Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varför social media

En introduktion från 2009 ,men är fortfarande aktuell för många företag idag. En introduktion varför företagen bör genomföra en socialmedia strategi.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Varför social media

  1. 1. 2009-09-15 Stephan Philipson Marknadsutveckling www.spmu.se 10 2009-09-15 Social Media Varför social media i företagets marknadsföring Stephan Philipson
  2. 2. Stephan Philipson Social Media Varför social media i företagets marknadsföring Marknadsbeskrivning ”Social media” social media i företagens tjänsteutbud Företag använder social media i sin kommunikation och dialog med kunder och olika intressegrupper . Aktuella mötesplatser är Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube med mera. På kort tid har den ”sociala media marknadsplatsen” vuxit och är för tillfället väldigt dominerande vad gäller öppen dialog. Filmer kan tack vare Web2.0 producerats via You Tube snabbt och kostnadseffektivt. Allt fler företag och organisationer twittrar, använder sig av mikrobloggen Twitter, för att nå ut till kunder, medarbetare och olika intressegrupper Twitter används på många olika sätt för snabba budskap via länkar till aktuella intressegrupper där företagets budskap/information skall synas och kommenteras. Med hjälp av ny media & kommunikationsteknik skapas en plattform av möjligheter som endast finns inom social media. Hur bör företaget möta utvecklingen?  FÖRBERED FÖR TRANSPARENS: o   Vi använder webben för kunskap om ett varumärke, företagen måste ha en plan för att hantera den öppenhet det kräver. Varje webbsida, produkt och tjänst måste förberedas för att kunna granskas och utvärderas av kunderna och företaget måste utnyttja möjligheterna, även om man väljer att inte delta själv. HÅLL KOLL PÅ AMBASSADÖRERNA: o Företagens ambassadörer bör ges extra uppmärksamhet, de ser möjligheterna och är de bästa försvararna vid eventuell kritik. Deras åsikter litar kunderna mer på än företagets och när makten förskjuts allt mer till användarna som bär på nycklarna till produktutvecklingen, så kommer de att bli än viktigare än tidigare. UTVECKLA IT-SYSTEMEN: o Alla interna verksamhetssystem måste i framtiden kunna relatera och interagera med webben. Sociala nätverk innehåller t.ex. viktig kundinformation vilket genereras och finns enkelt tillgängligt utanför företagets egna kundsystem. Alla företagssystem måste utvecklas utifrån den sociala webbens användarvänlighet och funktionalitet - press bör sättas på de leverantörer företaget använder eller att man ersätter de interna systemen med en ”communitybaserad” plattform. 1
  3. 3. Stephan Philipson  DISTRIBUTION AV FÖRETAGETS INFORMATION: o I en snar framtid kan innehåll komma till kunderna snarare än att de jagar den . Företag bör förbereda sig för det genom att distribuera sin närvaro på fler arenor än på den egna webben. Släpp den viktigaste informationen och sprid den till fler arenor. Det finns en mängd olika typer av sociala medier på nätet som kan vara aktuella att använda, såsom:        Sociala nyhetsportaler (Digg, Reddit, Buzz, Pusha osv.) Sociala nätverks-communities (Facebook, Myspace, LinkedIn, Bilddagboken osv.) Användargenererande innehållssajter (Youtube, Wikipedia, Bubblare, Yahoo Answers osv.) Bloggar & bloggverktyg (Wordpress, Metrobloggen, Aftonbladet blogg, Devote, Blogg.se) Mikrobloggar (Twitter, Jaiku, Voolife osv.) Sociala bokmärkessajter (Delicious, Google Bookmarks, Yahoo MyWeb) Nischade och ämnesinriktade nätverkssajter (Läkarforum, vinforum, fiskenätverk/forum osv.) Det är därför viktigt att företaget redan från början planerar efter sina egna visioner och kundsegment. Utgå från varför företaget bör finnas i den digitala sfären av kommunikation och vad man skulle vinna på att utveckla dialogen med sina kunder och intressegrupper. Ett citat från min blogg varför ett företag anser det värdefullt att vara på den nya arenan är www. Ving.se ”.. ett skäl till att vi finns på facebook, twitter, youtube etc. är att det är ett sätt för oss att vara personliga och möta våra kunder även i den digitala världen. Då försäljningen alltmer sker via ving.se (idag nästan 60 %) och hela 90 procent av våra kunder söker information på nätet inför att de ska boka en resa är det viktigt för oss att vi finns där våra kunder finns. Därför försöker vi också besvara frågor eller synpunkter på bloggar.” För att inte lägga fel resurser på införandet av social media är det viktigt att prioritera och fundera över långsiktighet och vilken uthållighet företaget anser sig ha möjlighet att avsätta internt. Tack vare en snabb teknikutveckling har personer från skilda miljöer, erfarenheter och länder fått möjlighet att kommunicera fritt med varandra. Sociala nätverk som Bloggar, Facebook, YouTube, Twitter sprider sig snabbt. Detta sker oberoende av företagens produkterbjudanden. Erfarenheter delas fritt inom dessa Communities och helt plötsligt är det värdet av vad som sägs mellan personerna inom dessa nätverk som påverkar köpbeteenden och beslut. Det innebär att företag som har tagit till sig denna snabba förändring av marknadskommunikation även får konkurrensfördelar och kan erövra marknadsandelar. 2
  4. 4. Stephan Philipson Första steget Ett första steg i införandet av social media kan vara en presentations film om ER produkt/tjänst vilken placeras på företagets website har möjligheter till snabb spridning via kortlänkar på twitter eller Facebook. Detta kan utnyttjas i kommande kundrelationer på ett positivt och relationsskapande sätt. Andra steget För att skapa förutsättningar och resurser i ett längre perspektiv bör följande beaktas. Genom att använda sig av social medias påtagliga närvaro i slutkundens privata område vinner företaget köparens/brukarens förtroende. Dialogen skapas på ett förtroende fullt sätt. Information kan utbytas vilket ger kortare ledtider för nya produkter att komma ut på marknaden. Det blir en vinna – vinna situation som är svår att nå utan hjälp av modern kommunikationsteknik via sociala medier. Jag rekommenderar ER att funderar på några centrala frågor innan man påbörjar sin förändring i företaget. - Utarbeta en strategi även för Digitala medier - Utforska hur Digital media strategi påverkar dialogen med kunderna - Kommer varumärket att påverkas positivt/negativt - Kommer företagets organisationskultur att påverkas av digitala medier - Vilken ekonomisk nytta finns det i de ”ny kommunikations teknik”’ - Hur skall vi utnyttja digitala medier i B2B marknadsföring ”Tredje steget?” Beroende på vilka resurser och framtidsplaner företaget anser sig vara beredda att prioritera blir det naturligt att lägga upp en långsiktig kommunikationsstrategi vilken bör sträcka sig över en 2 års period där de olika dialogformerna som twitter, You Tube Facebook arbetas in som en naturlig del av kunddialogen. Onsala 2009 Stephan Philipson SPMU – Marknadsutveckling www.spmu.se stephan@spmu.se telefon 0706 97 95 98 3
  5. 5. Stephan Philipson 4

×