ESCOLA AVE MARIAL’orientacióacadèmica i professionaldels alumnes d’ESO
ESCOLA LAVE MARIA  2• 1. El batxillerat i la PAU• 2. Els cicles formatius de grau mitjà• 3. Els PQPI• 4. Els ensenyaments...
1             ESCOLA LAVE MARIA  3Els ensenyaments postobligatoris        ?             ...
ESCOLA LAVE MARIA  41L’orientació professional i acadèmica: 1. Què és?• L’orientació és un procés ...• ... que cal planif...
1                   ESCOLA LAVE MARIA      5  L’orientació professional i acadèmica:  2. Aspect...
ESCOLA LAVE MARIA   61L’orientació professional i acadèmica:3. La planificació de la tasca:•El coneixement dun mateix: r...
ESCOLA LAVE MARIA                   71  L’orientació professional i acadèmica:  6. El document de l’...
ESCOLA LAVE MARIA      81L’orientació professional i acadèmica:   ?6. El document de l’orientació:  • El Ministr...
91             ESCOLA LAVE MARIAEls ensenyaments postobligatoris
2                        ESCOLA LAVE MARIA  10Els ensenyaments postobligatoris:El BATXILLERAT  ...
2                   ESCOLA LAVE MARIA     11                            ...
2                   ESCOLA LAVE MARIA       12                          ...
2                ESCOLA LAVE MARIA   13                            13  1....
2                 ESCOLA LAVE MARIA       14                            ...
ESCOLA LAVE MARIA     152  3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT:              15  la part diversificada  ...
ESCOLA LAVE MARIA     16                             162   3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERA...
2                   ESCOLA LAVE MARIA     17  3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT:  la part diversifi...
ESCOLA LAVE MARIA   1823. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT:la part diversificadaEl batxillerat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIAL...
2                  ESCOLA LAVE MARIA     19 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: la part diversificada E...
2                 ESCOLA LAVE MARIA    20 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: la part diversificada El ba...
2                 ESCOLA LAVE MARIA      21  3. Quan es pot canviar de modalitat?        I....
2                ESCOLA LAVE MARIA     22  3. LES MATÈRIES OPTATIVES:1. Les escull l’alumne d’entre ...
2                ESCOLA LAVE MARIA  23  3. El TREBALL DE RECERCA1. És un treball d’investigació (entès ...
2              ESCOLA LAVE MARIA    24  3 LA MATÈRIA DE RELIGIÓ:        •  Habitualment, a les ...
2                   ESCOLA LAVE MARIA      25   4. L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT:   El PAS de 1...
ESCOLA LAVE MARIA       262  4. L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT:  L’obtenció del TÍTOL DE BATXILLER          ...
2                  ESCOLA LAVE MARIA      27  5. LA QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT•  La qualifica...
LES PAU (proves d’accés a la universitat o selectivitat):•  Molts alumnes que acaben el batxillerat després volen  estu...
