Exportsäljare och grundläggande förhandlingsteknik

944 views

Published on

Underlag och bilder är hämtade från boken Förhandling , författare Nils Lindell
Rekommenderas varmt för alla som behöver få struktur på sin vardag och förstå spelet bakom förhandlingens strategier

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exportsäljare och grundläggande förhandlingsteknik

 1. 1. ExportsäljareFöreläsning ”Förhandlingens grunder ” Föreläsning 3/12 – 4/12 2012
 2. 2. Förhandling – en kommunikationsprocess ”Förhandling är en ömsesidigt verkande kommunikationsprocess som äger rum när någon vill ha något av oss eller vi vill ha något av någon annan” Ref. Professor Richard ShellFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 2
 3. 3. Försäljnings- och förhandlingsstrategier Vad är en förhandling och skall den planeras - Förhandlingens grunder? • Förhandling - en kommunikationsprocess • Från planering till avslut • Mål relation och värde • Konflikter ,moral och inflytande "Förhandling sid 7-73 "Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 3
 4. 4. Förhandling syftar till att nå en gemensam överenskommelse ”Förhandling är en naturlig del av livet och förkommer varje dag i olika skepnader ”Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 4
 5. 5. ”Du väljer – ta strid eller gå runt via en förhandling som tillfredsställer båda parter?”Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 5
 6. 6. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 6
 7. 7. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 7
 8. 8. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 8
 9. 9. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 9
 10. 10. De mänskliga egenskapernas Öppen kännetecken Relationsorienterad Lätt att lära känna Tycker om nya situationer Testar gärna nya idéer Bestämd Resultatorienterad Beslutssam Tävlingsinriktad Gillar högt tempo Vill vara i centrum Reserverad Uppgiftsorienterad Detaljfokuserad Tycker om att slutföra saker / uppgifter (väldigt framträdande egenskap) Släpper inte så lätt obekanta in på livet Följsam Diplomatisk Lyhörd för andras behov Omtänksam Sätter inte sig själv före andraFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 10
 11. 11. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 11
 12. 12. Hur väl känner du dig själv? Självinsikt är en god grund att stå på för att lyckas i en förhandlingFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 12
 13. 13. Var skulle du placera in dig i denna 4-fältareFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 13
 14. 14. Förhandling är att se den ömsesidiga nyttan ! I en förhandling använder båda parter olika strategier och verktyg för att påverka villkor och övriga intressen som kan vara till fördel för den enskilda partens intressen. Förtroende och tillit är en av de viktigaste ”byggstenarna” i en förhandlings grundförutsättning för att lyckas genomföra en bra och framåtskridande utveckling efter genomförd förhandling.Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 14
 15. 15. Alla parter upplever en positiv utgång av förhandlingen när det totala värdet av förhandlingen är till fördel för respektive partFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 15
 16. 16. Förhandlingsprocessen – fyra faserPlaneringFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 16
 17. 17. Förhandlingsprocessen – fyra faser Informations -utbyteFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 17
 18. 18. Informationsutbyte Under denna del av processen utbyter parterna information och delger varandra sin syn på förhandlingens värde och syfte för en gemensam positiv fortsättning. Det är av stor betydelse att stämningen i detta skeda är öppen och tillmötesgående. Dock skall inte några väsentliga förhandlingsvärden delges. För varje utlämnad information skall motparten även lämna ifrån sig information som upplevs som värdefull.Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 18
 19. 19. Förhandlingsprocessen – fyra faser Informations Köpslående -utbyteFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 19
 20. 20. Köpslående I denna fas är det ”förhandlingen” börjar. Du erbjuder och motparten svar med ett motbud. Hur denna fas utvecklas är helt beroende av vilken forma av förhandling det är och hur omfattande besluten och värdet av förhandlingen är. Förhandlingen har möjlighet att bli framgångsrik om båda parter överlappar varandra i tillräcklig grad.Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 20
 21. 21. Förhandlingszon Överlappande affärsintressenFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 21
 22. 22. Förhandlingsprocessen – fyra faser Informations Köpslående Avslut -utbyteFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 22
 23. 23. Avslut Förhandlingen kan anses avslutad när det finns en påskriven överenskommelse som reglerar samtliga i förhandlingen ingående beslut. Båda parter skall få med det som de anser är betydelsefulla och på långsikt gör överenskommelsen hållbar och utvecklande.Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 23
 24. 24. När är skall man inte förhandla? ”När det finns en ömsesidig och positiv relation och samverkan sker på sådant sätt att båda parters intressen blir tillfredställda” ” Om förhandlingen riskerar att blottlägga känslor och idéer som parterna inte har kontroll över . Det kan leda en diskussion i fel riktning och på sikt förstöra det som man tidigare byggt upp”Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 24
