . Transport jachtów żaglowych, łodzi motorowych, nienormatywnych ciężkich maszyn budowlanych, zbiorników

Views

Total views

591

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×