2                   ESCOLA LAVE MARIA     29   6. Les PAU (proves d’accés a la universitat o sel...
2                   ESCOLA LAVE MARIA      306. Les PAU (proves d’accés a la universitat o selecti...
2                      ESCOLA LAVE MARIA       31    6. Les PAU (selectivitat):    Due...
2                     ESCOLA LAVE MARIA      32   6. Les PAU (selectivitat)   La fase espe...
2                     ESCOLA LAVE MARIA        33  6. Les PAU (selectivitat)  Com es calc...
2              ESCOLA LAVE MARIA  34  6. Les PAU (selectivitat)  Les taules de ponderacions de matèries
2                 ESCOLA LAVE MARIA  35  7. EXEMPLES: el Pedro:• Expedient de batxillerat: 6,5 (60%)• ...
2                 ESCOLA LAVE MARIA  36   7. EXEMPLES: la Victoria:•  Expedient de batxillerat: 8,2 ...
2                     ESCOLA LAVE MARIA        37    7. Exemple de notes de tall de 2011 ...
2           ESCOLA LAVE MARIA     387. Agrupació dels estudis universitaris de GRAUsegons les notes de tall...
2                 ESCOLA LAVE MARIA  39  7. EXEMPLES: el Fernando:• Expedient de batxillerat: 7,2• PAU...
2             ESCOLA LAVE MARIA  408. En resum:• Totes les qualificacions del batxillerat compten per a l’ex...
2               ESCOLA LAVE MARIA  41 8. En resum:• Molts alumnes volen arribar a Grau Superior• Però dub...
2                 ESCOLA LAVE MARIA   42  9. Els pas de Cicle Formatiu de Grau Mig a  Cicle Format...
2                     ESCOLA LAVE MARIA      43   9. El CURS de pas de Grau Mig a Grau Superior...
2                     ESCOLA LAVE MARIA       44   9. La PROVA de pas de Grau Mig a Grau Sup...
2                          ESCOLA LAVE MARIA      45    9. El pas de GRAU SUPERIOR al GR...
3              ESCOLA LAVE MARIA  46  Els ensenyaments postobligatoris
3             ESCOLA LAVE MARIA  47 Els ensenyaments postobligatoris. Ensenyaments de règim especial (moltm...
3                    ESCOLA LAVE MARIA        48    Ensenyaments de règim especial:     ...
3                          ESCOLA LAVE MARIA       49   Ensenyaments de règim especial:...
ESCOLA LAVE MARIA   503  Ensenyaments de règim especial:  Esports    • Condueixen al títol de Tècnic d’esport i ...
3                       ESCOLA LAVE MARIA        51       Ensenyaments de règim especi...
3                         ESCOLA LAVE MARIA         52     Ensenyaments de règim espec...
3                    ESCOLA LAVE MARIA       53    Ensenyaments de règim especial:    Alt...
4                    ESCOLA LAVE MARIA    54   Com funciona la preinscripció? Sempre cal fer l...
4                        ESCOLA LAVE MARIA      55       Com funciona la preinscripció...
5                      ESCOLA LAVE MARIA    56     Per acabar: on trobar més informació?Web d...
5                  ESCOLA LAVE MARIA      57   Per acabar: l’objectiu finalManuel Castells (impor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Batxillerat

2,223 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Batxillerat

 1. 1. ESCOLA AVE MARIAL’orientacióacadèmica i professionaldels alumnes d’ESO
 2. 2. ESCOLA LAVE MARIA 2• 1. El batxillerat i la PAU• 2. Els cicles formatius de grau mitjà• 3. Els PQPI• 4. Els ensenyaments de règim especial• 5. La preinscripció
 3. 3. 1 ESCOLA LAVE MARIA 3Els ensenyaments postobligatoris ? ?
 4. 4. ESCOLA LAVE MARIA 41L’orientació professional i acadèmica: 1. Què és?• L’orientació és un procés ...• ... que cal planificar ...• ... que té els seus moments més intensos ...En funció del coneixement de l’alumne pel que fa • a preferències, • capacitats • i altres factors.
 5. 5. 1 ESCOLA LAVE MARIA 5 L’orientació professional i acadèmica: 2. Aspectes a tenir en compte:• Els objectius: per què fem aquesta tria?• La informació: però ... • Determinades professions són fàcilment idealitzables. • Professions tradicionalment ben considerades es troben saturades. • Cal valorar les possibilitats de feina. • No sempre una nova professió és sinònim de feina assegurada. • El desenvolupament d’un lloc de treball demana unes habilitats que no són “acadèmiques”: treballar en equip, organitzar la feina, ser responsable, tenir iniciativa, ...• Les possibles opcions• La decisió
 6. 6. ESCOLA LAVE MARIA 61L’orientació professional i acadèmica:3. La planificació de la tasca:•El coneixement dun mateix: rendiment escolar,opinions i interessos, capacitats i aptituds, etc.).•Coneixement del món acadèmic: estudis en acabarl’etapa, característiques, llocs on es poden realitzar, etc.•Cert coneixement del món laboral.
 7. 7. ESCOLA LAVE MARIA 71 L’orientació professional i acadèmica: 6. El document de l’orientació: ACCIÓ ORIENTADORA Nom de l’escola ................................................................................................................. Nom del tutor: .................................................................................................................... Nom de l’alumne: ............................................................................................................... L’equip docent reunit en data ....................., havent considerat l’evolució dels aprenentatges de l’alumne fa la següent Orientació:   L’opció més adequada és seguir els estudis de:  Batxillerat, de la modalitat de ........................................................................  Cicle formatiu de grau mitjà, de la família de ................................................   Programa de Qualificació Professional Inicial, de  perfil professional de ...............................  Aquest orientació ha estat comentada individualment amb l’alumne i amb els seus pares o representants legals durant les sessions de tutoria dels darrers trimestres. Aquesta orientació té caràcter confidencial i no és prescriptiva. Signat el tutor1 Segell del centre Signat el Director1
 8. 8. ESCOLA LAVE MARIA 81L’orientació professional i acadèmica: ?6. El document de l’orientació: • El Ministre Gabilondo va introduir algunes modificacions al final del seu mandat (mitjançant uns RD que modifiquen la norma bàsica de l’ESO): 6. Todos los alumnos que finalicen la ESO sin obtener el GESO recibirán … al finalizar el último curso (donde) hayan estado matriculados un certificado oficial (de estudios obligatorios, COEO) sobre su escolaridad y el nivel de adquisición de las competencias básicas y un informe orientador sobre sus opciones académicas y profesionales. Novetat 2011-2012!