 25. 25. Mål och förväntningar ”Om förväntningar infrias eller överträffas blir man nöjd, annars blir man mer eller mindre missnöjd”Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 25
 26. 26. Förmågan att sätta mål – en viktig faktor för framgångsrik förhandling Sätt hellre ett högt mål än för lågt ! Höga mål , förutsatt att man tror på dem, ger en positiv energi som påverkar den andra parten . Höga mål , signalerar självförtroende Höga mål , ger bättre förhandlingsutrymme vid köpslåendet .Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 26
 27. 27. Tänk på att målen måste väl förankradeDe mål som du har satt upp måste kännas realistiska ochväl motiverade .Mål som man tror på ger en inre energi och speglar dittkroppsspråk vilket påverkar din ”motpart” .Mål som inte känns väl motiverade eller överdrivetoptimistiska ger din motpart mer energi och skapar ettnegativt förhandlingsklimat.Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 27
 28. 28. En rimlig Förhandlingszon slutsats är att förhandlingen stannar mellan 5300 – 5700 kr En förhandling underlättas om det går att följa vedertagna normerFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 28
 29. 29. Modell för lämplig strategi vid förhandling Med utgångspunkt hur väsentlig förhandlingen är kan man använda en av fyra strategier . Det kan styra hur man presenterar sina öppningsbud mm.  Smidig samverkan  Relationen är prioriterad  Transaktionsorienterad förhandling  Balans mellan utfallet och den framtida relationenFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 29
 30. 30. ”Kyparen som blåste gästen” Modell för val av strategierFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 30
 31. 31. Din personliga stil och självinsikt ”Olika personligheter möts i en förhandling och påverkas av parternas förmåga att hantera och reagera på ” konflikter”Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 31
 32. 32. Fem grundstilar  Konkurrerande  Kompromissande  Problemlösande  Mildrande  Undvikande Dominerande beteendenFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 32
 33. 33. Modellen fastställer fem grundstilar som beskriver olika sätt att hantera konflikterFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 33
 34. 34. Fem olika stilar Exempel på när respektive stil kan vara till fördelFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 34
 35. 35. Konkurrerande  När relationen är oviktig och det man förhandlar om är ett attraktivt ”byte”  När den andra parten inte kör med rent spel och försöker utnyttja samarbetet  När det är tidpress för att få fram en lösning och man inte har utrymme för några större eftergifterFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 35
 36. 36. Kompromissande  När två starka parter har en intressekonflikt , till exempel en löneförhandling mellan arbetsgivare och fackförening  När målet är att hitta användbara lösningar under tidspress  När problemlösning har misslyckats . Bättre att få vissa behov lösta än inga alls under förutsättning att grundläggande värden bibehållsFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 36
 37. 37. Problemlösande  När båda parters intressen är för viktiga för att kompromissa om  När man vill utveckla ett värdeskapande samarbete och lära sig av varandra  När båda parter vill bygga upp ett engagemang för en stabil och långvarig lösningFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 37
 38. 38. Mildrande När relationen är viktigare än resultatet av förhandlingen När frågorna är av större betydelse för den andra parten änför en själv När fortsatt konkurrens gör mer skada än nyttaFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 38
 39. 39. Undvikande  När ett problem är mindre viktigt eller när ännu viktigare problem behöver prioriteras  För att lindra spänningar och låta upprörda känslor få lägga sig så man kan få perspektiv på problem som inte är lösta  När tiden verkar vara på vår sidaFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 39
 40. 40. Två stilar – enkel modellKonkurrerande Samarbetandeförhandlingsstil förhandlingsstil Det viktigaste är att få  De är undvikande och tar i tillstånd en stor grad hänsyn till den förhandlingslösning och gå andra partens behov vidare • Förenklat betyder det ; Förenklat betyder det; Letar efter bra lösningar och handla först – tänk efter väger in båda parters behovsedan och önskemål när de sätter sina mål . Den samarbetande förhandlingsstilen kan ofta agera mer strategiskt Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 40
 41. 41. Sammanfattning Analysera vilken av Partena som har Bästa alternativet till en förhandlingslösning (BATEF) Den som är minst angelägen har ett förhandlingsövertag !Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 41
 42. 42. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 42
 43. 43. Planering Det första och mycket viktigta steget i en förhandling är planeringen av förhandlingen. En grundlig och mycket genomtänkt förhandlingsplan vägleder dina tankar genom den kommande förhandlingFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 43
 44. 44. Planeringsprocessen i en förhandling Enkel förhandlingsmallFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 44
 45. 45. Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 45
 46. 46. Övningsuppgift Annonsen 45 minuter inkl. förberedelser.Förhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 46
 47. 47. Avslutning I kursplanen ingår att ni skall få en bild över ”förhandling”. Den genomgången är nu avslutadFörhandling - Stephan Philipson Marknadsutbildning 47

×