Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)

2,072 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

El Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)

 1. 1. El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) és una actuació conjunta del Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport per lluitar contra el Sedentarisme Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 2. 2. CAMINAR “Caminar és la primera cosa que un nen vol fer i l’última a què una persona gran desitja renunciar” John Butcher, Fundador del Walk21 Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 3. 3. Efectes de la pràctica regular d’activitat física Prevenció i control de: Malaltia cardiovascular Obesitat/sobrepès Diabetes mellitus tipus 2 Càncer de colon Malalties osteomusculars Millora de la salut mental ↓ Mortalitat Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 4. 4. Impacte Social Positiu Disminució de l’ús del cotxe per trajectes curts Responsabilitzar-nos de l’impacte medioambiental que això suposa. Ser conscient de practicar un hàbit saludable Caminar acompanyat, té un component sociabilitzador molt important Millora l’autoestima Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 5. 5. Disseny de les rutes saludables . Rutes que ja es caminen (fer ús dels recursos locals) . Rutes que siguin planeres, de curta distància (màxim 4 km), no hi ha d’haver circulació de vehicles, amb llocs d’ombra, bancs per descansar i fonts d’aigua. . Vincular dins el recorregut de la ruta, l’equipament esportiu municipal i el centre de salut. També donar opcions per vincular altres entitats públiques que treballin en aquest sentit (casals de la gent gran, centres cívics, associacions de dones, centres excurssionistes, etc.) . Cal senyalitzar el recorregut d’aquestes rutes, amb un plafó informatiu del recorregut de la ruta i consells d’ús. Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 6. 6. Programa ASSESSORAT Consell periòdic d’increment de pràctica d’AF amb objectius progressius. Disseny de rutes saludables per caminar a cada municipi. Població sedentària amb factors de risc i algunes malalties cròniques estables. Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 7. 7. PROFESSIONALS IMPLICATS Metges d’atenció primària Diplomats Universitaris en Infermeria (DUI) Metges Especialistes en Medicina de l’Educació Fisica i de l’Esport (MEFIDE) Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (LCAFE) Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 8. 8. Augmentar el suport de les institucions Accions 1. Involucrar totes les entitats i administracions rellevants. 2. Consultar periòdicament les organitzacions locals que representen a la gent que camina. 3. Fer una recollida quantitativa i qualitativa de dades (motivacions, temps i distàncies recorregudes, grau de satisfacció, etc.) 4. Integrar caminar com a part de l’ensenyament i el desenvolupament continuat personal, per responsables de la salut, d’ensenyament, planificadors i dissenyadors urbans. 5. Proporcionar els recursos necessaris per millorar el pla d’acció adoptat. 6. Implantar projectes pilot per avançar en la bona pràctica i investigació, oferint-se a allotjar estudis pràctics que promoguin l’experiència local. Carta Internacional del Caminar www.walk21.com Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 9. 9. Planificació de les rutes en perspectiva de gènere Rutes guiades Objectius: - Oferir un horari per fer aquestes rutes guiades - Fer xerrades informatives d’hàbits saludables, tenint en compte les etapes d’evolució de les dones (adolescència, embaràs, menopausa i vellesa) - Educar mitjançant l’exercici per una bona pràctica i per fer un bon ús de les rutes saludables - Planificar sessions d’exercicis (en funció de l’edat), amb un clar component de salut. Aquests es realitzen al finalitzar les rutes. Acció: L’ajuntament (regidoria de les Dones) contracta un tècnic especialista en (LCAFE o Fisioterapeuta) a temps parcial. Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 10. 10. La Dona Immigrada És una actuació conjunta de l’ajuntament (regidoria d’esport i de les Dones), el centre de salut (assistent social) del municipi, les associacions de dones i els mediadors culturals. Objectius - Afavorir l’ús i la pràctica de les rutes per reduir el sedentarisme. - Millorar la qualitat de vida. - Facilitar la integració social de la dona immigrada en la nostra societat. Accions 1. El ICD (Institut Català de la Dona) tradueix en diferents idiomes, els tríptics informatius de les rutes. 2. El mediador cultural i les associacions de dones, actúan en la difusió d’aquests. Des dels centres de salut, els metges i infermeria faran la recomanació. 3. Oferir rutes guiades: crear dinamitzadores (dones que ja caminen) i disposar d’un tècnic esportiu (oferir horaris) 4. En funció de la cultura social que acompanya aquest col·lectiu, es pretén obrir l’actuació als homes. (Marroquines: fer una ruta inicial, de forma conjunta) 5. Promocionar l’ús de les rutes amb mares i fills, alhora. 6. Fer xerrades en el centre de salut, en promoció d’hàbits saludables. Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 11. 11. Parcs saludables Concepte 0-100 Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut
 12. 12. Els beneficis de caminar, són indicadors clau de societats amb salut, eficiència, inclusió social i sostenibilitat. Presentació del Pla d’Activitat Física , Esport i Salut

×