 9. 9. 91 ESCOLA LAVE MARIAEls ensenyaments postobligatoris
 10. 10. 2 ESCOLA LAVE MARIA 10Els ensenyaments postobligatoris:El BATXILLERAT Batxillerat AMB títol de Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
 11. 11. 2 ESCOLA LAVE MARIA 11 11 1. CARACTERÍSTIQUES del BATXILLERAT• Més d’un 68 % dels alumnes segueixen estudis de batxillerat. Per tant, són els estudis majoritaris de la població.• Són alumnes que tenen més llunyanes les expectatives d’incorporar-se al món laboral. Com a mínim trigaran 4 anys en incorporar-se a la vida activa.• Pel tipus de continguts que s’estudien, seguir el batxillerat requereix uns sòlids hàbits d’estudi i certa capacitat de treballar amb continguts abstractes que no tenen una aplicació pràctica immediata.• El batxillerat està organitzat en matèries: comunes, de modalitat i optatives.
 12. 12. 2 ESCOLA LAVE MARIA 12 12 1. CARACTERÍSTIQUES del BATXILLERAT1. El batxillerat implica un treball de 30 hores a la setmana cada curs.2. Per accedir-hi cal haver aprovat l’ESO.3. Té una durada de 2 anys, habitualment entre els 15 i els 17 anys, encara que els alumnes poden romandre fins a 4 anys.4. Al final s’obté el títol de batxillerat (independentment de la modalitat cursada).5. Te tres finalitats: • Formativa: sòlida base cultural. • Preparatòria; per a futurs estudis d’educació superior. • Orientadora: ajuda l’alumne a escollir un camp de la cultura.
 13. 13. 2 ESCOLA LAVE MARIA 13 13 1. CARACTERÍSTIQUES del BATXILLERAT1. Hi ha 3 modalitats. • Arts. • Humanitats i ciències socials. • Ciències i tecnologia. Les escoles organitzen combinacions de matèries que reben diferents noms: itineraris, opcions, etc.2. Hi ha una part comuna, que fan tots els alumnes (un 46 % del temps) i una part diversificada formada per matèries de modalitat, optatives ...3. i el treball de recerca.
 14. 14. 2 ESCOLA LAVE MARIA 14 14 2. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: Les matèries comunes:Matèria: 1r curs 2n cursLlengua catalana i literatura 2 2Llengua castellana i literatura 2 2Llengua estrangera 3 3Filosofia i ciutadania / Ha. Filosofia 2 3Història - 3Ciències pel món contemporani 2 -Educació física 2 -Religió (voluntària) (2) -Tutoria 1 1 14 14 28 ( de 60 )
 15. 15. ESCOLA LAVE MARIA 152 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: 15 la part diversificada El batxillerat d’ARTS• És seguit per una petita proporció d’alumnes.• Es fa a pocs centres.• L’alumne n’haurà de fer un mínim de 5 d’aquestes matèries. Probablement 6.• Els centres, probablement, oferiran una combinació determinada amb poques possibilitats d’escollir.• Hi ha dos itineraris. Les matèries de cada itinerari són:
 16. 16. ESCOLA LAVE MARIA 16 162 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: la part diversificada El batxillerat d’ARTSArts plàstiques, disseny i Arts escèniques, música iimatge dansaHistòria de l’art Anàlisi musica (I i II)Dibuix artístic (I i II) Anatomia aplicadaDibuix tècnic (I i II) Arts escèniquesDisseny Cultura audiovisualCultura audiovisual (I i II) Història de la música i de la dansaTècniques d’expressió Llenguatge i pràctica musicalgraficoplàsticaVolum Literatura universal Literatura catalana 4 o 3 matèries cada any 4 h. setmana cada una Literatura castellana
 17. 17. 2 ESCOLA LAVE MARIA 17 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: la part diversificada El batxillerat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS• És seguit per una proporció important d’alumnes (amb una tendència a l’alça).• La majoria de les escoles ofereixen dos itineraris: •un amb més matèries d’humanitats i •un altre amb més de ciències socials.• L’alumne ha de fer un mínim de 5 matèries de modalitat.• Els centres, probablement, oferiran una combinació determinada amb poques possibilitats d’escollir.• Les matèries de la modalitat són (a l’esquerra les humanitats a la dreta les ciències socials):
 18. 18. ESCOLA LAVE MARIA 1823. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT:la part diversificadaEl batxillerat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSHistòria de l’art GeografiaLlatí (I i II) Matemàtiques aplicades CCSS (I i II)Grec (I i II) EconomiaHistòria del món Economia de l’empresa (I icontemporani II)Literatura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana 4 o 3 matèries cada any 4 h. setmana cada una
