Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tvhotel.pl

804 views

Published on

"Zobacz zanim zarezerwujesz, czyli wideo przewodnik po hotelach" - Tomek Laberschek - tvhotel.pl

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tvhotel.pl

  1. 1. www.tvhotel.pl Zobacz zanim zarezerwujesz, czyli wideo przewodnik po hotelach. Tomek Laberschek tvhotel.pl
  2. 2. www.tvhotel.pl fakty: - Internet g³ównym Ÿród³em informacji turystycznej Ponad 60 proc. u¿ytkowników sieci wskazuje Internet jako g³ówne Ÿród³o wiedzy o zamierzonej podró¿y. Gemius SA styczeñ 2008
  3. 3. www.tvhotel.pl fakty: - wzrost liczby turystów w Polsce Turyœci polscy i zagraniczni korzystaj¹cy z obiektów noclegowych zakwaterowania zbiorowego wg GUS, prognozy Instytutu Turystyki, grudzieñ 2007

×