Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mentometer pedagogik

2,417 views

Published on

Mentometer ger en ökad effekt och skapar effektiva möten . Deltagarna är med under hela presentationen samt ger återkoppling omedelbart efter en fråga är ställd.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mentometer pedagogik

  1. 1. Mentometer pedagogik
  2. 2. Med hjälp av mentometer skapar du en levande presentation där Deltagarna får möjlighet att delta I samverkan med dig !Tryck på en av knapparna ochmentometern blir deltagarnasinstrument som ger dig omedelbaråterkoppling på dina frågor
  3. 3. Mentometer är användbar vidmånga olika tillfällen till exempel . där du vill ge kunderna möjlighet •Kundmöten att ”trycka” till om produkten eller tjänsten. • Ledningsgruppsmöten När du vill få snabb återkoppling på frågor om strategi och framtid • Internutbildning du får omedelbar återkoppling på kunskapsnivå med mera Uppföljning av kompetensnivå i företaget innan du börjar en större utbildningsinsats Och många fler tillfällen när du vill öka kunskapsnivån efter genomförd presentation.
  4. 4. Vill du genomföra interaktiva ochproduktiva möten där alla deltar? www.spmu.se för mer information

×