 19. 19. 2 ESCOLA LAVE MARIA 19 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: la part diversificada El batxillerat de CIÈNCIES i TECNOLOGIA• És seguit per una proporció important d’alumnes, amb una tendència a la baixa.• Moltes escoles ofereixen dos itineraris; un amb més matèries de ciències de la naturalesa i un altre amb més matèries de ciències i tecnologia.• L’alumne ha de fer un mínim de 5 matèries de modalitat.• Els centres, probablement, oferiran una combinació determinada amb poques possibilitats d’escollir. • Les matèries de la modalitat són (a l’esquerra les de ciències, a la dreta les tècniques):
 20. 20. 2 ESCOLA LAVE MARIA 20 3. CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT: la part diversificada El batxillerat de CIÈNCIES i TECNOLOGIAFísica (I i II) Física (I i II)Matemàtiques (I i II) Matemàtiques (I i II)Biologia (I i II) Dibuix tècnic (I i II)Química (I i II) ElectrotècniaCiències terra ... medi Tecnologia industrial (I i II)ambient (I i II) 4 o 3 matèries cada any 4 h. setmana cada una
 21. 21. 2 ESCOLA LAVE MARIA 21 3. Quan es pot canviar de modalitat? I. Durant el primer mes de classes, l’alumne sol·licita ... II. Al passar e 1r a 2n curs de batxillerat. III. Si l’alumne ha de repetir curs. IV. En acabar el batxillerat, si l’alumne vol fer una segona modalitat.
 22. 22. 2 ESCOLA LAVE MARIA 22 3. LES MATÈRIES OPTATIVES:1. Les escull l’alumne d’entre l’oferta del centre, per tal de completar el seu currículum (fins un total de 30 hores cada curs).2. Les possibilitats de fer matèries optatives són limitades: cap o dues matèries a primer curs i cap o dues més a segon curs.3. Les escoles fan una oferta adaptada a cada itinerari: Estadística, Ampliació de matemàtiques, etc.4. Entre les matèries optatives està la Segona llengua estrangera, l’Estada a l’empresa i Psicologia5. L’alumne pot triar com a matèria optativa una matèria de modalitat d’una altra modalitat (si l’horari li permet).
 23. 23. 2 ESCOLA LAVE MARIA 23 3. El TREBALL DE RECERCA1. És un treball d’investigació (entès en termes amplis) que realitza l’alumne dirigit per un tutor.2. Encara que ho organitza l’escola, habitualment es fa entre 1r i 2n curs.3. Té un pes molt important en la qualificació final del batxillerat (un 10 %).4. Alguns alumnes li dediquen moltes hores.
 24. 24. 2 ESCOLA LAVE MARIA 24 3 LA MATÈRIA DE RELIGIÓ: • Habitualment, a les escoles adherides a la FECC, és una matèria més. • La matèria de Religió té la mateixa importància que les altres matèries: • Pel que fa a la promoció. • Pel que fa a l’obtenció del TÍTOL de batxiller. • Però no computa a efectes de beques o de PAU (ni suma ni divideix).
 25. 25. 2 ESCOLA LAVE MARIA 25 4. L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT: El PAS de 1r a 2n i l’obtenció del TÍTOL DE BATXILLERCap matèria pendent Passa a segon Una o dues Passa a segon amb una o dues matèries matèries pendents pendents Juny i Poden: setembre! 2. Fer tot 1r i renunciar a lesTres o quatre qualificacions aprovades. 3. Matricular-se només de les matèries matèries suspeses. Les escoles pendents 4. Matricular-se de 1r sense renun- són molt ciar a notes amb la possibilitat crítiques amb de pujar notes. algunesMés de quatre d’aquestes matèries Repeteix curs alternatives pendents
 26. 26. ESCOLA LAVE MARIA 262 4. L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT: L’obtenció del TÍTOL DE BATXILLER Títol de Tot aprovat Batxillerat Alguna matèria Repeteix les suspesa matèries suspeses
 27. 27. 2 ESCOLA LAVE MARIA 27 5. LA QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT• La qualificació del batxillerat pot tenir un pes important en el futur acadèmic de l’alumne; però no cal angoixar-se abans de temps.• Per obtenir la qualificació del batxillerat, es fa la mitjana, es sumen les qualificacions de les matèries de 1r i 2n i es divideix pel nombre d’aquestes (totes les matèries compten igual, menys la Religió).• La qualificació de les matèries (amb un pes del 90 %) més la qualificació del treball de recerca (amb un pes del 10 %) configuren la Qualificació mitjana de batxillerat.Qualificació de les matèries TR Qualificació mitjana 10% = de batxillerat 90 %
 28. 28. LES PAU (proves d’accés a la universitat o selectivitat):• Molts alumnes que acaben el batxillerat després volen estudiar a la universitat. Per a això, han de fer les PAU. Com NO caben tots, hi ha un sistema per seleccionar els millors estudiants; quins? Aquells que tinguin les millors NOTES D’ADMISIÓ. Alumne 1 11,512 Alumne 2 10,013 Alumne 3 9,446 Entra! Alumne 4 8,123 Alumne ... 7,574 Alumne 100 6,321 Capacitat màxima de la Alumne 101 6,319 facultat Alumne 102 No Entra!
