Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Betydelsen av bra kommunikation och delaktig publik

601 views

Published on

Presentation av SPMU Respons och Quick Vote .Ökar dina möjligheter till en interaktiv och transparen presentationt

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Betydelsen av bra kommunikation och delaktig publik

 1. 1. 1. Jag är kvinna2. Jag är man 0% 1. 2. 5 Nedräkning
 2. 2. 1. Betalar räkningar2. Beställer resor3. Skaffar information4. Analyserar konkurrenter5. Varje dag i arbetet för att lösa mina uppgifter 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. 5 Nedräkning
 3. 3. Teknikutveckling skapar nya marknader och förändrade kommunikationsstrategier 1947 1990 20121500 talet 1826 polaroid Digital Smart kamera Phone konstruerade fransmannen Joseph Nicéphore Digitalteknik Kamera/foto Niepce den första kameran och den krävde 8 timmars 1960 exponering. 1837 Telegraf/telefoni 1862 Förbrännings- motor 1903 Flygplan Turism 1845 1930 1960 Charter 1500 Turistförening Thomas Cook Sem. Lagstiftning turism 2veckors ledighet/år Internet Första resebyrån grundas 1960 3G Mobil teknik Stephan Philipson Marknadsutveckling 5
 4. 4. Partner Utveckling Samarbete Värde 2000 Skapande system Kund- orientering 1995 Produkt & marknads- 1990 orientering Produktions- orientering 1980 Råvaru- 1920orientering 1850 Stephan Philipson Marknadsutveckling 6
 5. 5. • 88 % av över 12 år befolkningen har tillgång till Internet.•År 2003 var det 25% av befolkningen dagliga användare av Internet.• 2011 är det 69 % som dagligen använder Internet.• I åldersgruppen 12 -44 år är 90 % dagliga användare av Internet.• 66 % i Ungdomsgruppen 12 -25 år använder dagligen mobilt Internet.• Ca 4,5 miljoner konton finns i dag på Internet i Sverige. Referens ”Svenskarna och Internet 2011”
 6. 6. 1. Dagens kunder är smarta, välinformerade och pålästa2. Kunderna söker aktivt på nätet efter information om företagets produkter3. Det är viktigt att företaget har ständig ”kontroll och uppföljning” av kundernas köpbeteende 0% 0% 0% 1. 2. 3. 5 Nedräkning
 7. 7. 1. Facebook2. LinkedIn3. Youtube (egen kanal)4. Blogg5. Egen webbsida6. Flickr (fotosida)7. Twitter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%8. Är inte ”uppkopplad” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5 Nedräkning Marknadsutveckling Stephan Philipson
 8. 8. 1. Det påverkar i hög grad2. Vår bransch är annorlunda och påverkas ej3. Inte i någon större 0% 0% 0% omfattning 1. 2. 3. 5 Nedräkning
 9. 9. Många företag och organisationer –producenter av varor och tjänster – skulletjäna på om deras kunder och användareblev digitalt delaktiga. Det handlar både om att direkt kunna påverka lönsamheten eller att effektivisera deninterna organisations arbete, och om att merpå sikt stärka varumärken och ökakundnöjdhet.
 10. 10. 1. Ja2. Nej3. Ingen åsikt 0% 0% 0% 5 1. 2. 3.Nedräkning
 11. 11. 1. Instämmer helt2. Instämmer3. Instämmer inte4. Instämmer inte alls 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5 Nedräkning
 12. 12. 1. Ja2. Vet ej3. Nej 0% 0% 0% 1. 2. 3. 5 Nedräkning
 13. 13. Hur kan vi öka intresset och knyta ”kunden”närmare till företaget?
 14. 14. Genom Nöjd Kundindex, NKI, får ASTRA Tech ABen tydlig bild av hur kundrelationerna ser ut iföretaget och ni får veta var ni behöver sätta inextra resurser. NKI ger Astra Tech ytterligare möjlighet att lärakänna era kunders behov och rådandeattityder, på så vis kan företaget bygga varaktigaoch lönsamma kundrelationer.
 15. 15. http://quickvote.softwerk.se:8080/votes/
 16. 16. 1. Ja det är väldigt intressant2. Nej vi har full koll på våra kunder via vårt CRM system3. Vet ej, måste fundera på detta4. Ser fler möjligheter än 0% 0% 0% 0% bara NKI mätningar 1. 2. 3. 4. 5 Nedräkning
 17. 17. Med hjälp av mentometer skapar du en levande presentation där Deltagarna får möjlighet att delta I samverkan med dig !Tryck på en av knapparna ochmentometern blir deltagarnasinstrument som ger dig omedelbaråterkoppling på dina frågor
 18. 18. 1. Kundmöten2. Internutbildningar3. Fokusgrupper/Ref.möte4. Uppföljning av kompetens och genomförda utbildningar 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5 Nedräkning
 19. 19. •Kundmöten där du vill ge kunderna möjlighetatt ”trycka” till om produkten eller tjänsten.• Ledningsgruppsmöten När du vill få snabbåterkoppling på frågor om strategi och framtid• Internutbildning du får omedelbaråterkoppling på kunskapsnivå med meraUppföljning av kompetensnivå i företaget innandu börjar en större utbildningsinsatsOch många fler tillfällen när du vill ökakunskapsnivån efter genomförd presentation.
 20. 20. Vill du genomföra interaktiva ochproduktiva möten där alla deltar?

×