Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invest Consult Bv De Aanpak! Aug.2009

801 views

Published on

Een korte toelichting op de werkwijze van Invest Consult.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Invest Consult Bv De Aanpak! Aug.2009

 1. 1. De aanpak! door Sebastian Pluijmert
 2. 2. <ul><li>Kennismaking </li></ul><ul><li>Hoe kan risico beperkt worden? </li></ul><ul><li>Beleggingsbeleid </li></ul><ul><li>Voorbeeldstrategieën (aandelen en obligaties) </li></ul><ul><li>Lehman Brothers </li></ul><ul><li>Kosten </li></ul><ul><li>Theodoor Gilissen </li></ul><ul><li>Cliënt worden? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Een vermogensbeheerder is pas in staat om zijn werk goed uit te oefenen indien hij de achtergronden van zijn cliënt kent. Hij dient zich daarom een beeld te vormen van de wensen en doelstellingen van de cliënt en tevens over diens risicohouding. Het is namelijk niet mogelijk om zonder risico te beleggen. Het is echter ook niet mogelijk om een goed rendement te verkrijgen zonder het nemen van risico. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Door middel van een intakegesprek zal de vermogensbeheerder een overzicht verkrijgen van de bezittingen en schulden van een cliënt. </li></ul><ul><li>Tevens zal duidelijk moeten worden in hoeverre een cliënt afhankelijk is van zijn eventueel te beleggen vermogen. </li></ul><ul><li>Hoe groter de afhankelijkheid des te kleiner het maximaal aanvaardbare risico. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Indien blijkt dat de cliënt niet weet of hij afhankelijk zal raken van zijn vermogen qua inkomsten, dan zal hij door zijn vermogensbeheerder worden doorverwezen naar een financieel planner, die in beeld kan brengen wat de inkomsten versus de uitgaven zullen zijn in de (nabije) toekomst. Tevens kan deze planner voor de cliënt fiscale - of andere mogelijkheden zien om besparingen te doen. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>De vermogensbeheerder zal een groter belang in obligaties in de portefeuille opnemen indien het risicoprofiel van de client aangeeft dat zijn portefeuille geen even groot neerwaarts risico mag dragen, als het neerwaarts risico van een portefeuille die volledig in zakelijke waarden (aandelen en opties) is belegd. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>De vermogensbeheerder zal eveneens het risico in de portefeuille beperken als naar het inzicht van de gezamenlijke vermogensbeheerders van Invest Consult de aandelenmarkten zich op een te hoog niveau bevinden of indien er een (korte) snelle stijging heeft plaatsgevonden op de aandelenbeurzen. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Het beleggingsbeleid van Invest Consult is er enerzijds op gericht om vermogensgroei te realiseren en/of inkomsten uit vermogen te verkrijgen. Anderzijds is het beleid er op gericht om risico’s te beperken en onnodige risico’s te vermijden. </li></ul><ul><li>Dit doen de vermogensbeheerders van Invest Consult door kansen in de markt te vinden en die voor hun klanten te benutten. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de cliënt belegt Invest Consult in diverse strategieën. Deze strategieën variëren van het volledig beleggen in staatsobligaties tot het volledig beleggen in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed en derivaten). Ook wordt de keuze gemaakt om te beleggen in beleggingsfondsen of ETF’s (index volgende beleggingsfondsen) of juist individuele bedrijven. Een combinatie hiervan komt ook vaak voor. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>De beslissingen tot acties in de portefeuilles worden onderling genomen op initiatief van één van de vermogensbeheerders. Zo kunnen wij actief reageren op plotselinge marktontwikkelingen. </li></ul><ul><li>De beslissingen worden gevoed door niet alleen onze eigen know-how, maar ook door ingekochte know-how van diverse professionele partijen. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Indien wij voor een client in aandelen kunnen beleggen conform zijn risicoprofiel, dan kunnen wij dat combineren met optieposities. </li></ul><ul><li>Zo hebben wij recent (juli 2009) het aandeel Shell geselecteerd als interessant aandeel in de portefeuille in combinatie met opties: </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Wij willen EUR 36.000 investeren in aandelen Shell: De koers is EUR 18,00 (juni 2009). </li></ul><ul><li>Wij kopen 1000 aandelen en betalen EUR 18.000. </li></ul><ul><li>Wij schrijven 10 putopties op de serie 18 sept. 09 en ontvangen daarvoor EUR 1,50 per aandeel. </li></ul><ul><li>Wij schrijven 10 callopties op de serie 20 sept. 09 en ontvangen daarvoor EUR 0,60 per aandeel. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>De situatie na het innemen van de optieposities is als volgt: </li></ul><ul><li>De cliënt heeft de plicht om 1000 aandelen Shell bij te kopen voor EUR 18 per stuk, indien het aandeel op de einddatum van de optie (sept.09) lager dan EUR 18 staat. </li></ul><ul><li>De cliënt heeft de plicht om de 1000 aandelen die hij in bezit heeft te leveren voor een prijs van EUR 20, indien het aandeel op de einddatum van de optie (sept.09) hoger dan EUR 20 staat. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Totaal betaald voor de aandelen: EUR 18.000 </li></ul><ul><li>Totaal ontvangen voor de verplichtingen: EUR 1.900 (na kosten). Per saldo betaald: EUR 16.100. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Indien koers van shell in september: </li></ul><ul><li>Onder de EUR 18 noteert: 1000 aandelen bijkopen, waardoor gemiddelde aankoopprijs EUR 17,05 wordt. (dividendrendement: 7,0%) </li></ul><ul><li>Tussen de EUR 18 en EUR 20: verplichtingen vervallen en de gemiddelde aankoopprijs blijft EUR 16,10. (dividendrendement: 7,4%) </li></ul><ul><li>Boven de EUR 20: de aandelen worden geleverd voor EUR 20 en de winst is dan 24,2% binnen de drie maanden plus 1,8% dividend uitkering. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Gedurende het tweede kwartaal van 2009 werd duidelijk dat de obligaties van financiële ondernemingen in prijs enorm gedaald waren. Terwijl veel beleggers zich concentreerden op de aandelen van banken en verzekeraars deden de vermogensbeheerders van Invest Consult dat op de obligaties van diezelfde banken en verzekeraars. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Onder normale omstandigheden zijn de door ons gekochte obligaties niet bijzonder interessant. Voorbeeld: De AEGON perpetual 10jaars+10bp geeft een rente van het tienjaars staatsleningtarief plus 0,1%. Op moment van schrijven is dat samen 3,85%. </li></ul><ul><li>De koers van deze obligatie is echter als gevolg van de kredietcrisis abnormaal gedaald, tot in maart 2009 zelfs 18% van de nominale waarde. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Omdat de debiteur Aegon ter discussie stond hebben wij die obligaties niet gekocht op dat allerlaagste niveau, maar zodra de vooruitzichten voor banken beter werden kregen wij een beter gevoel bij een Aegon obligatie (de belegger is schuldeiser) dan bij een aandeel (de belegger is slechts investeerder). </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Bijkomend voordeel van de obligatie is de rente uitkering. De 3,85% betreft de volledige nominale waarde, ook als u maar 20% van de nominale waarde betaald heeft. Veel cliënten hebben deze obligatie voor 30% van de nominale waarde in portefeuille zien komen. De rentevergoeding bedraagt dan: 3,85/30%=12,83%. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>De beleggers ontdekten deze obligaties hoe langer hoe meer en het aantal verkopers is nu aan het opdrogen. De koers van de obligatie is op het moment van schrijven al opgelopen tot 53%. De cliënten die voor 30% zijn ingestapt hebben dus naast de rente uitkering ook al 76% koerswinst (van 30 naar 53). </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Niet alleen Aegon gaf mogelijkheden, maar ook obligaties van ING, BES Finance, NWB, Casino Guichard, Eureko (Interpolis/Achmea). </li></ul><ul><li>De laatste maanden zijn onze klanten blij met de grote rendementen die de door ons gekozen obligaties bieden. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Het faillissement van Lehman Brothers gaf de beleggers in de aandelen en obligaties van dit bedrijf een bloedrode regel in de portefeuille. </li></ul><ul><li>In 2008 werd de waarde van deze belegging afgeschreven en op 0 gewaardeerd. </li></ul><ul><li>De laatste tijd zien wij toch wat handel ontstaan in bepaalde Lehman Brothers obligaties, alsof er beleggers zijn die denken dat er uit de boedel nog veel te halen valt. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Wij hebben uit het curatorrapport vernomen dat er tegenover iedere dollar aan bezittingen van Lehman Brothers wel 50 dollar schuld was, waardoor er weinig te halen valt voor de schuldeisers. </li></ul><ul><li>Wij hebben handel gezien op wel 10% van de nominale waarde van Lehman Brothers, waarop wij deze obligaties hebben verkocht. </li></ul><ul><li>Wij gaan er niet van uit dat er in de toekomst meer dan 10% van de schuld terugvorderbaar is, veel waarschijnlijker is dat er heel weinig te vorderen zal zijn. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Wij doen ons best om voor nieuwe klanten bij Invest Consult die obligaties van Lehman Brothers in portefeuille hebben voor een goede prijs afscheid te nemen. De hoogste prijs die wij tot nu toe hebben kunnen maken is 10,15% (eind juli 2009). Dat is een mooie prijs voor een belegging die in feite al afgeschreven was. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Voor 1% per jaar ontfermt Invest Consult zich over uw portefeuille. Dit betekent dat er 0,25% berekend wordt na ieder kwartaalultimo over het vermogen dat u op kwartaalultimo in beheer heeft gegeven. </li></ul><ul><li>De waardeschommelingen in uw portefeuille zijn vaak binnen een dag groter dan 1% (positief of negatief), waardoor u het jaarkosten aspect enorm kunt relativeren. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Naast de kosten voor het vermogensbeheer, die Invest Consult met uw portefeuille zal verrekenen (u hoeft dus geen factuurbedrag over te maken vanaf uw betaalrekening), heeft u uiteraard de bankkosten, die de depotbank in rekening brengt. </li></ul><ul><li>De depotbank is Theodoor Gilissen te Amsterdam. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Met een eigen vermogen van circa 90 miljoen euro en een balanstotaal van bijna 1,5 miljard euro kunnen cliënten vertrouwen op de soliditeit van Theodoor Gilissen Bankiers. De huidige kredietcrisis heeft nagenoeg geen invloed op de financiële positie van Theodoor Gilissen Bankiers, omdat de bank geen zakelijk kredietbedrijf heeft en ook geen activiteiten ontplooit op het gebied van Investment Banking. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Uw door Theodoor Gilissen bewaarde portefeuille maakt geen onderdeel uit van de balans van Gilissen. Bij een eventueel faillissement moet er slechts een andere depotbank gezocht worden voor uw depot en hoeft u niet bang te zijn dat u uw portefeuille kwijt bent. </li></ul><ul><li>U kunt het zien als een kluisje dat u huurt bij een bank, waarvan de inhoud uw eigendom is en niet die van de bank. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Na het intakegesprek kan de vermogensbeheerder een overeenkomst maken, die u kunt ondertekenen. </li></ul><ul><li>Samen met een kopie van uw legitimatiebewijs geeft Invest Consult door aan Gilissen dat er een depot voor u geopend wordt. </li></ul><ul><li>U ontvangt van Gilissen een te ondertekenen pakketje, waarmee u aangeeft dat Invest Consult uw vermogen zal beheren. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Tevens geeft u Gilissen volmacht om namens u in het buitenland betaalde dividendbelasting terug te vorderen. </li></ul><ul><li>U kunt ook tekenen voor het feit dat u slechts 1 maal per maand een verzamelafschrift wenst te ontvangen i.p.v. op dagelijkse basis. </li></ul><ul><li>Indien u wenst kunt u gratis toegang krijgen tot uw portefeuille via internet met de dienst ‘Theodoor Insight’. Ook daar is een handtekening voor nodig. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Tot slot kunt u met uw vermogensbeheerder afstemmen of u uw kwartaalrapportage en kwartaalfactuur per email wenst te ontvangen of op papier (of beide). </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Dank voor uw aandacht! </li></ul><ul><li>Sebastian Pluijmert: 06-57315138 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.vermogensbeheer.com </li></ul>

×