 29. 29. 2 ESCOLA LAVE MARIA 29 6. Les PAU (proves d’accés a la universitat o selectivitat) Com s’obté la nota d’admissió?• Molts alumnes (2 de cada 3) que acaben batxillerat després estudien a la universitat. Per a això, han de fer les PAU. Com NO caben tots, hi ha un sistema per seleccionar els millors estudiants; quins? Aquells que tinguin les millors NOTES D’ADMISSIÓ (60 % de l’expedient de batxillerat més 40 % de la PAU, fase general). Qualificació mitjana de Qualificació de la batxillerat fase general de la = Nota (mitjana de les matèries + TR) PAU (selectivitat) d’admissió 60 % 40%
 30. 30. 2 ESCOLA LAVE MARIA 306. Les PAU (proves d’accés a la universitat o selectivitat):Les notes de tall • Com que en alguns graus universitaris no caben tots els alumnes que volen fer aquells estudis, entren només els que tenen la nota d’admissió més alta. A la nota del darrer alumne que entra se li diu NOTA DE TALL. Any a any, les notes de tall són bastant estables. Alumne 1 11,512 Alumne 2 10,013 Alumne 3 9,446 Entra! Alumne 4 8,123 Alumne ... 7,574 Alumne 100 6,321 Capacitat màxima de la Alumne 101 6,319 facultat Alumne 102 No Entra!
 31. 31. 2 ESCOLA LAVE MARIA 31 6. Les PAU (selectivitat): Dues fases: GENERAL i ESPECÍFICA• GENERAL: Obligatòria. Consta de 5 proves: • Exercici de Llengua catalana i literatura. • Comentari de text relacionat amb continguts de Llengua castellana i literatura. • Exercici sobre els continguts d’Història de la filosofia o Història • Exercici de Llengua estrangera. S’avaluarà la comprensió i expressió oral i escrita (la prova oral no es farà fins els curs 2011-2012). • Exercici d’una matèria de modalitat de 2n de batxillerat a escollir per l’alumne. • Es fa una mitjana de les 5 proves.
 32. 32. 2 ESCOLA LAVE MARIA 32 6. Les PAU (selectivitat) La fase específica •A més de la fase general, si l’alumne vol, pot pujar nota examinant-se a la fase específica, si del que s’examina té relació amb el que vol estudiar.• ESPECÍFICA: • L’alumne pot escollir examinar-se (o no) d’una, dues o tres matèries més. Fins ara, quasi tots els alumnes fan aquesta fase • La qualificació d’aquestes proves es sumarà a la qualificació de la fase general • Les matèries de la fase ESPECÍFICA han d’estar relacionades amb allò que es vol estudiar. Hi ha unes taules que ho relacionen • Amb això, l’alumne podria sumar fins a 4 punts més (fins a 14 punts)
 33. 33. 2 ESCOLA LAVE MARIA 33 6. Les PAU (selectivitat) Com es calcula la nota d’admissió? QMB * 0,6 + FG * 0,4 + a * M1 + b * M2 Fase específica de la PAU: pot sumar la qualificació (superior a 5) de fins a4 dues matèries de la fase específica si aquestes matèries estan vinculades al grau i multiplicades pel factor “a” o “b” (0,1 o 0,2) Qualificació de la fase general de la PAU, obtinguda per la mitjana de les 5 matèries d’examen obligatòries: Català, Castellà, Llengua estrangera, Història o Filosofia i 1 matèria de modalitat (a escollir) MULTIPLICAT PER 0,410 Qualificació mitjana de batxillerat, obtinguda per la mitjana de les qualificacions de les matèries de 1r i 2n * 0,9 més la qualificació del treball de recerca * 0,1 MULTIPLICAT PER 0,6
 34. 34. 2 ESCOLA LAVE MARIA 34 6. Les PAU (selectivitat) Les taules de ponderacions de matèries
 35. 35. 2 ESCOLA LAVE MARIA 35 7. EXEMPLES: el Pedro:• Expedient de batxillerat: 6,5 (60%)• PAU: fase general: 5,5 (40%)• Nota d’admissió: 6,100• Vol fer Economia: nota de tall UB: 6,430• A la fase específica de la PAU va examinar-se de: • Economia de l’empresa (ponderació 0,2): nota, 8 • Geografia (ponderació 0,2): nota, 5• La seva nota d’admissió serà: 6,100 + (8*0,2 + 6*0,2) = 8,900
 36. 36. 2 ESCOLA LAVE MARIA 36 7. EXEMPLES: la Victoria:• Expedient de batxillerat: 8,2 (60%)• PAU: fase general: 7,5 (40%)• Nota d’admissió: 7,920• Vol fer medicina: nota de tall: UB 12,040. UAB: 11,590• A la fase específica de la PAU va examinar-se de: • Biologia (ponderació 0,2): nota, 9 • Química (ponderació 0,2): nota, 10 • Matemàtiques (ponderació 0,1): nota 5• La seva nota d’admissió serà: 7,920+ (9*0,2 + 10*0,2) = 11,720
 37. 37. 2 ESCOLA LAVE MARIA 37 7. Exemple de notes de tall de 2011 d’alguns estudis de grau (sobre un màxim de 14)Estudis Univer PAU + + 25 Altres + 45 sitat FP anys títols anysAdministració i direcció d’empreses UB 7,040 5,000 5,000 5,000Administració i direcció d’empr. / UB 9,198 7,500 6,739 5,000DretAdministració i direcció d’empreses UAB 7,545 6,688 6,480 5,000Administració i direcció d’empr. / UAB 8,970 6,813 5,000 5,000DretGeografia UB 5,000 5,000 5,000 5,000Medicina UB 12,040 6,938 8,593 5,000Enginyeria elèctrica (Manresa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000Economia UPF 9,460 5,000 5,000 5,000Belles Arts UB 8,148 6,630 7,290 6,333Enginyeria tecnologies aeroespacials UPC 12,114 5,000 5,000 5,000
 38. 38. 2 ESCOLA LAVE MARIA 387. Agrupació dels estudis universitaris de GRAUsegons les notes de tall (juny de 2010) Nota de Nombre de % tall GRAUS / centres afectats 5-6 197 50 6–8 77 20 8 – 10 92 22 10 – 14 31 8 TOTAL 397 100
 39. 39. 2 ESCOLA LAVE MARIA 39 7. EXEMPLES: el Fernando:• Expedient de batxillerat: 7,2• PAU: fase general: 7,1• Nota d’admissió: 7,160• Encara no sap si farà Periodisme (nota de tall UAB, 9,560) o Lingüística (nota de tall UB, 5,000)• A la fase específica de la PAU va examinar-se de: • Dibuix artístic ... • ... pondera 0,2 per a Humanitats • i 0,1 per a Lingüística): • nota, 8• La seva nota d’admissió serà de: Periodisme: 7,160 + (8*0,2) = 8,76 Lingüística: 7,160 + (8*0,1) = 7,96
 40. 40. 2 ESCOLA LAVE MARIA 408. En resum:• Totes les qualificacions del batxillerat compten per a l’expedient (menys la religió). • I aquest compte (60%) a l’hora d’obtenir la nota d’admissió o entrar en els CFGS.• És millor que hi hagi relació entre el batxillerat que facis i els estudis postobligatoris que escullis. • Així, a la selectivitat podrà pujar nota (a la fase específica).• I ha de treballar. Així sempre li anirà millor
 41. 41. 2 ESCOLA LAVE MARIA 41 8. En resum:• Molts alumnes volen arribar a Grau Superior• Però dubten entre fer-ho via Grau Mig o via Batxillerat (el Batxillerat fa por).• En general és més fàcil fer-ho per batxillerat • Les matèries que volen evitar les trobaran més endavant al curs d’accés o a la prova • No hauran perdut hàbits d’estudi de les matèries acadèmiques • Però ...
 42. 42. 2 ESCOLA LAVE MARIA 42 9. Els pas de Cicle Formatiu de Grau Mig a Cicle Formatiu de Grau Superior: Títol de BATXILLER Grau Títol de Grau Mig més CURS de Mig pas GM-GS(amb el Grautítol de Haver superat la PROVA D’ACCÉS Superior Tècnic en ...) Haver superat la prova d’accés a la universitat de més de 25 anys
 43. 43. 2 ESCOLA LAVE MARIA 43 9. El CURS de pas de Grau Mig a Grau Superior: Desenvolupament normatius: és nou d’aquest curs. El Departament encara ha de dir com s’acabarà d’organitzar En centres públics i privats autoritzats ? Durada: com a mínim 700 hores (1 curs = a 1000 hores) Contingut: dues parts:  Part comuna: desenvoluparà com a mínim els objectius de batxillerat de Llengua castellana i Llengua estrangera (probablement també el català)  Part específica: com a mínim dues opcions: ciències i tecnologia; i humanitats i ciències socials (amb, com a mínim, dues matèries cadascuna) Professorat: el mateix que el d’educació secundària Noveta t Avaluació: de l’1 al 10 de cada matèria es farà mitjana 2011-2 012
 44. 44. 2 ESCOLA LAVE MARIA 44 9. La PROVA de pas de Grau Mig a Grau Superior: Objecte: l’alumne ha de mostrar maduresa en relació als objectius de batxillerat així com a coneixements per al cicle al qual vol accedir En determinats centres públics. Contingut: dues parts:  Part comuna: contingut semblant al curs  Part específica: contingut semblant al curs Requisits per accedir-hi:  O tenir 19 anys complerts l’any de la prova  o tenir-ne 18 i tenir un títol de Tècnic relacionat amb el que es vol fer Avaluació: de l’1 al 10 de cada matèria es farà mitjana La prova es convoca al menys un cop a l’any (habitualment al mes de maig; amb preinscripció) La qualificació entre 0 i 10 en cada matèria Superar la prova té una validesa a tot el territori nacional
 45. 45. 2 ESCOLA LAVE MARIA 45 9. El pas de GRAU SUPERIOR al GRAU UNIVERSITARI: PAU: PAU: (selectivitat) Batxillerat: (selectivitat) Fase específica Mitjana de OPTATIVA, Fase però tots la GRAU l’expedient UNIVERSITARI : general passen (permet (60%) pujar fins a 4 (40%) 10 punts) Si hi ha méspunts demanda que Grau oferta: superior: NOTES DE PAU: TALL Mitjana (selectivitat) aritmètica Fase específica OPTATIVA dels (permet pujar mòduls fins a 4 punts) En principi des de qualsevol batxillerat es pot accedir a qualsevol PAU i grau universitari En principi des de qualsevol cicle es pot accedir a qualsevol PAU i grau universitari Una altra cosa és que vagi bé i que tingui nota.
 46. 46. 3 ESCOLA LAVE MARIA 46 Els ensenyaments postobligatoris
 47. 47. 3 ESCOLA LAVE MARIA 47 Els ensenyaments postobligatoris. Ensenyaments de règim especial (moltminoritaris ...): T R E B A L L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 48. 48. 3 ESCOLA LAVE MARIA 48 Ensenyaments de règim especial: Ensenyaments de règim especial Ens. superiors Ens. Ens.Ensenya- Ens. arts Ens. conservació i superiors superiors ments plàstiques i superiors restauració música i d’artd’esports disseny de disseny de bens dansa dramàticDe grau De grau mig migDe grau De grau De grau De grau De grau De grausuperior superior superior superior superior superior
 49. 49. 3 ESCOLA LAVE MARIA 49 Ensenyaments de règim especial: Especialitats CaracterístiquesEsports Atletisme Bàsquet De grau mitjà (dos Futbol i futbol sala Handbol nivells) i de grau Esports d’hivern Muntanya i escalada superiorCicles d’arts Art floral Disseny d’interiors De grau mitja iplàstiques i Arts ... indumentària Disseny gràfic superiordisseny Arts aplicades al llibre Disseny industrial De 2 anys de durada Arts aplicades al mur Esmalts artístics Arts ... escultura Joieria d’art Ceràmica artística Teixits artístics
 50. 50. ESCOLA LAVE MARIA 503 Ensenyaments de règim especial: Esports • Condueixen al títol de Tècnic d’esport i de Tècnic Superior d’esport ... • Dos graus: • Grau mitjà (amb dos nivells). Es pot cursar desprès de l’ESO. També 18 anys i una prova de caràcter general i una altra d’específica. • i Grau superior, que es pot cursar desprès del batxillerat o desprès del GM. • Exemples: Atletisme, Esports de muntanya i escalada, Esports d’hivern, Futbol i futbol sala i Handbol. • El perfil és el de monitor esportiu.
 51. 51. 3 ESCOLA LAVE MARIA 51 Ensenyaments de règim especial: Arts plàstiques disseny:Arts aplicades a ... Grau mig Grau superiorArt floral Floristeria Art floralIndumentària Estilisme e indumentàriaLlibre Serigrafia artística Enquadernació artística Gravat i tècniques d’estampacióMur Revestiments murals Arts aplicades al mur MosaicEscultura Talla artística de fusta Arts aplicades de l’escultura Fosa artística i galvanoplàstia Forja artística Ebenisteria artística Dauratge i policromia artística Artesania en cuir... ... ...
 52. 52. 3 ESCOLA LAVE MARIA 52 Ensenyaments de règim especial: Arts plàstiques disseny: EXEMPLEART FLORALGrau mig: Tècnic ... Floristeria Grau superior: Tècnic superior ... Art floralContingut: Contingut:•Història de la cultura i de l’art: jardineria •Història de larquitectura i entorn•Fonaments de jardineria •Història del paisatgisme•Dibuix •Dibuix artístic i projectes•Màrqueting •Administració i màrqueting•Taller bàsic d’art floral •Tècniques de jardineria•Formació i orientació laboral •Taller dart floral•Formació en empreses •Formació i orientació laboral•Obra final •Formació en empreses •Projecte final2 cursos 2 cursos1600 hores (85 en centres de treball) 1860 horesCentre: de Grau Superior APD Art Floral Treball: comerç especialitzat, jardineria,de Catalunya (Mas Can Soler) decoració, fires, interiorisme...
 53. 53. 3 ESCOLA LAVE MARIA 53 Ensenyaments de règim especial: Altres de grau superior Especialitats CaracterístiquesEnsenyaments  Dissenys de modasuperiors de disseny  Disseny d’interior • De grau superior  Dissenys de producte  Disseny gràfic • De 4 anys deEnsenyaments  Arqueologiasuperiors de  Pinturaconservació i durada  Esculturarestauració de bénsculturals  Document gràfic • Prova d’accésMúsica i Dansa  A escoles de música i dansa  o bé a centres integratsEnsenyaments  Interpretaciósuperiors d’art  Escenografiadramàtic  Direcció d’escena i dramatúrgia
 54. 54. 4 ESCOLA LAVE MARIA 54 Com funciona la preinscripció? Sempre cal fer la preinscripció i la matrícula (calendari) :  Preinscripció: habitualment al maig  Matrícula: habitualment al juny Preferència:  Batxillerat: igual que a l’EI, EP i ESO Cicles formatius de grau mitjà:  Les sol·licituds sordenen dacord amb la qualificació mitjana dels estudis que permeten laccés al cicle.  Per a lalumnat que accedeixi mitjançant la prova hi ha una reserva de plaça (%).  Si en presentar la sol·licitud lalumne encara no ha completat els estudis, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant ( de 1r a 3r d’ESO).  Si la qualificació de la prova daccés no és numèrica, es considera que és un 5.
 55. 55. 4 ESCOLA LAVE MARIA 55 Com funciona la preinscripció?  En el batxillerat, si un alumne suspèn l’avaluació ordinària (juny) ha de confirmar que vol la plaça. Si aprova (setembre), es matricularà al setembre. Si no, perdrà la plaça. ?  En Grau Mig. Si no aprova al juny, perd la plaça.  A més, hi ha uns percentatge de reserva segons la via d’accés a GM:Noveta • Entre el 60 i 70 % pels alumnes que provenen d’ESO. t • Entre el 20 i 30 % pels alumnes que provenen d’haver superat2011-2 012 els mòduls obligatoris del PQPI. • Entre el 10 i 20 % pels alumnes d’altres vies.  A més, hi ha uns percentatge de reserva segons la via d’accés a GS: • Entre el 60 i 70 % pels alumnes que provenen de batxillerat. Noveta t • Entre el 20 i 30 % pels alumnes que provenen d’haver superat 2011-2 la prova d’accés. 012 • Entre el 10 i 20 % pels alumnes d’altres vies.
 56. 56. 5 ESCOLA LAVE MARIA 56 Per acabar: on trobar més informació?Web del Departament d’Ensenyament: ESTUDIAR A CATALUNYA http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/Adreces d’Internet:  Web d’orientació acadèmica i professional: http://www.edu365.com:8802/  Característiques dels PQPI i centres: http://www.xtec.cat/fp/index.htm  Caracterstiques dels cicles formatius i centres: http://www.xtec.cat/fp/index.htm Característiques del batxillerat i centres:  http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio  Eensenyaments de règim especial: esports, artístics, idiomes:  http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
 57. 57. 5 ESCOLA LAVE MARIA 57 Per acabar: l’objectiu finalManuel Castells (important sociòleg), parla de 3 tipus detreballadors (societat en xarxa) 1 2 Treballador 3 Treballador que no compta: ni Treballador auto genèric, produeix ni programable substituïble consumeix En tot això, el que realment és important és que cada alumne trobi el seu camí per arribar al mon productiu (millor si arriba a ser un treballador 1)

×